EATIUIAKZki Miasta Poznania". Nawiązał on do wcześniejszej pisemnej propozycji zreformowania i uatrakcyjnienia "Raptularza TMMP". Jego postulaty tematycznego wzbogacenia "Raptularza" uznano za w pełni słuszne. Trudności wynikają z braku autorów, którzy zechcieliby pisać do tego unikalnego w Poznaniu biuletynu organizacji społecznej. Postanowiono zwrócić się do red. Janusza Markiewicza z prośbą o aktywne włączenie się do prac redakcyjnych w "Raptularzu". Prezes zarządu poinformował o zabiegach w sprawie udostępnienia społeczeństwu podziemi kościoła Sw. Wojciecha oraz poinformował o lustracji wschodniej i południowej części miasta w celu zapoznania się ze stanem zieleni. Zarząd postanowił zwrócić się do nowego kierownika Miejskiej Straży Porządkowej o bardziej energiczną działalność w trosce o estetykę w mieście.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

SPOTKANIE Z WICEKURATOREM STEFANEM BARŁOGIEM

26 IX 1989. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie prezesa zarządu oraz mgr Witalisy Wachowiak z Komisji Młodzieżowej z wicekuratorem Stanisławem Barłogiem. W. Wachowiak przedstawiła plan pracy Komisji na rok szkolny 1989/1990. Przewiduje on, obok wielu prac będących kontynuacją działalności z poprzednich lat, konkursy i wycieczki autokarowe. Wdyskusji podkreślono konieczność zwracania większej uwagi na patriotyczne wychowanie młodzieży, gdyż w tej dziedzinie nadal wiele jest do zrobienia. Należy również młodzież bardziej zainteresować muzeami. Wicekurator S. Barłóg potwierdził - jak w latach poprzednich - poparcie (również finansowe) dla Komisji Młodzieżowej.

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM POZNANIA MIROSŁAWEM KOPIŃSKIM

28 IX 1989. Prezes zarządu Towarzystwa złożył wizytę wiceprezydentowi miasta Mirosławowi Kopińskiemu i poinformował go o działalności Towarzystwa w 1989 r., zwłaszcza o staraniach w sprawie udostępnienia społeczeństwu podziemi kościoła Sw. Wojciecha. Omawiano także sposoby pełniejszego wykorzystania amfiteatru na Cytadeli dla organizowania imprez. Na przeszkodzie stoi tu brak środków finansowych na zbudowanie zaplecza dla tego amfiteatru. M. Kopiński przyrzekł poparcie dla projektu uruchomienia tramwaju wycieczkowego, firmowanego przez Towarzystwo. Miałby to być jeden z zestawów linii "O", ponieważ ma ona interesującą trasę okrężną. Mówiono także o konieczności powołania społecznego komitetu budowy pomnika Józefa Wybickiego, w związku ze zbliżającą się dwusetną rocznicą powstania hymnu narodowego (N).

Redaguje zespól: mgr Teodor Smiełowskl, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław N awrocki. Winietę projektował ZBIGNIEW KAJA.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry