BAPTUL W

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Z E CZYTAJ

INFORMACJA WAŻNA DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY W WIELKOPOLSCs

Informujemy, że Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu utworzyło REGIONALNĄ IZBĘ PAMIĄTEK OŚWIATOWYCH ZADANIEM IZBY jest gromadzenie dóbr kultury i pamiątek oraz opracowywanie dokumentacji dotyczącej przeszłości i dnia bieżącego oświaty wielkopolskiej. W REGIONALNEJ IZBIE PAMIĄTEK OŚWIATOWYCH znajdzie się miejsce dla takich materiałów, jak: - rękopisy i druki pamiętników oraz wspomnień nauczycielskich - dokumenty życia społecznego w zakresie oświaty (gazetki, jednodniówki, foldery, informatory itp.): - akcesoria szkolne i elementy wyposażenia np dawne pomoce naukowe, sprzęty, plakietki okolicznościowe; - dawne książki, podręczniki szkolne, zaszyty ćwiczeń itp.; - kroniki szkolne, zeszyty i inne prace uczniowskie o charakterze zabytkowym; - źródłowa dokumentacja szkolna

PONADTO IZBA zajmie Sie dokumentowanie,-n szkolnych zasobów muzealnych .

oraz rejestracją informacji o bieżącym -ryciu szkół wielkopolskich. I Wiele jest w wielkopolskich szkołach i placówkach oświatowych zdjęć, pamiątek po zasłużonych nauczycielach, nieużywanych juz dziś. dawnych pomocy naukowych, kronik, sprawozdań. Zainteresujmy się tymi pozornie nieprzydatnymi materiałami Rozproszone rzeczywiście nie mają większego znaczenia, często trafiają no śmietnik W Izbie Pamiątek Oświatowych, połączone w uporządkowane kolekcje, nabiorą wagi dokumentów historycznych.

LICZYMY BARDZO na pomoc w odkrywaniu, często zapomnianych pamiątek oświatowych, w dokumentowaniu zasobowo charakterze zabytkowym przechowywanych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, a także znajdujących się w rękach prywatnych. Liczymy na przekazywanie do Izby tego wszystkiego, co może dac świadectwo przeszłości i dnia dzisiejszego wielkopolskiego szkolnictwa.

Dyżury w siedzibie Izby, która mieści się w Szkole Podstawowej Nr 40, ul. Garbary 82,61 -758 Poznań odbywać się będą we wszystkie czwartki w ciągu roku szkolnego w godz. od 1 2.00 do 1 7 00. Poza tym w sprawach Izby Pamiątek Oświatowych kontaktować się można z - mgr Jackiem S z a m b e I a n e m w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej - ul. Garncarska 9, 61-817 Poznan, tel. 592-03 - mgr Janem Wojtaszkiem w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawocfowej ul. 27 Grudnia 1 9, 61 -737 Poznan, tel. 585-58

Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych w Poznaniu

Redaguje zespól: mgr Teodor śmielowski,mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr StanisIawATwrocki. Winietę projektował I Zbigniew Kaja. I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry