POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE W LATACH 1987 - 1988

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 9 min.

Galeria Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego 7 należy do tych placówek kulturalnych miasta, które cieszą się nie słabnącym zainteresowaniem. W latach 1987 -1988 odwiedziło galerię 75 020 osób, z tej liczby 40 833 w 1987 r. Prezentowano tutaj przeszło 2620 fotogramów blisko 600 autorów. W roku 1987 odbyło się w salonie 15 wystaw, a w następnym - 14.

J ak zwykle przy prezentacjach aktu, wysokim zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja fotogramów Władysława Pawelca z Warszawy. Odbyła się ona na przełomie marca i kwietnia a zwiedziło ją 14 569 osób. Autor przedstawił 80 prac. Trzy pełne tygodnie kwietnia wypełniła wystawa Pomniki polskie 1985, złożona z 79 fotogramów 44 autorów, a przygotowana przez Gliwickie i Poznańskie Towarzystwa Fotograficzne oraz J astrzębski Klub Fotograficzny. Niestety, nie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Natomiast na przełomie kwietnia i maja zanotowano już prawie 2100 osób na pośmiertnej wystawie prac Włodzimierza Habela z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Dużym powodzeniem (1430 osób) cieszyła się ekspozycja pt. Przegląd 87, przygotowana przez członków Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, na której 40 autorów pokazało 112 prac o zróżnicowanej tematyce. Była to prein>

zentacja po konkursie, w którym I nagrodę uzyskał Tomasz Ciesielski, II - Stanisław Szpila, III - Maria Herkt. Na konkurs nadesłano 254 prace 32 autorów. Na przełomie maja i czerwca interesująca była wystawa dzieł Macieja Stawińskiego z Wrocławia, który zaprezentował 41 fotogramów z lat osiemdziesiątych.

Zwiedziły tę ekspozycję 1174 osoby. Również Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne przygotowało następną wystawę, eksponując fragmenty swej XXIV dorocznej prezentacji autorów tamtejszego środowiska. Zanotowano ponad 2200 zwiedzających, a wystawa obejmowała 68 fotogramów 24 autorów.

Od dnia 29 czerwca do 10 lipca trwała wystawa 52 zdjęć Zdenka Lhotaka z Pragi, a zobaczyło ją 2608 zwiedzających. Ten trzydziestoośmioletni autor przedstawił przede wszystkim akty męskie i kobiece w bardzo dobrych kompozycjach. W drugiej połowie lipca była okazja obejrzenia dwóch ekspozycji. Przedstawiła się grupa "Foto-Alter,natywa" z Wrocławia (32 prace 6 autorów), a Ryszard Kopeć eksponował akt na 36 pracach. Zwiedziło ten pokaz prawie 5000 osób. Po przerwie urlopowej, w dniu 8 września otwarto wystawę prac kilkunastu twórców (65 fotogramów) zrzeszonych w Uniwersyteckim Klubie Fotograficznym "U rcifok" w Jenie (N iemiecka Republika Demokratyczna). Ten pokaz interesujących zdjęć o różnej tematyce obejrzało 2310 zwiedzających. Wystawa trwała do dnia 2 października, a zaraz

Sprawozdania

po niej zaprezentowano unikatowe fotogramy nadesłane ze Strasburga (Francja). Przedstawiono prawie 60 barwnych zdjęć o bardzo wyszukanej technice i zróżnicowanej tematyce (2125 zwiedzających). Wystawa ta i kontakt z przedstawicielami strasburskiego środowiska fotograficznego stały się asumptem do zaprezentowania twórczości poznańskich autorów w tym francuskim mieście. Na rok 1987 przypadła X edycja Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej "Foto- Expo" . Na ten tradycyjny już konkurs międzynarodowy nadesłano 1114 fotogramów (233 autorów) z 24 krajów. Do ekspozycji zakwalifikowano 127 prac (73 autorów) z 16 krajów. Polska reprezentowana była 44 fotogramami 22 twórców. Wystawę zwiedziły 4233 osoby. A oto wyniki X Salonu "Foto-Expo": "Grand Prix" i dyplom Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych uzyskał Dieter Schwindt (Republika Federalna Niemiec), Złoty Medal "Foto-Expo" oraz medal Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Wielkopolskiego - Zdzisław Kaczyk (Polska), Srebrny Medal - Niels Larsen (Dania), Brązowy Medal - Paweł Gutowski (Polska), Złoty Medal FIAP przyznano Herbertowi Fitzowi (Austria), Srebrny Medal Chrisowi Hinterobermaierowi (Austria) oraz Brązowy Medal - Reinhardowi F. Grillowi (Republika Federalna Niemiec).

Ponadto dyplomy zdobyli: Alvaro Innocencio E. S. Filho (Brazylia) i Irena Wildner (Polska). Jak zwykle - konkurs i wystawa przebiegały pod stałym hasłem: "Kim jesteś młody człowieku?" Na przełomie listopada i grudnia salon Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego gościł doroczną wystawę członków Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pt. Prezentacje 87. Wystawiało 24 autorów (131 fotogramów), a ekspozycję obejrzało ponad 1800 osób. Poziom' - jak zwykle wysoki, zwłaszcza w fotogramach barwnych.

Rok zakończył się VII Salonem dla Poznaniaków. Impreza ta zgromadziła tym razem 515 zdjęć, pochodzących ze zbiorów 75 autorów. Pokazano różne zdjęcia aktualne, a także dość pokaźny zbiór fotogramów ze starych albumów rodzinnych. Pokaz tych zdjęć trwał od 7 do 18 grudnia. Dnia 15 grudnia obradowało jury. Przyznało ono 12 nagród. Specjalną ngrodę - za zestaw starych zdjęć - otrzymał Konstanty Rojek; I - przyznano Piotrowi Tworkowi, II - Zbigniewowi Stefanowskiemu, III - Krzysztofowi Dębczakow L Puchar "Expressu Poznańskiego" zdobył Piotr Jagodziński, a nagrodę publiczności -i Tadeusz Chmurzyński. Pokaz obejrzało 912 osób.

W końcu grudnia otwarto jeszcze wystawę ponad 50 fotogramów Zbigniewa Wieigosza, który przedstawił Świętą Górę w Grabarce, na którą wierni kościoła prawosławnego w Polsce odbywają swe pielgrzymki. Wystawa trwała do dnia 22 stycznia 1988 r., a obejrzało ją ponad 1200 osób.

Koniec stycznia i pierwszą połowę lutego zajęła wystawa Klubu Miłośników Fotografii z Ostrowa Wlkp. pt. Remis 87N azwa pochodzi od skrótu pełnego określenia technik fotograficznych: relief, efekt, sabatiera, montaż, izohelia i solaryzacja. Pokazano 66 zdjęć (29 autorów) o różnej tematyce, a obejrzało ekspozycję prawie 1700 osób. Także W lutym przedstawiono 66 zdjęć pochodzących od 49 autorów - członków Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa ta była II edycją ekspozycji pt. Z Jo to teki PTP (pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 1986 r.). Frekwencja nie była w tym przypadku zbyt duża (868 zwiedzających), chociaż zaprezentowane zdjęcia z wcześniejszych lat mogły wzbudzać zainteresowanie miłośników dobrej fotografii. N a przełomie lutego i marca była

okazja obejrzenia 65 fotogramów Miłosza Vojira z Hradec Kralove (Czechosłowacja) na wystawie pt. Kobiety. Zwiedziło ten pokaz 3986 osób.

W marcu odbył się w Poznaniu ogólnopolski pokaz fotografii intermedialnej, czyli takiej, która łączy elementy fotograficzne z plastycznymi. Polska Fotografia Intermedialna lat 80-tych odbywała się pod egidą Ministerstwa Kultury i Sztuki, Centralnego Biura Wystaw Artystycznych i Związku Polskich Artystów Fotografików. Ekspozycję kilkuset zdjęć o różnej tematyce urządzono w Biurze Wystaw Artystycznych przy Starym Rynku oraz w kilku innych salonach, m.in. w galerii Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W tym ostatnim przypadku kilkunastu autorów prezentowało 84 fotogramy. Ten fragment olbrzymiej ekspozycji zwiedziło ponad 1800 osób. Wypada dodać, że w Biurze Wystaw Artystycznych odbyło się też (17 -19 III) sympozjum, zorganizowane przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Związek Polskich Artystów Fotografików oraz Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych.

W kwietniu zaprezentował swe prace w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego szwedzki fotografik Xavier Vvelazquez, który przedstawił 52 zdjęcia o różnej tematyce. Wystawa cieszyła się powodzeniem (prawie 1900 zwiedzających). Natomiast w maju ponad 1000 osób obejrzało zdjęcia (76 prac) Jurija Woroszyłowa, fotoreportera z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).

Prawie cały czerwiec trwała ekspozycja kolejnego Przeglądu członków Polskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Tym razem uczestniczyło w ekspozycji 31 fotografików, którzy przedstawili 103 prace (5540 zwiedzających). Podobnie jak w innych latach, ekspozycja Przegląd 88 odbyła się na zasadzie konkursu. I nagrodę uzyskał w nim Robert Gauer, II - Mariusz Forecki, III - Rafał Dro* zdowski, zaś wyróżnienia - Tomasz Cie

sielski i Piotr Stasik. Zgłoszono 184 prace (34 autorów). J ak zwykle, w Przeglądzie uczestniczyli też poza konkursem inni członkowie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Tym razem byli to: Piotr J. Jasiński, Lech Morawski (Związek Polskich Artystów Fotografików), Witold Przymuszała (Związek Polskich Artysów Fotografików). Tematyka zróżnicowana, poziom wysoki, zwłaszcza w portretach i krajobrazach. Od dnia 28 czerwca do 8 lipca prezentowali swe fotogramy autorzy ubiegający się o członkostwo Związku Polskich Artystów Fotografików: Wojciech Beszterda, Andrzej i Bogusław Biegowscy, Mirosław Bocian i Stanisław Pręgowski.

Wystawę pt. Fotoprezentacje, obejmującą 62 zdjęcia, zwiedziło 900 osób. Autorzy, wywodzący się z pilskiego środowiska, zaprezentowali fotogramy o różnej tematyce, głównie jednak studia portretowe i pejzaże. Bardzo dużą frekwencję prawie 5800 zwiedzających - odnotowano na lipcowej wystawie aktu, pochodzącej z Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego. Po sierpniowej przerwie urlopowej zaprezentowano ekspozycję zdjęć Jirzego Bartla (Czechosłowacja) pt. W oczekiwaniu na wiatr. Autor przedstawił na 54 zdjęciach motywy z różnych imprez żeglarskich, bardzo efektowne i artystycznie wykonane. Zwiedziło ten pokaz prawie 1200 osób.

Co trzy lata odbywa się pokaz fotogramów - pt. Stara gwardia - tych członków Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, którzy wykazują się ponad dziesięcioletnim stażem w Towarzystwie. Ekspozycja objęła 120 zdjęć, pochodzących od 32 autorów, a obejrzało ją prawie 6000 zwiedzających. J ak co roku, odbył się przegląd twórczości członków Związku Polskich Art y - stów Fotografików Okręgu Wielkopolskiego. Ekspozycja pt. Prezentacje 8S urządzona została w dniach od 18 listopada do 10 grudnia, a uczestniczyło w

Sprawozdania

niej 19 członków Związku Polskich Artystów Fotografików, którzy zaprezentowali 88 prac. Tematyka - jak zwykle urozmaicona, poziom wysoki, jak przystało na zrzeszonych fotografików. Zwiedziło wystawę prawie 1300 osób.

Rok 1988 zamknęła ekspozycja fotografii bułgarskiej. Kilkunastu autorów przedstawiło ponad 50 fotogramów o różnej tematyce, głównie jednak pejzaże. W kwietniu 1988 r. ogłoszono warunki XVIII konkursu w ramach Biennale Fotografii Przyrodniczej. Tym razem jednak konkurs rozpisano nie tylko na kraje socjalistyczne. Jury konkursowemu przewodniczył Paweł Pierściński (22 - 23 X). Stwierdzono, że nadesłanych zostało 700 prac 137 autorów z: Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki Federalnej Niemiec i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W wyniku obrad, w dziale I - fotografii przyrodniczej o charakterze dokumen - talnym - wybrano do eksponowania 126 fotogramów 42 autorów. W dziale II - pt. Człowiek i środoicisko - jury wybrało 42 zdjęcia (26 autorów), natomiast spośród przeźroczy (dział III) uznano za nadające się do prezentacji cztery zespoły prac, tyluż autorów. Przyznano następujące nagrody: w dziale I - "Grand Prix" i dyplom Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych Janowi Chmielewskiemu (Polska), Złote Medale Karlowi Dehmerowi (Austria) i Andrzejowi Kowalikowi (Polska), Srebrne Medale - Aleksandrowi Supronowi (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Markowi Kalinowskiemu (Polska), zaś Brązowy Medal - J osefowi Benesowi (Austria). Nagrodę specjalną Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymał Erich Miedler (Austria). W dziale II przyznano tylko Brązowy Medal. Zdobył go Frantisek Dostał (Czechosłowacja), zaś dyplomy przyznano Pawłowi Janczarikowi 1 Jerzemu Kleszczowi (Polska).

Spośród przeźroczy nagrodzono Zło

tym Medalem prace Dariusza W. Żabińskiego z cyklu Cztery pory roku, Srebrnym Medalem - zestaw Bohdana Bazylińskiego Kwiaty i owady, natomiast Brązowym Medalem - Romana RóżkoWskiego za cykl pt. Co było pierwsze. N a początku 1988 r. Towarzystwo otrzymało zaproszenie do udziału w wyS" tawie zespołów klubowych w Offenburgu (Republika Federalna Niemiec). Wybrano na tę ekspozycję 10 zdjęć członków Towarzystwa. Na pokazie tym (Internationaler Foto-Stadte-Cup) dO prestiżowej ekspozycji zatwierdzono dwie prace Włodzimierza Kowalińskiego i po jednej Piotra Jasińskiego, Lecha Morawskiego i Zbigniewa Wieigosza.

Ponadto fototeka Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego zdobyła dyplom, a zestaw prac L. Morawskiego sklasyfikowano na IV miejscu. Z okazji ekspozycji prac autorów ze Strasburga, w dniach od 13 do 15 października 1987 r. gośćmi Towarzystwa byli przedstawiciele tamtejszego Regionalnego Zrzeszenia Fotografów Profesjonalnych. Zaprosili oni twórców poznańskich do udziału w dorocznej wystawie wielobranżowej w Strasburgu. Z fototeki Towarzystwa oraz Oddziału Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i Spółdzielczego Klubu Fotograficznego "Pryzma t" przygotowano 200 zdjęć pochodzących od 30 autorów. Na wystawie w Strasburgu (22 IV - 2 v 1988 r.) eksponowano 170 fotogramówObecna była delegacja Towarzystwa: J anusz Kostrzewski, Włodzimierz Kowaliński, Zdzisław Orłowski, Antoni R li t i Majka Serafin. Poznański fragment wielkiej ekspozycji obejrzało ponad 30 000 widzów.

Kolejny sukces odnieśli członkowie Towarzystwa w maju 1988 r. w Charkowie.

Niesystematycznie odbywały się w salonie Towarzystwa konkursy na "Najlepsze zdjęcie miesiąca", które zawsze prowadził Lech Morawski. W 1887 rokuodnotowano cztery takie spotkania, w 1988 - pięć.

Sprawozdanie z działalności władz Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego za rok 1986 przedłożono członkom na zebraniu w dniu 8 marca 1987 r. Ogłoszono wówczas m.in. wyniki konkursu na naiaktywniejszych. Czołowe mIejSCa w tym współzawodnictwie zajęli: Lech Morawski, Antoni Rut, Włodzimierz Szurkowski, Maria Herkt i Przemysław Karczewski. Przyznano też godność Członka Honorowego. Tytuł ten otrzymali fotograficy: Lech Kopczyński, Antoni Głodkiewicz, Maria Herkt, Andrzej Pilarski, Marian Michalski i Feliks Sikorski.

Zebranie sprawozdawcze za rok 1987 odbyło się w dniu 18 marca 1988 r. I w tym przypadku, po omówieniu spraw bieżących, ogłoszono listę naj aktywniej - szych w roku 1987. Pierwsze miejsca zajęli: Zygmunt Kroczyński, Antoni Rut, Lech Morawski, Jacek Szwajorek i Maria Herkt. Postanowiono przyznać tytuł Członka Honorowego Jarosławowi Stanisławskiemu - długoletniemu członkowi Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a także byłemu prezesowi Oddziału Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików Bronisławowi Szlabsowi oraz Zbigniewowi Grzegorskiemu. Temu ostatniemu za społecznikowską pasję popularyzacji fotografii. Poinformowano także o powstaniu przy Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym nowej grupy twórczej "Photo- MY", założonej przez Piotra Stasika, Krzysztofa Maciejewskiego, Włodzimierza Szurkowskiego, Lecha Morawskiego i Piotra Jasińskiego. Medale im. Tadeusza Cypriana za rok 1987 przyznano Jerzemu Buszy i Zbigniewowi Grzegorskiemu, a za rok 1988 Edwardowi Hartwigowi, Pawłowi Pierścińskiem u oraz Piotrowi Jasińskiemu.

Eugeniusz Cafla

ANEKS

WYSTAWY W SALONIE TOWARZYSTWA w latach 1987 - 1988

Okres Nazwa Autorzy J Liczba i Pochodzenie zwiedza-I l jących I l I 2 3 I 4 I 5

16 III - 9 IV I Kartki z albumu Władysław Pawelec

13 - 22 IV Pomniki polskie 85

Zbiorowa

24 IV - 7 V '. Retrospektywa 9 - 23 V Przegląd 87

Włodzimierz Habel (pośmiertna) Zbiorowa (pozakonkursowa) l 174 2211

Maciej Stawiński

29 V - 12 VI Zdjęcia z lat 80-tych 15 - 28 VI I XXIV Doroczna i Wystawa

Zbiorowa

Związek Polskich Artystów Fotografików - Warszawa G liwickie Towarzystwo Fotograficzne, Jastrzębski Klub Fotograficzny, Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne

Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Wrocławskie Towarzystwo Fotograficznel 2 29 VI - 10 VII Przegląd 13 - 31 VII F oto Alternatywa Akt

8 IX - 2 X Uniwersytecki Klub Fotograficzny "Unifok" Jena 6-16 X Obrazy ze Strasburga

23 X-16XI Foto-Expo 87 20 XI - 4 XII Prezentacje 87

Sprawozdania Zdenek Lhotak Zbiorowa Ryszard Kopeć

Zbiorowa

Zbiorowa

Zbiorowa (pokonkursowa) Zbiorowa

7 -18 XII VII Salon dla Po- Zbiorowa znaniaków 29 XII - 21 I Święta Góra Zbigniew Wiel1988 Grabarka gosz

25 I -16 II 18-22 11

29 II - 12 III 16 III - 6 IV

9 - 28 IV 2-21 V

Remis 87

Zdjęcia archiwalne

Kobiety Polska Fotografia Intermedialna lat 8 O-tych Xavier Vvelazquez Jurij Woroszylowl - 23 VI Przegląd 88

28 VI - 8 VII Fotoprezentacje

11- 3 O VII Fotografia aktu 16 I X - 7 X W oczekiwaniu na wiatr 12 X - 15 XI Stara Gwardia

18 XI -10 XII Prezentacje 88 \ Fotografia bułgarska

14-31Xll Zbiorowa

Zbiorowa

Milos V ojir

Zbiorowa

Indywidualna Indywidualna

Zbiorowa (pokonkursowa)

Zbiorowa

Zbiorowa

Jirzi Bart!

Zbiorowa

Zbiorowa

Zbiorowa 2 608 Czechosłowacja 4 926- Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne 2 310 Niemiecka Republika Demokratyczna

2 125 Towarzystwo Przyjaźni Francusko- Polskiej, Strasburg - Francja 1815 1684l 847 1021

Międzynarodowa Okręg Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne

- - "

Klub Miłośników Fotografri - Ostrów Wlkp. Z Fototeki Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego Hradec Kralove Czechosłowacja Okręg Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików Szwecja Charków - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

5 540 Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne 900 Kandydaci do Związku Polskich Artystów Fotografików 5 784 Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne l 145 Czechosłowacja 5 940 Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Fotogra - ficznego 1296 Okręg Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików 1282 Bułgaria

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry