DLACZEGO?

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 2 min.

W zaraniu historji narodu polskiego gród poznański, położony korzystnie nad rzekami Wartą i Cybiną a w centrum późniejszej ścisłej Wielkopolski, stanowił ośrodek główny i był jedną ze stolic państwa. Stąd wyszła praca nad wprowadzeniem chrześcijaństwa, tu stanęło pierwsze biskupstwo. Po rozdziale państwa między licznych Piastowie ów prym w Wielkopolsce dzierżył książę poznański; stąd też wyszedł ruch zmierzający do zjednoczenia państwowego (koronacja Przemysława pogrobowca). Poznań - miasto lokowano jako pierwsze po Wrocławiu, przed licznemi inne mi. Po przełożeniu stolicy do Krakowa zeszedł Poznań wraz z całą zachodnią połacią kraju polskiego na plan drugi, nie korzystał z rozkwitu sztuk i nauk, jak pod okiem królewskie m pozostający Kraków. A wszakże rozwijał się silnie i stanowił po wsze czasy naczelne osiedle Wielkopolski, kulturalny i handlowy jej ośrodek. W brzemiennych w rozliczne przejścia dziejach przeszedł swoje dni cierpienia i dni chwały a stał zawsze jako "elegans Maioris Poloniae civitas".

W latach niewoli wrócił do znaczenia, jakie posiadał za władztwa starszych Piastów, stał się centrem walki przeciw germanizmowi - i walkę tak pierwszą jak drugą przeprowadził z chlubą, ostając się silną twierdzą, która na terytorjum swych wpływów wstrzymała rozrost germański ku wschodowi. Tegoż miasta dzieje niewiele piór polskich opisywało dotychczas. Wielka praca Łukasiewicza (Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania) jest dotąd jedyną, obejmującą pewien całokształt historji miasta. Niektóre ważniejsze epizody historyczne opisał J arochowski. Pozatem ukazała się spora literatura drobna nierównej wartości, ta wszakże w wielkiej części - rozsiana po dziennikach dorywczo - ulega zapomnieniu. Bogatą pracę nad historją miasta Poznania wykonali Niemcy, ci wszakże interesowali się z predylekcją niektórymi okresami dziej owymi. Wielki materjał pozostał jeszcze niewyzyskany lub niekrytykowany.

Miasta historycznego powinnością jest troska o zachowanie pamięci u ludności o przejściach i wartościach jego dziejowych i dążenie do rozszerzenia i pogłębienia wartości kulturalnych na przyszłość. Uznając ten swój obowiązek Magistrat stoi. m. Poznania postanowił wydawać miesięcznik p.t. "Kronika miasta Poznania" .

Wydawnictwo nasze ma gromadzić rozprawy historyczne o mieście Poznaniu, a równocześnie ma zawierać przegląd ważniejszych wydarzeń bieżących z uwzględnieniem spraw samorządowo-administracyjnych oraz - w miarę potrzeby - zasadnicze rozprawy o pracy i polityce gminnej. Założone w grudniu 1922 "Towarzystwo Miłośników miasta Poznania" uważa "Kronikę" jako swój organ i przyrzekło czynną pomoc. Wydajemy pierwszy numer pisma naszego i oddajemy się nadziei, że tak obywatelstwo poznańskie jak szersze społeczeństwo wielkopolskie poprze usiłowania nasze a kulturalnie interesowane jednostki całej Polski życzliwie odnosić się będą do podjętej przez nas pracy.

Red.

[ KMP 1923, nr 1 ]

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry