SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 3 min.

N ota redakcyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Dlaczego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

K. Ruciński, Barwy miasta Poznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

W. Powel, Legenda poznańska o mieczuprzechowywanym w Katedrze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

T. Tyc, Legenda kościoła Panny Marii na Wyspie Tumskiej. . . . . . . . . . . . . .19

M. Tycówna, Kościół św. Mikołaja w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 T. Tyc, O Kościółku Sw. Gotharda i kulcie tego świętego. . . . . . . . . . .*... 33 S. Karwowski, Kościół Sw. Marcina w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

F. Pohorecki, O dawnym Szpitalu i kościółku św. Krzyża. . . . . . . . . . . . . . .69

A. Wojtkowski, O cudzie trzech Hostiii zapomnianym patronie miasta Poznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

K. Kaczmarczyk, Malarze poznańscy w XV i ich cech. . . . . . . . . . . . . . . . .107

K. Kaczmarczyk, Włosi w Poznaniu na przełomie XV na XVI wiek . . . .131 B. Olszewicz, Gaspar da Gama Żyd poznański w Indiach . . . . . . . . . . . . .161

A. Bederski, Z początków kolegium jezuickiego w Poznaniu . . . . . . . . . .173 M.J. Mika, Przyjęcie do prawa miejskiego w Poznaniuw latach 1576 - 1600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 M. Swieżawska, Zatarg o mieszkanie w XVI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197x. L.C. Hejnowicz, Z dziejów Ormian poznańskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

M.J. Mika, Kult św. Jana Nepomucena w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

K. Kaczmarczyk, Niedole Karmelitanek poznańskich w r. 1704. . . . . . . . .209 Ł. Straszewska, Żydzi poznańscy w czasach saskich . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

J. Staszewski, Poznań przed 125 laty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

S. Janicki, Zarys historii krzyża przy poznańskim Moście Chwaliszewskim - - . . . . .239

A. Wojtkowski, Znajomość języka niemieckiego w Poznaniu w 1833 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

A. Wojtkowski, Edwarda Raczyńskiego

"Dom dla pozornie zmarłych ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

A. Basiński, Poznańska kolej konna (1880 - 1898). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

S. Kirkin, O estetykę reklamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

Z. Zaleski, W sprawie mianownictwa ulic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Z. Zaleski, Rozszerzenie granic Poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

Z. Zaleski, Rozwój Poznania w ostatnim stuleciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283ks. Wacław Mayer, Wieża przy kościele Św. Marcina. . . . . . . . . . . . . . . . .295

U stąpienie Prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

Tymcz. Prezydent Miasta pułk. dypl. Erwin Więckowski . . . . . . . . . . . . . .307

S. Wszak, Struktura handlowa miasta Poznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317

S. Wszak, Kryzys w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325

H. Majkowski, O sztuce plastycznej w Poznaniu w czasach poprzedzających wojnę światową . . . . . . . . . . . . . . .337

jesienią 1990 roku Rada Miejska Poznania zdecydowala o przeprowadzeniu zmian w "Kronice miasta Poznania' powolala nowy sklad kolegium redakcyjnego, wybrala redaktorów tak "Kroniki miasta Poznania" jak wznawianej "Biblioteki Kroniki miasta Poznania". Nozve kolegium redakcyjne postanozvito powrócić do formuly czasopisma regionalnego, jaka reprezentowala przedwojenna "Kronika' jedno Z najlepszych czasopism miejskich w kraju. Dawna "Kronika" akcentowala, iż jest kroniką miasta o tysiącletniej historii i slużY poznaniu dziejów gospodarczych, politycznych, kulturalnych i spolecznych Poznania, by zrozumieć jego obecny ksztalt i tradycję.

Podejmując tę dawną tradycję nowe kolegium redakcyjne postanowilo zakończyć rok 1990 wydaniem podwójnego numeru będącego antologią artykulów dazvnej "Kroniki' wyborem tekstów, które warto przypomnieć dzisiejszemu Czytelnikowi. Wszystkich ciekawych tekstów wydać się nie dalo, niektóre Z nich, jak teksty Zygmunta Zaleskiego o rzemiośle czy Kamila Kantaka o bernardynach i dominikanach, może uda się jeszcze opublikować iv osobnych zliiorach. Za celowe uznano przypomnienie o kościelnych tradycjach miasta wznawiając artykuly poświęcone najstarszym kościolom Poznania, częściowo dziś już nieistniejącym. Inny ważny problem to międzynarodowy charakter ludności stolicy Wielkopolski, w której prócz dominującej zawsze ludności polskiej mieszkaly zwarte grupy Zyd6iv, Niemców, Ormian czy Wtocltmv poszukujących stabilnego i dobrego miejsca do proioadzenia swych intei-esów. Wreszcie przypomnienia wymaga Poznań Cyryla Ratajskiego, którego postać wciąż rośnie i zyskuje na znaczeniu z biegiem lat.

Przekazujemy teksty tak jak byly wydane w "Kronice' nie poprawiając pisowni czy stylu Autorów, nie ujednolicając redakcyjnie przypisów. Są to teksty pisane przez zawodowych historyków i amatorów historii, mają nieco zróżnicowany poziom naukowości, ale zawsze pisane byly przez ludzi koclmjących Poznań, dumnych Z niego i jego tradycji, starających się przekazać dalej swą wiedzę i swoje umitoivanie Miasta.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry