KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 2 min.

książka do nabożeństwa dla młodzieży. - Kazanie na nabożeństwie żałobnem za duszę Stefana Stablewskiego. Poznań, , 1894. Swietną była jego mowa, którą wygłosił w dzień złotego jubileuszu biskupstwa papieża Leona XIII. Umarł tknięty paraliżem 11 września 1909 r. Wacław Mayer, ur. 1872 r., od r. 1897-1904 misjonarz famy, od r. 1904-1913 proboszcz jeżycki, od 1 kwietnia 1913 dzie, kan i proboszcz Sw. Marcina.

[ KMP 1929, nr 1 ]

PRZYPISY: , Zródła: I Documenta parochiae s. Martini extra mur. złożone dzisiaj warchiwum kościoła św. Marcina. II. Regestra parochialia ecclesiae s. Martini extra moenia civitatis Posnaniae sitae. Oryginał złożony w archiwum kościoła św. Marcina. III. Tygodnik kościelny parafji św. Marcina rok 1928 też w archiwum parafjalnym złożony. l Kodeks Wielkopolski, nr. 302. 2 Lekszycki, Zbiór dokumentów, str. 25.

3 Grzywna równała się 48 groszom, 56 półgroszkom, 192 kwartnikom, 864 denarom. G. Księga rzeczy polskich. Lwów 1896. Nr. 294. 4 L. 45.

s L.51. L. 76.

7 L. 129.

8 L. 141, 143, 148.

9 L.248.

10 L. 259.

11 L. 303.

12 L. 304.

13 L. 304.

14 L. 322.

15 T .

amze. 16 Książka dochodów i rozchodów.

17 T .

amze. 18 L. 349.

19 Książka dochodów i rozchodów.

20 T .

amze. 21 T .

amze. 22 Książka dochodów i rozchodów.

23 Książka dochodów i rozchodów.

424 Książka dochodów i rozchodów.

25 Wizyta Rogalińskiego z r. 1779.

Stanisław Kanvowski

26 Wizyta Rogalińskiego z r. 1779.

27 L. 8.

2 8 L. 57.

29 L. 245.

30 L. 257.

31 L. 108.

32 L. 108, 122.

33 Wizyta Rogalińskiego.

34 T .

amze. 35 L. 209.

36 L. 382.

37 L. 146.

38 Wizyta Rogalińskiego.

39 Wizyta Rogalińskiego.

40 L. 2%.

41 Książka dochodów i rozchodów.

42 L. 213.

43 L. 79.

44 L. 180, 187.

45 Książka dochodów i rozchodów.

46 L. 252.

4 7 L. 251.

48 L. 252.

49 L. 255.

50 Książka dochodów i rozchodów.

51 L. 246.

52 L. 77.

5 3 L. 140.

54 L. 82.

85 L.

5 6 L. 157.

57 L. 158.

58 L. r. 1548.

59 L. 207.

60 L. 247.

61 L. 267.

62 L. 300.

63 Książka dochodów i rozchodów.

64 Wizyta Rogalińskiego.

65 L. 2.

" L. 6.

6 7 L. 6.

68 L. 10, 11.

69 L. 14, 15,17,18,19,21,23,25,28,30,33,38,77.

70 L. 106.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry