MFITIIAK

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Listy do Redaktora

Szwajcarska firma "Greuterhof' z Islikon szuka szczegółów swego rodowodu także w Poznaniu, bowiem gdzieś w papierach zachowały się ślady, iż w latach 1864 - 1874 utrzymywała ona stosunki handlowe z naszym miastem. W latach 1864-1880 firma nosiła oficjalną nazwę:

"EGG Ziegler Greuter and CO-'.

Może ktoś z miłośników Poznania zetknął się z działalnością ajencji firmowej "Hamburger Zach. and S6hne"? / Inne szczegóły wyjaśnia treść listu:

Wielce Szanowni Państwo

Islikon, w styczniu 1989 r.

Fundacja nasza dokonuje restauracji pierwszej fabryki, która została założona w Szwajcarii w 1777 roku i była do 1880 r. firmą o światowym znaczeniu. Fabryka ta jako farbiarnia i drukarnia tkanin została założona przez Bernharda Greutera, pioniera o zaangażowaniu społecznym. Do dnia dzisiejszego udało się nam odszukać wiele dokumentów.

Z Państwa przedsiębiorstwem, względnie z przedsiębiorstwem wymienionym jako adresat na kopercie, firma B. Greuter utrzymywała w 19 wieku a szczególnie w latach 1864 - 1874 żywe kontakty handlowe. Być może dysponują Państwo odpowiednimi dokumentami? W takim wypadku prosilibyśmy o powiadomienie nas, względnie o przesłanie kopii. Chętnie prześlemy Państwu dokumentację dotyczącą naszego projektu, a także możemy udostępnić zwiedzenie starej fabryki wIslikon. Za łaskawy trud przesyłamy Państwu z góry serdeczne podziękowania.

Fundacja im. Bernharda Greutera do spraw przYsposobienia zawodowego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry