WYDARZENIA W POZNANIUw roku 1988

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1

Czas czytania: ok. 73 min.

Część czwarta

1.10. Inauguracja roku akademickiego 1988/1989 w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka, z udziałem kompanii honorowej i pocztu sztandarowego . Odczytano rozkaz komendanta Szkoły o przyjęciu kandydatów na pierwszy rok studiów. Właściwa inauguracja nastąpiła w sali Domu Kultury Milicji Obywatelskiej. Przemówienie wygłosił komendant płk dr Krzysztof Pajewski. Po ślubowaniu podchorążych, odbyła się immatrykulacja. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Włodzimierz Wiech.

Sejmik instruktorów · tmatorskiego ruchu artystycznego zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Instruktorów. Gościem sejmiku był prof. Roderyk Lange, który wygłosił referat o miejscu i roli folkloru w tradycji i współczesnej kulturze. Inauguracja "Dekady ZOO".

Gościnne występy Teatru Rzeczypospolitej na scenie Teatru N owego. Zespół Teatru Starego z Krakowa przedstawił sztukę Adolfa N owaczyńskiego Wiosna narodów w Cichym Zakątku, w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. Scenografia Urszuli Kenar. Grali min. Anna Polony (Maman Liedermeyer), Tadeusz Huk (Baron), Jerzy Grałek (Barnabas Nedostal), Henryk Majcherek (Bankier Bochenek), Jerzy Swięch (Spiesdbuger), Ewa Kolasińska (Gizela), Andrzej Kozak (Gaudenty), Siefan Szramek (Rosentoss). Dzień Chłopca. "Ulicami ciodziły grupy nastolatków. Chłopcy nosili na- głowach papierowe cylindry, na szyjach krawaty »nie do noszenia« lub inne, śmieszne detale. Tak chłopców z okazji ich Dnia uszczęśliwiły kole

żanki. Raz włożony na szyję krawat trzeba było nosić przynajmnIeJ partt godzin. Cylinder - podobnie. Smiechu było dużo, koleżanki składały kolegom życzenia, także dowcipnie ułożone, zapraszano się na ciastka i lody" ("Express Poznański", 3 X 1988 r.). Wydział Szkolenia Samochodowego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju zorganizował dwudniową bezpłatną "Akcję światło" (regulacja i kontrola us'awienia świateł samochodowych), m.in. w stacji przy ul. Czechosło wackiej 108. W powiązaniu z wprowadzeniem nowych rozwiązań drogowych, dokonano zmian przebiegu tras autobusów w kierunku Piątkowa: nr: 51, 71, 90, 94bis.

Konny tramwaj bisgnie przez Rondo Kopernika. W tle hotel "Merkury"

Dla przypomnienia dziewięćdziesięciolecia zlikwidowania poznańskiego tramwaju konnego i wprowadzenia tramwaju elektrycznego, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zorganizowało

Wydarzenia w Poznaniu ( 1 - 3.10.)przejazdy po mieście tramwajem konnym trasą: ZOO przy ul. Zwierzynieckiej- Kraszewskiego- Dąbrowskiego- Roosevelta - Zwierzyniecka - ZOO. Rozpoczęło działalność merytoryczną regionalne Towarzystwo Handlu Zagranicznego "Wartimpex" (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) . Rozpoczęło służbę Prywatne Pogotowie Medyczne "Comed" z siedzibą na Osiedlu Kraju Rad 32/12, tel. 206-633.

2.10. Otwarcie IV Międzynarodowych Targów Rolno- Przemysłowych "Polagra 88". Prezydent Poznania Andrzej Wituski powitał w imieniu władz wojewódzkich i miejskich gości: prezesa Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Romana Malinowskiego, zastępcę członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zbigniewa Michałka oraz wiceprezesa Rady Ministrów Józefa Kozioła. Otwarcia Targów dokonał min' ster rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Z-ęl.a Po obejrzeniu ekspozycji Targów, z dziennikarzami krajowymi i zagranicznymi spotkali się przedstawiciele resortów handlu zagranicznego oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W Klubie Wojsk Lotniczych, w ramach "Poranków muzycznych", koncertowały Orkiestra Dęta Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, pod dyrekcją Henryka Beimcika, oraz Chór Męski Kolejarzy "Moniuszko", pod batutą Stanisława Wiernowskiego. Solistą był Michał Marzec. X "Spotkanie z Lupikiem" w Pałacu Kultury. Na konkurs wpłynęło ponad dwa tysiące odpowiedzi. W imprezie uczestniczyli także filateliści z Szamotuł, Turka i Kościana. Krzysztof Styszyński (Lupik) i Bronisław J asicki zaproponowali wiele nowych konkursów. Z okazji otwarcia "Polagry" w hali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyła się impreza artystyczna pl. Muzyka w kwiatach (" Interpegro Flowers Show"), w scenografii Marka Grabowskiego i reżyserii Krzysztofa Deszczyńskiego, który zaprosił doborowych wykonawców: Ewę Bem, Agnieszkę Fatygę, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchę, Izabelę Żurawską, formację taneczną "Miraż" i Polski Teatr Tańca. Do galowej oprawy przyczyniły się dziewczyny z tytułami miss i wicemiss Polski oraz modelki z przedsiębiorstwa "Telimena". Drugi dzień gościnnych występów zespołu Teatru Starego z Krakowa. Dano dwukrotnie Wiosnę narodów w Cichym Zakątku Adolfa Nowaczyńskiego. Opuściła Poznań młodzież z Backum (Republika Federalna Niemiec), goszcząca w Poznaniu na zaproszenie X Liceum Ogólnokształcącego od 25 września.

3.10. W podniosłym nastroju zainaugurowano nowy rok akademicki 1988/1989 na U niwersytecie im.

Adama Mickiewicza. Gościem honorowym był I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciech Jaruzelski, który przybył na uroczystość w towarzystwie zastępcy członka Biura Politycznego Gabrieli Rembisz i ministra edukacji narodovej prcf. dra Honryka Bednarskiego. Gości inauguracji, wśród nich rektorów uniwersytetów w Halle i Wilnie, powitał rektor prof. dr hab. Jacek Fisiak. Wykład inauguracyjny pl. Energia sloneczna - nadzieje i obawy ludzkości wygłosił prof. dr Stefan Paszyc. Wręczono Nagrody I, II i III stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus igitur. Bezpośrednio po uroczystości Wojciech Jaruzelski spotkał się . z: członkami Senatu uniwersyteckiego. Opuszczając Uniwersytet, W.

Jaruzelski odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące "okrągłego stołu" . Po zakończeniu uroczystości inauguracyjnych na Uniwersytecie, Wojciech Jaruzelski spotkał się z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wychodzącego z gmachu W. Jaruzelskiego zatrzymali Poznaniacy. Przedstawiali swe racj e i opinie o warunkach pracy i codziennej egzystencji. Po blisko półtoragodzinnej rozmowie, gen. Jaruzelski w towarzystwie przedstawicieli władz miasta udał się do uniwersyteckiego Domu Studenckiego "Jagienka".

Inauguracja nowego roku akademickiego Akademii Rolniczej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecni byli reprezentanci Ministerstw Edukacji N arodowej oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a także przedstawiciele placówek dyplomatycznych. Po otwarciu uroczystości, rektor prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer przedstawił zadania stojące przed uczelnią. Minister edukacji narodowej prof. dr Henryk Bednarski uhonorował kilkunastu pracowników nauki nagrodami I i II stopnia. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Marzec. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się inauguracja roku akademickiego 1988/1989 Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Przemawiał rektor doc. Witold Gyurkovich. Wykład inauguracyjny pl. Postmodernizm czyli inny kształt świadomości wygłosiła doc. Alicja Kępińska. Otwarcie Zespołu Adwokackiego Nr 16, przy ul. N owowiejskiego. Kierownikiem został mec. Wiesław Michalski. Chór Mieszany Parafii Sw. Andrzeja Boboli "Cantemus", pod dyrekcją Jadwigi Gałęskiej - Tritt, udał się w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

Z podróży artystycznej do Skandynawii powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Koncertowała w Sztokholmie i Oslo. Część koncertów odbyła się w ramach muzycznych prezentacji w Skanii (Południowa Szwecja).

4.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. Przemawiał rektor prof. dr Antoni Pruszewicz. Wykład inauguracyjny na temat roli embriologii w dyscyplinach medycznych w świetle współczesnych badań wygłosił prof. dr Witold Woźniak. Inauguracja roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. N a uroczystość przybyli min. zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. Inauguracyjne przemówienie wygłosił rektor uczelni prof. Zdobysław Stawczyk, a wykład pl. Polskie sokolstwo na obczyźnie - doc. dr Bernard Woltmann.

Krystyna Prońko otworzyła w Klubie "Od N owa" nowy sezon muzyki jazzowej. Jubileusz dwudziestopięciolecia Wielkopolskiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budownictwa Rolniczego, z udziałem szefa resortu rolnictwa - Stanisława Zięby i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Rys historyczny budownictwa rolniczego przedstawił zastępca przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budownictwa Rolniczego Andrzej Frąckowiak. W Akademii Rolniczej przebywała delegacja Instytutu Żywności i Nauk Rolniczych amerykańskiego U niwersytetu Floryda z Gainesville, pod przewodnictwem prof. dra Davisa Wrighta. Obecny był ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie John R. Davis. D.

Wright i rektor Akademii Rolniczej prof. dr Włodzimierz Fiszer parafowali dokumenty przedłużające współpracę uczelni do końca 1992 r. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął bawiącego w Poznaniu ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce Johna R. Davisa.

Wydarzenia w Poznaniu (4-5.10.)

W Sali im. Marcina Groblicza Muzeum Instrumentów Muzycznych odbył się koncert kam ralny w wykonaniu Jerzego Zaka (lutnia) i Małgorzaty Wojciechowskiej (flet). W Galerii Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto pośmiertną wystawę dzieł Czesława Woźniaka (1905 - 1982). Jednocześnie otwarto wystawę malarstwa Hieronina Kozłowskiego oraz malarstwa i grafiki Janiny Kraupe- Swiderskiej. W podróż artystyczną do Szwecji udał się Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Spiewakom towarzyszył pianista Andrzej Tatarski.

rektor prof. dr hab. Janusz Wierzbicki. Po immatrykulacji studen - tów pierwszego roku, wykład inauguracyjny na temat problemów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w latach osiemdziesiątych wygłosił doc. dr hab. Eugeniusz Najlepszy.

Z okazji rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się akademia, w której wzięli udział: wiceminister spraw wewnętrznych gen. Zbigniew Pudysz, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W części artystycznej wystąpił katowicki zespół "Patrol". Na zaproszenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przebywała w Poznaniu delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, pod przewodnictwem Władimira Możima. Goście zwiedzili Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Wiepofama". Odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Konwentu przy przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Tematami obrad były sprawy współczesnej emigracji polskiej oraz społeczno-ekonomiczne problemy rolnictwa. Inauguracja zajęć w Szkole Menedżerów. Zgłosiło się 240 kandydatów, z których przyj ęto 34. Po wręczeniu indeksów, wykład inauguracyjny pl. Niepowodzenie drugiego etapu reformy gospodarczej a plan stabilizacji gospodarki wygłosił prof. dr Józef Kaleta. Przy ul. Winogrady oddano do użytku oddział Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej na 20 łóżsk. Z okazji pobytu w Poznaniu złożyli wizytę w' Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Kościoła Metodystycznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, z pastorem Chuckiem Huntem na czele. Pod przewodnictwem Ryszarda Kosteckiego obradował w sali Izby Rzemieślniczej XVI Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Dokonano

W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Bolesław Żynda, nestor księgarzy poznańskich, wydawca i bibliograf, pracownik Księgarni Sw. W ojciecna od 1920 r W latach 1949 - 1972 był członkiem jej zarządu i dyrektorem. 5.10. Inauguracja nowego roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej . Uroczystość zgromadziła, obok studentów i profesury, przedstawicieli władz kilku wielkopolskich województw, konsulatów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Poznaniu, także zagranicznych gości ze współpracujących z Akademią szkół Charkowa i Halle. Przemawiałwyboru nowych władz, na czele których stanął Tadeusz Kwaśniewski. 6.10. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa nl. "Niemcy w polityce międzynarodowej w latach 1933 - 1938". Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda. Zaakceptowano program na lata 1988 - 1992. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania z wykonania Planu społeczno-gospodarczego i budżetu dzielnicy w pierwszym półroczu 1988 r. Inauguracja roku akademickiego 1988/1989 w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego. Gości powitał rektor prof. Stanisław Kulczyński. Wręczono Nagrody Ministra Kultury i Sztuki Andrzejowi Koszewskiemu, Michałowi Grabarczykowi i Henrykowi Łukaszkowi. Wykład inauguracyjny pl. Pianiści · - pedagodzy w historii poznańskiej uczelni muzycznej wygłosił Waldemar Andrzejewski. Utwory Fryderyka Chopina wykonywał absolwent, zdobywca dyplomu z wyróżnieniem Jacek Kostrzewski. W mieszkaniu przy ul. Kasztelańskiej setne urodziny obchodził Maksymilian Górecki. Seniorowi wręczono Odznakę Honorową Miasta Poznania. j Z okazji rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkali się z kierownictwem partyjno-służbowym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Uroczysta akademia z okazji siedemdziesięciolecia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Ryszard Żukowski. Wykorzystaniu energetyki jądrowej poświęcone było międzynarodowe seminarium polsko-radzieckie, z udziałem specjalistów z Instytutu Energii Atomowej w Moskwie. Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod kierownictwem Antoniego Grochowaiskiego , udał się w podróż artystyczną do Charkowa.

(5- Z 10.)

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł Alfred Laboga, działacz kulturalny Poznania, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego w latach 1974 -1981, kierownik Muzeum- Pracowni Ignacego Kraszewskiego od 1981 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł inż. Zbigniew Okoniewski, dyrektor techniczny Wielkopolskich Zakładów Telsslektronicznych "Telkom- Teletra" od 1960 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 7.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Grzegorza N owaka. Solistą był ojciec dyrygenta Edmund N owak.

Wydarzenia w Poznaniu (7 - 9.10.)

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powrócił zespół Teatru Nowego, pod kierownictwem Izabelli Cywińskiej. W Hamburgu i Hanowerze prezentował przedstawienie Janusza Wiśniewskiego Modlitwa chorego przed nocą. W drodze powrotnej Teatr wystąpił na festiwalu w Dreźnie (Niemiecka Republika Demokratyczna) .

8.10. Premiera Magicznego zmzenza U rszuli Kozioł, w reżyserii Tomasza Szymańskiego, w Teatrze Lalki i Aktora. Scenografię projektowali Barbara i Lucjan Zachmocowie.

W premierowej obsadzie wystąpili: Iwona Kuik (Kasia), Piotr Grabows i (Antek), Lidia Piss i Bogdan Zyłkowski (Plama na suficie), Mirosław Kucharski (Wiatr), Małgorzata Binkowska (Furtka; Intryga), Jerzy Goldbeck (Gderliwy zawias), Małgorzata Binkowska, Jerzy Goldbeck, Mirosław Kucharski, Lidia Piss i Bogdan Żyłkowski (Głosy ogrodu) . Muzyką Macieja Rychłego wykonywał zespół Kwartetu J orgi: Maciej Rychły (piszczałki pasterskie), Grzegorz Kawka (altówka), Waldemar Rychły (gitara), Andrzej Trzeciak (wiolonczela) .

Druga premiera sztuki Emila Zegadłowicza Łyżki i księżyc, do muzyki Grzegorza Stróżniaka, w reżyserii i inscenizacji Grzegorza Mrówczyńskiego. Scenografia Henryka Regimowicza, choreografia Zofii Rudnickiej. Podstawowa różnica w porównaniu z pierwszą premierą (1984): śpiewaczkę Grupy "Lombard" Małgorzatę Ostrowską zastąpił... Mariusz Sabiniewicz. Uruchomienie Szkoły Wdzięku przez Agencję Reklamową "Delta". W hali Nr 18 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się wstępne zajęcia kandydatek na modelki.

W wieku siedemdziesięciu lat zmarł dr med. Witold J. Orłowski, profesor Akademii Medycznej, kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej w latach 1965-1988, przewodniczący Sekcji Retinologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, honorowy redaktor naczelny "Kliniki Ocznej". U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9.10. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarneckiego odbyła się uroczystość wręczenia rezerwistom aktów nominacyjnych na stopnie oficerskie. Na placu apelowym Szkoły stanęły w szyku rozwiniętym pododdziały. Obecne były orkiestra oraz kompania honorowa. Zebranych przedstawicieli władz oraz zaproszonych gości z zakładów pracy powitał komendant Szkoły gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Ostatni dzień IV Międzynarodowych Targów Rolno- Przemysłowych "Polagra 88". Wzięło w nich udział 611 wystawców z 17 państw. Ekspozycję zorganizowano na powierzchni ok. 47 tys. m 2. 10,10. W Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Medycznej prof. Dietrichowi Plesterowi, kierownikowi Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu w Tybindze (Republika Federalna Niemiec) . W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto giełdę Zrzeszenia Producentów Galanterii i Artykułów Technicznych "Galtech" .

W - Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli kierowniczej kadry Wojska Polskiego z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem oraz wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych przy ul. Kościuszki dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw.

pilot Tytus Krawczyc udekorował po raz pierwszy uhonorowanych Krzyżami Bitwy pod Lenino. Dokonano wpisów do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Wojsk Lotniczych. Pracownia Rentgenologiczna Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kórnickiej otrzymała w darze z Wielkiej Brytanii nowoczesne urządzenie rentgenowskie. Dzięki przystawce, urządzenie może służyć również do wykrywania nowotworów piersi u kobiet. W Pałacu Kultury odbył się wojewódzki przegląd zespołów śpiewaczych skupionych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W hallu parterowym otwarto także wystawę prac artystycznych członków Związku (malarstwo, hafty, rzeźba).

II i Iostatnia . wystawą

Informacja "Expressu Poznańskiego" (10 X 1988)

Budynek historycznego Bazaru poddany został kapitalnemu remontowi. Mieściła się w nim także, ciesząca się uznaniem, galeria "Bazart" Teresy Simińskiej- Usarewicz. W dniu 10 października otwarta w niej została ostatnia ekspozycja. Swoje dzieła przedstawił artysta-malarz Andrzej Kurz a wski.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto Wystawę poplenerową obrazów członków Poznańskiego Związku Plastyków Nieprofesjonalnych, zatytułowaną Nad Bałtykiem. "Dni studenta pierwszego roku" w Akademii Medycznej. W Klubie Studenckim "Eskulap" zespół Drugiego Studia Wrocławskiego prezentował spektakl pl. Martwe dusze. Nowe zmartwienie zmotoryzowanych. Zamknięto stację benzynową Nr 122 przy ul. Kościelnej, aby

Wydarzenia w Poznaniu ( 10 -11.10.)

poddać ją gruntownej modernizacji. Z podróży artystycznej do Rastatt (Republika Federalna Niemiec) powrócił Chór Mieszany Parafii Sw. Andrzeja Boboli "Cantemus" , pod dyrekcją Jadwigi Gałęskiej- Tritt.

Z podróży artystycznej do Szwecji i Norwegii powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł nestor bibliotekarzy poznańskich Walenty Piela, od ponad pół wieku związany z Biblioteką Główną U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, czynny do końca w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11.10. Otwarcie międzynarodowego sympozjum poświęconego mechanizacji i automatyzacji w produkcji chemicznych źródeł prądu. Przybyli reprezentanci 75 firm i instytucji zagranicznych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w przeddzień czterdziestej piątej rocznicy bitwy pod Lenino, odbyła się uroczysta akademia. Przybyli przedstawiciele władz, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Przybyła delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, z gen. pilotem Aleksandrem Szykanowem. Przemawiali: przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak i wiceprzewodniczący Alfred Wawrzyniak oraz szef sztabu Wojsk Lotniczych gen. bryg.-pilot Jerzy Gotowała Głos zabrał także gen.-pilot A. Szykanow. W części artystycznej wystąpiły Poznański Chór "Polihymnia", pod dyrekcją Janusza Dzięcioła, oraz Orkiestra Dęta Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", a także soliści: Teresa Pislatowska i Stanisław Kargul. Poezję recytował aktor Teatru Nowego Leszek Dąbrowski. W godzinach wieczornych 'Uicami miasta przemaszero

wał capstrzyk pododdziałów garnizonu poznańskiego. W kościele Matki Boskiej Różańcowej (Dominikanów) odbyło się nabożeństwo żałobne w pięćdziesiątą rocznicę śmierci dra med. Pawła Gantkowskiego, profesora U niwersytetu Poznańskiego.

W Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się sesja naukowa, poświęcona ideom i pracy prof. Adama Wodziczki.

Zostało zarejestrowan Ekologiczne S towarzyszenie Srodowisk Twórczych, z tymczasową siedzibą w Klubie "Merkury" przy pi. Wolności.

Prezydent Alliance Francaise Marc Blancpain gościł w Poznaniu. Przyjęty został przez prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Waldemara Żukowskiego. Podczas wizyty w Urzędzie Miejskim prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył uczonemu Odznakę Honorową Miasta Poznania.

Na scenie Teatru Nowego wystąpił gościnnie zespół "Theater an der Ruhr" z Mulheim (Republika Federalna Niemiec), pod kierownictwem autorskim Roberto Ciulliego. Pokaz9-no sztukę Georga Buchnera Smierć Dantona. Wandale zdewastowali cztery pomniki na grobach w Kwaterze Lotników Polskich na Cmentarzu Garnizonowym na Cytadeli, rabując mosiężne odlewy polskich orłów.

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta-plastyk Franciszek Kruszwicki, pedagog

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, wybitny specjalista w dziedzinie ceramiki, kierownik pracowni Ceramiki Artystycznej od 1980 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.10. W czterdziestą piątą rocznicę powstania ludowego Wojska Polskiego pod pomnikiem Armii "Poznań" odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Punktualnie o godz. 12 rozległ się salut dwudziestu czterech salw artyleryjskich; ze wzgórza Cytadeli odezwał się "Dzwon Pokoju". Orkiestra odegrała hymn państwowy. Przy łoskocie werbli, delegacje władz składały wieńce i kwiaty. Hołd poległym żołnierzom oddali przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i młodzieżowych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów wojska. W Klubie Studenckim ..Eskulap" zespół Pantomimy Szczecińskiej przedstawił spektakl pl. Epizod.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Zygmunt Warczygłowa, malarz-prymitywista, były motorniczy poznańskich tramwajów. Jego bajecznie kolorowe pejzaże miejskie zyskały uznanie miłośników sztuki również w krajach zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Był laureatem Nagrody Kulturalnej Miasta Poznania za rok' 1984. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody poz

(11-13.10.)

nańskiego Bronisława Stęplowskiego z ordynariuszem archidiecezji poznańskiej ks. arcybiskupem J erzym Strobą. Uczestniczył w nim dyrektor Wydziału do spraw Wyznań Edmund Kędzierski. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę "Starej Gwardii". Drugi występ gościnny niemieckiego teatru z Miilheim. Dano sztukę Petera Handtkego pl. Kasper. W Zakładowym Domu Kultury "Stomil" otwarto wystawę malarstwa Antoniego Rzemyszkiewicza pl. Podwójny świat. A. Rzemyszkiewicz pracował niegdyś w Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" jako robotnik (do 1939 r).

13.10. Udostępniono zwiedzającym ekspozycję Centralnych Targów Myśli Technicznej dla Indywidualnego Budownictwa Mieszkaniowego "Inbud" przy ul. Czarna Rola. Uwagę zwracały pomysły domów energooszczędnych. Konferencja prasowa w siedzibie Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Do siedziby Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przybyli poznańscy olimpijczycy: Jacek Beutler, Henryk Blaszka, Władysław Ciesielczyk, Marek Łbik, Grzegorz Myszkowski, Ryszard Ostrowski, Zdzisław Szlapkin, Władysław Stecyk, Rafał Szukała i Artur Wojdat.

Gratulacje za udany start olimpijski złożyli im sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski i prezydent Poznania Andrzej Wi tuski.

Obradowało Kolegium Wojewody Poznańskiego, które rozpatrywało propozycję przekształcenia Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz zapoznało się z wojewódzkim programem "Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku" .

W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Przybyli m.in. uczestnicy historycznej bitwy pod Lenino. Obecni byli przedstawiciele władz, z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. dyw.-pilotem Tytusem Krawczycem. Wieczorem hala sportowo-widowiskowa "Arena" oddana została kibicom sportowym i... miłośnikom lekkiej muzy. Przez kilka godzin ponad 3 tys. widzów bawiło się na koncercie rozrywkowym, zorganizowanym na cześć poznańskich uczestników Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Wodzirejami byli Wojciech Mann i Krzysztof Materna. "W części artystycznej - pisał reporter »Gazety Poznańskiej« (17 X 1988) Konrad N apierała - podobał się występ Haliny. Głównym punktem programu była prezentacja olimpijczyków. Dokonali jej dziennikarze Stanisław Garczarczyk i Zbigniew Kubiak" .

Dziennikarze w wojskowych mundurach - członkowie zespołu redakcyjnego tygodnika Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju "Wiraże", z redaktorem naczelnym ppłk. Andrzejem Gorczyńskim, spotkali się z przedstawicielami poznańskiej prasy i radia. Obecny był zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych gen. bryg. Kazinaierz Szeląg. W Domu Kultury "Dąbrówka", w piątą rocznicę śmierci, otwarto wystawę rysunków satyrycznych Henryka Derwicha. Obecny był dyrektor warszawskiego Muzeum Karykatury Eryk Lipiński. Po otwarciu wystawy odbył się wieczór satyryczny, w którym uczestniczyli Lech Konopiński i Włodzimierz Scisłowski. Wspomnieniami o Derwichu podzielił się Julian Mikołajczak. Małgorzata Derwich przekazała Erykowi Lipińskiemu zbiór rysunków ojca. Z okazji Dnia Edukacji N arodowej, w sali Ratusza zasłużonych pedagogów udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Zygmunt Fil, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni. Ludwik Anders, J adwi

ga Laurentowska, Janina Michałowska, Michał Moliński otrzymali tytuły honorowe "Zasłużony N auczyciel PRL". W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę ukazującą trzystuletnie tradycje i współczesność Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii (Republika Federalna Niemiec). W otwarciu wzięli m.in. udział rektor tej uczelni prof. J ost Delbrueck i jej kanclerz Horst Neumann. W Klubie Studenckim "Eskulap" Zespół Pantomimy Szczecińskiej przedstawił spektakl pl. CZy życie zaczyna się jutro? 14.10 Uroczystość nadania imienia Lu- \ dowego Wojska Polskiego Szkole Podstawowej, Nr 34 na Osiedlu Bolesława Smiałego. N a maszt wciągnięto biało-czerwona flagę; orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lotniczych odegrała hymn pańsstwowy. Przemawiała dyrektor Zdzisława Stefańska. Kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król odczytał akt nadania szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego. Głos zabrali także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i dowódca garnizonu poznańskiego gen. bryg.-pilot Michał Polech. Podczas uroczystości Poznański Kobminat Budowlany otrzymał zbiorową Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W hallu szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. Po remoncie przeprowadzonym przez brygady Rejonu Dróg Publicznych oddano do użytku Most Lecha. Jednocześnie wznowiono ruch na dwukilometrowym odcinku ul. Bałtyckiej, między skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Gnieźnieńską i Gdyńską. Na tym odcinku zmodernizowana ul. Bałtycka otrzymała cztery pasma ruchu. Z okazji zakończenia robót, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczyli kilku spośród naj - bardziej zasłużonych budowniczych Odznaki Honorowe Miasta Poznania. W Klubie Studenckim "Eskulap" zespół poznańskiego "Teatru Jan"

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 15.10.)

przedstawił spektakl pl. W szponach namiętności. Z podróży artystycznej do Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) powrócił Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod kierownictwem Antoniego GrochowaIskiego .

Akademii prof. dr Antoni Pruszewiez. Otrzymali je: dr Marian Abram (Poznań), dr Władysław Bąk (Koźmin), dr Marianna W.

Bidzińska - Radomska (Czerwonak), dr med. Adolf Broy (Katowice), doc. dr hab. Wacław Całka (Łódź), dr Tomasz Ciołkowski (Gdynia), dr Lech Duszyński (Francja), prof. dr hab. Kazimierz Dux (Otrębusy Kanie), dr Leon Flisikowski (Poznań), dr med. Jad/Vga Foltynowicz- Mankowi iPozua.-ii. dr irie ' 1 Bogusława L. J. Golachowska-Szczygłowska (Bytom), dr Zygmunt Gutfreund (Duszniki Zdrój), dr Barbara Handtke- Miratyńska (Siemianowice), dr med. Maria Horn-Maciejewska (Poznań), dr Lech Idzior (Kluczbork), dr med. Krystyna Ja błk o' V« * i - 3 o 3z k o (Piotrków Trybunalski), dr Kazi/r rerz Jachołkowski (Bydgoszcz), dr Felicja A. Jankowska (Poznań), dr med. Krystyna Jaworska-Kozakowa (Lublin), dr med. Paweł Kaszubowski (Katowice), dr Jan Klonowski (Warszawa), prof. dr hab. Stefan Kryński (Gdańsk), dr Mieczysław Krysiak (Bydgoszcz), dr Franciszka Krystek - Banaehowska (Gdańsk), dr Olgierd Lindan (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.), dr J eremi Loba (Łódź), dr Eugeniusz Made je-;« (Warszawa), prof. dr hab. Witold Michałkiewicz (Poznań), dr Alfreda Micuk-Bręborowicz (Poznań), dr med. Łucja Micuk - Hałazińska (Wrocław), dr Józef Milanowski (Kutno), doc. dr med. Leszek Namysłowski (Warszawa), dr Elżbieta S. N ehring-Kulowa (Gdańsk), dr Nikodem Nikiel (Wągrowiec), dr Mieczysława Olek (Kościan), dr Zygmunt Pawski (Nowy Targ), dr Stefan Perkowski (Warszawa), prof. dr hab. Stanisław Piątkowski (Lublin), dr Rudolf Pieszak (Pabianice), dr med. Michał Przychodzki (Poznań), dr Zbigniew Psuja (Poznań), dr med. Wiktor Rakowski (Szczecin), dr Sylwester Ranus (Inowrocław), dr med. Jan Renkielski (Gdańsk), prof. dr med. Mirosław J. Romaniąk (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), doc. dr hab. Janina Sikorska- Tomaszewska (Poznań), dr Jerzy Stanisławski (Głowno), dr Stanisław Stryjakowski (Bydgoszcz), dr Władysław Sygnarski (Prabuty), dr Zdzisław r. Szulc (Legnica), dr Zofia Tandeck

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł kpl. Leon Murzyn, kapelmistrz orkiestr wojskowych (1945 - 1961) i Zapasowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej (19611974); kapelmistrz orkiestr: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. i Poznańskiej Fabryki Maszyn Zniwnych. Już w dniu 24 lutego 1945 r. zorganizował on cywilną orkiestrę dętą na Łazarzu. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15.10. Prezes Rady Ministrów Mieczysław F. Rakowski, w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskigo, złożył krótką wizytę w Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka. Ogólnopolska inauguracja roku kulturalnego 1988/1989 spółdzielczości mieszkaniowej w Domu Kultury "Dąbrówka". Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała sztandar. W Akademii Medycznej odbyła się uroczystość dyplomatorium Wydziału Lekarskiego. Odnowione po pięćdziesięciu latach pracy zawodowej dyplomy wręczył rektor

-Leśniewska (Łobżenica), dr Zenon Tomaszewski (Susz), dr Milada J. Fowtkiewiez-Oriełkin-Majewska (Szczecin), dr med. Helena Trawińska-Zwoździak (Poznań), dr Anna Walisiak-Luty (Warszawa), dr Jerzy Wesołowski (Łódź), dr med. Leokadia Wołek-Przybylska (Starogard Gdański), dr Teobald Wnuk (Bydgoszcz), prof. dr med. Kazimierz Wysocki (Poznań), dr Tadeusz Zajączkowski (Lublin). Rozpoczęło się XIV Polonijne Forum Gospodarcze. W pierwszym posiedzeniu plenarnym uczestniczyli m.in. premier Mieczysław F. Rakowski, prezes Towarzystwa "Polonia" Tadeusz W. Młyńczak oraz minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski.

Jubileusz czterdziestolecia działalności Rzemieślniczej Spółdzielni Rzemiosł Drzewnych. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został założyciel Spółdzielni Leon EIsner .

Na apel Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Pclsko- Radzieckiej w czynie społecznym sadzono w Parku - Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli drzewa i krzewy. Sesja jpqpularnonaukowa w Wyższej Szkole Ofi'JJt.ikiej Słjżb Kwn termistrzowskich im. Mariana Buczka, poświęcona siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. W Domu Kultury "Na Skarpie" odbył się uroczysty wieczór węgierski, zorganizowany w piętnastolecie działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 239 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Lesława Sałackiego. Solistą był Henryk Tritt (skrzypce).

W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka podchorążowie oraz kadeci Szkoły Chorążych przysięgali na sztandar Szkoły według nowej, uchwalonej niedawno przez Sejm roty. Przysięgę odebrał komendant Szkoły płk Krzysztof Pajewski.

W Domu Kultury "Dąbrówka" otwarto "Mini-Art", czyli wystawę dzieł sztuki połączoną z gieł

dą plakatów. Koncertowała Capella Zamku Rydzyńskiego. W ramach "Musica Sacra", w Katedrze Poznańskiej koncertowały "N euer Chor Dresden" (Niemiecka Republika Demokratyczna) i Chór "Polihymnia". VI Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w sali Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chwiałkowskiego. Wystąpiły pary taneczne z: Austrii, Danii, Czechosłowacji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Polski. Bezkonkurencyj - na okazała się para duńska Carsten Hjotflod - J annette Petersen. 17.10. Otwarcie V Międzynarodowych Targów Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła "Kooperacja 88", którego dokonał wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Kazimierz Modzelewski. Gości powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przedstawicieli zagranicznych misji gospodarczych z założeniami Targów zapoznał wiceminister rynku wewnętrznego Andrzej Głowacki. W otwarciu uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. W Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono Biuro Obsługi Obywatela. W Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego zarejestrowano Towarzystwo Ochrony Pracy.

Inauguracja "Dni Kultury Prowincji D re n the " (Holandia». Przed Pałacem Kultury koncertowała elegancko się prezentująca sześćdziesięcioosobowa orkiestra "Hoogerveense Harmonie". N ad Warszawą zalegała gęsta mgła, uniemożliwiająca przYJmowanie samolotów, »więc na Ławicy zakończyły się cztery rejsy zagraniczne. Pośpiesznie skompletowana obsługa portu stanęła na wysokości zadania. W krótkim odstępie czasu przewinęło się przez Ławicę bez mała 500 podróżnych.

Przylecieli z Genewy i Burgas (TU 134), z Istambułu (Ił 18) i z Toronto (Ił 62). Pasażerowie w dal

szą drogę do stolicy udali się koleją lub autokarami. "N arody świata muszą się poznawać, aby stać się sobie bliskimi" - powiedział wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski podczas otwarcia wystaw: plastycznej, fotograficznej oraz historii prasy holenderskiej prowincji Drenthe w Pałacu Kultury. Otwarcie tych ekspozycji stało się jednocześnie oficjalną inauguracją "Dni Kultury Prowincji Drenthe". Uczestniczyli m.in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz przewodniczący społecznej Rady Kultury w Drenthe Bert Middel. Plastyka holenderska prezentowana była także w "Empikach" przy ul. Ratajczaka (grafika) i na Osiedlu Piastowskim (malarstwo). Na pi. Wolności koncertowała orkiestra dęta "Hoogerveense Harmonie". Gości z Holandii przyjął prezydent Poznania Andrzej Wituski. W związku z holenderskimi imprezami, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego przygotowało w swojej siedzibie wystawę pl. Wieniawski w Holandii. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej gościła (nie po raz pierwszy) grupę Holendrów z Almkerk. Goście przekazali Szpitalowi karetkę pogotowia ratunkowego marki "Mercedes" z pełnym wyposażeniem. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, podczas którego dwie panie z Almkerk: Irma Bos oraz Nel Esch otrzymały z rąk przewodniczącego Miejskiej Rady N arodowej Stanisława Antczaka Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Do hali sportowo-widowiskowej "Arena" przybyło na koncert ponad pięć tysięcy sympatyków "Obywatela G. C", czyli Grzegorza Ciechowskiego i jego zespołu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Poznański Zespół Perkusyjny. W Galerii "Życia i Myśli" przy ul. Kramarskiej otwarto wystawę malarstwa i witraży Karela Rechlika ( Czechosłowacja). W kinie "Pałacowym" odbyła się prapremiera filmu Krzysztofa Gradowskiego Pan Kleks w Kosmosie.

13 Kronika m. Poznania lfX)

18.10. Najważniejsze sprawy ruchu związkowego były przedmiotem spotkania członków Sekretariatu Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z I sekretarzem Edwardem Łukasi - kiem, i kierownictwa Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Porozumienia, toteż obowiązki gospodarza domu pełnił jego przewodniczący Wojciech Kaczmarek. Szokujące ekspozycje współczesnej plastyki przestrzennej zaprezentowali Holendrzy na pi. Wolności i pi. Młodej Gwardii. W salonie Tadeusza Szantruczka w "Empiku" gościem honoro)\'ym był Wojciech Dzieduszycki. Spiewała Joanna Kozłowska, akompaniowała Krystyna Kujawa. Dzień Łącznościowca. W uroczystościach uczestniczyły delegacje z kilku urzędów pocztowych z Belgii i Francji oraz Hanoweru, z prezydentem poczty w tym mieście Horstem Zechem i Hansem Muelbradtem. Koncertowała orkiestra pocztowców z Getyngi (Republika Federalna Niemiec).

W Wielkopolskim Parku Zoologicznym urodził się hipopotam karłowaty. 19.10. Na V Międzynarodowych Targach Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła "Kooperacja 88" wręczono po raz pierwszy dyplomy za wyróżniające się prezentacje ofert kooperacyjnych. Wśród dwunastu wyróżnionych znalazła się m.in. poznańska Spółdzielnia Rzemieślników Mechaników.

Targi zwiedził wicepremier Jan Patorski.

W 1932 r. powstało w Polsce Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagraniczej, założone przez prymasa Polski kard. Augusta Hlonda (1881 - 1948). W czterdziestolecie śmierci kardynała, rozpoczęło się ogólnopolskie sympozjum naukowe, poświęcone jego roli w organizacji Towarzystwa i zasługom dla Kościoła polskiego i kul tury ojczystej. W Sali im. Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wieczór autorski pisarza Petera Haertlinga (Republika Federalna Niemiec).

Trojaczkom poznańskim Agnieszce, Joannie i Tomkowi - dzieciom

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 21.10.)

Rodzice chrzestni z trojaczkami

Marii i Włodzimierza Frąckowiaków - nadano imiona. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wadze Miejskiej.

W auli Akademii Medycznej odbył się koncert Kwintetu Dętego Blaszanego moskiewskiego Konserwatorium Muzycznego. 20.10. Rozpoczęły się VII Artystyczne Konfrontacje Esperanckie "Arkones 88".

W wieku siedemdziesięciu siedmiu lat zmarła Felicja Koszewska, nestorka poznańskich aktorów teatru lalek, aktorka Polskiego Teatru Objazdowego, Teatru Wielkopolskiego i Teatru Letniego (1928-1939), w roku 1945 aktorka Teatru Popularnego przy Poznańskim Urzędzie Informacji i Propagandy, od 1946 r. związana z Teatrem Aktora i Lalki, Państwowym Teatrem Młodego Widza, Teatrem Polskim, Państwowym Teatrem Lalki i Aktora "Marcinek", Poznańskim Teatrem Lalki i Aktora (do 1981 r.). Grała w ponad pięćdziesięciu sztukach dramatycznych i ponad dwudziestu kukiełkowych. W placówkach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pojawiła się ulotka sygnowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz ruch "Wolność i Pokój", w której żądano zniesienia szkolenia wojskowego jako obowiązującego przedmiotu nauczania na wyższych uczelniach. W ramach "Dni kultury prowincji Drenthe" w sali kameralnej Zespołu Szkół 11uzycznych przy ul. Solnej zaprezentował się chór żeński "Gieten", w Teatrze Pol-" skim - zespół baletowy "Reflex" , w Osiedlowym Domu Kultury "Słońce" - zespół bluesowy "Brinkels Boogs Band" a w Klubie "Od Nowa" "Old Fashioned Jazz Group" .

21.10. W Klubie Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich U niwersytetu im. Adama Mickiewicza "Akumulatory" odbyło się posiedzenie plenarne Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich, z udziałem sekretarza Rady N aczelnej Piotra Kucharskiego. W sali muzealnej w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego otwarto wystawę malarstwa i grafiki Kazimierza Fedyka. Otwarcie tej wystawy było jednocześnie inauguracją działalności Klubu Nieprofesjonalnych Twórców Kultury, powołanego do życia przy Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa. Spotkanie grupy racjonalizatorów i rzeczników patentowych Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji z wiceministrem U rzędu Postępu N aukowo- Technicznego i Wdrożeń Wiesławem Grudzewskim. W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partu Robotniczej, Zjednoczonego Stronnic - twa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Obrady prowadził przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy BryI. W ramach Dni Kultury Republiki Federalnej Niemiec w Polsce w salonie Stowarzyszenia Architektów Polskich otwarto wystawę

prac studentów Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Planowania Przestrzennego Budownictwa Mieszkaniowego Uniwersytetu w Hanowerze. Przybyła delegacja z Instytutu Architektury Uniwersytetu w Hanowerze, której przewodniczył prof. Friedrich Spengelin. Była to kolejna okazja do rozmów z polskimi kolegami na tematy zawodowe. Podczas pobytu w Poznaniu prof. F. Spengelin uhonorowany został medalem poznańskiej uczelni "Za zasługi dla rozwoju budownictwa lądowego" . Przebywał w Poznaniu, z okazji Dni Kultury Republiki Federalnej Niemiec, wybitny powieściopisarz Gunter Grass. Spotkał się z czytelnikami w auli Akademii Ekonomicznej. Gościa przyjął prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Tadeusz N owak, po czym odbyło się spotkanie w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu, który sprawował funkcję gospodarza pobytu G. Grassa w Poznaniu. Późnym wieczorem w Sali Białej Urzędu Miejskiego pisarza i jego małżonkę p. Utę Grass podejmował wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński, który wręczył gościowi pamiątkowy medal miasta, a pianista Andrzej Tatarski wykonał krótki recital muzyki polskiej. G. Grass wyraził serdeczne podziękowanie za gościnne przyjęcie, jakie zgotowano mu w Poznaniu. Z okazji dwudziestolecia Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert galowy. W programie znalazły się w niezwykłej i nie granej dotąd formie instrumentalnej Cztery pory roku Antonia Vivaldiego, z partiami solowymi wykonywanymi przez Anglików: waltornistę Franka Lloyda i oboistę Malcolma Messitera, zachodnioniemieckiego wiolonczelistę Friedricha J urgena Sellheima i japońskiego kontrabasistę Yasunori Kawaharę. "Polskie N agrania" przygotowały na dwudziestolecie Orkiestry album płytowy z serenadami Piotra Czajkowskiego i Mieczysława Karłowicza. Album wrę

13»

czył dyrygentce przedstawiciel firmy Marek Niewiarowski. W hali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczęła się Kleksiada - widowisko dla dzieci na kanwie filmów z Panem Kleksem (Piotr Fronczewski) w roli głównej. .10. "Biała sobota" w Szpitalu i Klinice Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych.

Koncert galowy zespołów artystycznych z Holandii, który odbył się w Pałacu Kultury, zakończył trwające tydzień "Dni kultury prowincji Drenthe" . N a koncert przybyli m.in. minister kultury Holandii Eelco Brinkman, wicegubernator prowincji Drenthe Dineke van Asch, deputowany do parlamentu Holandii Jan Pastoor oraz przewodniczący Społecznej Rady Kultury Drenthe Bert MiddeI. Koncert sobotni był próbą ukazania tego, co w kulturze Drenthe najbardziej interesujące. Goście oficjalni przebywający w Poznaniu z okazji prezentacji kultury holenderskiej spotkali się z przedstawicielami władz administracyjnych miasta i województwa oraz zwiedzili zabytki Poznania. Finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zwyciężył Waldemar Grotowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego. W Domu Kultury Tramwajarza rozpoczął się Festiwal Piosenki Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce. Otwarcie XXIII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W Poznańskim Kombinacie Budowlanym przy ul. Szarych Szeregów odbyło się spotkanie mieszkańców z okazji sześćdziesięciolecia włączenia Podolan w granice Poznania.

Drugi koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod kierownictwem Agnieszki Duczmal, z okazji jubileuszu dwudziestolecia Orkiestry. Stulecie kanalizacji poznańskiej.

O problemach kanalizacyjnych współczesnego Poznania mówiono na publicznej dysk,usji w Centralnej Oczyszczalni Scieków w Kozichgłowach. Otwarto wystawę obrazującą historię poznańskiej ka

Wydarzenia w Poznaniu (22 - 25.10.)nalizacji. Zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia resortowe.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarła poetka Teresa J aśniewicz, laureatka Turnieju na Wiersz o Poznaniu.

23.10. W Domu Kultury Tramwajarza odbył się koncert laureatów Festiwalu Piosenki Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce W ramach Poznańskiego Tygodnia Filmowego, w kinie "Pałacowym" rozpoczęła się "Wielka retrospektywa kina brytyjskiego (1945 -1965)".

Zakończenie XXIII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych. W imprezie uczestniczyło ponad 3100 psów z siedmiu krajów europejskich.

W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł Adam Krajewicz, aktor Teatru Polskiego od 1983 r. 24.10. Kolejne "W - Poznań - my się" w Sali Kominkowej Pałacu Kultury. Była okazja poznania aktorów, którzy od nowego sezonu występują na poznańskich scenach. O swojej drodze artystycznej, sukcesach i porażkach mówili: Irena Dudzińska, Ewa Wrońska, Andrzej Kietliński (Teatr Polski), Witold Szulc (Teatr Nowy), Anna Sobolewska (Teatr im. Fredry w Gnieźnie), Gabriela Kściuczyk, Wojciech Maciejowski, Jerzy Mechliński (Teatr Wielki) i Anna Gembal (Teatr Muzyczny). Spotkanie prowadził red. Włodzimierz Braniecki. Przybyła z pięciodniową wizytą grupa pracowników komitetów dzielnicowych Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna. W Sali XVII Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęły się wykłady otwarte. W pierwszym o powstaniu państwa polskiego i wprowadzeniu chrześcijaństwa mówił prof. dr Jerzy Strzelczyk. N a zaproszenie IX Liceum Ogólnokształcącego przybyła do Poznania czterdziestoczteroosobowa grupa uczniów licealnych z Bolonii (Włochy). 25.10. Otwarcie jesiennej giełdy obuwia na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert kameralny z okazji Dnia ONZ, z udziałem włoskiego klarnecisty Raffaello Orlando, Tomasza Wojciechowskiego (wiolonczela) i Ghit Moy Lee (Malezja) przy fortepia

Inauguracja salonu promocyjnego "Art and Business" w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich.

Obowiązywały stroj e wieczorowe.

Gospodarzem wieczoru był Wojciech Dzieduszycki. Koncertowała Orkiestra Kameralna "Tutti e solo" przy Pałacu Górków, pod kierownictwem artystycznym Barbary Muchy, w składzie: Małgorzata Młyńczak-Spychała (koncertmistrz), Waldemar Abmewicz (I skrzypce), Hanna Gronowska i I

......C<; ...;!.-;;.

Tutti e solo

Giedy Jędrzejczak (II), Irena Madejska (altówka), Piotr Czajka (wiolonczela), Piotr Czerwiński (kontrabas), Barbara Mucha (klawesyn). Solistami byli Lidia Sieczkowska (flet) oraz Piotr Czerwiński (kontrabas). W ramach wieczoru odbył się pokaz mody zaprojektowanej przez Marie Alberty oraz zaprezentowano fragment spektaklu Jolanty Załęckiej Moda i sublimacja. U dostępniono także ekspozycję malarstwa. Organizatorki salonu Maria Sierpowska- Zaytoneh (dyrektor spółki) i Teresa Pezacka- Groblewska (wiceprezes zarządu) podejmowały gości lampką szampana. Przybyła do Poznania trzyosobowa delegacja dziennikarzy charkowskich, z Nikołajem Sołowiowem · - redaktorem naczelnym "Wieczornego Charkowa".

Mieszkańcy bloku nr 3 5 na Osiedlu Kraju Rad usłyszeli wieczorem podejrzane odgłosy z kontenera na śmieci. Okazało się, że wrzucono doń trzy szczeniaki. Niestety, nie udało się ich utrzymać przy życiu. Informujący o tym redakcję "Głosu Wielkopolskiego" (28 X) kierownik administracji Osiedla (i zarazem wielki miłośnik zwierząt) Eustachy Horoch dodał, że z własnej kieszeni przeznacza 10 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy tego czynu. 26.10. Rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska sesja poświęcona zastosowaniu elektroniki na poczcie i w telekomunikacji. XIII Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Towarzystwa Przyjaźni. Polsko- Radzieckiej, z udziałem 129 delegatów.

N a obrady przybyli m.in. zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Obradom przysłuchiwała się także delegacja obwodowego zarządu Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej z Charkowa, z Wiktorem Abigierem. Wybrano nowe władze wojewódzkie Towarzystwa oraz 23 delegatów na Zjazd Krajowy. Przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego została ponownie Maria Rynkiewicz.

W dziesięciolecie pontyfikatu papieża- Polaka Jana Pawła II w Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyło się uroczyste spotkanie. Cztery godziny trwała w Sali Kominkowej Pałacu Kultury dyskusja nl. "Jak unikać wybuchów społecznego niezadowolenia?" Organizatorem spotkania była Komisja Dialogu Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego. Obecni byli m.in.

działacze "Solidarności" Regionu Wielkopolska. Dyskusja miała szeroki i otwarty charakter, pełna była ostrych, polemicznych spięć. W Pałacu Kultury otwarto wystawę pl. Akwarela armeńska, zorganizowaną przy współudziale galerii współczesnej sztuki radzieckiej w Warszawie. Inauguracja plastycznych pokazów-spektakli w "Arsenale". Jerzy J ękot przedstawił Sztukę absolutu. Zakończenie IV Środowiskowej Konferencji Komisji Nauk Chemicznych oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, zorganizowanej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Macieja Wiewiórowskiego. Inauguracyjne posiedzenie Wojwódzkiej Komisji U rbanistyczno-Architektonicznej, pod przewodnictwem Jerzego Buszkiewicza. Zespół solistów Teatru Wielkiego - wykonawców opery Krzysztofa Pendereckiego Czarna Maska udał się w podróż artystyczną do N orymbergi (Republika Federalna Niemiec).

27.10 W ramach plastycznych pokazów- spektakli w "Arsenale" J olan ta

Załęcka przedstawiła Teatr młodych. W Studenckim Klubie "Nurt" rozpoczętq kolejną edycję konkursu "Spiewać może każdy". Imprezę prowadził Zbigniew Książek z Krakowa. I nagrodę (20 tys. zł) zdobył Cezary Krajewski. Otwarcie wystawy Plakat kulturalny europejskich krajów socjalistycznych w Muzeum Narodowym. W sali "Empiku", w cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", czytelnicy "Głosu Wielkopolskiego" rozmawiali o poznańskich cmentarzach. Entuzjastyczne powitanie druży-i ny piłkarskiej Kolejarskiego Klubu Sportowego "Lech" na lotnisku w Ławicy, po przylocie z Barcelony. Spotkanie związkowców z władzami województwa poznańskiego i Poznania. Początek bojkotu zajęć w Studium Wojskowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. III Sesja Miejskiej Rady N arodowej w sali posiedzeń przy pi. Kolegiackim, z udziałem prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych Kazimierza Kwiatkowskiego, Zbigniewa Tomaszkiewicza i Jerzego Wojciechowskiego. Głównym celem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków o dodatkowe kredyty z budżetu miasta na rok 1988 w wysokości 1 600 157 000 zł. Rada postanowiła (Uchwała Nr 111/13/88) m.in. przekazać 247 900 000 zł na gospodarkę komunalną, 121 000 000 zł na gospodarkę mieszkaniową i usługi komunalne, zaś na inwestycje i remonty kapitalne - 829 300 000 zł, w tym 450 000 000 zł na remonty kapitalne dróg i 200 000 000 zł na modernizację Jeziora Maltańskiego.

Dwa i pół roku trwały prace nad plonem Ogólnopolskiego Konkursu Pamiętnikarskiego im. J akóba Wojciechowskiego, rozpisanego przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Na wręczenie nagród laureatom przybyli m.in. zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz i wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo

dowych Zbigniew Cierpka. I nagrodę w konkursie na życiorys własny robotnika otrzymał Franciszek Małycha z Poznania, a nagrodę specjalną ufundowaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Kazimierz Jankowski z Gorzowa Wielkopolskiego. Jednym z laureatów III nagrody został Benon Matecki z Poznania, który otrzymał też nagrodę specjalną Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Nagrodę wojewody jury przyznało Gabrielowi Jasińskiemu ze Sremu, a nagrodę prezydenta PoznaniaRomualdzie Winkiel z Poznania.

Przewodniczący jury prof. dr Bronisław Gołębiowski wysoko ocenił plon konkursu, nawiązującego do podobnego zorganizowanego w 1923 r. przez Floriana Znanieckiego. W Środowiskowym Domu Kultury " Rataj an" (Osiedle Piastowskie) rozpoczął się IV Amatorski Festiwal Gitarowy.

W salonie wystawowym "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę fotograficzną Bogdana Sarwińskiego pl. Fotografia dla syna - przesłanie w rok 2000. N a estradzie Pałacu Kultury odbył się koncert Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego "Hanacek" z Moraw, pod kierownictwem Franciszka Veselka.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Jerzego Katlewicza. Solistą był radziecki skrzypek Oleg Krysa. W ramach plastycznych pokazów-spektakli w "Arsenale" Longina Poterek - Kranz zaproponowała pokaz pl. Nieuleczalnie żywa. Zakończyła się kilkudniowa wizyta lektorów Komitetu Południowomorawskiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna.

29.10. Inauguracja XXI sezonu działalności Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Za osiągnięcia w krzewieniu muzyki organizacja otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji dokonali wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i poseł Alojzy BryI. Chór "Pro Sinfonika" wykonał Gaudę Mater Polonia. Kon

Wydarzenia w Poznaniu (29.10. - 3.11.)certował radziecki skrzypek Oleg Krysa, któremu towarzyszyła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Jerzego Katlewicza.

Wytężony wysiłek setek pracowników specjalistycznych przedsiębiorstw oraz rzemieślników, którzy niemal od świtu do zmroku pracowali przy remoncie odcinka ul. Grunwaldzkiej, umożliwił przekazanie do użytku tej ważnej arterii komunikacyjnej. Wprawdzie na chodnikach pozostało do wykonania nieco "kosmetycznych zabiegów", jednak dzięki włączeniu wyremontowanej jezdni do ruchu łatwiej było dojechać na cmentarz junikowski. Na pi. Wolności odbyło się ślubowanie 150 kadetów dwudziestego ósmego rocznika Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Indeksy wręczył komendant Szkoły płk Juliusz Skrobisz. Obecny był komendant główny Straży Pożarnych gen. bryg. Andrzej Stefanowski. Imprezę uświetniły defilada oraz pokaz sprzętu bojowego. Zespół solistów Teatru Wielkiego - wykonawców opery Krzysztowa Pendereckiego Czarna Maska powrócił z podróży artystycznej 40 Republiki Federalnej Niemiec.

31.10. Snieżna nawałnica nad miastem i komplikacje w komunikacji miejs ki ej . 1.11. "Znów, jak co roku o tej porze, wszystkie drogi prowadziły na cmentarze. Te wielkie, słynne, gdzie pochowani są znani ludzie oraz te małe, zapomniane. W ten dzieil przypominam} sobil o wszystkich ludziach, którzy odeszli [...] Pochmurne, chwilami zapłakane niebo towarzyszyło wczorajszym wędrówkom na groby najbliższych. We wczesnych godzinach rannych na cmentarnych alejkach panowały cisza i pustki. N a poznańskiej Cytadeli w skupieniu oddawano hołd bliskim oraz żołnierzom poległym na różnych frontach. Z każdą godziną przybywało kwiatów i lampek na grobach bohaterów wojen światowych" ("Głos Wielkopolski", 2 XI 1988 r.).

2.11. Początek trzydnipwego Spotkania Recytatorów i Spiewających Poezję - Zaduszki, poświęcone twórczości zmarłych współczesnych poetów polskich. N a inaugurację Andrzej T. Kijowski wygłosił wauli Muzeum Narodowego wykład pl. Błogosławieństwo słów albo o wyklinaniu poety. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski pożegnał prezesa zarządu Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" gen. bryg. Stanisława Koniecznego, przeniesionego służbowo do Warszawy. Przybyli min. przedstawiciele Wojewódzkiej Federacji Sportu, klubów oraz organizacji sportowych. Przemawiał dyrektor Wydziału do spraw Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kraśnicki.

3.11. Odbyło się spotkanie weteranów ruchu robotniczego z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabrieli Rembisl Kilkudziesięcioosobową grupę zasłużonych udekorowano odznaczeniami państwowymi. Marian Kulawik, Kazimierz Matysiak i Ignacy Sztukowski udekorowani zostali Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski. O znaczeniu Rewolucji Październikowej mówił prof. dr Czesław Mojsiewicz.

Jury w składzie: Nikos Chadzinikolau (przewodniczący), Włodzimierz Braniecki, Marian Grześczak, Wojciech Jamroziak i Tadeusz Wyrwa- Krzyżański postanowiło Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny za rok 1988 przyznać Januszowi Drzewuckiemu za opublikowany przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie tom wierszy Ulica Reformacka.

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę pamiątek z przeszłości

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 6.11.)

Gimnazjum i Liceum Sw. Marii Magdaleny, z okazji jubileuszu czterystu piętnastolecia tej zasłużonej dla Poznania szkoły. 4.11. Zakończyły si III Spotkania Recytatorów i Spiewających Poezję - Zaduszki, Koncerty konkursowe odbyły się w Teatrze Nowym. Natomiast w Domu Kultury na Osiedlu Kraju Rad odbyła się sesja literacka poświęcona twórczości zmarłych poetów; odbywały się też warsztaty twórcze dla uczestników spotkań. W Teatrze Nowym wręczono nagrody Zaduszek. Jury, któremu przewodniczył Krzysztof Pysiak (Warszawa), w dziale recytacji nagrodę główną i medal przyznało Sławomirowi Bajewowi z Poznania za recytacje wierszy Andrzeja Bursy. W dziale śpiewających poezję nagroda główna i medal przypadły Beacie Fiedorów z Łodzi za wykonanie pieśni własnej kompozycji do wierszy Haliny Poświatowskiej i Stanisława Grochowiaka. Opuściła Poznań, udając się w drogę powrotną do Włoch, czterdziestoczteroosobowa grupa uczniów licealnych z Bolonii, goszcząca tu na zaproszenie uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego.

W wieku pięćdziesięciu czterech lat zmarł artysta-malarz i grafik Leszek Kostecki, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, laureat Nagrody Kulturalnej Województwa Poznańskiego za rok 1978. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim · Orderu Odrodzenia Polski.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza orkiestra symfoniczna oraz Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod batutą Stefana Stuligrosza, wykonały Requiem Wolfganga A. Mozarta. Solistami byli: Grażyna Flicińska (sopran), Maja Urbanek (mezzosopran), Krzysztof Szmyt (tenor), Czesław Gałka (bas).

Początek Krajowego Zjazdu Zrzeszenia Ciepłowników " Unia Ciepłownictwa" . Poznański oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyróżniony został Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . 5.11. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury zgromadzili się przedstawiciele województw objętych obszarem działania Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu. Z okazji siedemdziesiątej pierwszej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej zaprosił ich na okolicznościowe przyjęcie konsul generalny, minister pełnomocny Iwan Bojko. W imieniu zaproszonych gości życzenia jubi1euszowe przekazał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lesznie Stanisław Sawicki.

Trzydziestopięciolecie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa "Hydrobudowa". Z okazji jubileuszu, najlepsi pracownicy firmy zostali uhonorowani wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowana została Danuta Pawlicka.

W przeddzień IV Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. Jana Rakowskiego, w auli Akademii Muzycznej koncertował Stefan Kamasa. Przy fortepianie zasiadł Jerzy Marchwicki. 6.11. Ponad 3 tys. osób uczestniczyło w uroczystej mszy św. w Forcie VII. W intencji ofiar hitlerowskich miejsc kaźni Polaków odprawił ją proboszcz jeżyckiej parafii pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza ks. Bolesław Jurga. W miejscu straceń Polaków dokonano poświęcenia krzyża. Odbył się apel pomordowanych. Z okazji siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości Chór

Męski "Arion" dał koncert z cyklu "Pieśń w życiu narodu". Dyrygował Andrzej Niedziałkowski. Recytacje Henryka Dąbrowskiego, przy akompaniamencie Andrzeja Sowy. Inauguracja IV Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. Jana Rakowskiego w auli Akademii Muzycznej.

XXV Poznański Poranek Muzyczny w Klubie Wojsk Lotniczych. Koncertowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Swarzędza, pod batutą Rajmunda Gronowskiego.

Zakończenie "Wielkiej retrospektywy kina brytyjskiego (filmy z lat 1945-1965)" w kinie "Pałacowym" . 7.11. W kościołach poznańskich rozpoczęły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. W kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim otwarta została ekspozycja obrazująca dziesięć lat pontyfikatu Jana Pawła II. W sali przy kościele Sw. Marcina zorganizowano kiermasz książek i wydawnictw o tematyce religijnej. Z okazji siedemdziesiątej pierwszej rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej społeczeństwo miasta oddało hołd jej bohaterom. Do Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej przybyli przedstawiciele władz, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz. Złożyli wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów oraz pod obeliskiem marsz. Wasilija Czujkowa.

W godzinach popołudniowych, w sali Państwowego Liceum Muzycznego odbyła się uroczysta akademia. Obecni byli przedstawiciele władz, z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeuszem Czwojdrakiem oraz przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej Marią Rynkiewicz. Przemawiali: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełno

mocny Iwan Bojko. Śpiewał Poznański Chór Chłopięcy, pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego przy fortepianie Jacek Kostrzewski oraz Katarzyna Terlecka, Mateusz Kostrzyński i Wiesław Krupa (recytacje) .

Wicewojewoofl poznański Bogdan Zastawny konferował ze Zdzisławem Pieścikowskim - prezesem Ośrodka Doradztwa i Wdrażania Postępu Organizacyjno- Technicznego w sprawie przyśpieszenia prac organizacyjnych nad strefą bezcłową. W podróż artystyczną do Francji udał się Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka. 8.11. Odbyło się spotkanie wojewody poznańskiego Bronisława StępIowskiego z zarządem Rady Wojewódzkiej Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych.

Po apelu Kolegium Rektorówstudenci Uniwersytetu im Adama Mickiewicza przerwali bojkot zajęć wojskowych. Decyzję podjęto na wiecu studenckim w Collegium Novum.

W Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza otwarto wystawę pl. Trylogia. XIV Pomorska Jesień Jazzowa gościła w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec udała się Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

9.11. W mieszkaniu-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny przy ul. Gajowej wręczono Nagrodę Poetycką jej imienia za najlepszy książkowy debiut poetycki roku. N agrodę przyznano Januszowi Drzewuckiemu (Toruń) za opublikowany przez Wydawnictwo Literackie tom wierszy Ulica Reformacka. Z walorami tomu zapoznała uczestników uroczystości kustosz muzeum Ewa Pasiciel. Wręczenia N agrody dokonał przewodniczący jury Nikos Chadzinikolau.

W hali Nr 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto VII Ogólnopolską Giełdę Wczasów.

Oferta opiewała na 160 tys.

miejsc. W Klubie Studenckim "Piekłoraj " przy ul. Dożynkowej zainau

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10.11.)

gurowano działalność Klubu TĄyśli Społecznej i Historycznej. Witold Mazurczak wygłosił, na marginesie siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, prelekcję pl. Czego nas w szkole nie uczyli... Rozpoczęła się budowa wiaduktu nad ul. Dolna Wilda. W związku z obchodami siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, przebywający w Poznaniu przedstawiciele Zarządu Głównego Zrzeszenia Katolików "Caritas", z prezesem ks. Henrykiem Kurzępą, zostali przyjęci przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego. Zakończył się IV Ogólnopolski Konkurs Altowiolistów im. Jana Rakowskiego. W wyniku przesłuchań jury, pod przewodnictwem prof. Stefana Kamasy , I Nagrodę przyznano Annie Doleżych, studentce III roku Akademii Muzycznej w Katowicach; II - Beacie Knapik, studentce IV roku tejże Akademii Muzycznej; III - Bogusławie Zatorskiej, studentce III roku Akademii Muzycznej w Warszawie. Wieczorem odbył się w auli Akademii Muzycznej koncert laureatów. Rozpoczął się XI Międzynarodowy Listopad Poetycki. W sali koncertowej Liceum Muzycznego przy ul. Solnej poetów polskich i poetów z trzynastu innych krajów powitał prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Nikos Chadzinikolau. Marian Stępień, redaktor naczelny krakowskiego miesięcznika "Zdanie", odczytał werdykt jury, które pod jego przewodnictwem za najlepsze książki roku uznało: w dziedzinie tłumaczeń literatury polskiej - wybór polskiej poezji współczesnej wydany w Pradze, w tłumaczeniu czeskiego pisarza Jana Pilarza; w dziedzinie przekładów na język polski literatury obcej - dwie książki przekładowe Artura Sandauera: Poeci rosyjscy ("Czytelnik") oraz pierwszą część Fausta (Wydawnictwo Literackie); w dziedzinie eseju o poezji - Portrety godzin Łucji Danielewskiej (" Czytelnik") oraz Książę z kraju łagodności Andrzeja Kaliszewskiego (Wydawnictwo Literackie). Za najlepszy tom poetycki roku jury uznało tom wierszy Nikosa Chadzinikolau Feniks (Wydawnictwo Poznańskie). Po ogłoszeniu werdyktu jury, Elżbieta Kuczyńska dała recital wierszy cygańskiej poetEi Papuszy. Odbył się też Maraton Poetycki, prowadzony przez Ryszarda Daneckiego. Ponad 30 tys. widzów wypełniło stadion przy ul. Bułgarskiej, aby obserwować rewanżowe spotkanie II rundy Pucharu Zdobywców Pucharów pomiędzy Klubem Sportowym "Lech" a hiszpańską drużyną z Barcelony. Na mecz przybyła duża grupa kibiców hiszpańskich i ok. 50 zagranicznych dziennikarzy. Publiczność była świadkiem meczu, jakiego w Poznaniu dawno nie oglądano. Mecz zakończył się po 164 minutach gry (19.44) wynikiem 5:4 dla gości.

10.11. Inauguracja obchodów siedemdziesięciolecia odzyskania niepodległości. W obecności przedstawicieli władz, odsłonięto dwie tablice pamiątkowe . Na pierwszej z nich, zaprojektowanej przez Benedykta Kasznię, a wmurowanej w ścianę budynku przy ul. Czerwonej Armii 75, widnieje napis: W tym domu od 10 listopada 1918 do 6 listopada 1919 roku mieściły się biura Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej kierowniczego ośrodka władzy Polaków ziem byłego zaboru pruskiego, w dniach narodzin II Rzeczypospolitej. Tablicę odsłonił wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Michał Lorkiewicz.

Na drugiej tablicy, zaprojektowanej przez Stanisława Mystka, umieszczonej na budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Fredry 10, widnieją słowa: W tym budynku mieściły się od 11 listopada 1918 do 11 stycznia 1919 roku biura Wydziału Wykonawczego Poznańskiej Rady Robotniczej i Zołnierzy. Działalność rad przYczyniła się do rozpadu aparatu państwowego zaborcy, dała początek procesom repolonizacyjnym i wywarła ogromny wpływ na wzrost dążeń wyzwoleńczych Polaków na ziemiach Poznańskiego. Tablicę odsłonił dowódca Garnizonu Poznańskiego gen. bryg.-pilot Michał Polech, w towarzystwie weteranów Powstania Wielkopolskiego: M. Lorkiewicza i Witolda Sękowskiego.

W godzinach wieczornych, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert. Przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych, szkół oficerskich i instytucji wojskowych oraz młodzież ze szkół noszących imię Ludowego Wojska Polskiego. Przemawiał zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych, gen. bryg. Kazimierz Szeląg. W części artystycznej wystąpił Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych "Eskadra".

Odbyło się posiedzenie Kolegium Wojewody Poznańskiego, na którym omawiano sytuację komunalnych przedsiębiorstw w obliczu nadchodzącej zimy i zapoznano się z informacją o tym, jak realizuje się uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawie programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w województwie do roku 1990. Towarzystwo Kultury Teatralnej zaprosiło sympatyków do Sali Malinowej Pałacu Działyńskich na premierę widowiska pt. Zasiąść w Polsce wolnej, według scenariusza i w reżyserii Tomasza Szymańskiego. Wykonawcy: Paweł Hadyński, Maria Rybarczyk i Waldemar Szczepaniak oraz Andrzej Trzeciak (wiolonczela). Posłowie wygłosił doc. dr Przemysław Hauser. W Politechnice Poznańskiej odbył się wiec młodzieży ubiegającej się o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, gdzie opracowano metodę odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania agregatów prądotwórczych spalinowych pojazdów trakcyjnych, odbyło się sympozjum dla specjalistów. 11.11. Biało-czerwone flagi na gmachach publicznych i w oknach mieszkańnadały miastu odświętny wygląd. Wyrazem hołdu i wdzięczności za ofiary poniesione w walce o niepodległość Ojczyzny była uroczystość złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem Armii . "Poznań". Złożyły je, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, delegacje organizacji społeczno-politycznych i kombatanckich, a także władz administracyjnych województwa i miasta. Uroczysty charakter miało spotkanie w Ratuszu. Na zaproszenie Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego do Sali Odrodzenia przybyli reprezentanci różnych środowisk społecznych. Obecni byli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, kombatanci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w tradycyjnych mundurach. Przemawiali: przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej O lejniczak oraz prof. dr Janusz Pajewski. Wzruszającym momentem uroczystości w Ratuszu było złożenie przez weteranów Powstania Wielkopolskiego: Michała Lorkiewicza i Witolda Sękowskiego kwiatów pod urną z sercem gen. Henryka Dąbrowskiego. Spotkanie uświetnił koncert pianistki Ewy W ojtowicz i skrzypka Michała Grabarczyka.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego . Solistą był pianista Janusz Olejniczak. Dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, orkiestra wykonywała utwory Mieczysława Karłowicza, Ignacego Paderewskiego i Andrzeja Panufni - ka.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 12.11.)otwarto wystawę pl. Banknoty i monety II RzeczYpospolitej 1918- 1919 ze zbiorów Jana Banasiaka, Zbigniewa Długiego i Kazimierza Frankego.

W salonach Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto pierwszą wystawę zbiorową prac członków oddziału poznańskiego Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Listopad poetycki w sali "Empiku" przy ul. Ratajczaka, Od złożenia kwiatów na grobach Hipolita Cegielskiego, Karola Marcinkowskiego i Cyryla Ratajskiego zasłużonych profesorów i wychowanków Gimnazjum i Liceum Sw. Marii Magdaleny o godz. 13 rozpoczęły się uroczyste obchody czterystupiętnastolecia tej zasłużonej, dziś już nie istniejącej szkoły. W godzinach popołudniowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otwarto wystawę dorobku nauczycieli i wychowanków Gimnazjum i Liceum. Wieczorem w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Z Ośrodka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kiekrzu wyruszył doroczny Rajd Wielkiego Października. W godzinach popołudniowych przed kościołem Jezuitów przy ul. Szewskiej odbył się wiec antyrządowy. Organizatorzy próbowali sformować pochód przez miasto. Zakończenie XXI Zjazdu Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wybrano nowe władze, na czele których stanął Marek Roman (Warszawa). Jednocześnie oddział poznański obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia działalności. Zakończenie VII Ogólnopolskiej Giełdy Wczasów. Uczestniczyło w imprezie 371 jednostek, m.in.: 190 zakładów pracy, 49 przedsiębiorstw turystycznych, 77 biur podróży i 26 prywatnych biur podróży.

W związku z powołaniem rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra Jacka Fisiaka na stanowisko ministra edukacji narodowej, senat uniwersytecki dokonał wyboru nowego rektora. Został nim prof. dr Bogdan Marciniec, kierownik Zakładu Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii. W placówce "Desy" odbyła się aukcja pamiątek związanych z powstaniem niepodległego państwa polskiego w 1918 r.

W wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zmarł inż. Tadeusz Rybicki, dyrektor techniczny Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Goplana" od 1966 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 12.11. Zakończył się XI Międzynarodowy Listopad Poetycki. Uczestniczyło w nim 70 polskich poetów oraz 31 zagranicznych z 13 krajów. W sali kameralnej Liceum Muzycznego przy ul. Solnej odbył się Turniej Jednego Wiersza, w którym uczestniczyło 42 rozpoczynających swą drogę poetycką twórców. J ury, pod przewodnictwem Mariana Stępnia, I nagrodę i puchar "Głosu Wielkopolskiego" przyznało Zdzisławie Kaczmarek z Lwówka za wiersz Vincent van Gogh do brata. W konkursie poezji śpiewanej I nagrodę zdobyła Bożena Radwańska z Pruszkowa. W drugim dniu zjazdu wychowanków Gimnazjum i Liceum Sw. Marii Magdaleny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta akademia, którą otworzył przewodniczący Komi tetu Organizacyjnego Andrzej Dubas. Referaty o dziejach szkoły wygłosili Adam Białobłocki i Roman Wankiewicz. Przed akademią na budynku Państwowej

Szkoły Baletowej (ul. Gołębia 8) odsłonięto pamiątkową tablicę. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" występował radziecki zespół "Kozacy Dońscy". Rozstrzygnięty został VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodzieży Szkolnej. Główne nagrody - "Laury Wierzbaka" jury przyznało w grupie uczniów szkół podstawowych Magdalenie J eżewskiej, a w grupie uczniów szkół średnich Violecie Barciszewskiej (Gniezno).

Gościnny występ brazylijskiej śpiewaczki Eny Comargo w Teatrze Wielkim, w partii tytułowej opery Aida Giuseppe Verdiego, okazał się nieporozumieniem artystycznym.

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł mgr inż. Józef Antczak, dyrektor Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Melioracyjnych w latach 1958-1969, przewodniczący zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 13.11. W kościele garnizonowym Wojska Polskiego pod we,zwaniem Podwyższenia Krzyża Swiętego ks. mjr Marian Sternik odprawił mszę św.

w intencji Ojczyzny. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z okazji siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, odbył się koncert pieśni. Wystąpiło ok. dwudziestu zespołów chóralnych, a wśród nich: Chór Nauczycieli miasta Poznania im. Karola Kurpińskiego, Chór Męski "Arion" Pałacu Kultury,

Chór Męski "Hasło" Domu Kultury Kolejarza, Chór Żeński "Schola Cantorum" z Akademii Wychowania Fizycznego, Chór Żeński "Sonantes" z Akademii Ekonomicznej, Chór Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Poznański Chór "Polihymnia". Dyrygowali m.in.: Leszek Bajon, Krystyna Domańska- Maćkowiak, Janusz Dzięcioł, Jadwiga Gałęska- Tritt, Henryk Górski, Antoni Grochowaiski, Stanisław Kulczyński, Ryszard Łuczak i Andrzej Niedziałkowski. Wystąpiła także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej.

14.11. Oddanie do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 58 na Ławicy. Uroczystość odbyła się w gronie uczniów i przyjaciół Szkoły, a oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi z olimpijskimi kołami dokonał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski.

Z udziałem naukowców z Bułgarii, Czechosłowacji i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczęła się konferencja poświęcona zastosowaniu włókien roślinnych i pektyn w przetwórstwie spożywczym. 15.11. Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej S tare Miasto. Oceniono dorobek kończącej się kadencji ogniw samorządowych oraz uchwalono Program na lata 1988 - 1992. Inauguracja nowego sezonu pracy Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Sztandar X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemyśla II udekorowany został Odznaką Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Jubileusz dziesięciolecia Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich. Uroczysty wieczór zatytułowany Henryk Sienkiewicz Pisarz Wielki Koronny prowadziła Barbara Wachowicz. U dział wzięli: Bożena Krzyżanowska, Andrzej Matul, Maria Sienkiewicz, Danuta Stenka, Chór Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach, pod dyrekcją Józefa Czypka, oraz uczniowie Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza. Wręczono nagrody Główne Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza.

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 17.11.)

W "Arsenale" otwarto "Galerię Wypożyczeń i Ratalnej Sprzedaży Dzieł Sztuki", działającą pod kierownictwem Andrzeja Mendyka i Mariusza Rosiaka.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł ks. infułat Władysław Kawski, proboszcz parafii archikatedralnej w latach 1947-1977, dziekan Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej. 16.11. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda, poświęcona uciążliwościom komunikacji miejskiej, zwłaszcza z powodu niesprawności węzła komunikacyjnego Czechosłowacka-Opolska. Jak oświadczył prezydent Poznania Andrzej Wituski, przebudowa tego skrzyżowania, polegająca na zastosowaniu bezkoli - zyjnych rozwiązań, miała się rozpocząć w połowie 1989 r. Z braku funduszów przesunięto ją jednak na lata następne. Zakończenie obrad prezydium wspólnej Komisji Polska - Republika Federalna Niemiec do spraw podręczników szkolnych z historii i geografii UNESCO. W auli Akademii Muzycznej koncertował Chór Mieszany im. Leośa J anacka z Frydlandu (Czechosłowacja).

KkM

W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę grafiki hiszpańskiej artystki Carmen Sanchez Lorente.

17.11. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie władz z laureatami konkursu Primus inter pares. N ajlepszym studentem miasta Poznania został student IV roku prawa Lech Giliciński. Studia rozpoczął mając zaledwie siedemnaście lat a kończy je mając lat dwadzieścia. Przybyła delegacja Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei.

Delegacja spotkała się z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz i sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Janem Maćkowiakiem. W trakcie rozmów, które poprzedziła wizyta gości w Zakładzie Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz w Rektoracie Akademii Rolniczej, wymieniono informacje i doświadczenia z pracy partyjnej w środowiskach akademickich Polski i Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej. Z udziałem zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrieli Rembisz oraz wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego odbyło się wspólne posiedzenie Egzekutywy Komitetu Zakładowego przy Urzędzie Wojewódzkim oraz Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Urzędzie Miasta, poświęcone analizie skarg napływających od obywateli. W auli Zesp łu Szkół Handlowych przy ul. Sniadeckich odbyło się uroczyste zebranie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. gen. Józefa Bema z okazji siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W Klubie Stowarzyszenia " PAX" red. Jerzy Warlewski wygłosił prelekcję pl. "Kultura i niepodległość". Ina uguracj a działalności Studenckiego Salonu Politycznego w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł dr Henryk Sitarek, dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach 1973 -1982.

U dekorowany Krzyżami Oficer

skim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18.11. W Instytucie Zachodnim rozpoczęła się międzynarodowa konferencja na temat uprzedzeń i stereotypów w stosunkach Wschód-Zachód na przykładzie stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Konferencja sprawozdawcza Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej, zrzeszonych w międzywojewódzkim Zarządzie "Wielkopolska" .

Jubileusz sześćdziesięciolecia S towarzyszenia Elektryków Polskich w Poznaniu. Przybyli m.in. wiceminister edukacji narodowej prof. dr Czesław Królikowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia Janusz Raszewski, przedstawiciele władz województwa i miasta, z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim.

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Junior J ournal", wydawanego przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Jest to pierwsze pismo w Polsce przeznaczone dlaucznIow i innych osób uczących, się języka angielskiego. ' W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Lesława Sałackiego.

W Sali Kominkowej Pałacu Kultury rozpoczęły się Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich oraz Ogólnopolski Konkurs Budowniczych Instrumentów Dudowych. W Osiedlowym Domu Kultury "Dąbrówka" zespół Teatru. im.

Aleksandra Fredry z GnIezna przedstawił premierowe wid.owisko Przedwiośnie wg Stefana Zeromskiego, w reżyserii Romana Kordzińskiego. Scenografię projektował Zbigniew Bednarowicz.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto Prezentacje 88 - zbiorową wystawę prac członków wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. 19.11. Otwarcie V Targów Sztuki "Interart 88" w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Otwarcia dokonała wiceminister kul tury i sztuki Krystyna Marszałek - M łyńczyk. U czestniczyli w nim: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecni byli dyplomaci akredytowani w Polsce oraz reprezentanci Narodowej Rady Kultury i środowisk twórczych. Jubileusz czterdziestopięciolecia działalności organiZaCjI Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Uroczystość jubileuszu sześćdziesięciolecia Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" w auli Akademii Ekonomicznej, z udziałem byłych działaczy: Tadeusza N owaka i Stanisława Zbiersk.ego. W Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja poświęcona pomocy inwestycyjnej dla Teatru Wielkiego. Uczestniczyli w niej: wicemini - ster kultury i sztuki Krystyna Mar

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 21.11.)szałek - M łyńczyk, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, dyrektor Teatru Wielkiego Mieczysław Dondajewski i in. 20.11. W Pałacu Kultury zakończyły się XIII Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskiech. W kategorii seniorów wystąpiło czternaście kapel, piętnastu dudziarzy-solistów i dziewięciu skrzypków. Najlepszym zespołem okazała się kapela dudziarzy z Domachowa (woj. leszczyńskie). W konkursie młodzieżowym wzięło udział dwanaście kapel i czternastu solistów . Jury przyznało trzy równorzędne nagrody: kapeli ze Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu, kapeli braci Szpurków z Leszna i młodzieżowej kapeli ze Zbąszynka.

W sali Klubu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego "Trops" otwarto wystawę prac plastycznych zatytułowaną Koniec wieku Vive ['art! Z podróży artystycznej do Francji powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", pod kierownictwem Romana Matysiaka. Dano czternaście koncertów w okręgu LilIe.

Pomiędzy godz. 14 a 16 nieznany sprawca zrabował srebrne, pozłacane korony z obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Farze.

. 'i£S>-Slt\'"lIr

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł bramkarz Marian Fontowicz, legenda polskiego piłkarstwa, zawodnik Klubu Sportowego "Warta" - Mistrza Polski w 1929 r.

21.11. Posiedzenie Prezydium Komitetu Organizacyjnego 60. Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, poświęcone omówieniu przygotowań miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich do ogólnopolskiej wystawy na jubileusz pięćdziesięciolecia Polski Ludowej w 1994 r.

Inauguracja XIII "Poznańskich Dni Jakości" w Domu Technika pod hasłem: "Sterowanie jakością - koniecznością gospodarczą". "Poznańskim Dniom Jakości" towarzyszyła wystawa sprzętu produkowanego przez Zakłady Wytwórcze Głośników "Tonsil" we Wrześni oraz wyrobów Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. Wystawa Teatr amerykański dzisiaj w Pałacu Kultury. Otwarcia dokonali ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w Polsce John H. Davies i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika, wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego i wiceprezydenta Poznania Mirosława Kopińskiego. Z okazji wystawy rozpoczęły się występy zespołu "Mark Traper Forum" z Los Angeles w Kalifornii. Prolog "Dni Muzyki Hiszpańskiej". W auli Akademii Muzycznej koncertował Chór Mieszany "Terra N ostra" z Madrytu.

Inauguracja XXII Dekady Książki Społeczno- Politycznej" Człowiek - -Swiat-Polityka". W hallu Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę książek i plakatów. Przemówienie wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak.

Z dwutygodniowej podróży po Republice Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki Duczmal. Dano siedem koncertów, m.in. w Moguncji, Fuldzie, Kaiserlautern oraz w Monachiun. Zespó!' dokonał nagrań radiowych dzieł kompozytorów polskich: Jana Astriaba, Krzysztofa Pendereckiego i Karola Szymanowskiego. Solistami byli, obok Mauricea Andre (trębacz), Francuz

Guy Touvron (trębacz), zachodnioniemiecki oboista Heinz Schellenberger i Werner Hollweg (tenor).

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę materiałów dokumentalnych, zebranych przez młodzież Szkoły Podstawowej Nr 9, poświęconych Wincentemu Polowi. 22.11. Rozpoczęły się Dni Honorowego Krwiodawstwa.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nastąpiła inauguracja "Dni Muzyki Hiszpańskiej". Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Manuel Galduf. Solistami byli: J adwika Kotnowska (flet) i Jacek Dulikowski (gitara).

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość związana z sześćdziesiątą rocznicą urodzin oraz dziesięcioleciem pracy na stanowisku dyrektora Instytutu Zachodniego prof. dra hab. Antostawiciele władz miasta i wojeniego Czubińskiego. Przybyli przedwództwa, pracownicy nauki oraz przyjaciele Jubilata. Po wystąpieniu prof. dra Janusza Pajewskiego, który przedstawił dorobek naukowy uczonego, odczytano listy gratulacyjne. Wręczając Jubilatowi pierwszy, dwuczęściowy tom Dziejów Poznania prezydent Andrzej Wituski przypomniał, że autorem trzeciego będzie właśnie Profesor. · W Poznaniu przebywał minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń prof. Zbigniew Grabowski. Spotkał się on z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Łukasikiem i wojewodą poznańskim Bronisławem StępIowskim. Z. Grabowski uczestniczył w ogólnopolskiej naradzie kierowników centralnych programów badawczo-rozwojowych oraz szefów instytutów naukowo-badawczych.

14 Kronika ID. Poznania 1/90

Wybory wład Ekologicznego Stowarzyszenia Srodowisk Twórczych. Prezesem zarządu został artysta-plastyk Henryk Gutowski. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury aktorzy poznańscy Barbara Grochmalska i Andrzej Marciniak przedstawili Kochanka wg Harolda Pintera, w reżyserii Agnieszki Ujazdowskiej. 23.11. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Studenci - Studen - tom". Program wypełniły występy: Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Chóru Akademii Medycznej i orkiestry Akademii Muzycznej.

W Pałacu Działyńskich rozpoczęło się dyskusyjne spotkanie naukowców i dziennikarzy-niemcoznawców nt. "Kwestia niemiecka wczoraj i dzisiaj". Sesja zgromadzenia ogólnego Polskiej Akademii Nauk. O mechanizmach indukcji genów w komórkach roślinnych wykładał prof. dr Andrzej Legocki. Obradował Wojewódzki Zespół Koordynujący Ochronę Rynku Wewnętrznego. Bawiący w Poznaniu redaktorzy organu teoretycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego "Komunist" zapoznali się z działalnością Instytu tu Zachodniego oraz Osiedlowego Domu Kultury "Dąbrówka".

W Sali im. Marcina Groblicza Muzeum Instrumentów Muzycznych, w ramach "Dni Muzyki Hiszpańskiej", odbył się koncert kameralny zespołów "N eocantes" i "Stravangaza" . 24.11. W Poznaniu przebywał minister edukacji narodowej prof. dr hab. Jacek Fisiak. Po spotkaniu z członkami kolegium rektorsko-dziekańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Komitecie Uczelnianym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dyskutowano na temat zmian w systemie edukacji narodowej. III Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Jeżyce, poświęcona działalności ogniw samorządu mieszkańców dzielnicy w latach 1984-1988. Przewodniczącym i działaczom samorządów złożono podziękowanie za ich pełną zaangażowania pracę.

Wydarzenia w Poznaniu (24- 25.11.)

Plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pamięci Narodowej. Przybyli przedstawiciele świata nauki, sądownictwa i prokuratury. Obecny był dyrektor Głównej Komisji prof. dr Kazimierj Kąkol. Sprawozdanie z czteroletniej działalności Okręgowej Komisji złożył doc. dr Marian Olszewski, natomiast o zamierzeniach do 1992 r. mówił dr Henryk Zimniak. W Klubie Studenckim "Nurt" (dawna sala kina "Kosmos") koncertowały francuski zespół punk-rocka "Parking" oraz zespół piosenki studenckiej "Sekret" W auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej, w ramach "Dni Muzyki Hiszpańskiej", odbył się recital na dzwonach Llorenca Barbesa, a w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z recitalem gitarowym wystąpił Jose M. Moreno. Z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu" w klubie "Empiku" przy ul. Ratajczaka, czytelnicy "Qłosu Wielkopolskiego" interesowali się przygotowaniem gospodarki. kOJ?umahiej do nadchodzącej zImy. Przemawiał wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek. Odpowiedzi udzielali: Antoni Klimecki (Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej), Zdzisław Stankowski (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej), Aleksander Szmyt (Zarząd Dróg i Mostów), Józef Szymański (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne), Barbara Bloch (Poznańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej), Mieczysław Trafankowski (Miejska Służba Porządkowa), Antoni Czerwiński (Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego). Przegląd Piosenki Sprośnej w Studenckim Klubie "Agora".

25.11. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie plenarne Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. A W obradach uczestniczył sekretarz generalny Rady Krajowej Stanisław Ciosek. Rozpoczął się XXIII zjazd prezesów Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Zakończenie "Dni Muzyki Hiszpańskiej" . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncer

towała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Jose L. Temesa. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald, poświęcona przyczynom malejącej aktywności samorządu. Radni wysłuchali także obszernych wyjaśnień Wojciecha źmiaka zastępcy dyrektora MIejSkiego 'Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, na temat niezadow laj cego funkcjonowania komunIkacJI miej skiej. W Teatrze Polskim odbyło się premierowe przedstawienie sztuki Stanisława I. Witkiewicza Kurka wodna w reżyserii Janusza Nyczaka: Scenografię proj ektował Michał Kowarski, a muzykę skomponował Jan A. P. Kaczmarek. Ruch sceniczny Henryka Konwińskiego. W premierowej obsadzie grali: Andrzej Wilk (Ojciec), Wojciech Siedlecki (Syn), Mateusz Kostrzyń

Irena Lipczyńska (Księżna Alicja of N evermore)ski (Synek), Irena Lipczyńska (Księżna Alicja of N evermore) , Małgorzata Mielcarek (Kurka Wodna), Piotr Zawadzki (Dureń), Mariusz Puchaiski (Efemer Typowicz), Sławomir Pietraszewski (Izaak Widmower), Józef Jachowicz (Alfred Ewader) , Wojciech Kalinowski (Lokaj), Adam Gługiewicz, Czesław Krupa, Piotr Szulc, Leszek Wojtaszek (Lokaje), Mariusz Sabiniewicz (N aczelny szpicel), Jan usz Grzelak (Drugi szpicel), Włodzimierz Mielcarek (Trzeci szpicel), Jolanta Szajna (Niańka), Piotr Wyparł (Człowiek od latarni). Początek recitali Agnieszki F atygi na "Scenie na Piętrze" . W programie utwory Bertolda Brechta i pieśni J acquesa Brela. Początek występów zespołu "prywatnej sceny teatralnej" "Meluzyna" z Gdyni na deskach Teatru Muzycznego. Dano Seksameron Hanny Bitner- Szymańskiej. W Domu Przyjaźni "Trojka" (Os. Manifestu Lipcowego) wystąpili kabaret "Klika" i Jan Kaczmarek.

Podczas obrad XXIII zjazdu prezesów Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego zmarł, w wieku sześćdziesięciu sześciu lat, dr Stanisław Jasnosz, muzeolog, zasłużony badacz najstarszych dziejów Wielkopolski, kurator Muzeum Archeologicznego, prezes zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu załogi Międzynarodo

14«

wych Targów Poznańskich, przewodniczący Rady Pracowniczej Grzegorz Turkiewicz przekazał prezydentowi Poznania Andrzejowi Wituskiemu akt darowizny malowarki pasów drogowych H-331, wyprodukowanej przez zachodnioniemiecką firmę " Walter Hofmann". To urządzenie, zakupione z odpisów dewizowych Międzynarodowych Targów Poznańskich (wartości 100 tys. marek) należy do najnowocześniejszych w świecie. W Osiedlowym Domu Kultury "Słońce" premierowe przedstawienie nowego kabaretu "Ziemia Wielkopoiska". Dano program pl. Przed wyjazdem do Stanów zjednoczonych. 26.11. Po modernizacji dawego baru "Bajkał" na Osiedlu Kraju Rad, otwarto zespół lokali gastronomicznych "Charków" na 150 miejsc konsumenckich. W otwarciu kompleksu uczestniczyli m. in.: przedstawiciele Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, przedstawiciele władz dzielnicy Stare Miasto, gastronomicy z Charkowa, handlowcy z Odessy. Przybyli także wicewojewodowie poznańscy Romuald Zysnarski i Tadeusz Zając oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przez kilka dni toczyły się też rozmowy pomiędzy przedstawicielami G astronomicznej Spółdzielni Spożywców "Społem" a szefami dwóch charkowskich firm gastronomicznych Raisą Kuriłło i Leonidem Okuniewem.

Premiera opery Giuseppe Verdiego FalstajJ, w oryginalnej wersji językowej, w Teatrze Wielkim. Kierownictwo muzyczne Mieczysława Dondajewskiego, reżyseria Jana Maciejowskiego i Roberta Skolmowskiego. Scenografię projektowała Barbara Zawada, ruch sceniczny Mirosław Różaiski. Chóry przygotowała Jolanta Dota- Komorowska. W premierowej obsadzie śpiewali: Jerzy Mechliński (Sir John Falstaff) , Aleksan - der Burandt (Bardolfo), Andrzej Ogórkiewicz (Pistola), Janusz Temnicki (Ford), Barbara Mądra (Alice Ford), Joanna Kozłowska (Nanetta) , Urszula J ankowiak (Meg Page}, Bożysława Kaplica (Quickly), Wojciech Maciejowski (Fenton) ,

Wydarzenia w Poznaniu (26- 29.11.)

Jerzy Mechliński (Falstaff)

Michał Marzec (Dr Cajus), Maciej Zabielski (Paź Robin) .

Jubileusz osiemdziesięciolecia działalności Spółdzielni Rolniczo- Handlowej "Rolnik" (ul. 27 Grudnia 11), kontynuacją której jest Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "Samopomoc Chłopska" (ul. Szczawnicka 1). "Wieczór andrzejkowy w kawiarni "Italia" (Międzynarodowe Targi Poznańskie), z udziałem karykaturzysty Stanisława Mrowińskiego i Mariana Pogaszą "Stary Marych" . W Osiedlowym Domu Kultury JSTa Skarpie" (Os. Piastowskie) otwarto wystawę kanarków, papug i innych ptaków egzotycznych, zorganizowaną przez poznański oddział Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych "Canaria 02". 27.11. Ok. 30 tys. osób odwiedziło V Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart" . Pobity tym został rekord frekwencji. Ogółem na "Interarcie" eksponowano 4192 prace ok. 900 twórców, w tym 1578 dzieł sztuki ok. 300 artystów zagranicznych. "Sztuka Polska" zorganizowała aukcję ok. 130 prac artystów polskich i zagranicznych. N ajniższa cena wywoławcza nie przekraczała 4 tys. zł a najwyższa wynosiła ponad pół miliona. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry kameralnej studentów Akademii Muzycznej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

Zakończył się XXIII zjazd prezesów Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Odbywał się pod hasłem: "Wielkopolska w walce o niepodległość w numizmatyce, medalierstwie i falerystyce" . Ostatni recital Agnieszki Fatygi na "Scenie na Piętrze". Recytowała utwory Bertolda Brechta i śpiewała pieśni Jacquesa Brela. 28.11. W przeddzień sto pięćdziesiątej ósmej rocznicy wybuchu powstania listopadowego, tradycyjnie obchodzonej przez słuchaczy wyższych szkół wojskowych jako "Dzień Podchorążego", w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbył się capstrzyk. Odczytano okolicznościowy rozkaz komendanta Szkoły gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka, który - zgodnie z tradycją - przekazał władzę w uczelni w ręce przedstawicieli młodzieży studiującej. Konferencja prasowa nowej dyrektorki Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego Ewy Wycichowskiej. W Salonie Tadeusza Szantruczka w "Empiku" odbył się wieczór muzyki cerkiewnej, w wykonaniu grupy śpiewaków z Zespołu Muzyki Cerkiewnej Jerzego Szurbaka, z mistrzem na czele.

W Osiedlowych Domach Kultu/ ry" Cybinka" i "Jagiellonka" na Ratajach odbyły się recitale aktorskie Emilii Krakowskiej, oparte na poezji Anny Achmatowej. W sali "Empiku" na Osiedlu Piastowskim z czytelnikami spotkał się pisarz Andrzej Brycht. 29.11. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski spotkał się z działaczami Oddziału Wojewódzkiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Najbardziej zasłużonych wojewoda udekorował wy

sokimi odznaczeniami państwowymi. Przemawiał przewodniczący zarządu Oddziału Przemysław Kwil e c ki. W Pałacu Kultury otwarto wystawę eksponatów ze zbiorów kolekcjonerów zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Hobbistów. Tematycznie ekspozycja poświęcona została siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości. Sztormowa pogoda nad miastem.

Wiatr 1 w porywach osiągał szybkość 18 m na sek. Przy ul. Czerwonej Armii pozrywane zostały linie telefoniczne i elektryczne. Strażacy usunęli z ulic sześć powalonych drzew a przy ul. Strzeleckiej spod olbrzymiego pnia topoli wyciągali uszkodzonego trabanta. Dwunastokrotnie trzeba było sięgać po zwisające kawałki uszkodzonych dachów. W Sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się koncert kameralny Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, pod dyrekcją Stanisława Kulczyńskiego, oraz Zespołu Kameralistów Pałacu Górków " Tutti e solo". W Klubie Studenckim "Od Nowa" przy ul. Czerwonej Armii koncertował pianista jazzowy Sławomir Kulpowicz. 30.11. O godz. 14.53 wylądował na wzgórzu Cytadeli śmigłowiec z Olsztyna, z trumną zawierającą prochy pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 gen.

bryg. Stanisława Taczaka. Po odmówieniu modlitwy przez ks. mjra Mariana Sternika proboszcza poznańskiego kościoła garnizono1 wego, trumna została złożona na lawecie arma tniej. Rozległy się dźwięki "Dzwonu Pokoju". Kondukt żałobny, z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej oraz pocztów sztandarowych, wyruszył z Cytadeli na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Sw. Wojciecha. Za trumną szła rodzina generała: wnuk Jerzy Gogołkiewicz z Sopotu, synowa Maria Taczak z Warszawy oraz wnuk Włodzimierz Taczak z Poznania. Kroczyli przedstawiciele Wojska Polskiego i władz, z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim, członkowie Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70. rocznicy Powstania

Trumna na barkach żołnierzy Wielkopolskiego, weterani Powstania, mieszkańcy Poznania. N ad grobem egzekwie żałobne odprawił ks. mjr M. Sternik. Przemawiał gen. bryg. Józef Tenerowicz. Po odegraniu sygnału Wojska Polskiego, rozległa się trzykrotna salwa kompanii honorowej. Zołnierską mogiłę przykryły wieńce i wiązanki kwiatów.

Drugi wieczór w Pałacu Działyńskich na zaproszenie spółki "Art and Business". Główną atrakcją był koncert Kapeli Zamku Rydzyńskiego. Część poetycką (wiersze Edwarda Słońskiego, Jana Lechonia, Kaz!mierza Wierzyńskiego i Jerzego Zuławskiego), w wykonaniu aktorów scen poznańskich, przygotowała Sydonia Błasińska. J ak poprzednio - spotkaniu towarzyszyła wystawa malarstwa Piotra C. Kowalskiego. Gospodarzem wieczoru był Igor Smiałowski. O podniebienia gości zadbał gastronomik Edmund Kaptur. 1.12. Autor bestsellera Poland James A.

Michener gościł w Poznaniu. Pisarzowi towarzyszyli przedstawiciele amerykańskiej Polonii: Ed

Wydarzenia w Poznaniu (1 -3.12.)ward J. Piszek, Stanley Musiał i ks. Władysław Zięba. Przybyłych . do poznańskiego Ratusza powitał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Goście amerykańscy zwiedzili ekspozycję obrazującą dzieje Poznania. W Sali Królewskiej powitał ich wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. J. A. Michener wpisał się do Księgi Pamiątkowej po czym udekorowany został Odznaką Honorową Miasta Poznania. To samo odznaczenie otrzymał E. J. Piszek. Wysłuchano koncertu chórów Stefana Stuligrosza i Jerzego Kurczewskiego. Po południu w Sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie gości amerykańskich z przedstawicielami poznańskiego świata nauki i kultury. IV Sesja Miejskiej Rady N arodowej. Uchwalono plan pracy Rady na 1989 r. oraz dokonano oceny samorządów wildeckiego i grunwaldzkiego.

W Domu Technika rozpoczęła się ogólnopolska konferencja poświęcona sposobom unikania strat żywności. 2.12. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęło się dwudniowe seminarium nt. "Patriotyzm młodych Polek i Polaków - perspektywy i wnioski na jutro". Obrady zagaił Edmund Męclewski. Dobiegła końca wizyta działaczy Komunistycznej Partii Czechosłowacji. W I Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej, przygotowującej się do rozpoczęcia systematycznych zabiegów transplantacji szpiku kostnego u dzieci, dyrektor naczelny Polskich Linii Lotniczych Jerzy Słowiński wręczył jej kierownikowi prof. dr Urszuli Radwańskiej czek na 15 min zł na uruchomienie pierwszego stanowiska do transplantacji. Do kraju powróciła pierwsza grupa żołnierzy trzydziestej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w siłach zbrojnych Organizacji N arodów Zjednoczonych na Blis

kim Wschodzie. Na lotnisku poznańskim, żołnierzy powitał szef sztabu Sląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zbigniew Wilecki. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej rozpoczęło się III Seminarium Filmowe poświęcone narkomanii. Przybyło ponad dwieście osób, reprezentujących organa ścigania, lekarzy, pedagogów, wojsko, służbę penitencjarną i Kościół. Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia Zakładów Metalurgicznych "Pomet" . Na uroczystej akademii przemawiał dyrektor naczelny Szczepan Kosmatka. Zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Jerzy Diering i Kazimierz Lenzner. "Pometowi" nadano Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Do Zespołu Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto przy ul. Kurlandzkiej przybył samochód ciężarowy z Almerk (Holandia) z darami organizacji charytatywnych "Nu Helpen", wśród których znajdował się supernowoczesny ultrasonograf "Ekoline 21". Podczas spotkania z przedstawicielami polskich władz, jedna z głównych animatorek polsko-holenderskiej współpracy Nel v. Esch otrzymała Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", a jej syn łan - Odznakę Honorową Miasta Poznania.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją byłego szefa Zdzisława Szostaka. Solistką była Kaja Danczowska (skrzypce). 3.12. Na scenie Teatru Wielkiego - premierowe przedstawienie Polskiego Teatru Tańca Baletu Poznańskiego, pod dyrekcją Ewy Wycichowskiej, zatytułowane Koncert op. 1 (Polski), w inscenizacji E. Wycichowskiej, adaptacji scenograficznej i z kostiumami Ryszarda Kai, w opracowaniu muzycznym Zbigniewa Łybackiego. 1. Lar getto do muzyki Fryderyka Chopina, w choreografii E. Wycichowskiej (kostiumy Krzysztofa

Ewa Wycichowska w Capriccio na choreografa do muzyki Krzysztofa Penderecki eg o

Krzysztof Bródek i Dominika Antkowiak w Fantazji na harnasia do muzyki Wojciecha Kilara

Pankiewicza). Tańczyli: E. Wycichowska i Roman Komassa. 2. Introdukcja na światło i tancerzy do muzyki Barbary Zawadzkiej, w choreografii E. Wycichowskiej. Tańczył cały zespół. 3. Capriccio na choreografa do muzyki Krzysztofa Pendereckiego, w choreografii E. Wycichowskiej. Tańczyły: Beata Wrzosek i E. Wycichowska.

4. Wariacje szkolne do muzyki Krzysztofa Scierańskiego i Marka Surzyna, w choreografii Rusłana Curujewa. Tańczyli: Olivier Cante, Dariusz Goc, Paweł Kromolicki, Jacek Miszczak, Izabela Plucińska, Ewa Sobiak, Waldemar Staszewski, Tadeusz Wasilewski, Beata Wrzosek, Katarzyna Zwierzykowska i uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej. 5. Trzy utwory w dawnym stylu do muzyki Henryka M. Góreckiego, w choreografii Wacława Gaworczyka. Tańczyli: Jarosław Gorczak, Mariola Hendrykowska, Mariola Lebida, Andrzej Płatek, Ewa Sobiak i Waldemar Staszewski. 6. Ballada g-moll do muzyki F. Chopina, w choreografii Emila Wesołowskiego. Przy fortepianie Jacek Kostrzewski. Tańczyli: Malwina Poleszak i Robert Szymański.

7. Fantazja na harnasia do muzyki Wojciecha Kilara, w choreografii E. Wycichowskiej (kostiumy Ewy Kwiatkowskiej i Ryszarda Kai).

Tańczyli: Dominika Antkowiak, Krzysztof Bródek, Władysław J a

Nocturn do muzyki Marka Chołoniewskiego i Krzysztofa Knittla. Na planie od lewej: Ewa Sobiak i Joanna Semenczuk. W głębi - Marta Kluż i Tadeusz Wasilewski

Wydarzenia w Poznaniu (3 - 4.12.)nicki i Andrzej Płatek oraz cały zespół. 8. Preludium a tre do muzyki Ludomira Różyckiego" w choreografii Przemysława Sliwy. Tańczyli: Malwina Poleszak, Paweł Kromolicki i Robert Szymański. 9. Noctum do muzyki Marka Chołoniewskiego i Krzysztofa Knittla, w choreografii Jerzego M. Birczyńskiego. Tańczyli: Olivier Cante, Mariola Hendrykowska, Marta Kluż, Jacek Miszczak, Andrzej Płatek, Joanna Semeńczuk, Ewa Sobiak, Tadeusz Wasilewski. 10. Scherzo al/a Campagna do muzyki Romana Maciejewskiego, w choreografii E. Wycichowskiej. Tańczyli: Dominika Antkowiak, Dariusz Goc, Władysław Janicki, Marta Kluż, Iwona Markiewicz, Mirosław Ogórek, Izabela Plucińska, Joanna Semeńczuk, Ewa Sobiak, Ryszard Węgrzynek, Iwona Wojtkowiak, Beata Wrzosek, Katarzyna Zwierzykowska. 11. Ma Ja etiuda do muzyki Grażyny Bacewicz, w choreografii E. Wycichowskiej. Tańczyli uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej. 12.

Walc cis-moll do muzyki F. Chopina, w choreografii Michaiła Fokina (opracowanie Liliany Kowalskiej). Przy fortepianie Jacek Kostrzewski. Tańczyli: Mariola Lebida i Paweł Kromolicki. 13. Reminiscenza do muzyki F. Chopina, w choreografii E. Wycichowskiej.

Paweł Kromolicki i Mariola Lebida w Walcu cis-moll Fryderyka Chopina

Olga Sawicka przekazuje pointy młodziutkiej Paulince Wycichowskiej

Przy fortepianie J. Kostrzewski.

Tańczyli: Olga Sawicka i uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej. 14. Finale al/a Polacca do muzyki F. Chopina, w choreografii E. Wycichowskiej. Tańczyli: Paweł Kromolicki i cały zespół. Aktu "przekazania" Ewy Wycichowskiej Poznaniowi dokonał dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi Sławomir Pietras. 4.12. Rozstrzygnięto XV Ogólnopolski Konkurs Malarski na obraz im.

Jana Spychalskiego. N a konkurs nadeszło 380 prac . Jury, pod przewodnictwem artysty-malarza Macieja Modzelewskiego (Warszawa), przyznało trzy nagrody drugie. Zdobyły je obrazy: Piotra Ciesielskiego (Łódź), Jacka Strzeleckiego (Mosina) oraz Józefa Panfila (Tomaszów Mazowiecki). Nagrodę Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików otrzymał J. Strzelecki; nagrodę Wydziału Kul tury i Sztuki Urzędu Miejskiego - Tomasz Akusz; nagrodę poznańskiego Biura Wystaw Artystycznych - Wiktor Jędrzejak (Kalisz).

W Klubie Wojsk Lotniczych, w ramach Poznańskich Poranków Muzycznych, koncertowała orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pod batutą Mieczysława Frankowskiego. Soli

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 7.12.)stami byli Anna Bajerska- Witczak i Karol Bocheński. 5.12. W dniach od 3 do 5 grudnia 1918 r. obradował w Poznaniu Sejm Dzielnicowy ziem zaboru pruskiego. Dla uczczenia tego ważnego wydarzenia, w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się sympozjum, które prowadzili: prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Stanisław Słopień, sekretarz generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Wisła-Odra" Wiesław Huszcza oraz dyrektor Muzeum N arodowego Henryk Kondziela. Sympozjum rozpoczęło się przypomnieniem tekstów sprzed siedemdziesięciu lat. Aktor Sławomir Pietraszewski odczytał kazanie ks. prałata Antoniego Stychla, wygłoszone w poznańskiej Farze w dniu rozpoczęcia obrad Sejmu, oraz przemówienie przewodniczącego polskiego Koła Parlamentarnego w Sejmie Pruskim posła Władysława Seydy. Uczestnicy sympozjum wysłuchali referatów: prof. dra Lecha Trzeciakowskiego Parlamentaryzm polski pod pruskim panowaniem 1827-1918, doc. dra Przemysława Hausera Niemcy wobec polskich dążeń niepodleglościowych (październik-grudzień 1918) oraz dra Tadeusza Jakubiaka Pierwszy sejm po latach niewoli. Sympozjum odbywało się pod honorowym protektoratem wicemarszałka Sejmu prof. dra Jerzego Ozdowskiego, który wygłosił referat Sejm Dzielnicowy ziem zaboru pruskiego na tle tradycji polskiego parlamentaryzmu. Uczestnicy sympozjum zwiedzili także eksponowaną w Ratuszu przez Muzeum Historii Miasta Poznania wystawę prezentującą walkę Polaków z zaborcą pruskim, jak również okres Polski Odrodzonej, czas okupacji i odbudowę miasta po wyzwoleniu w roku 1945. I Oddział Banku Polska Kasa Oszczędności przy pi. Wolności jako pierwszy w kraju wprowadził skup i sprzedaż towarowych bonów PKO na zasadach komisowych. 6.12. Uroczyste spotkanie z okazji dziewięćdziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Przemawiał honorowy prezes poznańskiego oddziału Stanisław Bieńka. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie III wieku w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Inauguracyjny wykład pt. Odzyskanie niepodleglości Z perspektywy siedemdziesięciolecia wygłosił prof. dr Marceli Kosman. W części artystycznej z recitalem fortepianowym wystąpił Andrzej Tatarski. N a zaproszenie Pałacu Kultury, do Poznania przybył Chór Żeński "Ruta" Centralnego Domu Kultury w Daugarvpils na Łotwie, pod kierownictwem Teresy Brok. 7.12. Kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników walk zbrojnych z pruskim zaborcą, z przewodniczącym Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Bernardem Łuczewskim, spotkała się z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych miasta i województwa. Na spotkaniu oBecni byli m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, przewodniczący Rady wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak, przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Przemysław Kwilecki. Weterani otrzymali z rąk przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusza Czwojdraka i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego listy gratulacyjne. Za wyróżnienia podziękował wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego płk. Michał Lorkiewicz. W Domu Prasy przy ul. Grunwaldzkiej odbyło się spotkanie wielkopolskiego środowiska dziennikarskiego z kierownikiem Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Sławomirem Tabkowskim.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł w dniu 5 grudnia Teodor Parnicki - autor znanych powieści, m.in.: Srebrne orly, Koniec Zgody Narodów, Tylko Beatrycze. W Poznaniu odbyło się spopielenie jego zwłok. Przyjechali małżonka pisarza Eleonora oraz syn

Wydarzenia w Poznaniu (7-9.12.)

Piotr wraz z żoną. Do Collegium Anatomicum Akademii Medycznej przybyli przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego i Związku Literatów Polskich. Urna z prochami pisarza zabrana została przez rodzinę do Warszawy. Ok. dwustu uczniów szkół średnich przybyło do małej auli U niwersytetu Uczniowskiego. Zebranych powitał prorektor prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, a przemawiał kurator oświaty i wychowania Ireneusz Król. Wykład inauguracyjny pl. Sens działań ludzkich a ich funkcja wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kmita. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald, poświęcona peryferiom dzielnicy, działalności samorządu oraz dyskusji nad założeniami Planu na rok 1989. W Galerii Pracowni Sztuk Plastycznych przy ul. Wrocławskiej 13 odbył się wernisaż wystawy malarstwa Antoniego Zydronia. Zespół skrzypcowy z Tiumenu (Syberia) koncertował w Liceum Muzycznym.

W Klubie Studenckim "Piekłoraj " odbył się Otwarty Konkurs Parodystów, prowadzony przez Ryszarda Chomicza. Parodiowano m.in. prof. Wiktora Zina i instrumenty muzyczne. Główną nagrodę - 25 tys. zł jury przyznało uczniowi szkoły muzycznej Sławomirowi J aślarowi. Laur publiczności, czyli "ściepę" , na którą wpłynęło 4232 zł + 1 kalendarzyk + 1 cukierek, oklaskami przyznano Markowi Zapaśnikowi.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmarł mgr Bronisław Pilarski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 74 od 1963 r., kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Trybunalskiej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8.12. Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko spotkał się z przedstawicielami prezydium wielkopolskiego oddziału Towarzystwa "Polonia" . W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza odbyła się konferencja naukowa poświęcona uniwersyteckiemu systemowi zintegrowanego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Z okazji Dni Kultury Bułgarskiej, na scenie Teatru Polskiego rozpoczęły się gościnne występy zespołu Teatru Dramatycznego z Sofii. Dano dramatokomedię Iwana Radoewa Ludożerczym (Łudojadka) , w reżyserii Mladena Kisielowa. W salonach Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" otwarto wystawę monograficzną artysty-malarza Floriana Kleminskiego, wystawę wizerunków kobiecych Andrzeja Fasieckiego oraz dzieł N elli Sczastnej (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W hallu Domu Kultury Milicji Obywatelskiej udostępniono zwiedzającym wystawę Związek Radziecki kraj turystyki, kraj przYjaciół. 9.12. Rozpoczęły się ogólnopolskie obchody siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; zainaugurowała je młodzież z czterdziestu pięciu szkół różnych typów noszących imię uczestników Powstania. W godzinach południowych uczestnicy II Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Zakładów Pracy im. Powstańców Wielkopolskich spotkali się z przedstawicielami załogi Fabryki "Ponar- Wiepofama" , następnie - przemaszerowali pod pomnik Powstańców Wielkopolskich. Obecni byli przedstawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim, oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian J akubowicz. Apel uczestników zlotu odczytał Sebastian Hybza ze Szko

ły Podstawowej Nr 75. Po recytacjach wierszy patriotycznych składano wieńce i kwiaty. Zapłonęły znicze. Zjazd założycielski Stowarzyszenia Menedżerów. Uczestniczyło w nim ok. 500 przedstawicieli przedsiębiorstw. Prezesem Stowarzyszenia wybrano Wojciecha Kornowskiego. Gościem zjazdu był wicepremier Janusz Patorski. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej oraz chóru mieszanego Akademii Muzycznej, pod gościnną dyrekcją Lutza Koehlera (Republika Federalna Niemiec) .

W Salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę zabawek fińskich ze zbiorów Stanisława Miszudy. W Galerii Osiedlowego Domu Kultury "Orle Gniazdo" (Os. Lecha) otwarto wystawę malarstwa na szkle Kingi Rypińskiej. Oddano do użytku drugą jezdnię ul. Grunwaldzkiej (w kierunku śródmieścia). Chodniki znajdowały się nadal w budowie. Drugi gościnny występ zespołu Teatru Dramatycznego z Sofii. Dano dramat klasyka literatury bułgarskiej Pejo Jaworowa Kiedy uderzy grom, jak echo cichnie, w reżyserii M ładena Czarykowa. Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod kierownictwem Antoniego GrochowaIskiego, udał się w podróż artystyczną do Berlina Zachodniego. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł mgr Czesław Burlaga, działacz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i spółdzielczości mieszkaniowej, specjalista księgowości. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.12. Uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z okazji siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/ /1919. Uczestniczyli w nim: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Bezpośred

nio po przybyciu do miasta, członkowie najwyższych władz kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem czynu zbrojnego powstańców, a następnie wzięli udział w otwarciu przygotowanej przez Wielkopolskie Muzeum Wojskowe wystawy pl. Poznań 1919 - Niepodległości rok pierwszy. Przemawiał przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa gen. dyw. - pilot Roman Paszkowski. Uroczysty charakter miało posiedzenie w Sali Białej Urzędu Miasta. Po powitaniu gości przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, przemawiali: wiceprezes Rady Naczelnej Związku Eugeniusz Szyr, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Wojewódzkiego Związku Marian Olszewski, prezes Rady Naczelnej Lesław Bartelski, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Michał Lorkiewicz, komendant Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego Włodzimierz Warchalewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowiczi. Szef Urzędu Rady Ministrów dr Michał Janiszewski udekorował Mieczysława Kurczewsskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W programie artystycznym zebrani wysłuchali utworów związanych tematycznie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919. O godz. 15 na pi. Wolności rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Stanisława Taczaka i Józefa Dowbora-Muśnickiego. Przed Muzeum Narodowym, w rozwiniętym szyku, stanęła kompania honorowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych. Przybyli członkowie Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, przedstawiciele władz miasta i województwa, uczestnicy II Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Zakładów Pracy im. Powstańców Wielkopolskich. Przemawiał sekretarz Miejskiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Czesław Knoll.

Tablicę na frontowej ścianie Muzeum odsłonili Bernard Łuczewski, Mieczysław Kurczewski i Michał Lorkiewicz. Na spiżowej płycie,

Wydarzenia w Poznaniu ( 10 - 11.12.)

zaprojektowanej przez artystę-rzeźbiarza Józefa Kopczyńskiego, widnieje napis: Głównodowodzącym Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisławowi Taczakowi l gen. Józefowi Dowbor-Muśnickiemu, ku czci ich czynów oraz na wieczną pamiątką powrotu Poznańskiego do MacierzY, ufundowali Wielkopolanie. Przy łoskocie werbli, delegacje społeczeństwa złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych w Teatrze Wielkim odbył się koncert w wykonaniu Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Od lewej: Józef Patycki (Hubert), Rajmund Wolff (Charency), Krystyna Westfal (Zuzanna) W Teatrze Muzycznym odbyła się premiera operetki J eane' a Gilberta Cnotliwa Zuzanna, w reżyserii Józefa Słotwińskiego a scenografii Jerzego Masłowskiego. Choreografia Bożeny Kociołkowskiej. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Stefana Rudki. W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Golfert (Baron Kondrat D'Aubrais), Janina Guttnerówna (Delfina), Krystyna Arwicz (Zaklina), Jarosław Patycki (Hubert), Michał Kuleczka (Rene), Bogdan Kamiński (Pomarel) , Krystyna Westfal (Zuzanna), Rajmund Wolff (Charencey), Anna Gębalówna (Róża), Antoni Urban (Aleksy), Marian Wojciechowski (Emil), Maria Hoffmann (Marietta), Błażej Liczmański (Vivarel), Janusz Peda (Paillasen), Sylwester Pucek (Godet), Aleksandra Rybacka (Irma), Jerzy Bandei (Komisarz policji), Jacek Sikorowski (Dyrektor "Moulin Rouge").

W Państwowej Szkole Muzycznej zorganizowana została przez Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z siedzibą w Baranowie uroczystość wręczenia 250 książeczek mieszkaniowych dzieciom osieroconym, wychowywanym w domach dziecka i placówkach opiekuńczych w całym kraju. Ponadto dzieci niewidome z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Krakowa i Łodzi otrzymały 29 maszyn czarnodrukowych i 32 magnetofony. Dzieciom kalekim przekazano wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym. Uroczysty kominek z okazji siedemdziesięciolecia 12 Poznańskiej Drużyny Harcerzy w salce parafialnej na Górczynie . W Domu Drukarza otwarto wystawę filatelistyczną poświęconą siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/ ./1919.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza 'Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, podsumowująca czteroletnią działalność organizacji. W czasie konferencji wybrano władze organizacyjne na następne cztery lata. Przewodniczącym został ponownie Ryszard Pawlikowski. II Wojewódzki zjazd chorych na cukrzycę. Wybrano nowy zarząd. Prezesem poznańskiego oddziału została Maria Beszterda. Trzecie gościnne przedstawienie zespołu Teatru Dramatycznego z Sofii. Dano sztukę Jordana Radiczkowa My wróbelki, w reżyserii Margarity Mładenowej.

Recital holenderskiego pianisty Riana de Waala w siedzibie T 0warzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Uruchomiono bezpośrednie automatyczne połączenie telefoniczne z miastami Portugalii (po wykręceniu numeru kierunkowego 0-0351). 11.12. W siedzibie Zarządu Wojewódzdzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie nauczycieli-zlotowców ze szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z przedstawicielami władz politycznych i oświatowych Poznańskiego. Obecna była na spotkaniu zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz.

Końcowym akcentem II Ogólnopolskiego Zlotu był turniej wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 75. Z cyklu "Stereo i w kolorze"w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowali: austriacki pianista Paul Badura-Skoda i wiolonczelista Stanisław Firlej. 12.12. O godz. 9.00 na lotnisku Ławica wylądował "Ił-18" z Damaszku. N a jego pokładzie wrócili do kraju członkowie drugiego rzutu trzydziestej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w siłach zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po złożeniu meldunku przez dowódcę zmiany ppłka Wincentego Cybulskiego, powitał żołnierzy dowódca Sląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Henryk Szumski.

Posiedzenie plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto, poświęcone czterdziestej rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. Wielkopolanie pośpieszyli z pomocą ludności dalekiej Armenii po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi. Spontaniczne odruchy wyprzedziły inicjatywy oficjalne. W siedzibach Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Matejki 52, Wielkiej 1, 28 Czerwca 1956 r. 161 przyjmowano odzież i koce oraz żywność nadającą się do dłuższego przechowywania. Młodzież Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" przekazała 500 tys. zł. Ponad 200 studentów, głównie Politechniki Poznańskiej i Akademii Medycznej, oraz uczniów szkół średnich zebrało się o godz. 16 na ul. Półwiejskiej, Niektórzy mieli na twarzach wykonane domowym sposobem maski gazowe. W pochodzie niesiono transparenty z napisami m.in.: Luboń nas truje. Zamknąć!!!, Kto nie Z nami, ten przeciwko sobie. Przez tubę nagłaśniającą podawano informacje o stanie skażenia środowiska. Pochód przeszedł ulicami: Wrocławską, Paderewskiego do pi. Wolności i z powrotem na Stary Rynek. Rozdawano ulotki, zbierano podpisy pod petycją do Sejmu z żądaniem

radykalnego zwiększenia funduszów na ochronę środowiska w Polsce.

Pierwszy koncert przybyłego do Poznania Chóru Kameralnego "Credo" z Dubnej (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Goście śpiewali w auli Akademii Muzycznej.

Z podróży artystycznej do Berlina Zachodniego powrócił Chór Akademicki U niwersytetu im.

Adama Mickiewicza, pod kierownictwem Antoniego Grochowalskie g o. .12. Akademię z okazji czterdziestej rocznicy zjednoczenia ruchu robotniczego w Polsce w auli Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych hymnem państwowym. Zebranych powitał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczeej Edward Łukasik. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli z całego województwa weterani ruchu robotniczego, także bezpośredni świadkowie zjednoczenia, przedstawiciele władz administracyjnych Poznania i województwa, komitetów partyjnych, stronnictw i organizacji społecznych oraz grupa młodych kandydatów do partii. Uchwałą Rady Państwa Orderami Sztandaru Pracy I klasy uhonorowani zostali Henryk Stach i Wacław Weinert; Orderem Sztandaru Pracy II klasy - Leszek Lochyński; Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski - Lucjan Dehmel i Mieczysław Głowacki. Dokonano też dekoracji Medalami im. Ludwika Waryńskiego. Otrzymali je: uczestnicy Kongresu Zjednoczeniowego Leopold Sokołowski i Borys Wierzejewski.

Aktu dekoracji dokonał Edward Łukasik. W imieniu wyróżnionych podziękował Wacław Weinert. N a zakończenie części oficjalnej ostatni żyjący w województwie uczestnicy Kongresu: Czesław Bartczak, Melania Kaluta i Borys Wierzejewski wręczali kilkudziesięcioosobowej grupie ińłodzieży partyjne legitymacje kandydackie. Uroczystość zakończył koncert. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę Ludzie pracy w fotografii, dokumencie i sztuce. Wystawę pl. W 40 rocznicę Kon

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 14.12.)gresu Jedności otwarto w hallu gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Hipolita Cegielskiego komentatorowi telewizyjnemu red. Andrzejowi Wróblewskiemu. Wręczenia nagrody dokonał dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Metalowego "H- Cegielski" Ireneusz Pińczak. N a Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się, zorganizowana przez Instytut Zachodni, dwudniowa konferencja naukowa poświęcona siedemdziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odbyła się, zorganizowana przez Instytut Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk - Centrum Praw Człowieka w Poznaniu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Towarzystwo Przyjaciół Organizacji N arodów Zjednoczonych, konferencja naukowa poświęcona czterdziestej rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wzięli w niej udział przedstawiciele nauki z całego kraju. 14.12. W godzinach przedpołudniowych rozpoczęły się obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poświęcone działalności ideologicznej i propagandowej w procesie reformowania gospodarki i odnowy życia społecznego. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski. Kierownik Wydziału Ideologicznego Komitetu Centralnego Andrzej Czyż przedstawił tezy X Plenum Komitetu Centralnego. W obradach, które prowadził I sekretarz Komite.tu Wojewódzkiego Edward ŁukasIk, brała udział zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. Na zakończenie członkowie plenum przyjęli dokument adresowany do III Krajowej Konferencji Ideologiczno- Teoretycznej, rezolucję na czterdziestolecie powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i uchwałę. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę z okazji siedemdziesięciolecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego pl. Drogi do wolności. Wręczono Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 23 małżeńskim parom, które zapro zono do poznańskiego Ratusza. Swiętowały one złote gody. Najmłodsi małżonkowie mieli 70 i 71 lat, naj starsi zaś 81 i 86 lat. Początek przedświątecznego kiermaszu w hali targowej Międzynarodowych Targów Poznańskich Nr 14.

W sali "Empiku" odbyło się spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", tym razem poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/ /1919. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili Marek Rezler i Bogusław Polak. Przybyli uczestnicy Powstania - weterani: kpt. Wojciech Gziel, por. Kazimierz J uniczak, ppor. Teodor Łuś, ppor. Leon Ossowski i ppor. Stanisław Wyrwiński. Bawiący w Poznaniu Chór Kameralny "Credo" z Domu Kult.ury w Dubnej (Związek Socjal1stycznych Republik Radzieckich) koncertował w Osiedlowym Domu Kultury "Dąbrówka".

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę fotografii bułgarskiej.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł mgr Bronisław Ratajczak, dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena" w latach 1951 -1970, działacz sportowy, prezes Okręgowego Związku Pływackiego, reprezentant Polski w latach 1946 - 1947. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15.12. Jubileusz czterdziestolecia Filharmonii Poznańskiej. Filharmonia uhonorowana została Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" i Medalem Prezydenta Poznania. N a spotkaniu w Sali Białej Urzędu Miejskiego gratulacje przekazali filharmonikom: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecni byli szefowie Wydziałów Kultury i Sztuki - Jan Stryjski i Andrzej Goćwinski. Za słowa uznania i odznaczenia podziękował dyrektor Filharmonii Wojciech Michniewski.

W rocznicę Kongresu Jedności złożono kwiaty na grobach i pod pomnikami oraz tablicami pamiątkowymi zasłużonych działaczy ruchu robotniczego. W południe odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli, w której uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych oraz różnych środowisk społecznych.

Premiera filmu dokumentalnego o weteranach ruchu robotniczego, nakręconego staraniem Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej Jeżyce. W jednej z sekwencji filmu pokazano również troje żyjących jeszcze w Poznaniu uczestników Kongresu Zjednoczeniowego: Melanię Kalutową, Czesława Bartczaka i Borysa Wierzejewskiego. Obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto, poświęcone czterdziestoleciu zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. Obradowało V Plenum Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. U dział w nim wzięli m.in. wiceprezes N aczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc.

Tematem posiedzenia, prowadzonego przez Mariana Króla, była działalność wojewódzkiej organizacji Stronnictwa w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Spotkanie z okazji jubileuszu trzydziestolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "H. Cegielski".

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę pl. Starożytności cypryjskie z kolekcji m.in. Muzeum w Berlinie.

W wieku sześćdziesięciu dwóch lat zmarł dr med. Andrzej Nowak, chirurg i transfuzjolog, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa od 1975 r., dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w latach 1972 -1975. .12. Jubileusz czterdziestolecia "Gazety Poznańskiej". Odbyło się spotkanie z zespołem dziennika, na któ

Wydarzenia w Poznaniu (16.12.)re przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik, zastępca kierownika Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Bolesław Płaza, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Koninie Lech Ciupa, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, wiceprezes Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" Alina Tepli, dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. - pilot Tytus Krawczyc, prezes Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Andrzej Bobrowski, kierownictwa bratnich redakcji prasy, radia i telewizji, organizacji społecznych. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko. Wręczono wysokie odznaczenia państwowe i resortowe za zasługi w pracy dziennikarskiej i organizacyjnej. Orderem Sztandaru Pracy II klasy udekorowany został redaktor naczelny Roman Czamański; Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski - Józef Dopieraiski i Jan usz Truszczyński, a Krzyżami Kawalerskimi - Seweryn Biegański, Ksawera Czajka-Szostak, Maciej Łastowiecki i Włodzimierz Ofierski. W godzinach popołudniowych w Domu Prasy z zespołem "Gazety" i zaproszonymi gośćmi spotkała się Rada Redakcyjna, pod przewodnictwem Jana Kołodziejczaka. Była okazja do złożenia gratulacji redaktorowi naczelnemu Romanowi Czamańskiemu, obchodzącemu jubileusz czterdziestolecia pracy w "Gazecie"stole cia Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W programie znalazły się dwa wybitne dzieła: po raz pierwszy wykonana w Poznaniu kantata Arnolda Sch6nberga Ocalały Z Warszawy i IX Symfonia Ludwiga van Beethovena. Obok orkiestry symfonicznej, pod batutą Wojciecha Michniewskiego, wystąpiły trzy poznańskie zespoły śpiewacze: Chór Męski Politechniki Poznańskiej, Chór Mieszany Akademii Muzycznej i' "Polihymnia" przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz soliści: Barbara Zagórzanka (sopran), Maria Olkisz (alt), Christopher Ventris (tenor z Wielkiej Brytanii) oraz Radosław Żukowski (bas). W gronie wykonawców był również warszawski aktor Jerzy Zelnik. Po koncercie, na spotkaniu w sąsiadującej z aulą Sali Lubrańskiego, przemawiał prezydent Poznania Andrzej Wituski. Jubileusz był także pożegnaniem trzech artystów-muzyków: skrzypka Jerzego Musiała (po 37 latach grania w orkiestrze), klarnecisty Pawła Andrzejczaka (28 lat pracy) i kontrabasisty Mariana Roszyka (25 lat). W ramach obchodów siedemdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919., poznańskie Stowarzyszenie PAX zorganizowało konferencję pl. Wielkie wczoraj w małym kręgu. Referaty wygłosili historycy: Jerzy Kozłowski, S tefan Kowal i Jan W ąsicki. Zrzeszenie Prywatne Handlu i Usług przekazało na ręce prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, milion złotych na najpilniejsze potrzeby miasta, w tym i na fundusz obchodów siedemdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Sala Kominkowa Pałacu Kultury.

N a stołach stroiki ze świeczkami, jabłka, pierniki. Choinka. Po raz dwudziesty pierwszy spotkali się członkowie i sympatycy "Pro Sinfoniki" z okazji świąt Bożego N arodzenia i Nowego Roku. Po oracji Alojzego A. Łuczaka, Klub im.

Ludwiga van Beethovena przy Zespole Szkół Odzieżowych wystawił Jasełka, przygotowane pod okiem Marii J edlińskiej.

W Klubie Studenckim "Eskulap" odbyły się eliminacje kandydatek do tytułu "Miss Wielkopolski 89".

W Sali Białej Urzędu Miejskiego prezydent Poznania Andrzej Wituski spotkał się z przedstawicielami Dowództwa Marynarki Wojennej. Kmdrowi Ryszardowi Łukasikowi A. Wituski wręczył zbiorową Odznakę Honorową Miasta Poznania. Prezes Zarządu Okręgu Ligi Morskiej Ewaryst Mydlarz poinformował, iż decyzją Dowództwa Marynarki Wojennej, Poznaniowi przekazano jedną jednostkę "wycofaną ze służby w marynarce.

Jubileuszowy koncert czterdzie

W wieku osiemdziesięciu dwu lat zmarł Julian Kubczak, dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji w latach 1960 - 1965. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.12. Przy ul. Kramarskiej 7 odsłonięto tablicę poświęconą Marcelemu Mottemu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 240 Koncert Poznański, z programem i wykonawcami z piątkowego koncertu symfonicznego (16 XII). W czasie prac remontowych w budynku Akademii Wychowania Fizycznego w Parku Kasprzaka, odkryto w przewodach wentylacyjnych sporą paczkę z karabinami i pistoletami z okresu II wojny światowej. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę prac plastycznych uczniów klas I - IV, nadesłanych na konkurs zorganizowany przez Komisj ę Młodzieżową Towarzystwa.

18.12. "Złota niedziela".

W Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka odbyła się uroczysta przysięga wojskowa według nowej roty. Odebrał ją komendant Szkoły płk dr Krzysztof Pajewski.

W uroczystości uczestniczyły pododdziały podchorążych i kadetów przedstawiciele władz a także rodziny, koledzy i. . . dziewczyny, które "od niepamiętnych czasów 19ną do wojskowego uniformu"jak napisał reporter miejscowej gazety.

15 Kronika m. Poznania 1/90

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł mgr Edmund Dettlaff, działacz spółdzielczy, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w latach 1976 - 1988. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rozpoczęła działalność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo U sług Artystycznych "Pro Arte". Jej udziałowcem jest Teatr Muzyczny. 19.12. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci prof. Konstantego Hrynakowskiego, w Collegium Chemicum Akademii Medycznej odsłonięto tablicę pamiątkową. Odbyła się też sesja naukowa poświęcona działalności Profesora. Na jego grobie, na dawnym cmentarzu Sw. Wojciecha, złożono wiązankę kwiatów. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury odbyła się uroczystość jubi1euszowa trzydziestolecia ruchu przyjaciół harcerstwa. Po przemówieniach oficjalnych wystąpiła Artystyczna Drużyna Harcerzy "Słoneczna Pięciolinia" .

20.12. W sali Domu Kultury Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom- Teletra" odbyło się spotkanie przedstawicieli ok. dwudziestu rad pracowniczych skupionych w Wielkopolskim Porozumieniu Samorządów Załóg. Z okazji jubileuszu trzydziestolecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", na Osiedlu Tysiąclecia otwarto Dom Kul tury" J ubilat" . Przybyli przedstawiciele władz centralnych a także miasta i województwa. Przemawiał prezes zarządu spółdzielni Ryszard

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 22.12.)

Witkowski. Zasłużonym pracownikom "Osiedla Młodych" wręczono odznaczenia państwowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został Czesław Kryg. Uroczystość w "Jubilacie" zakończył koncert w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych, których członkowie nauczyli się śpiewać, grać, tańczyć i recytować w domach kultury działających na osiedlach N owego Miasta. Z inicjatywy Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się seminarium nt. "Rozwój i zjednoczenie ruchu robotniczego w Wielkopolsce". Referaty wygłosili prof. dr hab. Antoni Czubiński, doc. dr hab. Edmund Makowski, doc. dr hab. Kazimierz Robakowski, mgr Stanisław Jankowiak i dr Andrzej Choniawko. W Muzeum Fortu VII rozstrzygnięto konkurs na pamiątki z okresu okupacji i lat II wojny świa1 towej. Jury, pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Nawrockiego, oceniło ponad 180 eksponatów. I nagrodę przyznano Zbigniewowi Weidemannowi, II Florianowi Woźniakowi oraz dwie III - Irenie Teklińskiej i Bogumiłowi Mazurowi. W kinie "Apollo" odbył się pokaz filmu Jana Kidawy- Błońskiego Męskie sprawy, poświęconego bohaterom Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Przed projekcją przemawiał red. Kazimierz Młynarz. Przybyli wiceminister kul tury i sztuki Jerzy Bajdor, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, zastępca kierownika Wydziału Kul tury i Sztuki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak i szef Zespołu "Zodiak", w którym powstał film, Jerzy Hoffmann. Po projekcji, na pytania odpowiadał reżyser. Ciepło przyjęto zwłaszcza grających główne role Karolinę Czernicką i Macieja Robakiewicza.

Już w nocy (z 19 na 20 grudnia) przed oddziałem Narodowego Banku Polskiego przy Al. Marcinkowskiego ustawiła się spora kolejka. Byli to chętni nabycia srebrnej monety o nominale 50 tys. zł z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, oferowanej przez bank do sprzedaży lecz tylko w liczbie 1500 sztuk.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmarła mgr Lidia Owczarzak- Błochowicz, redaktor poznańskiego ośrodka telewizyjnego od 1957 r., działaczka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 21.12. Posiedzenie Zespołu Koordynującego Ochronę Rynku Wewnętrznego. W Klubie Wojsk Lotniczych otwarto wystawę prac plastycznych członków oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. 22.12. Z podróży artystycznej do Holandii powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod batutą Agnieszki Duczmal. Koncertowała m.in. w Amsterdamie i Utrechcie.

W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł mgr inż. Jerzy Janilewicz, dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w latach 1972-1975, dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego od 1975 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Miniatura Domu Polonii

23.12. Grupa działaczy Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa "Polonia" uczestniczyła w poświęceniu "Domu Polonii" przy Starym Rynku 51, utworzonego według koncepcji architekta wnętrz Mirosława Stachowiaka. Po powitaniu przybyłych przez przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Budowy "Domu Polonii" prof. dra Alfonsa Klafkowskiego, przemawiał ks. prof.

Marian Fąka, a ceremonii poświęcenia Domu dokonał przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Edward Szymanek. Z recitalem kolęd i pieśni patriotycznych wystąpił Chór Męski "Hasło" Domu Kultury "Kolejarz".

W Teatrze Nowym - prapremiera widowiska poetyckiego na motywach polskiej wigilii Milana Kwiatkowskiego i Sergiusza Sterny- Wachowiaka pt. Opłatki polskie, w reżyserii Jana Skotnickiego i scenografii Witolda Pelczarskiego. Opracowanie muzyczne Andrzeja Borowskiego. W premierowej obsadzie grali: Witold Szulc (Człowiek Szopka), Kazimiera N ogajówna (Kobieta bez osła), Bożena Krzyis»

Od lewej: Kazimiera N ogajówna (Kobieta bez osła) i Bożena Krzyżanowska (Dziewczyna Anioł)żamowska (Dziewczyna Anioł), Daniela Popławska (Kobieta z lampionem), Krystyna Feldman (Baba z makutrą), Andrzej Lajborek (Człowiek Trąbka), Edward Warzecha (Cieśla I), Paweł Hadyński (Cieśla II), Bolesław Idziak (Sprzedawca opłatków), Zbigniew Grochal (Człowiek z mirrą), Janusz Michałowski (Rybak). W dniu premiery, w foyer Teatru otwarto wystawę malarstwa Pawła Łubowskiego.

W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł dr inż. Maciej Radwan, profesor Politechniki Poznańskiej, specjalista w zakresie radioizotopowych badań metali i odlewnictwa, kierownik Zakładu Odlewnictwa Instytutu Technologii Maszyn, kierownik Laboratorium Izo

Wydarzenia w Poznaniu (23 - 27.12.)

topowego, autor monografii, podręczników 1 skryptów, założyciel Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego, przewodniczący Polskiego Komitetu Techniki Jądrowej przy Naczelnej Organizacji T echnicznej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Poważne zakłócenie ruchu tramwaj owego na ul. Grunwaldzkiej (od Bułgarskiej do Promienistej).

"Korek" składał się z ok. 40 pociągów tramwajowych. Dyżurny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego poinformował, iż przyczyną przerwy w ruchu był... duży pies, potrącony przez samochód, który znalazł się na torach tramwajowych. Psa w końcu usunięto z torowiska dzięki weterynarzowi, który przypadkowo znalazł się w tym miejscu. 24.12. Największa sala w Klubie Seniora Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Wielkiej wypełniła się w wieczór wigilijny ludźmi samotnymi. Stoły nakryto białymi obrusami, zapalono świece i lampki na choince, a chór nauczycielek intonował kolędy. Na honorowym miejscu gospodyni wieczoru Ewa Rzepka posadziła prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego, który zasiadł w towarzystwie zasłużonego bibliofila Feliksa Wagnera. Tort, który prezydent ofiarował seniorom, udekorowany był napisem: Nie jesteście sami. W przeddzień świąt Bożego Narodzenia odbyło się zgromadzenie udziałowców, którzy w obecności przedstawiciela Biura Notarialnego podpisali umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Strefa - wolnocłowa w Poznaniu".

W wieku dziewięćdziesięciu jeden lat zmarł Józef Klimowicz, j eden z pierwszych pracowników Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w wolnym Poznaniu w 1945 f., działacz Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych, kronikarz tego ruchu, autor pamiętników. Jego wspomnienie pl. W Warsztatach przy ul. Roboczej ukazało się w tomie Pierwsze lata. Wspomnienia poznaniaków o latac 1945-1948 (pod red. Tadeusza Switały, Wydawnictwo Poznańskie, 1980). 26.12. W podróż artystyczną na Sycylię wyleciała Orkiestra Kameralna

Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W podobną podróż wyleciał Chór Kameralny "Motet et Madrigal", pod batutą Leszka Bajona. W pierwszą w swej historii podróż artystyczną udał się Poznański Chór Kameralny przy Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego, pod kierownictwem Stanisława Kulczyńskiego. Trasa wiodła m.in. do Moskwy.

**7g \ROCZNI ELKOPOLSKIEGO

Plakat 70 rocznicy Powstania

27.12. W siedemdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oddano hołd bohaterom. Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego Oboh pomnika stanęły poczty sztandarowe, przybyli weterani Powstania i liczna grupa młodzieży. W samo południe, przy dźwiękach hymnu państwowego, oddano dwanaście salw armatnich. N astępnie oficer inspekcyjny garnizonu mjr Piotr Reguła dokonał przeglądu pododdziałów wartowniczych po czym zmieniono wartowników na posterunku honorowym. Przy łoskocie werbli wieniec od społeczeństwa złożyła delegacjawładz oraz kombatantów, w skład której wchodzili: członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski i Gabriela Rembisz, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Marian Jakubowicz. Wieńce i wiązanki kwiatów złożyły również delegacje zakładów pracy i szkół a także wojewódzkich instancji partyjnych, konsulatów Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Uroczystość zakończyła się defiladą.

Z udziałem K. Barcikowskiego i G. Rembisz, w Klubie Wojsk Lotniczych odbyła się ceremonia dekoracji wysokimi odznaczeniami państwowymi kilkudziesięcioosobowej grupy weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. N astępnie na wniosek S towarzyszenia "Wisła-Odra", Rada Państwa nadała grupie weteranów Medale "Rodła". Aktu dekoracji dokonał przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Edmund Męclewski. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Ryszard Wosiński udekorował sztandar Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Krzyżem "Za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego". Odznaczonym pogratulował K. Barcikowski. Z okazji siedemdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przed Pomnikiem Ułana u zbiegu ulic Ludgardy i Ignacego Paderewskiego odbyła się manifestacja patriotyczna zorganizowana przez stowarzyszenia: Wielkopolski Klub Polityczny "Ład i Wolność", Klub Inteligencji Katolickiej i Związek Akademicki "Młoda Polska". Przy śpiewie Roty, u stóp pomnika złożono wieniec i wiązanki kwiatów. Przemówienie wygłosili przedstawiciele organizatorów manifestacji, w tym min. prezes Związku Akademickiego "Młoda Polska" Arkadiusz Siwko. W intencji kombatantów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 uroczystą mszę św. w kościele farnym celebrował metropolita poznański ks. arcybiskup Jerzy Stroba. W obecności licznie przybyłych gości, działaczy Towarzystwa Współpracy z Polonią Zagraniczną "Polonia", duchowieństwa, przedstawicieli władz administracyjnych województw wielkopolskich oraz bydgoskiego i gorzowskiego, otwarto przy Starym Rynku Dom Polonii. Obecni byli m.in. zastępca przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik a także sekretarz generalny Towarzystwa "Polonia' Józef Klasa. Przybyłych powitał przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Budowy Domu prof. dr Alfons Klafkowski. Prezes Towarzystwa "Polonia" Tadeusz W. Młyńczak podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placówki. Ponad dwudziestoosobowej grupie działaczy, najbardziej zasłużonych przy tworzeniu Domu, wręczono Złote Odznaki Towarzystwa "Polonia". Dom i jego wnętrze wywarły korzystne wrażenie na Polakach przybyłych m.in. z Belgii. Berlina Zachodniego i Czechosłowacji. W Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego zarejestrowano Towarzystwo Polska - USA z siedzibą w Poznaniu.

28.12 W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych podziękowali najlepszym sportów

Wydarzenia w Poznaniu (27 - 31.12.)com za godne reprezentowanie województwa na arenach krajowych i zagranicznych w 1988 f., zwłaszcza olimpijczykom Markowi Łtaikowi i Arturowi Wojdatowi. IV Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Radni wysłuchali m.in.

informacji o realizacji uchwał Rady w sprawie perspektywicznego programu budownictwa mieszkaniowe go, infrastruktury społecznej i te ch - nicznej w województwie. Rozpoczęły się prace przy instalowaniu nowych programów sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic: Czerwonej Armii, Stalingradzkiej (od Fredry), Marchlewskiego (od Bema). Nowe programy (najkrótszy - 72 sek., naj dłuższy - 120 sek.) skuteczniej sterować będą potokami ruchu ulicznego. W galerii Anny Kareńskiej przy ul. Kramarskiej śpiewała Alicja Majewska. Towarzyszył Włodzimierz Korcz. 29.12. W Salonie Muzycznym Tadeusza Szantruczka w "Empiku" przy ul.

Ratajczaka zaprezentowała się grupa aktorów i muzyków z Filharmonii im. Romualda Traugutta w Warszawie. W programie - pieśni patriotyczne i poezja związane z siedemdziesiątą rocznicą odzyskania niepodległości. Na cmentarzu w Miłostowie odbył się pcgrzsb zmarłego w dniu 20 grudnia Zdzisława Błażejewskiego, działacza spółdzielczości mieszkaniowej, byłego prezesa zarządu "Spółdzielni Młodych". Żył sześćdziesiąt dwa lata.

W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zmari Tadeusz Peksa, zawodowy organizator życia kul turalnego, od 1962 f. związany z Poznaniem. W latach 1962-1970 był dyrektorem Wydziału Kultury Pre

zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a w latach 1970 - 1981 wicedyrektorem Teatru Wielkiego. W latach 1982 -1985 pełnił obowiązki dyrektora Teatru Polskiego. Był laureatem Nagrody Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1978. U dekorowany Krzyżami Oficerskimi i Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

30.12. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik odwiedził załogę Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego i złożył jej serdeczne życzenia noworoczne. Nieco później E. Łukasik, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski zwiedzili Dom Kultury "Jubilat", wzniesiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Młodych" na Osiedlu Tysiąclecia, według projektu Macieja A. Maleszki.

Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald, poświęcona stanowi i potrzebom oświaty. V "Bieg Sylwestrowy" wystartował sprzed pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

31.12. W wieku osiemdziesięciu sześciu lat zmarł senior lotnictwa sportowego Jan Czarnecki, działacz Aeroklubu Poznańskiego. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zabawy sylwestrowe w Poznaniu zainaugurował Zespół Teatru Wielkiego już o godz. 18, zapraszając na bal pod nazwą U Księcia Gigi (postać tę kreował Krzysztof Szaniecki) .

Zebrał: Kronikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry