PAPTUIAFZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Komisja Wystaw zorganizowała w Salonie Towarzystwa 13 ekspozycji, w tym 7 indywidualnych. Prezentowano na nich: portrety, pejzaże, martwą naturę, architekturę i exlibrisy oraz plon konkursów młodzieżowych. Wychowankowie byłego Gimnazjum Marii Magdaleny eksponowali pamiątki gimnazjalne Plastycy nieprofesjonalni zorganizowali kompleksową wystawę pt. Nad Baltykiem, a działacz Towarzystwa Zbigniew Graczyk - Architektura Poznania, Lwowa i Wilna.

Komisja Młodzieżowa , .

W 1988 r. z Komisją współpracowały 63 szkoły i Klub Sześciu Kontynentów. Zorganizowano 12 przechadzek po mieście. Przy porządkowaniu cmentarzy na stokach Cytadeli wzięło udział 1764 uczniów, pod opieką 125 nauczycieli, z 40 szkół. Przepracowano 2613 roboczogodzm. W konkursie plastycznym dla klas I - IV pt. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 uczestniczyło 18 szkół podstawowych, w tym 6 z województwa, oraz Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu. Wpłynęło 157 prac wykonanych przez 153 uczniów. KowAsja Wyróżnień i Odznaczeń . .,.., przyznała 13 indywidualnych Odznak Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania oraz 1 zbiorową dla Straży Porządkowej Miasta Poznania.

Zanotowała: M. Meissnerowav S POTKANI E KLUBU If POZNANIANA"

W dniu 16 grudnia 1988 r. odbyło się w sali metodycznej Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" V spotkanie Klubu "Poznaniana .

Imprezę wspólnie z Klubem przygotowały: Koło Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania przy "HCP", Koło Polskiego Związku Filatelistów "HCP (KF - NSZZ- W2) oraz Komisja Historyczna Obchodów Siedemdziesięciolecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Spotkanie połączone zostało z prelekcjami Jarosława Koczorowskiego Powstanie Wielkopolskie w wydawnictwach pocztowych, Bogusława Polaka General Stanislaw Taczak oraz Stefana Anioły Budowa Kopca Wolności. Po prelekcjach wywiązała się przeszło godzinna dyskusja. Jej uczestnicy z oburzeniem mówili *0 polityce edytorskiej Poczty Polskiej, lekceważącej w emisjach jedyne w historii Polski zwycięskie tak pod względem militarnym jak i politycznym powstanie. Przypomnieć bowiem należy, że Poczta Polska ostatni i jedyny niestety do tej pory znaczek pocztowy poświęcony temu Powstaniu wydała. . . dwadzieścia lat temu! W czasie spotkania czynne było stoisko filatelistyczne z okolicznościowymi kopertami, wydanymi dzięki pomocy Komitetu Zakładowego Członkowie Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania uruchomili tez stojBisko z najnowszymi książkami o Powstaniu Wielkopolskim. Cieszyło SIę ono dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Spotkaniu towarzyszył również pokaz znaczków pocztowych w hallu dyrekcji Zakładów (16 XII 1988 - 2 I 1989). Eksponowano trzy zbiory tematyczne: Romana Roszaka Godło i barwy narodowe, Andrzeja Majewskiego Martyrologia i walka narodu polskiego oraz Pawła Włodarczaka Poznań. Dodatkową atrakcją były fotogramy poświęcone osobie gen. Stanisława Taczaka i reprodukcje starych rocznicowych plakatów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Andrzej

Majewski

WYKŁADY O POZNANIU I PRZECHADZKI PO MIEŚCIE

W roku 1988 zorganizowano 25 poniedziałkowych wykładów o Poznaniu, w tym 4 spotkania z ciekawymi ludźmi naszego miasta. Odbyło się także spotkanie z Józefem Pieprzykiem - autorem książki Wielkopolscy zacni i nicponie. N ajwiększym powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży, cieszyło się spotkanie z kpt. żeglugi wielkiej Józefem Gawłowiczem, dowódcą ms. "Powstaniec Wielkopolski", zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Morza. Przybyło aż 278 osób. Innym spotkaniem, które miało wysoką frekwencję, był wieczór z rodziną Walczaków, która prawie od czterech pokoleń prowadzi w Poznaniu najstarszą wytwórnię sztucznych kwiatów. We wszystkich poniedziałkowych wykładach i spotkaniach wzięło udział 968 słuchaczy. W 25 niedzielnych przechadzkach po mieście wzięło udział 309 osób.

Największą frekwencją cieszyła się przechadzka pod hasłem: "Widoki miasta Poznania z wieży ratuszowej", którą wspaniale poprowadził mgr Jędrzej Płaczkowski, pracownik naukowy Muzeum Historii Miasta Poznania. Dużą frekwencją cieszyły się ponadto przechadzki po cmentarzach poznańskich: Zasłużonych i na Jeżycach, w związku z siedemdziesiątą rocznicą powstania II Rzeczypospolitej. Do grona nie strudzonych przewodników niedzielnych przechadzek zaliczyć należy: Irenę Barełkowską, Jana Janiszewskiego, Jędrzeja Płaczkowskiego, Krystynę Srokownę i Włodzimierza Wełnicza.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry