MOUIABZwarzystwo współpracowało: Kuratorium Oświaty i Wychowania, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Związek Nauczycielstwa Polskiego i placówki muzealne. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego Józefa Niewiedziała, odczytał mec. Jan Turski. Część pierwsza zawierała ocenę pracy Zarządu i Biura oraz całego Towarzystwa. Część końcowa - zalecenia pokontrolne. Po wysłuchaniu sprawozdań - otwarto dyskusję, którą rozpoczął prezes Stanisław Nawrocki, informując zebranych O wykonaniu zeszłorocznych postulatów.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Prezes przedstawił propozycję podwyższenia składek członkowskich z dniem l stycznia 1989 r. o 100%,: dla pracujących - do 240 zł, a emerytów i rencistów - do 1:20 zł rocznie. Propozycja została zaakceptowana jednomyślnie. Dyskusja toczyła się wartko, chętnych do zabrania głosu było wielu. M. in. dr Marek Rezler mówił o wstrzymaniu prac w kościele Św. Wojciecha i poruszył sprawę utworzenia Izby Pamięci Feliksa Nowowiejskiego. Prof. Andrzej Dubas postulował przywrócenie Gimnazjum Marii Magdaleny w dawnym miejscu. Antoni Szymanda mówił o błędach w budownictwie poznańskim oraz przedłożył wniosek o przeniesienie Operetki Poznańskiej z obecnej siedziby, bowiem gmach ten był w latach okupacji hitlerowskiej katownią gestapo, oraz przywrócenia w dawnym miejscu Pomnika Wdzięczności Serca Jezusowego. Zbigniew Graczyk postulował zmianę nazwy al. Stalingradzkiej na Bohaterów Monte Cassino. Bogumił Dekert wykazał, że zmiany inazw ulic w mieście następują szybko, o czym informuje prasa, zaś na murach narożnikowych domów nadal wiszą tabliczki ze starymi nazwami. Jadwiga Heinke-Łuś prosiła o

okazalsze ulice dla bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Na propozycje Komisji Wniosków, odczytane przez E. Nadolskiego, Lista Wniosków przybrała kształt następujący: l. Kontynuować starania o utworzenie Izby Pamięci lub Muzeum Feliksa N owowiejskiego w jego willi przy al. Wielkopolskiej. 2. Dołożyć starań do ożywienia w sezonie letnim imprez kulturalno-rozrywkowych w Parku- Porniniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli, w celu wykorzystania istniejących tam urządzeń oraz samego parku jako miejsca rekreacji. 3. Mimo trudności, należy poczynić starania o wyprowadzenie Teatru Muzycznego z "Domu Żołnierza" ze względu na okupacyjną przeszłość tego budynku. 4. Rozważyć sprawę przyśpieszenia operacji związanych z przywracaniem dawnych nazw ulic i rozwaznleJ nadawać inazwy ulicom oraz dzielnicom miasta. 5. Zaproponować utworzenie w ramach przedsiębiorstw miejskich dwóch lub trzech kilkuosobowych brygad drogowych, w celu systematycznego naprawiania znajdujących się w fatalnym stanie niektórych odcinków chodników. 6. Przy przebudowie parterowych pomieszczeń handlowych zachowywać starą architekturę i wystrój dawnych budynków (dawne urządzenia sklepowe), nie powinno się zmieniać zbyt często branży danego sklepu. Po przyjęciu tych wniosków, przewodniczący zebrania, dziiękując uczestnikom za żywy i aktywny udział, zamknął posiedzenie.

Miroslawa Meissnerowa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry