SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Stanisław K o wal s ki - Uniwersytet Poznański okresu międzywojennego w świetle wspomnień magistranta i doktoranta. Część pierwsza . 5 Jan W ą s i c k i Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Część druga .21

STUDIA I MATERIAŁY

Anna K r z y m i e ń - B i e s z k a Urząd Miejski w latach 1975-1989.

An e k s: Zmiany na stanowiskach kierowniczych Urzędu Miejskiego. 41 Barbara S t a c h o w i a k - Bamberka czy Szamotulanka? 5 1 Tadeusz Ś w i t a ł a - Z dziejów Teatru Wielkiego. Teatr Adama Dolżyckiego (1 VIII 1919-33 VI 1922). Część druga .63 Czesław N a w r o c ki - Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" (odcinek ostatni, lata 1981 - 1984). A n e k s y: Nagrody i wyróżnienia za projektowanie i budowę; Budowa w zeszytach "Kroniki" (1969-1990). .83

Z teki pośmiertnej Ludwik KI u c kNajdawniejsze dzieje Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

.101

ŻYCIE KULTURALNE

Olgierd B ł a ż e w i c z - Teatr Nowy w Poznaniu w latach 1978 - 1983. Dyrekcja Izabelli Cywińskiej (2). .115

KRONIKA

Laureaci Nagród Hanna R u b a s - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za lata 1988 i 1989 (Izabella Cywińska, Ludwik Gomolec, Janina Guttner-Pręgowska, Adam Kochanowski, Joanna Kozłowska, Sława Kwaśniewska, Aleksander Maliszewski, Barbara Mądra, Jerzy Męczyński, Jarosław Miklasiewicz, Urszula Plewka-Schmidt, Wiesław Porzycki, Janusz Przynysz, Józef Ratajczak, Józef S. Skoracki, Wojciech Tokłowicz, Jan Węcławski, Jan Witkowski, Mirosława Wróblewska). .133

Spis treści

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - Vi Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s : Wykaz ulic nowo nazwanych .149 Marian G e n o w e f i a k - Sesja absolutoryjna Miejskiej Rady Narodowej.

An e k s: Uchwała Nr VII/45/89 w sprawie ustalenia aktów prawnych obowiązujących na obszarze Poznania. (Załączniki: U chwały stanowiące akty prawa miejscowego; Uchwały w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego; U chwały w sprawie nazw ulic; Uchwały nie stanowiące aktów prawa miejscowego). .161 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1988. Część czwarta 181 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .231

ZDJĘCIA

Barbary Drzewieckiej, Krzysztofa Gierałtowskiego, Andrzeja Grabowskiego, Rafała Jasionowicza, Norberta Komana, Pauliny Komorowskiej, Jacka Kulma, Macieja Mańkowskiego, Wojciecha Polaka, Jerzego Poprawskiego, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Tadeusza Świtały, Grażyny Wyszomirskiej , Romualda Zielazka

RYSUNKI

Franciszka Burkiewicza, Barbary Stachowiak 1 Bolesława Szwenglera

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1990.01/03 R.58 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry