M HUIAKZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA

WIZYTA UCZESTNIKÓW LETNIEJ SZKOŁYEKONOMICZNEJ

20 VII 1989. W siedzibie naszej złożyło wizytę dziewięciu uczestników Letniej Szkoły Ekonomicznej, organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Byli to obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., zaś jedna osoba reprezentowała Łotwę (Polka z Rygi). Gości poinformowano o dziejach miasta, jego aktualnych problemach oraz o formach działalności Towarzystwa. Zaprezentowano też wystawę malarstwa Zbigniewa Graczyka architekturę Poznania, Lwowa i Wilna.

SPOTKANIE Z KONSERWATOREM WOJEWÓDZKIM

23 VIII 1989. Odbyło się spotkanie z mgrem Henrykiem Nowakowskim. Uczestniczył w nim też dr Zenon Szymankiewicz, reprezentant społecznego komitetu zajmującego się nekropolią wielkopolską w kościele Św. Wojciecha. Konserwator wojewódzki oświadczył, że w 1989 r. może sfinansować opracowanie projektu takiego urządzenia podziemi kościoła, aby można było udostępnić je społeczeństwu, a przede wszystkim nadać im oprawę godną spoczywających, tam wielkopolskich znakomitości. Gotowość udziału w opracowaniu projektu wyraził prof. Ryszard Ganowicz. Zrealizowanie projektu będzie możliwe w 1990 r. W tym celu konieczne jest udostępnienie wyników badań archeologicznych, przeprowadzonych przez mgra Zbigniewa Karolczaka.

ZIELONA WIZYTACJA

24 VIII 1989. Prezes zarządu prof. Stanisław Nawrocki w towarzystwie dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa

Zieleni zapoznał się ze stanem zieleni miejskiej, zwłaszcza w nowych osiedlach mieszkaniowych.

WIZYTA W "DOMU POLONII"

6 IX 1989. Prezes zarządu, w towarzystwie mgr Barbary N owak, dyrygentki Chóru Kameralnego "Collegium Posnaniense", złożył wizytę w "Domu Polonii" . Celem wizyty było zaoferowanie przez Chór gratisowych koncertów dla Polaków z zagranicy, będących gośćmi "Domu". Propozycja została przyjęta z zadowoleniem. Barbarze Nowak zaproponowano udział w pracach Komisji Kultury "Domu Polonii".

ODBUDOWA "KOPCA WOLNOŚCI"

7 IX 1989. Odbyło się zebranie Komitetu Odbudowy "Kopca Wolności", w którym uczestniczył prezes zarządu Towarzystwa. Przedstawiciele wykonawców robót nad Jeziorem Maltańskim zreferowali postęp prac w 1989 r. Okazało się, że budowa podstawy pod kopiec przebiega zgodnie z harmonogramem. Do zakończenia robót pozostało przemieszczenie ok. 50 tys. m 5 ziemi. Nadal trzeba też gromadzić środki finansowe. Towarzystwo włączy się ponownie do rozprowadzania cegiełek przygotowanych na ten cel przez Komitet.

ZEBRANIE ZARZĄDU

20 IX 1989. Odbyło się zebranie zarządu, ną które zaproszony został Tadeusz Switała, redaktor "Kroni

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry