SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jan W ą s i c ki - Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1918-1989. Część pierwsza. An e k s y: Seminarium na Wydziale Prawa; Wykłady obowiązkowe na Wydziale Prawa .5 Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań - pewuce. .19

STUDIA I MATERIAŁY

Bogusław P o l a k - Dowództwo Główne Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (28 XII 1918 - 15 I 1919). A n e k s: Akt erekcyjny tablicy pamiątkowej. 35 Zenon S z y m a n k i e w i c z - Z nieznanych kart poznańskiego Września 1939 r. A n e k s y: Edward Pietrzykowski i Henryk Wysocki; 3. Baza Lotnicza; Publikacje Z. Szymankiewicza w "Kronice Miasta Poznania". 57 Zdzisław K a n d z i o r a -. Epizody z tamtych lat. A n e k s: Nauczycielski Teatr Lalek w Poznaniu .77 Tadeusz Ś w i t a ł a - Z dziejów Teatru Wielkiego w Poznaniu. Teatr Adama Dołżyckiego (1 VIII 1919 - 30 VI 1922). Otwarcie. A n ek s y: Prolog na otwarcie Teatru Wielkiego w Poznaniu Kornela Makuszyńskiego; Przemówienia Władysława Rabskiego i Józefa Kotarbińskiego 9 5 Jacek L e o ń s k i U dział socjologii poznańskiej w rozwoju metody autobiograficznej. .121

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak - Sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej (2 III 1989). A n e k s y: Fragmenty uchwał w sprawach: budżetu na 1989 r. oraz rocznego planu finansowego. .129 Eugeniusz C o f t a - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1987-1988. A n e k s: Wystawy w salonie Towarzystwa w latach 1987 -1988 147 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1988 roku. Część trzecia 153 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .183

ZDJĘCIA

Barbary Drzewieckiej, Tomasza Koebscha, Stefana Majdanowiskiego, Jana Misiomego, Maksymiliana Myszkowskiego, Jerzego Popławskiego, Zygfryda Ratajczaka, Romualda Świątkowskiego, Eligiusza Tomkowiaka

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.10/12 R.57 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry