MTKJTARZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

łączył wniosek o uczczenie pamięci Romana Brandstaettera i Józefa Piłsudskiego. Irena Barełkowska zaprosiła sympatyków Klubu im. S. Strugarka na marcowe spotkanie. Po zakończeniu dyskusji, wnioski z zebrania odczytał przewodniczący Komisji U chwał i Wniosków Jan Turski: · Nadać Towarzystwu imię prezydenta Cyryla Ratajskiego.

· Rodzinie Ratajskiego (córce i wnuczce przebywającej w Ameryce) zaproponować mecenat nad Towarzystwem. · Dołożyć starań, aby urna z sercem J. H. Dąbrowskiego - wielka relikwia narodowa - została przeniesiona z Muzeum Historii Miasta Poznania do kościoła Sw. Wojciecha.

· Podwyższyć składkę członkowską do 2400 zł dla pracujących i 1200 zł dla rencistów i emerytów. · Wystosować apel do członków zbiorowych o maksymalne podwyższenie składki. · Czynić usilne starania o przekazanie Odwachu Wielkopolskiemu Muzeum Wojskowemu i zaprowadzenie przed nim stałej warty honorowej oraz urządzenie stałej ekspozycji dotyczącej Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. · Przywrócić nazwę ulicy J. Piłsudskiego na odcinku od Kaponiery do Gwarnej, a jednej z ulic nadać imię Romana Brandstaettera.

· Dbać o systematyczne nasycanie serwisu w "Teleskopie" informacjami z działalności Towarzystwa. · Wystosować pismo do szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w sprawie wzmocnienia patroli w mieście, z uwag! na napady, włamania i rozboje. · Zmodernizować obelisk na Cytadeli, pozbawiając go gwiazdy.

Po odczytaniu wniosków przewodniczącego Komisji i ich przyjęciu, S. Nawrocki, dziękując obecnym za udział w walnym zgromadzeniu, zamknął obrady.

Mirosława Meissneroiou

Redaguje zespól: mgr Teodor Smietowski, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanislaw N awrocki. Winietą projektowa!i ZBIGNIEW KAJA I.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry