SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Program Miejskiej Rady Narodowej n a lata 1988-1992

ARTYKUŁY

Kazimierz M ł y n a r z - U progu siedemdziesięciolecia. Jak Teatr stawał się Wielkim. A n e k s y: Dzieła Stanisława Moniuszki w repertuarze Teatru Wielkiego w latach 1919 - 1989; Lista prawykonań i premier polskich . 15 Bogusław P o l a k - Dowódca Armii "Poznań" gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba. 37

STUDIA I MATERIAŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a - Opinie o Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku 57 Andrzej Z a r z y c ki - Cyryl Ratajski (1875-1942). Część druga . 73 Grzegorz Łuk o m s ki - Myśl morska i zachodnia Bernarda Chrzanowskiego 99 Józef M o d r z e j e w s ki. - Antoni Krzyżanowski - architekt, budowniczy, przedsiębiorca (1808-1895). .113 Andrzej Kry c h - Procesy rozwojowe w układzie transportowo-przestrzennym Poznania. Część druga .129

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki - Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w sezonach 1985/1986 i 1986/1987. .147

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - IV Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Wykazy ulic: zlikwidowanych, nowo nazwanych i przemianowanych 163 Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w 1988 roku. Część druga 175 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .225

ZDJĘCIA

Benedykta J. Dorysa, Witolda Czarneckiego, Barbary Drzewieckiej , Jacka Kulma, Franciszka Maćkowiaka, Ewy Majchrzak, Leona Perza, Zygfryda Ratajczaka, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Grażyny Wyszomirskiej i Romualda Zielazka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiela

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.07/09 R.57 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry