KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 4 min.

2) Czynsz od 100 grzywien, na tychże dobrach przez ur. Piotra Czackiego 1 Katarzyną Krzesińską 1597 r. zapisany.

Fundator tych czynszów, pleban Maciej Vinasitius (Winiarzewicz) z Ponieca, rozporządził 1598 r., aby z nich utworzoną została prebanda dla księdza z rodziny Winiarzewiczów, któryby odprawiał co tydzień 2 msze, jedną o św. Macieju lub św. Wojciechu lub św. Marcinie z kolektą, drugą żałobną za księży i dobrodziejów i wiernych zmarłych. Tenże prebendarz miał mieć obowiązek wybierania czynszów, zapisanych przez tegoż plebana Macieja dla szkolników. Nadto darował pleban Maciej prebendarzowi grunt z dwoma domami i piecami do wypalania cegieł w pobliżu kościoła na gruncie kanonickim świętomarcińskim. Prawo patronatu prebendy dał pleban Maciej bratu swemu Adamowi Winiarzewiczowi, a po jego śmierci najstarszemu z rodziny Winiarzewiczów, oprócz zaś owych dwóch czynszów przeznaczył na posag prebendy czynsz od 150 zł. N aramowie. Niewiedzieć z jakiego powodu całe to rozporządzenie do roku 1779 nie uzyskało aprobaty i erekcja nie nastąpiła. Obligacjom w roku 1779 nie działo się zadość.

3) Czynsz od 200 złotych, zapisanych Bractwu ubogich.

4) Czynsz od 260 złotych, zapisanych ołtarzowi św. Krzyża (w r. 1779 suma ta spadła na 130 zł. ). (Niewiadomo, jakie były obligacje).

5) Czynsz od 80 złotych na wotywę o św. Janie Chrzcicielu za duszę Jana z Opalenicy. 6) Czynsz od 100 złotych na wotywę o św. Wawrzyńcu, która miała odprawiać się co tydzień, w r. 1779 obligacji nie działo się zadość. 7) Czynsz od 30 grzywien na wotywę o św. Annie z kolektą co tydzień za zmarłego księdza i wotywę z kolektą w święto św. Jakóba Apostoła za zmarłego ks. Tomasza. 8) Czynsz od 40 złotych.

9) Czynsz od 200 złotych legatu Agnieszki Pietruszczyny czyli Kaczmarki z r. 1647 na wotywę o św. Andrzeju w dzień św. Agnieszki i requiem z kolektą za duszę Andrzeja i Agnieszki, w którym całe duchowieństwo uczestniczyć miało. 10) Czynsz od 300 złotych z (fundacji ks. Stanisława Wybornego) na wotywę o Bożem Ciele w czwartek. 11) Czynsz od 100 złotych fundacji Macieja Bacia na wotywę o św. Macieju.

12) Czynsz od 200 złotych.

13) Czynsz od 300 złotych.

FUNDACJE NA ANIWERSARZE.

1) Czynsz od 100 złotych, legowanych przez ks. Stanisława Wybornego na odprawienie co rok dnia 16. listopada przez całe duchowieństwo mszy żałobnej z wigiljami za duszę ks. Stanisława A jego dobrodzieju 2) Czynsz od 24 złotych na mszę za duszę ks. Adama.

* 3) Czynsze od rozmaitych sum na msze żałobne za dusze Adama Sokoła, rybaka i ks. Macieja z Pszczewa. Wiele z tych czynszów z biegiem czasu przepadło.

Stanisław Karwowski

DOCHODY KOŚCIOŁA.

W wizycie Zalaszowskiego z r. 1695 wymienione są dochody z rozmaitych domów na Nowej Grobli, Międzymostach, Gąskach, Łacinie, które z czasem przepadły, nie dochodziły też czynsze od drobnych sum, razem 25 grzywien i 654 złotych (pomiędzy tymi czynsz od 50 złotych legatu Stanisława Machiniewicza, 200 złotych legatu Piotra Czamiejewicza na naprawę kościoła i zbudowanie nowej kostnicy, 300 złotych legatu Uf. Jana Dąbrowskiego na kościół z r. 1633). Pobierał zaś kościół czynsz od 300 złotych legatu ks. Stanisława Wybornego na wino, oliwę do lampy nocnej i świece do Grobu Pańskiego w W. Piątek, od 1200 złotych na lampę nocną przed N. Sakramentem legatu Tadeusza mieszkańca przedmieścia poznańskiego, od 1000 złotych z legatu Franciszka Stoleckiego, garncarza. W r. 1746 miał kościół na Nojewie, własność Franciszka Szczanieekiego - 3000 złp., na Gustowie wł. Słuckiego, starosty gniewkowskiego - 1000 złp., na Sadach, wł. Józefa GrudzieIskiego, 1000 złp. , na Swadzimie, wł.

tegoż GrudzieIskiego, 830 zł p., na Napachaniu, wł. Aleksandra Goślinowskiego - 1800 złp. na Pszenicy, wł. Adama Konar Kołaczkowskiego, podkomorzego kaliskiego - 300 złp., na Wirach, wł. Augustyna Działyńskiego - 300 złp., na Jaromierzu i Uściu, wł. Grabskiej - 700 złp., na Żółkowcu, wł. Kościekiego - 200 złp., na Krajewicach, wł. Kaspra i Wojciecha Rożnowskich - 200 złp. , na Naramowicach - 150 złp., na Krzesinach, wł. Jakóba Skrzetuskiego - 100 grzywien. Na mieście Poznaniu - 3100 złp., na synagodze poznańskiej - 6044 złp. *ł. PATRONAT. JURYSDYKCJA.

Patronem i kolatorem probostwa św. Marcina był kanonik katedralny poznański fundi św. Martini tytułujący się: Dominus haereditarius suburbii seu sortis suae suburbii extra muros Posnanienses sub parochia ś. Martini. Wedle przywileju Władysława Jagiełły, datowanego w środę przed św. Wawrzyńcem 1424 r. miał ów kanonik jurysdykcją w obrębie obszaru, rozciągającego się od przekopu miejskiego po prawej stronie drogi, prowadzącej z Poznania do Buku, wchodząc na górę św. Marcina, proboszcz świętomarciński zaś miał prawo do sądzenia i karania w obrębie swoich gruntów. PARAFJA.

Do parafji świętomarcińskiej należały: Przedmieście św. Marcina, Zamek poznański, Międzymoście, Garbary, Grobla, Gąski (za tak zwaną Ciemną bramką gdzie dziś ulica WW. Świętych), Piaski (pomiędzy kościołem Bernardynów a Rybakami), Rybaki, Czapniki (gdzie dziś ulica Strzelecka), Stelmachy, Półwieś (za bramą Wrocławską), Nowe Ogrody (pomiędzy Półwsią a przedmieściem św. Marcina), Wenetowo (część przedmieścia św. Marcina), Musza Góra (gdzie dziś Bibljoteka Raczyńskich), Glinki (w okolicy starego zamku i poczty) i wszystkie ulice, których granicę tworzyła rzeczka Flisa, wreszcie wsie miejskie Górczyn i Wilda. W obrębie parafji leżały: Kaplica św. Łazarza z szpitalem, Kaplica św. Krzyża z szpitalem dla trędowatych, której pierwszym kapłanem był 1422 r. ks. Mikołaj; Kaplica św. Anny przy kościele Bernardynów dokąd 1632 r. biskup Adam Nowodworski przeniósł z kościoła WW. Świętych nabożeństwo dla katolików niemieckich; Kaplica

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry