SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej (2 czerwca 1990 r.).

.5

ARTYKUŁY

I Stanisław K o wal s k i l - U niwersytet Poznański okresu międzywoj ennego w świetle wspomnień magistranta i doktoranta. Część druga. A n e k s : Ze zbioru ustaw i rozporządzeń o studiach uniwersyteckich 23 Katarzyna K a b a c i ń s k a "Polichromia" Henryka Nostitz-Jackowskiego (1912 -1948) 39

STUDIA I MATERIAŁY

F e li c j a S z u s t e r - D z i e n n i k 1945. C z ę Ś ć t r z e c i a 4» Józef M o d r z e j e w s ki - Szkoły w Poznaniu. Część pierwsza 69 Wincenty P e z a c ki - Jatki rzeźnickie w dawnym Poznaniu . 93 Teresa Z i ó ł k o w s k a - Opieka wychowawczo-zdrowotna nad dziećmi spe cjalnej troski w Poznaniu do 1918 r. A n e k s: Fundacje wieczyste wpła cane do kasy Wydziału Opiekuńczego Stacji Sanitarnej "Stella" w Ko bylnicy (1902-1918) 105 Zbigniew R u t a - Z dziejów Studenckiego Koła Socjologów . 117

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - VIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s y : Stan kultury i sztuki w Poznaniu (fragmenty); U chwała nr VIII/52/89 w sprawie stanu kultury i sztuki w Poznaniu oraz perspektyw rozwoju (fragmenty) 125 Marian G e n o w e f i a k IX Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s : Wykaz ulic, placów i osiedli przemianowanych, nowo nazwanych i zlikwidowanych . 147 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1989. Część pierwsza 165 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 199

ZDJĘCIA

Barbary Drzewieckiej, Rafała Jasionowicza, Roberta Komana, Jerzego Poprawskiego, Zygfryda Ratajczaka, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Romualda Swiątkowskiego i Tomasza Zielińskiego

RYSUNKI

Bolesława Szwenglera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.04/06 R.58 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry