PAHTJIAKZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

Sifv"w.spwm$!ec&wj3@meou@am

ANTONI NOWAK

KOMISJA DOSTAW HARCERSKICH KaDeHa ! Emcmsm hmmzmMiA Z o,u, w mmmm

Antoni Nowakt>O uijf6su wewactrartetf»

POZNAŃ, m«

W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Antoni Nowak, harcmistrz Polski Ludowej, działacz harcerstwa wielkopolskiego. Honorowy przewodniczący Harcerskiego Kręgu "Piątaków-Seniorów' instruktor-senior, który przez prawie siedemdziesiąt pięć lat był wierny harcerskim ideałom. Dla wielu pokoleń harcerzY był przYkładem wychowawcy, wzorem pracowitości, sumienności i umiłowania OjczYzny. Od 1921 r. do chwili śmierci pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w V Hufcu HarcerzY im. ks. Józefa Poniatowskiego, "Szarych Szeregach" i poznańskich władzach harcerskich. W latach 1925-2973 kierował płacówkami handlowymi zajmującymi się zaopatrzeniem w umundurowanie, akcesoria i sprzęt obozowy harcerstwa poznańskiego. Wszystko to jest prawdą. Nie umiem jednak wyjaśnić, jak to się stało, że do tekstu dałem fotografię zupełnie innego działacza harcerskiego, chociaż o tym samym nazwisku. Dh Wacław Nowak - jak na ironię - obchodził w tym czasie jubileusz 101 rocznicy urodzin, czuł się wspaniale, a zakończył pracowite życie w dniu 10 marca 1989 r. Fatalną pomyłkę zauważył jako pierwszy nieoceniony archiwista harcerstwa wielkopolskiego dh Marian Czywczyński. On też przeprosiłw moim imieniu wdowę po Antonim Nowaku i udostępnił mi fotografię Zmarłego, a nawet unikalną broszurę Komisja Dostaw Harcerskich K ""'aDeHa. Harcerska Spółdzielnia z o.u. w Poznaniu 1913-1949. Napisał ją człowiek najbardziej kompetentny w sprawach KaDeHa - właśnie Antoni N owak. Spłacam więc dług wobec tego skromnego działacza ruchu harcerskiego i przepraszając - dodaję jego fotografię.

Kronikarz

KRONIKA

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU 21 II 1990. Odbyło się pierwsze po nadzwyczajnym walnym zebraniu sprawozdawczym posiedzenie Prezydium. Omawiano na nim sposoby wyjścia z kryzysu finansowego, w jakim znalazło się Towarzystwo po cofnięciu dotacji z Wydziału Kultury U rzędu Miasta. Postanowiono zwrócić się do zakładów pracy - członków zbiorowych o podwyższenie składki rocznej, jak też do nowych zakładów o przystąpienie na członków zbiorowych. Postanowiono także sprzedawać Odznaki Towarzystwa (po 1000 zł za sztukę). N a wniosek kronikarza miasta red.

Tadeusza Świtały, przedstawiony przez wiceprezesa dr Magdalenę Warkoczewską, postanowiono nadać Towarzystwu imię jego założyciela - Cyryla Ratajskiego. Uroczystość wyznaczono na dzień 2 marca, w Sali Renesansowej Ratusza, zaś na dzień następny - uroczystość odsłonięcia na kamienicy na Starym Rynku, siedzibie Muzeum Literackiego im. Henryka Sienkiewicza, tablicy upamiętniającej prezydenta Cyryla Ratajskiego.

TOWARZYSTWO NOSI IMIĘ CYRYLA RATAJSKIEGO

2 III 1990. W Ratuszu poznańskim, w Sali Renesansowej, odbyło się uroczyste

zebranie Zarządu, na którym Towarzystwu nadano imię Cyryla Ratajskiego - założyciela i długoletniego opiekuna Towarzystwa. W uroczystości wzięli udział przybyła ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. wnuczka prezydenta Ratajskiego pani Zofia Rataj ska- Thaler oraz żyjący w Poznaniu i Puszczykowie członkowie jego rodziny. Pani Zofii wręczono pamiątkowy dyplom. Mgr Andrzej Zarzycki wygłosił odczyt o roli Cyryla Ratajskiego w dziejach miasta Poznania. W uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a pieśni patriotyczne wykonywał chór męski "Białe Orły".

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ KU CZCI CYRYLA RATAJSKIEGO

3 III 1990. Odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci prezydenta Cyryla Ratajskiego, umieszczonej na frontonie kamienicy na Starym Rynku, w której mieści się Muzeum Literackie im. Henryka Sienkiewicza. Tablica została kilka lat wcześniej ufundowana przez Urząd Miasta i znajdowała się w budynku Muzeum. W uroczystości udział wzięli wnuczka C. Ratajskiego pani Zofia Ratajska- Thaler i członkowie rodziny, wojewoda poznański dr Bronisław Stęplowski, wicepre

MP7UIAFZ

żydent miasta Bogdan Pucek oraz przedstawiciele świata nauki i kultury. Odsłonięcia dokonała pani Zofia Thaler, a tablicę poświęcił ks. prof. Jerzy Szelmeczko. W tym czasie pieśń Gaudę Ma ter Polonia wykonał chór "Białe Orły".

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

28 III 1990. Odbyło się posiedzenie Prezydium, Tia którym omówiono przede wszystkim sprawy wynikające z uruchomienia w siedzibie Towarzystwa /filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego. Termin otwarcia wyznaczono na dzień 18 kwietnia. P 0informowano również, że Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, na posiedzeniu w dniu 21 marca, podjęło decyzję O przystąpieniu miasta do Towarzystwa, ze składką roczną w wysokości 10 min zł. Poprawa sytuacji finansowej Towarzystwa powoliła na odnowienie z dniem 1 kwietnia umów o pracę z niektórymi pracownikami sekretariatu. Za wieloletnią opiekę nad Towarzystwem postanowiono uhonorować pamiątkowymi dyplomami prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, wiceprezydentów: Mirosława Kopińskiego i Bogdana Pucka, kierownika Wydziału Kultury Andrzeja Goćwinskiego i jego zastępcę Hannę Rubas.

OTWARCIE FILII BIBLIOTEKI IM. EDWARDA RACZYŃSKIEGO

18 IV 1990. W siedzibie Towarzystwa odbyło się uroczyste otwarcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Uczestniczyli w nim pracownicy Biblioteki, z dyrektorem J anuszem Dembskim, oraz przedstawiciele Towarzj«etwa. Filia wypożycza czytelnikom "posnaniana" oraz przewodniki turystyczne, zwłaszcza po Poznaniu i Wielkopolsce.

KONCERT W RATUSZU

18 IV 1990. W Ratuszu, w Sali Renesansowej, odbył się kolejny koncert z cyklu "Muzyka i poezja w Ratuszu". Renesansowe i barokowe pieśni polskie wykonał Chór Collegium Posnaniense, pod batutą mgr Barbary Nowak, poezję - głównie Owidiusza i Morsztyna recytował Zbigniew Grochal. Słuchaczy przybyło ok. 120.

ZEBRANIE ZARZĄDU

25 IV 1990. Odbyło się pierwsze po nadzwyczajnym walnym zebraniu posiedzenie Zarządu. Zajmowano się na nim przede wszystkim rezultatami starań o pozyskanie nowych członków zbiorowych Towarzystwa. N a przełomie stycznia i lutego br. dokonano analizy członkostwa zbiorowego 42 zakładów pracy, które przed wielu laty zadeklarowały wpłatę składek członkowskich. Nie odpowiadają one nowym stosunkom finansowym. Zwrócono się do nich o zmianę wysokości składki lub zadeklarowanie nowej. Do dnia 25 kwietnia składkę podwyższyły: Spółdzielnia Rzemieślnicza Malarzy - do 100 000 zł, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług - do 50 000 zł, Międzynarodowe Targi Poznańskie do 15 000 zł, Stowarzyszenie "PAX" oddział wojewódzki - do 12 500 zł, Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Goplana" - do 9000 zł, Krajowa Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - do 5000 zł.

Zwrócono się również do pięćdziesięciu zakładów pracy, które dotąd członkarni Towarzystwa nie były, z prośbą o złożenie deklaracji. Jedynie U rząd Miasta, przy inspiracji prezydenta A. Wituskiego, odpowiedział na apel, a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej uchwaliło składkę roczną w wysokości 10 min zł. (SN).

wrocki Winietę projektowa! ] ZBIGNIEW KAJA I.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry