WYDARZENIA W POZNANIUw roku 1988

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2

Czas czytania: ok. 57 min.

Część pIerwsza

1.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło nowe ceny bi1etów na liniach autobusowych podmiejskich. Jeden przejazd z normalnym biletem · - 26 zł. 2.1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertował Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, po,d dyrekcją Stefana Stuligrosza. Spiewanym kolędom towarzyszyła na organach Elżbieta Królak.

W wieku siedemdziesięciu dwóch lat zmarł Stanisław Teisseyre, wybitny malarz, zasłużony dla kultury polskiej organizator szkolnictwa artystycznego, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń kulturalnych. W latach 1947-1950 pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, a w latach 1965 - 1975 ponownie rektor i reformator tej Szkoły. Wystawiał swe prace w kraju i zagranicą. Obok malarstwa sztalugowego pozostawił wiele dzieł malarstwa ściennego. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony wieloma nagrodami państwowymi za działalność artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną na rzecz środowiska artystycznego. Laureat Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1974.

4.1. W fotoplastikonie przeźrocza stereoskopowe oraz wystawa fotografii KrajobrazY polskie Tatry Antoniego Ruta.

5.1. Przyjechało ośmiu oficerów, delegowanych przez Dowództwo Marynarki Wojennej, by przez trzy dni spotykać się z uczniami szkół podstawowych i średnich. Z oficerami spotkał się też wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. 6.1. W sali Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkali się działacze partyjni z dzielnicy J eżyce. Gości powitał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Ryszard Tomaszewski. N a ręce weteranów przekazano serdeczne życzenia i listy gratulacyjne. Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz wręczyła kandydatom, w obecności weteranów, 30 legitymacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przebywał kierownik Urzędu do spraw Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń Konrad Tott. Rozmowy dotyczyły szerszego niż dotychczas udziału U niwersytetu im. Adama Mickiewicza w pracach na rzecz praktyki gospodarczej. W czterdziestą ósmą rocznicę śmierci znakomitego uczonego prof.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 11.1.)

dra Stanisława Pawłowskiego, delegacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z rektorem prof.

drem Jackiem Fisiakiem - złożyła kwiaty w miejscu kaźni w Forcie VII. Poziom wody w Warcie sprzyjał żegludze. Między poznańskimi mostami pojawiły się barki: rano wypływające z portu, a później wracające z pełnymi kontenerami piasku wydobywanego w rejonie Puszczykowa. Barki pchał "Koziorożec' . Do godzin popołudniowych zwieziono do nabrzeża ok. 600 t kruszywa.

7.1. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz Andrzej Rakowski przyjął najlepszych sportowców i trenerów województwa poznańskiego i wręczył im listy gratulacyjne. Obecni byli wojewov da poznański Bronisław StępIowski i prezydent Poznania Andrzej Wi tuski.

8.1. W "Dniu Patrona Szkoły", w VIII Liceum Ogólnokształcącym odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona pobytowi Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. W czterdziestą piątą rocznicę stracenia członków grupy konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej, którą kierował dr Franciszek Witaszek, na grobach bohaterów złożono wiązanki kwiatów. Hołd poległym oddali przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację , oraz T owarzystwo Opieki nad Oświęcimiem.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego odbył siępokaz przeźroczy Zbigniewa Szydły pl. Chińska przYgoda. W salonie "Empiku" na Osiedlu Piastowskim otwarto wystawę malarstwa Jacka Korpantego pl. Emanacje. 9.1. W salonach hotelu "Polonez" przedstawiono finalistów XXIX plebiscytu "Expressu Poznańskiego" na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów Wielkopolski w 1987 r. i 0.1. W dwudziestą piątą rocznicę śmierci patrona - Tadeusza SzeligowskjBgo, w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej Nr 2 odbył się koncert uczniów wszystkich polskich szkół muzycznych noszących imię Kompozytora (poza poznańską - znajdują się one w Lublinie, Gorzowie i Szczecinie).

N a uroczystość zaproszono także Stanisławę Szeligowską · - żonę Profesora i jego syna Aleksandra.

W hali widowiskowo-sportowej "Arena" rozpoczęły się XI Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego. Do konkursu stanęło dwanaście par z: Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jury pracowało pod przewodnictwem J erzego Miotka. Bezkonkurencyjni okazali się jedenastokrothi mistrzowie Polski -. Krzysztof Wasilewski i Karolina Felska z Olsztyna.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w cyklu "Stereo i w kolorze" , koncertowały Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej oraz Polska Orkiestra Kameralna, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Zespół wykonawców opery Krzysztofa Pendereckiego Czarna Maska w Teatrze Wielkim udał się w podróż artystyczną do Berlina Zachodniego.

1.1. Przybywali w Poznaniu członkowie sejmowej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z zespołu zajmującego się problemem inwestycji. Po spotkaniu z wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, posłowie odwiedzili główne place budów, zaczynając od budowy Zakładu Mleczarskiego w Kozichgłowach. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z załogą

Fabryki Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Fabryka wyprodukowała właśnie cztery pierwsze ładowarki dla przemysłu górniczego. W Galerii Nowej w foyer Teatru Nowego otwarto wystawą malarstwa Bożeny Kopij. Podczas wernisażu, utwory Jana 'S. Bacha i Henryka Wieniawskiego grał Tadeusz Żmij ewski. Uruchomiono automatyczne połączenia telefoniczne z Poznania do Austrii (0-038) i Jugosławii (0-043).

Na cmentarzu komunalnym w Miłostowie odbył' się pogrzeb artysty-malarza Stanisława Teisseyre'a, byłego rektora wyższych uczelni sztuk plastycznych w Gdańsku i Poznaniu. Na cmentarzu komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 6 stycznia działacza ruchu robotniczego Kazimierza Żmudy, członka Komunistycznej Partii Polski w latach 1927-1938.

U dekorowanego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żył osiemdziesiąt pięć lat.

12.1. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw wypoczynku dzieci i młodzieży. Przewodniczył wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. W Domu Technika odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej . Uczestniczył w nim wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek. Wyróżniających się działaczy udekorowano odznaczeniami państwowymi. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Jan Hajewski, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Grzegorz Konieczka. Dokonano wyboru władz na nową kadencję- do 1990 r. Przewodniczącym Rady został ponownie Wojciech Weiss.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego

otwarto wystawę pt. Esperanto zbliża narody przygotowaną wspólnie z oddziałem wojewódzkim Polskiego Związku Esperantystów. W Domu Technika zorganizowano seminarium nt. produkcji i zastosowania w przemyśle mięsnym osłonek jadalnych typu kolagen, przygotowane wspólnie z angielską firmą "Panexim". Uczestniczyło ponad stu przedstawicieli przemysłu mięsnego. 13.1. W Klubie Wojsk Lotniczych odbyła się giełda z pokazem propozycji wzorniczych, przygotowanych przez poznańskie Laboratorium Odzieżowe Krajowego Związku Spółdzielni Odzieżowych i Włókienniczych. Delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na czele której stał Wiaczesław Wiktorów kierownik sektora w Wydziale Propagandy Komitetu Centralnego, spotkała się z członkami Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W auli Akademii Ekonomicznej odbyło się podsumowanie czwartej edycji konkursu Primus in ter pares oraz "Na najlepszego studenta miasta Poznania". U czestniczyli przedstawiciele władz oraz szkół wyższych. Wyróżnionym wręczono trzydzieści osiem złotych, srebrnych i brązowych odznak Primus in ter pares. Za "Najlepszego studenta" uznany został Jarosław Loos student V roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. "Przesłona" zaczęła się ukazywać jako miesięcznik. Z podróży artystycznej do Berli- .

na Zachodniego powrócił zespół wykonawców opery Krzysztofa Pendereckiego Czarna Maska z Teatru Wielkiego. Dokonano nagrania konc e rtowe go. 14.1. Z okazji czterdziestolecia utworzenia w Poznaniu Wydawnictwa Księży Pallotynów (8 I 1948 r.), wojewoda poznański Bronisław S tęplowski gościł kierownictwo .Wydawnictwa, z ks. Stefanem Duszą. Walne zebranie członków Wielkopolskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików. Prezesem zarządu wybrany został Zdzisław Orłowski.

Kurt Keck, amerykański muzyk,

Wydarzenia w Poznaniu (14 - 17.1.)grał 1 śpiewał (gratis) w Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej.

O godz. 9.40 przy ul. Inflanckiej zderzyły się tramwaje linii nr 20 i 23. W katastrofie dziewięć osób odniosło obrażenia, w tym cztery ciężkie. W Szpitalu Ginekologiczno- Położniczym przy ul. J arochowskiego dwudziestoośmioletnia Arieta Koberstein powiła trojaczki: Bognę (2600 g), Kamila (2450 g) i Miłosza (2300 g).

Na cmentarzu komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb zmarłej w dniu l stycznia działaczki ruchu robotniczego Władysławy Glinki, członkini Komunistycznej Partii Polski w latach 1932-1938.

U dekorowanej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żyła osiemdziesiąt dziewięć lat.

15.1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistą był czechosłowacki skrzypek Frantisek N ovotny.

Drugi bezpłatny koncert Kurta Kecka, tym razem dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Lutyckiej. Próbna jazda ekspressu do Szczecina. Wyjazd godz. 9.45 .......... przyjazd do Szczecina o godz. 12.34. Wyjazd ze Szczecina o godz. 13.34 i przyjazd do Poznania o godz. 15.50. Pociąg nie zatrzymywał się na żadnej stacji. 16.1. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Lutyckiej przekazano kolejne dary medyczne z Danii dla poznańskiej służby zdrowia. Znalazły się wśród nich m. in.: leki, szkło i odczynniki laboratoryj - ne, igły jednorazowego użycia, drobny sprzęt medyczny, a także wózki inwalidzkie, sprzęt pomocniczy dla osób niepełnosprawnych oraz ortopedyczny. Organizatorką pomocy dla poznańskiej służby zdrowia jest Małgorzata J acobsen, z pochodzenia poznanianka. M. Jacobsen została przyjęta przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika; w spotkaniu uczestniczył wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. U dekorowano ją Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej. Przybyło 160 delegatów . Na Zjazd przybyli jako goście: Gabriela Rembisz zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Andrzej Rakowski sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Dominik Ludwiczak - wiceprezes N aczeInego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Jerzy Głuszyński - przewodniczący Zarżą- , du Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Otwarcia dokonał ustępujący przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Jerzy Stankowski. Dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego. Został nim Wojciech Chomicz, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej. Wybrano dwunastu delegatów na III Zjazd Związku.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się 233 Koncert Poznański, z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego i pianistki Ewy Pobłockiej.

W kościele Karmelitów ,Bosych na Wzgórzu Sw. Wojciecha koncertował Poznański Chór "Polihymnia", pod batutą Janusza Dzięcioła. Przy organach Stefan Sibilski.

17.1. Prof. dr Ryszard Domański obchodził sześćdziesięciolecie urodzin. Ż tej okazji otrzymał list z gratulacjami od premiera Zbigniewa Messnera.

Prezes Zjednoczenia Polaków w Berlinie Zachodnim Jan MieszkaIski z małżonką odwiedzili Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci w Kiekrzu.

18.1. W sali Centrum Targowego przy ul. Głogowskiej odbyło się spotkanie byłych więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Oświęcim - Brzezinka. Zbiegło się ono 'z czterdziestą trzecią rocznicą tzw. ewakuacji obozów Auschwitz- Birkenau. W Pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego' Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z prezydium poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr Witold Michałkiewicz przedstawił perspektywy rozwojowe poznańskiego ośrodka naukowego. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z kierownictwem Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych. Uczestniczyli w jnim sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski i Stanisław Piotrowicz.

Przebywali w Poznaniu posłowie z sejmowej Komisji Rynku Wewnętrznego i Usług. Zostali przyjęci przez wojewodę poznańskiego Bronisława Stęplowskiego.

W salonie Tadeusza Szantruczka w "Empiku" gościem honorowym był Jerzy Kurczewski. Zespół orkiestrowy Filharmonii Poznańskiej, pod kierownictwem Wojciecha Michniewskiego, udał się "w jpodróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii.

19.1. W Akademii Rolniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody poznańskiego Bronisława Stęplowskiego z senatem i aktywem społeczno-politycznym uczelni. Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer poinformował o najważniejszych problemach naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych uczelni. W sali Urzędu Wojewódzkiego świat artystyczny Poznania oraz wicewojewoda poznański Romuald

10 Kronika miasta Poznania 2/89

Zysnarski i wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński spotkali się z wybitną -sopranistką Teatru Wielkiego Antoniną Kawecką, z okazji sześćdziesięciopięciolecia urodzin. Jubilatce wręczono listy z życzeniami od sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz ministra kultury i sztuki. Składano serdeczne gratulacje. 20.1. Drugie spotkanie delegatów Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych w Domu Drukarza. Przybyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak, sekretarze Komitetu Wojewódzkie

!:, W m Wojciech Kaczmarek

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 21.1.)go Andrzej Rakowski i Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Włodzimierz Lubański. Nowym przewodniczącym został Wojciech Kaczmarek, a wiceprzewodniczącymi Waldemar Borowski, Dionizy Danielewicz, Mariusz Maślaczyński, Lech Owsian oraz Danuta Slusarek. Odbył się walny zjazd delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Prezesem wybrany został ponownie Włodzimierz N eneman. Wicewojewoda poznański Bogdan Zastawny przekazał Związkowi sztandar oraz udekorował zasłużonych hodowców odznaczeniami państwowymi. Obrady plenarne Wojewódzkiej Komisji Kontroli 'Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Referat wygłosił przewodniczący Marian Olszewski. Obecny był wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Tadeusz Nowicki. Kolej na kolej - nowa seria widowisk dla dzieci rozpoczęła się w hali widowiskowo-sportowej ,.Arena ". W Klubie Studenckim "Piekłoraj " odbył się konkurs parodystów. Główną nagrodę zdobył student informatyki Piotr Woźniak, parodiujący m. in. Krzysztofa Krawczyka i Urszulę Dudziak. Kolegium Wojewody Poznańskiego zajęło się m. in. projektem powołania do życia Lednickiego Parku Krajobrazowego, przedłożonym przez Radę Naukową Szlaku Piastowskiego. 21.1. W II Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej odbyło się niecodzienne spotkanie. Przybyli na nie ci, którzy przyczynili się do uruchomienia i wyposażenia pracowni echokardiograficznej, ultrasonograficznej oraz pracowni dializ. Podziękował im kierownik Kliniki prof. dr Janusz Maciejewski.

Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej zaprosił laureatów powszechnego współzawodnictwa kół do Sali (Białej Urzędu Miejskiego. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i puchary. Indywidualnie pierwsze miejsca zajęli wśród młodzieży pracującej Aleksander Pazderski z Zakładów Przemysłu Metalowego j,H. Cegielski", a wśród młodzieży rolniczej - Maria Filipiak z Łubowa. W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski i (sekretarz Zarządu Głównego Związku Narcyz Hofman.

W czterdziestą trzecią rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu odbyła się wieczornica, podczas której przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Marian Olszewski ogłosił wyniki konkursu nt. "Miejsca pamięci narodowej w moich oczach". N agrody I stopnia przyznano: J 0annie Górskiej z Grudziądza (praca literacka), Katarzynie Zboroń z Leszna (praca plastyczna) oraz zespołowi uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 11 'w Lesznie za opracowany album. Nagrodzone prace eksponowano na wystawie w Państwowym Liceum Muzycznym przy ul. Solnej. J ak co roku Dzień Babci.

W Galerii JSiura Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto wystawę malarstwa Zbysława M. Maciej ewskiego.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł dr med. Julian Tomaszewski, specjalista-chirurg, ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w latach 1949 - 1968. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W godzinach popołudniowych, widoczność w mieście nie prze

BAA

kraczaj a kilkunastu metrów. Anormalna aura była przyczyną czternastu groźnych wypadków, w których jedna osoba poniosła śmierć. Krótko przed godz. 16 na s.krzyżowaniu ulic Winogrady i Zniwnej tramwaj linii nr 16 uderzył w tramwaj linii nr 22. Osiemnaście osób doznało urazów. 22.1. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Omawiano zadania społeczno-gospodarcze województwa poznańskiego 'wynikające z programu realizacyjnego II etapu reformy gospodarczej i uchwały VI Plenum Komitetu Centralnego. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik, 'a referat egzekutywy wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Piotrowicz. U czestniczyła w posiedzeniu zastępca .członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz. Wyniki gospodarcze 1987 r. ocenił · wojewoda poznański Bronisław Stęplowski. N a zakończenie obrad podjęto uchwałę w sprawie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w 1988 r. Sympatyczna uroczystość odbyła się u państwa Marii i Jana Kuroszyńskich, zamieszkałych przy ul. Woźnej. Obchodzili oni "diamentowe gody". Przed sześćdziesięciu pięciu laty pobrali się w Kościanie, który w 1945 r. zamienili ? Poznań. Jubileuszowe serdecznoscl odbierali od czwórki dzieci, sześciu wnucząt i trójki prawnucząt.

Maria N ochowicz, solistka Teatru Wielkiego Fotografia z 1929 r.

»

Na cmentarzu komunalnym w J unikowie odbył się pogrzeb zmarłej w dniu 10 stycznia w Szczecinie śpiewaczki i aktorki Marii Nochowicz, solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu w latach 1922 -1934. U dekorowanej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Żyła osiemdziesiąt osiem lat.

23.1. Obradowała V Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Ligi Obrony Kraju. Na prezesa zarządu wybrano ponownie wiceprezydenta Poznania Łucjana Majewskiego.

W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji młodzieżowych i Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej z województw: jeleniogórskiego, kaliskiego, konińskiego, legnickiego, leszczyńskiego, opolskiego, poznańskiego, sieradzkiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego, poświęcone możliwościom rozszerzenia współpracy z młodzieżą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Spotkanie zagaił konsul generalny, minister pełnomocny Iwan Bojko. W Galerii Dzieł Sztuki Współczesnej "B azart" odbył się wernisaż dzieł Antoniego Zydronia. 24.1. W Akademickim Ośrodku Radiowym "Winogrady" Akademii Rolniczej wręczone zostały Laury Czerwonej Róży" za rok 1987. W kategorii dziennikarzy radiowych Laur zdobył Roman Czejarek (Pomorze), a za organizację studen - ckiego ruchu radiowego - Marek Wójcik. Za najlepszą studencką rozgłośnię radiową uznano Akademickie Radio "Winogrady". Obrady II Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich w Polsce.

"Na przystanku autobusowym na Ogrodach - pisał reporter "Gazety Poznańskiej" (26 I 1988) kierowca autobusu linii 102 oczekiwał na swego »zmiennika. Był we wnętrzu pojazdu. Nagle - 'z okrzykiem bólu - zakrył rękoma policzek. Okazało się, że został on zraniony śrutem, wystrzelonym z wiatrówki [...] Na tym jednak nie koniec. Został oddany drugi strzał do innego kierowcy. Tym razem linii nr 61 [...] Srut wprawdzie przebił, ubranie, ale nie zranił trafionego. Trudno to, co działo się w niedzielę na Ogrodach, nazwać

Wydarzenia w Poznaniu (24- 26.1.)

inaczej jak: skandalicznym, chamskim wybrykiem, wymagającym szczególnego potępienia".

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł Jakub Sroczan, wydawca i księgarz, kierownik Księgart ni Wydawnictwa Geberthnera i Wolffa w latach 1945 - 1951. Do pracy przystąpił 3 marca 1945 r. W latach 1973 - 1975 kierował ekspozyturą Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł inżynier-geodeta Bolesław Wański, dyrektor Poznańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Kartograficznego w latach 1950 - 1953. dyrektor Wojewódzkiego Biura Projektów w łatach 1953 - 1968, radny Rady Narodowej Miasta Poznania w latach 1957 - 1973, przewodniczący Wojewódzkiej Rady

Łowieckiej w latach 1954 - 195V U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25.1. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego udostępniono zwiedzającym wystawę "Ramis 87". W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny, z udziałem solistów, chóru i orkiestry Zespołu Szkól Muzycznych Nr 2. Dyrygował Zenon Schubert. W Teatrze Wielkim ostatni koncert Ewy Demarczyk, z którego dochód jprzeznaczono na pomoc dzieciom z porażeniem mózgu.

W sali Muzeum Historii Ruchu Roootniczego im. Marcina Kasprzaka odbyło się doroczne "'spotkanie weteranów ruchu robotniczego. 26.1. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika z nowymi władzami Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici".

Pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika obradował Komitet Organizacyjny 60. Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestniczył w posiedzeniu wiceprezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Jerzy Szopa. O zaawansowaniu przygotowań organizacyjnych poinformowali zebranych wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski i dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęło działalność Centrum Studiów nad Pokojem ) Współpracą Międzynarodową. Działalność zainaugurowało spotkanie, podczas którego prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr Longin Pastusiak przedstawił swój punkt widzenia na temat szczytu Michaił (Gorbaczow-Ronald Reagan w Waszyngtonie.

Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zorganizował konferencję naukową poświęconą problemom płacowym.

W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. 'Cegielski" rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego. Zwyciężył Ireneusz Pinczak, dyrektor Zakładów Metalurgicznych "Pomet" . 27.1. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się strefowa narada Ministerstwa (Przemysłu, z udziałem sekretarza stanu Zdzisława Miedziarka. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza gościnny występ Państwowej Małej Orkiestry Symfonicznej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pod dyrekcją Jurija Simonowa. Inauguracja X Muzycznych Spotkań Młodych. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul.

Solnej odbył się recital fortepianowy Jacka Kostrzewskiego.

Osiemdziesięciopięciolecie urodzin i siedemdziesięciolecie przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego Tadeusza Wesołowskiego. Jubilata odwiedzili w jego mieszkaniu: prezydent Poznania Andrzej Wituski i komendant Chorągwi Poznańskiej Włodzimierz Warchalewski. Wręczono mu list z gratulacjami od naczelnika Zwdązku Harcerstwa Polskiego Ryszarda Wosińskiego, kwiaty i upominki.

28.1. W Technikum Kolejowym odbyło się zebranie organizacyjne poznańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Współdziałania. Posiedzeniu przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik. Komisja zapoznała się z głównymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poznańskiego i miasta Poznania w 1988 r., które przedstawili wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Stefan Krzakiewicz, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Antczak oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak. W sali .,Empiku", w cyklu ..Porozmawiajmy o Poznaniu", odbyło się spotkanie z czytelnikami "Głosu Wielkopolskiego" , tym razeim poświęcone problemom ruchu ulicznego. N a postawione .pytania odpowiedzi udzielali: dyrektor Zarządu Dróg i Mostów Zefiryn Grabski, kierownik Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego Stanisław Bartkowiak, kierownik Pracowni Inżynierii Ruchu Jerzy Michalski, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych mjr Henryk Jabłoński i przedstawiciel dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Mirosław Grzywacz.

Na lotnisku w Ławicy lądował niespodziewanie Tu-154, lecący z Kairu do Warszawy. Przyczyną było» oblodzenie pasa do lądowania na Okęciu. Wojewodowie i dyrektorzy przed- x siębiorstw budowlanych z kilksu zachodnich i północnych województw spotkali się w Poznaniu na naradzie, z udziałem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa Bogumiła Ferensztajna. Wręczenie głównej nagrody zakończyło w redakcji "Głosu Wielkopolskiego" XXV edycję Konkursu "Bądźmy zdrowi". Zdobyła ją Beata Matkowska, uczennica klasy VITI Szkoły Podstawowej Nr l w Krzyżu (woj. pilskie).

W przeddzień Dnia Pracownika Handlu, w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli władz z reprezentacją pracowników handlu. Ubiegłoroczna pracę handlowców podsumował wicewojewoda poznański Tadeusz Zając. Przewodniczący sejmowej Komisji

Wydarzenia w Poznaniu (28-30.1.)

Rynku Wewnętrznego i Usług poseł Alojzy Bryi udekorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Eolski Jana Burdasza, a prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król - tym samym odznaczeniem Zygmunta J aśkiewicza. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz.

29.1. Sesja budżetowa Wojewódzkiej Rady N arodowej obradowała po.d przewodnictwem Tadeusza. CZWOjdraka. Projekty budżetu I planu na 1988 r. przedstawił wojewoda poznański Bronisław Stęplo ski. Po dyskusji projekty przYjęto.

Budżet zamykał się po stronie dochodów v i wydatków kwotą 44 533 284 000 zł.

W auli Uniwersytetu (im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Mich ela Zilma (Republika Federalna NIemiec), z udziałem s wajcarskiego skrzypka Huberta Prahcza. O rolnictwie w 1988 r. mówiono na posiedzeniu aktywu w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Przewodniczył spotkaniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zygmunt Kyc. Uczestniczył kierownik Wydziału Rolnego Komitetu Centralnego Kazimierz Grzesiak. Z powodu oblodzenia pasa do lądowania na warszawskim Okęciu, wylądowały w Poznaniu TI-62M lecący z Bangkoku oraz I1-J54 lecący z Dehli (łącznie przyjęto ponad 300 pasażerów). 30.1. XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zamknął kampanię sprawozdawczo-wyborczą przed X Kongresem Stronnictwa. W obradach wzięli udział członkowie władz naczelnych Stronnictwa, z prezesem Naczelnego Komitetu Romanem Malinowskim. Byli obecni: szef Urzędu Rady Ministrów gen. M chał Janiszewski oraz przedstawIciele władz polityczno-administracyjnych województwa i Poznania. Referat wygłosił prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. Przemawiali także goście Zjazdu: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik i prze

wodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, a na zakończenie dyskusji - Roman Malinowski. .W wyniku wyborów prezesem WOjewódzkiego Komitetu został ponownie Marian Król, wiceprezesami - Tadeusz Bielaczyk, Ryszard N apierała i Tadeusz Zając, sekretarzem - Andrzej Bobrowski, przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Henryk Łukaszyk, a Wojewódzkiego Sądu Partyjnego - Józef Kowal.

Mi Tarpan 4 WD

W Fabryce Samochodów Rolniczych rozpoczęto montaż serii informacyjnej tarpanów nowej generacji, oznaczonej kryptonimem 4 WD. Pojazdy te, z napędem na wszystkie koła, zastąpić miały produkowane od 1973 r. samochody dostawcze. Tarpan 4 WD jest samochodem terenowym, (przeznaczonym głównie do poruszania się po bezdrożach. W hali widowiskowo-sportowej Arena" rozpoczął się międzynarodowy halowy turniej piłki Woźnej. Oddanie do użytku zmodernizowanych sklepów "Domaru": na I piętrze Domu Handlowego przy ul. Czerwonej Armii, w Domu Handlowo- Usługowym przy ul. 27 Grudnia 17/19 oraz sklepu radiowo - t.e lewizyjnego przy ul. GłogowskIej 113 wg projektów artysty plastyka ' Katarzyny Korytowskiaj-Porzyckiej. W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora (na Osiedlu Oświecenia) odbyła się premiera sztuki Maly książę wg Antoine de Saint Ęxupery'ego, w reżyserii Bogdana Zyłkowskiego i scenografii Ireneusza

Domagały. Muzyka Zbigniewa Kozuba. W premierowej obsadzie grali: Waldemar Wojtkowiak ijMały Książę), Lidia Piss (Róża; Żmija;.

Teresa Gąsiorowska (Król), Piotr Grabowski (Próżny; Geograf), Bogdan Zyłkowski (Pijak), Maciej Lejman (Bankier; Lis).

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych przy ul. Masztalarskiej. Tematem obrad była problematyka bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W obradach uczestniczył komendant główny Straży Pożarnych płk Andrzej Stefanowski. Przy ul. Wołczyńskiej uruchomiono nową placówkę Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych nowoczesny .punkt skupu, w którym sprowadzona ze Szwecji belownica do makulatury przerabia i pakuje ok. 30 t makulatury na jedną zmianę. 31.1. W hali widowiskowo-sportowej "Arena" zakończył się międzynarodowy halowy turniej piłki nożnej f2Xpo 9 min.). Odbyło się 15 spotkań. W ostatecznej punktacji zwyciężył zespół " S tahl" z Eisenhiittenstadt (Niemiecka Republika Demokratyczna) - 9 pkt., przed zespołami "Wisły" Kraków (6 (pkt.) i "Lecha" (5 pkt.). 1.2. Minister przemysłu powołał na stanowisko dyrektora naczelnego Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" mgra inż. Ireneusza Pinczaka.

Ireneusz Pinczak

W wieku osiemdziesięciu dziewięciu lat zmarła Wisława Szafran (pseudonimy "Teresa", "J adwiga"), członek Związku Harcerstwa Polskiego od 1912 r., komendantka Chorągwi Wielkopolskiej w latach 1934 - 1935. U dekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2.2. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik przyjął nowo wybrane Prezydium Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej, z przewodniczącym Wojciechem Weissem. Inauguracja X Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży w Pałacu Kultury. O godz. 15 na estradę Sali Wielkiej wkroczyli główni organizatorzy imprezy: reżyser Maria Kaniewska, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski oraz dyrektor Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Maciej Olejniczak. Powitano gości Festiwalu: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot

Wydarzenia w Poznaniu (2 - 6.2.)

niczej Edwarda Łukasika i wojewodę poznańskiego Bronisława S tęplowskiego.

Po upływie pierwszego roku kadencji, odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Lech Kucharski.

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Kalikst Morawski - romanista, badacz lite, ratury włoskiej, hiszpańskiej i francuskiej. Kierował Zakładem Literatur Romańskich w Instytucie Filologii Romańskiej. Był autorem wielu prac naukowych, wychowawcą licznego grona polskich romanistów a także członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Komitetu Neofilologicznego Polskiej Akademii Nauk. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony tytułem honorowym "Zasłużony Nauczyciel PRL". Włoskie miasto Florencja odznaczyło go swym Złotym Medalem. 4.2. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona II etapowi reformy w budownictwie i gospodarce mieszkaniowej. Plastyk-amator Marian Lewandowski urządził wystawę swoich prac w Przedszkolu Nr 44. Obok niego wystawiał swe dzieła uczeń zkoły Podstawowej Nr 82 Tomasz Sliwiński.

Do gaszenia groźnego pożaru w mieszkaniu na szesnastym piętrze wieżowca na Osiedlu Lecha 0.9 strażacy skutecznie użyli najwyższej drabiny (50 m).

5.2. Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. Postanowiono również przekazać l min zł na Fundusz Rozwoju Kultury.

W Pałacu Kultury ojdbyło się uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, poświęcone czterdziestej piątej rocznicy powstania Związku Walki Młodych. Otwarto wystawę ilustrującą działalność Związku. Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów na grobach działaczy Związku na cmentarzu komunalnym w Junikowie oraz pod pamiątkowym obeliskiem ku czci pomordowanych zetwuemowców na Cytadeli.

W kasach dworca głównego oddano do użytku 18 automatów biletowych ABJ5. W hali Nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto konkursową wystawę gołębi wyklutych w 1987 r. (1380 ptaków z 84 ras). Na wystawie znajdowały się też króliki trzynastu ras oraz nutrie należące do odmian barwnych w Polsce.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat, w czterdziestym ósmym roku kapłaństwa, zmarł ks. prałat dr Mieczysław Smorawiński, proboszcz Parafii Bożego Ciała w latach 1955 -1983 i rektor kościoła Pana Jezusa (1953 - 1955).

6.2. Ogłoszenie werdyktu w X Ogólnopolskim Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży. W grupie filmów fabularnych "Poznańskie Koziołki" 'otrzymał reżyser Jerzy Łukaszewicz za film Przygody wesołego diabła.

Tę samą nagrodę za Czupurka (widowisko telewizyjne) zdobyła Barbara Borys- Damięcka. W grupie filmów animowanych nagrodzony został Leszek Gałysz za Figlarza, a za filmy dokumentalne nagroda tą przyznana została Jadwidze Kędzierzawskiej za Dedykację i Józka. Jury uznało za najlepszy utwór dla dzieci młodszych film Prosiaczek Bobo Janusza Łęckiego, za najlepszy u twór dla dzieci istarszych film Cudowne dziecko Waldemara Dzikiego, a wśród filmów dla młodzieży ESD Anny Sokołowskiej. Jury dziecięce przyznało swoje nagrody, tradycyjne "Marcinki", Wiesławowi Ziębie i Zbigniewowi Stanisławskiemu za film Dawid i Sandy, Krystynie Krupskiej reżyserce obrazu Żuraw i czapla, Stanisławowi Dulzowi za film Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie oraz Tadeuszowi Worontkiewiczowi za widowisko telewizyjne Dzikie konie. Nagrody wręczał przewodniczący Komitetu Kinematografii Jerzy Bajdor. N a uroczystym zakończeniu Festiwalu obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak oraz wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

i Mmmm

W wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarł inż. rolnik Tadeusz Sakwa, organizator i dyrektor Centrali Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w latach 1950 - 1954. W hali widowiskowo-sportowej "Arena" odbył się finał Międzynarodowego Festiwalu Tańca "'Po_ znańskie Koziołki 88" - imprezy, która rozpoczęła się (5 II) turniejem par klasy S-f A w tańcach latynoamerykańskich w Lesznie. Omiano najlepszych rywalizowały 23 pary z dziewięciu państw. Puchar Wyzwolenia Poznania i nagrodę redakcji "Gazety Poznańskiej" otrzymała'para Albert i Tatiana Lisenko (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). N a drugim miejscu uplasowali się Martin Goethe i Camilia Ferskev (Dania), a na trzecim Paul Holmes i Kate Fisher vWielka Brytania). Piętnastoletni Robert Gibus z Węgier zaprezentował taniec electnc-boogie, oglądany po raz pierwszy na poznańskich parkietach. W Klubie Wojsk Lotniczych koncertowała Orkiestra Dęta Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.

pod batutą kapelmistrza Henryka Beimcika.

8.2. W Urzędzie Wojewódzkim jedenastu przodujących zawodowo i społecznie pracowników państwowych gospodarstw rolnych wpisano do Księgi Zasłużonych. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc i wicewojewoda poznański Tadeusz Zając wręczyli wyróżnionym dyplomy honorowe. Odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Brata Alberta, ufundowanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, twórczyni gobelinów o tematyce sakralnej Urszuli Plewce-Schmidt. Wręczenia nagrody dokonał Kazimierz Morawski - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Podczas» spotkania Laureatka przekazała Siostrom Serafitkom Matki Bożej Bolesnej - opiekującym się dziećmi nieuleczalnie chorymi gobelin z głową Matki Boskiej Częstochowskiej. Parę minut po godz. 14 rejon Grunwaldu i Jeżyc pozbawiony został prądu. Silna eksplozja uszkodziła rozdzielnię średniego napięcia przy ul. Bułgarskiej. Na antenę programu I Telewizji "Polskiej red. Piotr N ędzyński wprowadził nowy magazyn poświęcony ooerze i muzyce operowej Wokół wielkiej sceny. Nowy magazyn muzyczny redagowany i realizowany jest w poznańskim ośrodku telewizyjnym, podobnie zresztą jak większość audycji Bogusława Kaczyńskiego w telewizyjnym nrogramie TI. W Domu Kultury "Dąbrówka" koncertował " Kwartet J orgi" . "Już od wczesnych godzin po

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 11. 2)rannych w miniony poniedziałek - notował sprawozdawca "Głosu Wielkopolskiego" (10 11) - liczne grupki charakterystycznie odzianej młodzieży zwiastowały mieszkańcom Poznania coś nieuchronnie nadchodzącego. W «Arenie» wyznaczyły sobie miejsce «bitwy» zespoły rockowe z kilku państw, a ponad 3 tysiące młodych widzów miało zdecydować kto jest najlepszy. Określenia «bitwa» nie używam na wyrost, ponieważ uczynili to sami organizatorzy, nazywając całą imprezę «Metal Battle 88» «<Metalowa Bitwa 88»). Po czterech godzinach tortur doceniłem trafność tytułu". "Prawdziwy szok - pisał reporter "Gazety Poznańskiej" (10 II) - przeżyli w miniony poniedziałek pracownicy administracyjni Przedsiębiorstwa Zagranicznego «Inter - -Agra», gdy około godz. 7 rano [...] Po wejściu do pomieszczenia, w którym mieści się m. in. kasa, zauważono... rozprutą szafę pancerną. Zniknęło z niej Iii milionów złotych". 9.2. Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Wojewódzkiego Porozumienia Związków 'Zawodowych. Dokonano wyboru Komitetu Wykonawczego. W godzinach wieczornych przybyła do Poznania dwudziestoosobowa grupa działaczy kultury z Hanoweru (Republika Federalna Niemiec), pod przewodnictwem prof. dra Karla- Ernsta Bungenstaba oraz dra Wolfganga Scheela. Delegacji towarzyszyli dziennikarze z największych dzienników Hanoweru - "Allgemeine Zeitung" i "N eue Presse" . Gości powitali w Ratuszu wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński oraz kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski. N astępnie delegacja zwiedziła muzeum ratuszowe i -wysłuchała koncertu sekstetu wokalnego "Affabre Concinui". Z powodu naruszenia przepisów przeciwpożarowych, zamknięto kino "Gong" przy ul. Wielkiej.

10.2. W Domu Kultury "Dąbrówka" otwarto wystawę kubańskich ilustracji książek. W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł mgr Bolesław Matella, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyj.nych w latach 1965 -1981. Udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II ki. i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11.2. W Domu Kultury "Na Skarpie' odbył się wieczór autorski węgierskiego pisarza Laszlo Gyurko. Koncert aktorski dla małych pacjentów w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej.

U dział wzięli Michał Grudziński, Paweł Hadyński i Andrzej Lajborek. Przebywający w Poznaniu członkowie grupy roboczej Federalnej Rady Młodzieży z Republiki Federalnej Niemiec przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Komisji do spraw Wspólnych Kontaktów Międzynarodowych Socjalistycznych Związków Młodzieży i Studentów.

Goście zapoznali się z sytuacją ruchu młodzieżowego w Poznańskiem oraz zostali przyjęci przez przedstawicieli władz miejskich.

Władysław Węgorek W Pałacu Kultury rozpoczęła się XXVIII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Otwarcia dokonał

i referat nt. zmian w ochronie roślin w okresie półwiecza wygłosił dyrektor prof. dr Władysław Węgorek. Przybyli goście krajowi oraz przedstawiciele firm produkujących środki ochrony roślin m.in. z Francji, Japonii i Republiki Federalnej Niemiec. Sesja zbiegła się z siedemdziesiątą rocznicą urodzin i blisko półwieczem pracy naukowej Władysława Węgorka, współtwórcy i dyrektora Instytutu od 1956 r. Zasługi Jubilata przypomniał prof. dr hab. Jerzy Lipa. Jubilat otrzymał gratulacje od .władz partyjnych i administracyjnych, od naukowców oraz gości zagranicznych. Uspołecznione Przedsiębiorstwo U sługowo- Produkcyjne "I war" zorganizowało seminarium związane z prawem o spółkach. Pod kierownictwem Stanisława Piotrowicza, obradowała Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa. Omówiono m.in. działalność Biura U sług Turystycznych "Harctur" .

" Tłusty czwartek". J ak co roku po::naniacy raczyli się pączkami, ktorych same tylko Zakłady Fiekarsko - Ciastkarskie przygotowały ok. 200 tys. sztuk. W IV Oddziale Narodowego Banku Polskiego przy pi. Wolności dokonywano twpłaty utargu z pewnego poznańskiego sklepu. Przeliczający pieniądze kasjer zwrócił uwagę na banknoty o nominałach 10 tys. zł i zakwestionował aż trzydzieści jeden sztuk! Okazały się fałszywe. Dochodzenie wszczął Komisariat I Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, udała się w (piątą) podróż artystyczną po Stanach Zjednoczonych Ameryki jPłn. W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł Dominik Nosiadek, zasłużony działacz ruchu robotniczego. W latach 1945 -1946 był I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Polskiej Partii Robotniczej Śródmieście, a następnie kierownikiem Wydziału Administracyjno-Samorządowego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej i delegatem na I Zjazd (1945). Od 1946 r. pracował jako kierownik Biura Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej, a w latach późniejszych pełnił różne odpowiedzialne funkcje, m. in. był pełnomocni

kiem Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej na Poznań. Przed przejściem na emeryturę (1972), pracował w Przedsiębiorstwie Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Powogaz". Autor wspomnienia ipt.

Niby tylko cztery lata, zamieszczonego yv tomie Pienysze lata, pod redakcją Tadeusza Switały, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego (1980). U dekorowany Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 12.2. W Galerii Klubu "Pod Lipami" na Osiedlu Wielkiego Października otwarto wystawę rysunków Elżbiety Łosik-Kodym.

13.2. Na scenie Teatru Wielkiego odbyła się premiera opery Giuseppe Verdiego Rigoletto, pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Dondajewskiego, w inscenizacji Jana Maciejowskiego i Roberta Skolmowskiego, w reżyserii Roberta Skolmowskiego, ze scenografią Barbary Zawady. Chóry przygotowała Jolanta Dota-Komorowska, a choreografię - Boris Slovak. W premie

Od lewej: Janusz Temnicki (Rigoletto) i Jolanta Wrożyna (Gilda)

Wydarzenia w Poznaniu (13 - 17.2.)rowej obsadzie śpiewali: Janusz Temnicki (Rigoletto), Jolanta Wrożyna (Gilda), Marek Bieniaszewski (Książę Mantui), Jerzy Kulczycki (Sparafucile), Ewa Werka (Magdalena), Ewa Pszczółka (Giovanna), Piotr Liszkowski (Hrabia Monterone), Jerzy Fechner (MarulIo), Paweł Antkowiak (Borsa), Andrzej Ogórkiewicz (Hrabia Ceprano), Danuta Trudnowska (Hrabina Ceprano), Wiesław Bednarek (Strażnik), Danuta Kaźmierska (Paź). N a "Scenie na Piętrze" dano Emigrantów Sławomira Mrożka, w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego i scenografii Marcina Stajewskiego. Wystąpili Roman Wilhelmi i Damian Damięcki. 15.2. W hali targowej Nr 20 rozpoczęły się Targi Myśli Technicznej dla Indywidualnego Budownictwa Mieszkaniowego "Inbud-88". Otwarcia dokonał wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, w obecności wiceministra budownictwa Czesława Przewoźnika.

Jerzy Figlewski Prezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył nominację na stanowisko naczelnego dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego inż. Jerzemu Figlewskiemu. Jury, pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra Jacka Fisiaka, przyznało Nagrodę Pracy Organicznej "Głosu Wielkopolskiego" za rok 1987. Laureatem został Zbigniew Ajchler - prezes zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Izdebno. U sprawnieniu samorządnego funkcjonowania gospodarki w terenie poświęcona była narada w poznańskim Urzędzie Wojewódzkim. Podstawą do wymiany poglądów naukowców oraz praktyków były referaty wygłoszone przez Kazimierza Tomczaka - dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego oraz doc. dra hab. Marka Rękowskiego z Akademii Ekonomicznej.

Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja ekologiczna, poświęcona podstawom kształtowania i ochrony krajobrazu. 16.2. W ratajskim "Empiku" odbyia się uroczystość wręczenia Medali Młodej Sztuki. Jury uznało za wyróżniających się twórców: Dorotę Lulkę - aktorkę Teatru Nowego, Mariusza Sabiniewicza - aktora Teatru Polskiego. Romana Chojnackiego - poetę i krytyka, Jerzego Kopecia i Piotra Kurkę - artystów plastyków, Krzysztofa Szymoniaka - poetę i reportera oraz zespół ..Affabre Concinui". Medale wręczali: kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzej Goćwinski, redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" Wiesław Porzycki i red. Olgierd Błażewicz. Otwarto wystawę fotograficzną portretów Macieja Kuszeli - laureata Medalu Młodej Sztuki (1987).

Podpisano porozumienie między Centralnym Związkiem Spółdzielni Budowlanych (prezes Jan jDobry) a Towarzystwem Muzycznym iln. Henryka Wieniawskiego (Edmund Grabkowski) , w którym zapewniono patronat spółdzielców nad Poznańskim Chórem Kameralnym, pod kierownictwem Stanisława Kulczyńczyńskiego. W holu parterowym Sali Wielkiej Pałacu Kultury otwarto wystawę fotografii artystycznej Petra Kańka (Czechosłowacja) pl. Dotyk światła.

Uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" dwudziestu poznańskim parom w sali Ratusza. W Domu Kultury "Ratajan" odbyły się eliminacje do Konkursu na "Miss Wielkopolski 88". Zjawiło się dwadzieścia osiem kandydatek, z których do konkursu zakwalifikowano piętnaście. 17.2. Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia podsumowujące działalność w roku 1987. Strefowe spotkanie ministra rynku wewnętrznego Jerzego Jóźwia

ka z dyrektorami i przewodniczącymi rad pracowniczych 120 zakładów i przedsiębiorstw należących uprzednio do kilku resortów. Trzydzieści sześć modeli odzieży dla dzieci i młodzieży przedstawiła na pokazie mody Spółdzielnia Rzemieślnicza Odzieżowo- Galanteryj na . "Dąbrówka".

U chwały IV, V i VI posiedzeń plenarnych Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były tematem iobrad plenum Komitetu Dzielnicowego Stare Miasto. Referat egzekutywy przedstawił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Aleksander Gilewicz. Dyskusję podsumował I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Romuald Łukaszewski. W godzinach popołudniowych z ekspozycją "Inbudu 88" zapoznał się minister- rynku wewnętrznego Jerzy J óźwiak.

18.2, Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego rozpatrywano problemy walki z dewastacją środowiska oraz omówiono zagadnienia wakacyjnego wypoczynku dzieci ; młodzieży.

SZTUM PLASTYCZNE W POZNANIU

1945. im

Wyda * n wo Vi łnańskie

Okładka książki Teresy Kostyrko Jury, pod przewodnictwem prof.

dra Jerzego Topolskiego, za najlepszą książkę o Wielkopolsce uznało Sztuki plastyczne w Poznaniu 1945 - 1980, pod redakcją Teresy Kostyrko, wydaną przez Wydawnictwo Poznańskie.

Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania gościły prof.. dra Jana Szczepańskiego przewodniczącego Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Odbyło się spotkanie ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi z województwa poznańskiego, ich rodzicami a także nauczycielami -nowatorami w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego. Wojewoda poznański Bronisław Stęplowski wręczył wystawcom na Targach "Inbud 88" wyróżnienia i dyplomy. W sali posiedzeń przy pi. Kolegiackim odbyła się sesja budżetowa Miejskiej Rady Narodowej. U chwalono plany: pięcioletni na lata 1986 - 1990, na rok 1988 oraz budżet na rok 1988.

STANtSEAWyy

· W@e

W Biurze Wystaw Artystycznych "Arsenał" otwarto ekspozycję stu czterdziestu prac Stanisława Teisseyre'a. Po wernisażu odbył się pokaz video-filmu Rozmowa ze Stanisławem Teisseyreem nakręconego pięć lat temu przez Jarosława Maszewskiego. i Marcina Kęszyckiego. Tegoż dnia otwarto wystawę rzeźby Józefa Murlewskiego, obejmującą rzeźby, modele, plakiety i rysunki z lat 1933 - 1987. W Galerii ,.O.N." przy ul. Fredry rozpoczęła się impreza poświęcona "elementowi dźwięku w działaniach plastycznych i muzycznych" nazwana "Obecność I I" . 19.2. Rozpoczęły się obchody czterdziestej trzeciej rocznicy wyzwolenia Poznania i siedemdziesiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Na spotkanie człon.ków Klubu Polaków - Byłych Zołnierzy Armii Radzieckiej przy Zarządzie Wojewódzkim Związku .Bojowników o Wolność i Demokrację przybyli przedstawiciele władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim oraz przewodniczącym Wojewódzkiego

Wydarzenia w Poznaniu (19 - 20.2.)

Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzym Brylem. Przybyli reprezentanci Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, z przewodniczącą Marią Rynkiewicz, oraz Ludowego Wojska Polskiego, z zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. - pilotem Michałem Polechem. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, minister pełnomocny Iwan Bojko, który udekorował blisko dziewięćdziesięciu byłych żołnierzy Orderami Wojny Ojczyźnianej oraz Medalami 40-1ecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych.

Zasłużeni dla muzealnictwa polskiego historycy sztuki Aniela Sławska oraz Przemysław Michałowski wyróżnieni zostali dyplomami honorowymi Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wręczył im je podczas uroczystego spotkania prof. dr Jan Białostocki. Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki "Pro Sinfonika" ukończył już dwadzieścia lat. W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbył się zjazd koleżeński. Uczestniczył w nim pianista Krzysztof Jabłoński - artysta, który swój pierwszy w życiu recital dał w wieku dwunastu lat w Poznaniu pod auspicjami "Pro Sinfoniki"tiifflM

MBk

%» ffj P

W wieku sześćdziesięciu dziewięciu lat zmarł Jan Wartecki, dyrektor Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w latach 1956 -1976.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Józef Wojtkowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 35 w latach 1952-1965. Zmarły przystąpił do odbudowy szkolnictwa poznańskiego w 1945 r. 20.2. Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Dokonano analizy wykonania planu gospodarczego za 1987 r. Obradom przewodniczył wojewoda poznański Bronisław Stępniowski. W bloku 16 Fortu VII odbył się uroczysty apel dla uczczenia działaczy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy zostali zamordowani w 1944 r. w obozie zagłady w Gross Rosen. Pod pamiątkową tablicą poświęconą pamięci naczelnika Szarych Szeregów Floriana Marciniaka przypomniano postać harc mi - strza Jana Skrzypczaka, komendanta konspiracyjnej Chorągwi Wielkopolskiej (1942).

Na eliminacje wojewódzkie do XIX Olimpiady Języka Rosyjskiego przybyło siedemdziesięciu sześciu zawodników. Najlepszą znajomością języka rosyjskiego wykazali się ałgorzata Siergiej z IV i Adam Sliwiński z VIII Liceum Ogólnokształcącego. Dla uświetnienia swego trzydziestolecia, Reprezentacyjna Orkiestra Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych dała specjalny koncert, pod dyrekcją Mieczysława Wiśniewskiego. Z okazji jubileuszu członkowie orkiestry, a także działacze opiekujący się orkiestrą otrzymali Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego'. Gratulacje składali m. in. kapelmistrzowie bratnich orkiestr z Wrocławia. Lublina i Krakowa. Dwudziestolecie "Pro Sinfoniki".

Aktyw ruchu spotkał się w gma

chu Urzędu Miejskiego z kierownictwem polityczno - administracyjnym miasta i regionu. Obecni byli także m. in. zastępca kierowv . nika Wydziału Kultury KomItetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mirosław Słowiński oraz wiceministrowie kultury i sztuki Krystyna Marszałek- Młyńczyk i edukacji narodowej Czesław Królikowski. Grupę działaczy ruchu udekorowano touznaczeniami państwowymi i resortowymi. Orderem Sztandaru Pracy I klasy udekorowano Alojzego Andrzeja Łuczaka a Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski: Władysława Domańskiego, Małgorzatę Piotrowską, Marię Sołtowską i Leona Szczepaniaka. Zwieńczeniem jubileuszu był koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podczas którego orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego, Chór Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie oraz soliści: Elżbieta Towarnicka (sopran), Krystyna Szostek-Radkowa (alt), Henryk Grychnik (tenor) i Leonard M. Mróz (bas) wykonali Missa solemnis D-dur op. 123 Ludwiga van Beethovena. Przed koncertem ,w Sali im. Lubrańskiego U niwersytetu im. Adama Mickiewicza nadano członkostwa honorowe "Pro Sinfoniki" wicedyrektorowi Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady Ministerstwa Kultury i Sztuki Izabeli Bojkowskiej i wicewojewodzie poznańskiemu Romualdowi Zysnarskiemu.

W Sali Tradycji Dowództwa Wojsk Lotniczych ogłoszono wyniki konkursu nl. ,,70 lat Wielkiego Października - 70 lat Armii Czerwonej". Pierwszą nagro.dę zdobył Wiesław J arzębowski. Zyczenia i gratulacje złożyli laureatom: płk dr - pilot Zenon Matysiak z Dowództwa Wojsk Lotniczych, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bohdan Siciarz a także konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki i przedstawiciel redakcji . .Znamia Pobiedy" mjr Wiktor Baranów. Zakończyła się wymiana doświadczeń i konfrontacja między plastykami i muzykami " Obecność II"zorganizowana przez Galerię "O.N.", poświęcona "elementowi dźwięku w działaniach plastycznych i muzycznych" . Uczestniczyli w niej artyści z Berlina Zachodniego i Holandii.

Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy scenicznej znanej aktorki teatralnej i filmowej Krystyny Feldman w Teatrze Nowym. Jubilatka wystąpiła w roli Lali w przedstawieniu Narzeczonego Beaty Adolfa Rudnickiego na Scenie Nowej. Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne nadesłali minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski. Serdeczne gratulacje jubilatce złożyli przybyli wprost ze spektaklu Decadance, granego na dużej scenie Teatru Nowego, koledzy-aktorzy. W siedzibie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy ul' Zeylanda 11 rozpoczął się cykl ogólnodostępnych wykładów pl. Nowe życie, ilustrowanych filmami i przeźroczami. Poznań uzyskał bezpośrednie połączenie telefoniczne z Sanokiem. 22.2. Wspólne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego i Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego poświęcone ocenie realizacji programu wyborczego w województwie poznańskim oraz działalności radnych w dobiegającej końca kadencji. Sprawozdanie z wykonania programu woborczego przedstawił przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania Ed

Wydarzenia w Poznaniu (22-23.2.)

war d Sikora. Przemawiali: wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego RuchM Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak.

W Pałacu Kultury odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych, na który przybyli byli żołnierze z Klubu Ria, zańczykó.w", członkowie Związku Byłych Zołnierzy Zawodowych oraz Polacy - byli żołnierze Armii Radzieckiej i Cytadelowcy. Serdecznie powitano lotników z Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, z gen. Tnjrem Anatolijem Szczełobokowem. Przemawiał zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. Roman Harmoza. W Teatrze Polskim rozpoczęły się koncerty artysty-pieśniarza Michała Bajora.

U czestnicy walk o Cytadelę oraz Polacy - byli (żołnierze Armii Radzieckiej spotkali się w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, sekretarz W ojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Grudziński, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak i wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Przybył konsul Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Jurij Bobrowicki. Podczas spotkania grupie kombatantów - ucze tników walk o zdobycie CytadelI wręczono medale "Za udział w walkach o Cytadelę Poznańską". Kilka osób - wyróżniono Odznakami .Honorowymi Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju Województwa poznańskiego". W imieniu władz gratulacje odznaczonym złożył Stanisław Piotrowicz, natomiast za wyróżnienia podziękował Stanisław Marzyński. W kawiarni "Literackiej'" na Starym Rynku odbył się finał /XVI Turnieju Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce. Jury, pod przewodnictwem Nikosa Chadzinikolau nagrodę główną przyznało Toma szowi FeUmannowi za Wiersze Moje serce oraz TrzY oblicza miasta. · Nagrodę publiczności zdobyła (Katarzyna Michalewska.

W sali "Olimpii" odbyły się wybory Miss Wielkopolski 1988. Jury, pod przewodnictwem Huberta Kwinty, dokonywało wyboru z grona piętnastu 'kandydatek. Po burzliwych obradach, zwyciężyła dwudziestoletnia programistka komputerowa - Ewa Idzikowska, jej też przypadła szarfa "Miss Publiczności". Pierwszą wicemiss została dwudziestodwuletnia koszykarka Klubu Sportowego "Olimpia" Teresa Rochowska, a drugą - dwudziestojednoletnia ekonomistka Hanna Karolczak. Tytuł Miss Gracji zdobyła Beata Kubacka a Miss Elegancji - Anna Chęcińska. Zwyię.żczyni otrzymała koronę, puchar 1 Jako prezent - zamrażarkę.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przygotowano drugą edycję wystawy Z archiwum PFT. 23.2. Odegraniem hymnów Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczął się uroczysty koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji czterdziestej trzeciej rocznicy wyzwolenia miasta oraz siedemdziesiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Do obu >tych rocznic nawiązał w swym przemówieniu prezydent Poznania Andrzej Wituski. Przybyli m. in. zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. przewodniczący (Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak i przedstawiciele władz. Oklaskami powitano konsula generalnogp Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu ministra t)ełnomocnego Iwana Bojko. Część artystyczną akademii wypełniły Chór i Orkiestra Symfoniczna Aka demii Muzycznej im. Ignacego J Paderewskiego, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego, oraz soliści Michał Grabarczyk (skrzypce) i Barbara Kubiak (sopran).

W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza wręczono Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i

sztuki za rok 1988. Nagrody zespołowe otrzymali: Chór Mieszany im. . Stanisława Moniuszki Spółdzielczości Pracy oraz Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" przy Pałacu Kultury. N agrody indywidualne wręczono: solistce Teatru Muzycznego Janinie Guttner- Pręgowskiej. aktorce Teatru N owego Sławie Kwaśniewskiej, kompozytorowi i dyrygentowi Aleksandrowi Maliszewskiemu, artyście malarzowi J arosławowi Miklasiewiczowi, redaktorowi naczelnemu "Głosu Wielkopolskiego" Wiesławowi Porzyckiemu, prozaikowi Januszowi Przybyszowi, artyście-grafikowi Józefowi Skorackiemu, kierownikowi zespołu harcerskiego ..Słoneczna Pięciplinia" Wojciechowi Tokłowiczowi oraz kierowniczce Chóru Dziewczęcego , cowronki" Mirosławie Wróblewskiej. Wręczenia nagród dokonał: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski, przewodniczący Miejskiej Rady N arodowej Stanisław Antczak oraz prezydent Poznania Andrzej 'Wituski. W dniu czterdziestej trzeciej rocznicy wyzwolenia Poznania, o godz. 12, uroczyście składano wieńce pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli.

W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odbyło się przyjęcie z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Konsui generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, minister pełnomocny Iwan Bojko powitał przybyłych przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych województw, które zasięgiem swej działalności obejmuje radziecka placówka konsularna w Poznaniu, oraz ludowego Wojska Polskiego.

N a mocy porozumienia między ministrem rynku wewnętrznego a wojewodą poznańskim, funkcję organu założycielskiego w stosunku do działających w Poznańskiem organizacji handlowych "Arpis", "Domar" i .. Otex" przejął wojewoda Odbyło się spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Piotrowicza i wicewojewody poznańskiego Tadeusza Zająca z kierownictwami i przedstawicielami organizacji partyjnych.

11 Kronika miasta Poznania 2/89rad pracowniczych oraz związków zawodowych tych firm handlowych w celu omówienia zasad współpracy w nowych warunkach organizacyjnych. Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz odwiedziła załogę Przedsiębiorstwa Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Powogaz ".

Lepsze wykorzystanie potencjału naukowego ośrodka poznańskiego dla potrzeb regionu było tematem spotkania w "Klubie Dyrektorów" w sali Fabryki Obrabiarek Specjal. nych "Wiepofama". Obecni byli wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz. Uczestnicy spotkania zapoznali się z profilem produkcyjnym Fabryki oraz nowymi konstrukcjami, które zostały wdrożone do produkcji w ostatnim czasie. Rozpoczęła się konferencja popularnonaukowa poświęcona statusowi mistrza w przedsiębiorstwie przemysłowym. 24.2. W towarzystwie polskiego ministra sprawiedliwości, przybył do Poznania minister sprawiedliwości Fin1andii Matii Louekoski. Goście spotkali się z kierownictwem ISądu Wojewódzkiego oraz przyglądali się przebiegowi jednej z rozpraw przed Sądem Rejonowym. Minister Louekoski zapoznał się z metodami pracy poznańskiego zakładu poprawczego oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. W sali Ratusza Lech Domeracki udekorował Matti Louekoski Komandorią Orderu Zasługi PRL. W Kozichgłowach koło Poznania wmurowano akt erekcyjny pod budowę kompleksu oświatowego na przyszłym osiedlu mieszkaniowym w północno-zachodnim paśmie rozwoju Poznania. Patronat nad budową objęła Rada Wojewódzka Federacji Związków Zawodowych Budowlanych wespół ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. 23 Lutego.

Obradował Konwent Obywatelski przy przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Główną uwagę poświęcono problemom kultury oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą Czesław Szymczak.

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 25.2.)

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego delegaci na X Kongres spotkali się z młodymi rolnikami, którym wręczono legitymacje członkowskie Stronnictwa.

W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł dr inż. Jerzy Penkala, związany z 'wyższym szkolnictwem technicznym w Poznaniu od 1945 r. Był organizatorem i kierownikiem Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Poznańskiej w latach 1952 - 1968. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

25.2. Posiedzenie Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia' Narodowego, na którym podjęto próbę oceny pracy rad narodowych w województwie poznańskim. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewodą poznańskim Bronisławem Stępiowskim, rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drem Jackiem Fisiakiem i dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego Jerzym J anielewiczem o stworzeniu intelektualnego i naukowego zaplecza dla przestrzennego zagospodarowania Wielkopolskiego Parku N arodowego. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza podpisano umowę o współpracy Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej z warszawską filią Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. Z okazji czterdziestej drugiej rocznicy powołania Ochotniczej Rezerwy Milicji. Obywatelskiej, reprezentanci tej organizacji spotkali się z przedstawicielami władz polityczno-administracyjnych Poznańskiego. Komendant wojewódzki płk

Bolesław Laskowski ipoinformował o dokonaniach i stojących przed organizacją zadaniach. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz i Jerzy Silsfci oraz wojewoda poznański Bronisław Stęplowski życzyli dalszych sukcesów w społecznej służbie. N a zaproszenie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski odwiedził Wydawnictwo 'i Drukarnię "Pallotinum" przy ul. Przybyszewskiego 30. '.Dyrektor wydawnictwa ks. Stefan Dusza poinformował wojewodę o aktualnych problemach i osiągnięciach Wydawnictwa. W Osiedlowym Domu Przyjaźni "Trojka", z okazji siedemdziesiątej rocznicy utworzenia Armii (Radzieckiej, odbyło się spotkanie z delegacją Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Przybyli na nie członkowie Klubu Polaków - Byłych żołnierzy Armii Radzieckiej i podchorążowie z Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich. W spotkaniu wzięła także udział przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Maria Rynkiewicz. Podczas plenarnego pos;edzenia Społecznego Komitetu Budowy Parku - Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, 'z udziałem zastępcy członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrieli Rembisz i wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego. nowym przewodniczącym Komitetu wybrano wiceprezydenta Poznania Bogdana Pucka.

N a sesjach budżetowych obradowały Dzielnicowe Rady Narodowe Stare Miasto i Grunwald. ,

W sali "Empiku" odbyło się spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Poznaniu", tym razem - okresu międzywojennego. Z historią samo

rządności miejskiej w latach 1919- 1939 zapoznała zebranych dr Urszula Cynalewska z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adamai Mickiewicza, zaś o dynamicznym rozwoju poznańskiego środowiska plastycznego mówił Przemysław Michałowski. W związku z powołaniem centralnego zespołu koordynującego ochronę rynku wewnętrznego, w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się strefowa narada przewodniczących zespołów wojewódzkich z jedenastu województw regionu północno-zachodniego. N aradę prowadził zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej płk dr Zbigniew Nowicki.

Inauguracja XV Festiwalu Młodego Teatru "Start 88". W Klubie ..Rondo" Teatr im. Alberta iTison ze Żnina zaprezentował Pluskwę Włodzimierza Majakowskiego, w reżyserii Jerzego Lacha.

W dniu osiemdziesiątej rocznicy urodzin zmarła artystka-śpiewaczka Helena Stroińska- Doruchowa, która jako jedna z pierwszych pojawiła się na estradzie miasta i przed mikrofonami poznańskiego radia w 1945 r. 26.2. W siedzibie Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego uroczyście wręczono Nagrody Srebrnych Ratuszy za rok 1987, których laureatami zostali: Danuta Burdajewicz (Polskie Radio), Olga Kunze ("Express Poznański"), Aleksander N owak (oddział poznański Polskiej Agencji Prasowej) oraz Włodzimierz Ofierski (" Gazeta Poznańska"). Wręczenia nagród dokonali sekretarz Komi tetu Wojewódzkiego

11*

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Silski, przewodniczący Stowarzyszenia Popularyzacji Prasy Jacek Swigoń oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Kazimierz Marcinkowski. Ponadto Bogdana Dohnke ("Gazeta Poznańska"), Tadeusza Kaczmarka ("Głos Wielkopolski"), Józefa Modrzejewskiego (Telewizja Poznańska), Ryszarda Podlewskiego (Telewizja Poznańska) oraz Henryka Koniecznego (Polskie Radio) uhonorowano Złotymi Odznakami S towarzyszenia i dyplomami honorowymi. Wyróżnieni dziennikarze spotkali się z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz.

P RZ'M/RÓĆ MY ŻYCIE WARCIE

P RO N - " GAZETA" _ A

Przedstawiciele rad narodowych i ogniw Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z trzynastu województw leżących w zlewni Warty tj. reprezentanci Bydgoskiego, Częstochowskiego, Gorzowskiego, Kaliskiego, Katowickiego, Konińskiego, Leszczyńskiego, Łódzkiego, Pilskiego, Piotrkowskiego, Poznańskiego, Sieradzkiego i Zielonogórskiego - podpisali '.porozumienie w sprawie akcji "Przywróćmy życie Warcie" , parafowane w listopadzie 1987 r. Dyskutowano nad projektem statutu Fundacji "Warta", która całemu przedsięwzięciu zapewnić ma środki finansowe. Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce.

W Teatrze Polskim odbyła się prapremiera przedstawienia absolutoryjnego Marka Chojnackiego pl. Kilka ukłuć muchy, w scenografii Władysława Wigury. W premierowej obsadzie grali: Mariusz Puchaiski (Ludwig van Beethoven), Małgorzata Mielcarek (Bettina Brentano), Andrzej Wilk (Johann W. Goethe), Piotr Wypart (Kamer

Wydarzenia w Poznaniu (26-27.2.)

Od lewej: Mariusz Puchaiski (Beethoven) i Małgorzata Mielcarek (Bettina!

dyner). Paulinka Banaś (Dziewczynka, uczennica Beethovena). 27.2. W.leatrze Muzycznym odbyła się premiera musicalu Jerzego Derfla i Wojciecha Młynarskiego Wesołego powszedniego dnia, w reżyserii i choreografii Tadeusza Wiśniewskiego. Kierownictwo muzyczne sprawował Tadeusz Kmiecik. Scenografię projektował Marian Jan

Od lewej: Krystyna Arwicz (Sukienka) i Katarzyna Góralczyk (Kobieta)kowski. W premierowej obsadzie śpiewali: Katarzyna Góralczyk (Kobieta), Michał Kuleczka (Mężczyzna), Krystyna Arwicz (Sukienka), Jarosław Patycki (Sweter), Jan Chmaj (Szczęście) oraz Marlena Kanduiska, Lidia Leondis, Aleksandra Olszewska, Janusz Peda, Hanna Sakowska, Janusz Sawicki, Sławomir Semonowicz i Marian Wojciechowski". W drugim dniu obrad uczestnicy spotkania "Przywróćmy życie Warcie" zwiedzili centralną oczyszczalnię ścieków dla Poznania. Podczas posiedzenia powołano międzywojewódzką komisję do spraw Warty.

Z zainteresowaniem przedstawicieli poznańskich przedsiębiorstw spotkała się oferta Przedsiębiorstwa Badawczo- Usługowego "Pro System" upowszechniająca system komputerowego wspomagania pracy komisji do spraw wartościowania metodą "Umewap 87". Pokaz trzeba było powtórzyć w godzinach popołudniowych. Zespół autorski z Koszalina: Wiesław Kowalczyk, v Grażyna Kowalska i Franciszek Rzemieniewski zaprezentował system, ukazując jego walory na zgromadzonym sprzęcie mikrokomputerowym.

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł prof. dr hab. anż. Ferdynand Twardosz, specjalista w dziedzinie mechaniki konstrukcji, wytrzymałości materiałów, teorii dźwigarów powierzchniowych, były kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów Instytutu Mechani - ki Stosowanej Politechniki Poznańskiej: Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu' Odrodzenia Polski.

Siedemdziesiąt pięć lat harcerstwa na J eżycach. Podczas spotkania kończącego obchody jubileuszu, wyróżniających się instruktorów i druhów udekorowano medalami regionalnymi i harcerskimi. N a program artystyczny złożyły się piosenki śpiewane przy obozowych ogniskach od 1912 r. W sobotnim spotkaniu uczestniczyło 300 osób, a wśród nich przedstawiciele władz dzielnicy J eżyce i Poznańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Pol, skiego .

28.2. Zakończył się XV Festiwal Młodego Teatru "Start 88". W przeglądzie konkursowym zaprezentowano dziesięć przedstawień amatorskich. Nagrodę główną przyznano zespołowi Studia Teatralnego "Centrum" z Krakowa za spektakl Wszystko było tak dobrze... i według Witkacego. Wyróżnienia przypadły natomiast Teatrowi "Na Skraju" z Tarnowa za Zaproszenie na egzekucję, Teatrowi "Strefa" z Poznania za przedstawienie Dorm oraz Studenckiemu Teatrowi Prób z Wrocławia za Próbę otwarcia II. W Teatrze Wielkim - gosclnny występ Zdzisławy Donat w partii Królowej Nocy w operze Wolfganga A. Mozarta Czarodziejski flet. W wieku stu jeden lat zmarła Maria Grobelna, zamieszkała przy ul. Matejki 65 A. 29.2. Inauguracja wykładów otwartych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Doc. dr Jerzy Kubczak wygłosił wykład pl. Portret cesarza rzymskiego w sztuce europejskiej. Obradowała Rada Społeczno-Gospodarcza przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Przewodniczył Ryszard Witkowski. Głównym tematem porządku dziennego posiedzenia były problemy ochrony środowiska. W siedzibie Związku "iLiteratów Polskich przy ul. Noskowskiego odbyło się spotkanie z Ryszardem Daneckim, z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia poetyckiego debiutu prasowego w "Głosie Wielkopolskim" i trzydziestolecia ukazania się pierwszego tomu wierszy Czarny sześcian ciszy (nakładem Wydawnictwa Poznańskiego). Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Franciszek Łozowski wręczył poecie okolicznościowy adres.

Drugi gościnny występ Zdzisławy Donat w Czarodziejskim flecie w partii Królowej Nocy. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pl. Kobiety Mżlosa Vojira (Czechosłowacja).

W wieku osiemdziesięciu jeden lat zmarł doc. dr Józef Konieczny, kierownik Zakładu Socjologii Instytutu Zachodniego w latach 1973- 1977.

1.3. Na zaproszenie władz rektorskich Akademii Rolniczej, przybyła do Poznania trzyosobowa delegacja Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. samorządu pracowniczego.

Hf

W wieku siedemdziesięciu jeden lat zmarł Edmund Fojudzki, dyrektor Szpitala Klinicznego Nr 5 Akademii Medycznej w latach 1984 - 1985, kierownik Zakładu Analityki Klinicznej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jubileusz dwudziestopięciolecia pracy artystycznej Wojciecha Młynarskiego. W Teatrze Wielkim od

Wydarzenia w Poznaniu (1 - 3.3.)był się koncert z udziałem: Ewy Bem, Edwarda Dziewońskiego, Kaliny J ędrusik, Wiesława Gołasa, Haliny Kunickiej, Wiesława Michnikowskiego. Zbigniewa Wodeckiego i in. Przygrywała orkiestra "Alex Band" Aleksandra Maliszewskiego. Jubilatowi odśpiewano Sto lat.

W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł mgr inż. Bogdan Jerzykiewicz, działacz Zj ednoczonego S tronnictwa Ludowego, sekretarz Powiatowego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu w latach 1963 -1975. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2.3. Na XXI Sesji Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto uchwalono plan i budżet dzielnicy na rok 1988.

Odbyła się konferencja sprawozdawcza Komitetu Srodowiskowego Kultury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Referat wygłosił I sekretarz Wojciech Spaleniak.

W wieku osiemdziesięciu lat zmarł prof. dr Czesław Kudzinowski, wybitny specjalista w dziedzinie językoznawstwa indoeuropejskiego, bałtyckiego, słowiańskiego, ugrofińskiego i orientalnego. Był autorem wielu prac naukowych, m. in. gramatyki języka fińskiego i unikatowego dwutomowego indeksu - słownika nazw litewskich Dauks Postile. Jego ostatnim dziełem był przygotowany dt> druku kilkutomowy, wielki słownik języka fińskiego. Łączył pracę naukową na Uniwersytecie im. 'Adama Mickiewicza z działalnością społeczną. Był członkiem towarzystw naukowych, współzałożycielem i honorowym prezesem zarządu oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Fińskiej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony tytułem honorowym "Zasłużony Nauczyciel PRL'\ 3.3. W Akademii Muzycznej rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych. Pracownice Konsulatu generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu były gościnnie przyjmowane przez członkinie Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich. Serdeczne życzenia złożyła im w imieniu poznańskich kobiet przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Jadwiga Kośmider. W spotkaniu uczestniczyła zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. N a zaproszenie Ośrodka Informacji Naukowej Polskiej Akademii N auk, przybyła do Poznania trzyosobowa delegacja uczonych z Instytutu Informacji Naukowej Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W redakcji "Głosu Wielkopolskiego" odbyło się spotkanie .poświęcone działalności periodyków ukazujących się pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego: "Wiadomości Grodziskie" , "Wiadomości N owotomyskie" , "Echa Opalenickie" , "Głos Sramski", "Ziemia Mosińska", ".Dyliżansem przez Pniewy" i "Problemy Pobiedzisk". Zespół redakcji "Głosu Wielkopolskiego podjął się udzielania pomocy organizatorskiej i merytorycznej tym czasopismom. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Wojewódzkiej 'Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak.

Posiedzenie Kolegium Wojewody Poznańskiego poświęcone przygotowaniom do rolniczej wiosny i remontom budynków mieszkalnych. 4.3. Jury, pod przewodnictwem Stanisława Kulczyńskiego, ogłosiło wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chórów. Pierwsze miejsce przyznano Beacie Tymich z Akademii Muzycznej w Katowicach, drugie Joannie Kuczewskiej (Warszawa) a trzecie - Zbigniewowi Fraczkowi (Poznań). Z okazji zbliżającego się dorocznego święta - Międzynarodowego Dnia Kobiet, w Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu odbyło się spotkanie z kobietami - działaczkami organizacji politycznych i społecz ych województwa poznańskiego. Zyczenia składa; im konsul Igor Borysów. Obecna była zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. W siedzibie oddziału poznańskiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego odbyło się spotkanie kierownictw kilkunastu oddziałów Stowarzyszenia z województw położonych w dorzeczu Warty. Przypomniano m. in., że inicjatywę Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego -. pod hasłem .,Przywróćmy życie Warcie" - poparła Rada Państwa, a jej członek Kazimierz Morawski przyjął protektorat nad konwencją, którą niedawno podpisali przedstawiciele trzynastu województw znad zagrożonej katastrofą ekologiczną Warty. P akt ten zobowiązuje oddziały Stowarzyszenia do aktywnego udziału w ruchu "Przywróćmy życie Warcie" .

W Osiedlowym Domu Kultury "Słońce" koncertował zespół z Dębicy "Kirkut-koncept", grający muzykę awangardową na motywach folkloru żydowskiego. Przedstawił program Nowy rok drzew w Poznaniu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, z udziałem Chóru Męskiego Politechniki poznańskiej, pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Solistami byli: Paweł Kamasa (fortepian) i Tomas? Zagórski (tenor).

5.3. W Pałacu Kultury odbył się I Ogólnopolski Konkurs Poezji Duchowej, zorganizowany przez poznański oddział Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Jury, pod przewodnictwem Nikosa Chadzinikolau, pierwszą nagrodę przyznało Annie Piskorz z Gniezna, drugą - Barbarze Kosmali z Wrocławia a trzecią - Tadeuszowi Zawadowskiemu ze Zduńskiej Woli. Kierownictwo Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego zaprosiło działaczki organizacji kobiecych na spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczestniczyli w nim wiceprezes Naczelnego Komitetu Dominik Ludwiczak i -prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Król. Przemawiały: przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Kośmider oraz przewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu Spółdzielczyń Władysława Krystyniak. Do Klubu "Mozaika" zaprosił gości poznański Klqb im. Stanisława Strugarka. Spiewał Chór "Collegium Posnaniense". O dawnym Poznaniu gawędziła artystka śpiewaczka Wanda Roessler- Stokowska. W salonie "Empiku" na Ratajach odbył się turniej recytatorski z cyklu "Spotkania z poezją i prozą". Jury, pod przewodnictwem aktorki Sidonii Błasińskiej, do finału międzywojewódzkiego zakwalifikowało dziesięciu recytatorów z wiejskich klubów "Ruchu". W auli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji N arodowej odbył się uczniowski I Festiwal Piosenki Angielskiej. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego J. .Paderewskiego przedstawili widowisko artystyczne w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, greckim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. W Pałacu Kultury odbyły się eliminacje miejskie do XXVII Konkursu Piosenki Radzieckiej. W Osiedlowym Domu Kultury "Orbita" otwarto wystawę autorską płatnerza Janusza Cyla. Jej dodatkowa atrakcją był pckaz kendo i iaido w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 11, w wykonaniu gości z Łodzi.

Wydarzenia w Poznaniu (6 - 7.3.)

6.3. "Dni otwartych koszar" w poznańskich uczelniach wojskowych. Z cyklu "Poranków muzycznych", w sali Klubu Wojsk Lotniczych koncertowała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Chorągwi Poznańskiej Związku Harcerstwa Polskiego z Mosiny, pod dyrekcją Marka Kordowskiego. O północy z niedzieli na poniedziałek (7 III) brygady Zakładów Budownictwa Kolejowego przystąpiły Ido budowy konstrukcji przęsła pod drugim torem, w miejscu skrzyżowania trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju z linią kolejową w stronę Szczecina. W Teatrze Polskim odbyła się premiera komedii Moliera Szelmostwa Skapena, w reżyserii i cho

Od lewej: Mariusz Sabiniewicz (Skapen) i Piotr Zawadzki (Leander)

reografii Leszka Czarnoty i scenografii Zbigniewa Bednarowicza. Teksty piosenek do muzyki Zbigniewa Piotrowskiego ułożył Józef Ratajczak. W premierowej obsadzie grali: Andrzej Wilk (Argant), Marian Puchaiski (Geront), Aleksan - der Podolak (Oktaw), Piotr Zawadzki (Leander), Irena Lipczyńska (Zerbineta), Katarzyna Terlecka (Hiacynta), Mariusz Sabiniewicz

(Skapen), Wiesław Krupa (Sylwester). 7.3. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie Sekretariatu Komitetu z działaczkami Ligi Kobiet Polskich, Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Spółdzielczyń, Organizacji Rodzin Wojskowych i Kół Rodzin Milicyjnych. Życzenia składali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski, prezydent Poznania Andrzej Wituski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Czwojdrak. Przemawiały: przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich Jadwiga Kośmider i zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rernbisz. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego P AX odbyło się spotkanie z okazji. czterdziestolecia Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Pamiątkowe medale otrzymali: prof. dr Alfons Klafkowski, doc. dr Aleksander Rogalski, prof. dr Edward Serwański. Wręczał je wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia Zbigniew Czajkowski. W imieniu laureatów podziękował A. Rogalski. Obecni byli m. in. przewodniczący Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusz Czwojdrak oraz przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego Maciej Olejniczak.

W Pałacu Kultury aktorzy scen warszawskich Ewa Wenzel i Jan Pęczek przedstawili audycję opartą na pamiętnikach i rozmowach z osobami uzależnionymi od narkotyków pl. Wszystko jest fikcją i ja. również, w reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego .

W Galerii Nowej, w foyer Teatru Nowego otwarto wystawę rysunku Doroty Szukały. N a wernisażu wiersze Andrzeja Sikorskiego recytował Jerzy Stasiuk. W auli Akademii Muzycznej utwory kompozytorów francuskich grał saksofonista Daniel Deffayet. Przy fortepianie Irena Protasewicz.

8.3. Przybyły do Poznania przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich Marek Józefiak spotkał się z członkami Komitetu Wykonawczego Rady Uczelnianej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i zwiedził poznańskie kluby studenckie. Z udziałem wiceprezesa N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Dominika Ludwiczaka oraz członka Prezydium i sekretarza Naczelnego Komitetu Kazimierza Olesiaka odbyło się, pod przewodnictwem prezesa Wojewódzkiego Komitetu Mariana Króla, przedkongresowe spotkanie poznańskiej delegacji na X Kongres Stronnictwa.

9.3. W Pałacu Działynskich odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Zjazd przedstawicieli trzech spółdzielni komunikacyjnych (Lublin, Zamość i Poznań), zamierzających funkcjonować na zasadach Państwowej Komunikacji Samochodowej. W Technikum Kolejowym odbył się finał wojewódzki Turnieju Wiedzy o Wynalazczości. Najlepszymi okazali się: Jarosław Grobelny (Września), przed Tomaszem Dylawerskim (Poznań) i Karolem Perlikowskim (Września). Drużynowo zwyciężył Zespół Szkół Zawodowych z Wrześni. Atrakcją dla uczestników finału była wycieczka do Franowa i zwiedzenie nowoczesnej kolejowej stacji rozrządowej. W Salonie Muzycznym Tadeusza Szantruczka koncertował "Sekstet Smyczkowy" z Łodzi.

Z cyklu "Studenći-studenom", w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny chóru i orkiestry symfonicznej Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistą był Michał Grabarczyk (skrzypce). W Domu Kultury "Dąbrówka" (Os. Bolesława Chrobrego) koncertowali kanadyjscy artyści: Jules

Caris (flet) 1 Krzysztof Celiński (gitara) .

W Klubie Studenckim "Nurt" rozpoczął się Turniej Opowiadaczy Dowcipów.

10.3. W sali Izby Rzemieślniczej odbył się XII Wojewódzki Zjazd Delegatów Kółek i Organizacji Rolniczych.

Obecni byli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedaoczonej Partii Robotniczej Zygmunt Kyc, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Bielaczyk i wojewoda poznański Bronisław Stęplowskir Dokonano wyboru władz i delegatów na IX Zjazd Krajowy. Prezesem Związku został wybrany ponownie Ryszard N apiefala. Problemom wyższego szkolnictwa wojskowego poświęcone było spotkanie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Obecny był zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. bryg. Mieczysław Michalik. W salonie "Empiku" (ul. Ratajczaka) otwarto wystawę malarstwa i grafiki Mariana B. Jankowiaka, pt. Ziemia i Morze. W Galerii Olgierda N owaka (ul.

Fredry 7), otwarto wystawę dzieł Małgorzaty Kościelak pt. Stymulacje przestrzeni 2. Zakończenie Turnieju Opowiadaczy Dowcipów w studenckim Klubie "Nurt" na Winogradach. Zwyciężył Maciej Slużyński, student filologii polskiej (25 tys. zł w banknotach dwudziestozłotowych). 11.3. Obrady plenarne Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto poświęcone były metodom działania partii. Przewodniczył im sekretarz Komitetu Dzielnicowego Aleksander Gilewicz, a referat wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Andrzej Sobociński. Dyskusję podsumował sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Maćkowiak. W Galerii Osiedlowego Domu Kultury "Orle Gniazdo" na Osiedlu Lecha otwarto wystawę rysunków artysty-malarza Henryka Nostiz-Jackowskiego.

Na cmentarzu komunalnym w J unikowie odbył się pogrzeb prof.

dra med. Stanisława Nowaka, lekarza-pediatry, zmarłego w dniu 7 marca. Żył siedemdziesiąt jeden lat.

Wydarzenia w Poznaniu (12 - 15.3.)

12.3. Plenarne obrady Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce. Referat egzekutywy wygłosił sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Pawłowski. Obradami kierował I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Ryszard Tomaszewski. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Silski.

Konferencja sprawozdawcza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Obradom przewodniczył sekretarz Komitetu Zakładowego -Marian Plesiur, a referat wygłosił I sekretarz Komitetu Zakładowego Zenon Swiderski. W konferencji uczestniczyli zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Gabriela Rembisz i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Andrzej Rakowski. Odbyły się regionalne eliminacje do VI Festiwalu Piosenki Francuskiej. Współorganizatorem eliminacji była Szkoła Podstawowa Nr 20 na Osiedlu Rzeczypospolitej. Na ogólnopolski finał w Lublinie wytypowano: Monikę 'Grajewską, Grażynę Pietras i Urszulę Ludwin ze Studium Piosenkarskiego przy Zespole Szkół Muzycznych Nr 2, Agatę Get z Państwowej Szkoły Baletowej oraz Pawła Markowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Koninie. Na Scenie w Malarni Teatru Polskiego odbyła się premiera prasowa sztuki Alfreda J arry Ubu król czyli Polacy, w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego, w reżyserii i aranżacji przestrzeni Wiesława Górskiego, scenografii Ewy Strebejki, opracowaniu muzycznym Piotra Rzeźniczaka. W premierowej obsadzie grali : Wojciech Kalinowski (Ubu). Małgorzata Peczyńska (Ubica). Michał Frydrych (Rotmistrz Bardior) Sławomir Pietraszewski (Król Wacław; Jan Sobieski; Jan Kazimierz; Rycerz Mateusz), Maria Skowrońska (Królowa Rozamunda), Włodzimierz Mielcarek (Byczysław), Wojciech Siedlecki (Michał Fiodorowicz; Car Aleksy; Niedźwiedzi Mateusz Kostrzyński. Andrzej Szczytko. Leszek Wojtaszak (Spiskowcy), Olga Dorosz (xxx). "Drzwi otwarte" na Wydziale N auk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Klęczy: Małgorzata Peczyńska (Ubica), nad nią stoi Sławomir Pietraszewski (Jan Kazimierz)

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się> 234 Koncert Poznański, w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. Solistą był Paweł Baryła (fortepian).

13.3. W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyły się wojewódzkie eliminacje do XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej . Jury, pod kierownictwem Leona Zaborowskiego, I miejsce przyznało J ackowi Schmidtowi, II - Tomaszowi Klapczyńskiemu a III i- Iwonie Ołów.

14.3. Przy ul. Cyprysowej przybył Poznaniowi sklep Poznańskiej Spółdzielni Mleczarskiej pod pewnym względem wyjątkowy. Sklep jest bowiem otwierany na prośbę pracowników "HCP" już o aodz. 5 rano. Mogą oni udając się do pracy na pierwszą zmianę kupować pierwsze śniadanie. 15.3. Jak należy ocenić wkład radnych-ludowcóww proces pogłębiania demokratycznych form sprawowania

władzy przez rady narodowe i samorząd terytorialny - zastanawiano się na plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W obradach, którym przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Marian Krpl, uczestniczyli również sekretarz Rady Państwa Zygmunt Surowiec oraz delegaci na X Kongres Stronnictwa. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Ryszard Napierała.

Około półtora tysiąca wystawców.

reprezentujących w zdecydowanej większości drobną wytwórczość i nieliczne gałęzie przemysłu kluczowego, przyjechało do Poznania, by uczestniczyć w rozpoczętych 49 Targach Krajowych . .Wiosna 88". Gości powitał dyrektor naczelny Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisław Laskowski. Przemawiał minister rynku wewnętrznego Jerzy Jóźwiak. W otwarciu Targów uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Piotrowicz, wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Tadeusz Bielaczyk, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Alojzy Bryi, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski. Wręczenie stypendiów przyznanych młodym twórcom przez wojewodę poznańskiego. Otrzymali je: w dziedzinie fotografii - Krzysztof Szmajs i Maciej Włodarczyk; poezji - Hanna Kacewicz-Sygidus i Anna Zalewska- Krychowska; muzyki vBarbara Kubiak i Jacek Kostrzewski; plastyki - Tadeusz Sobkowiak. Małgorzata Włodarczak - Kossakowska. Joanna Przybyła, Jędrzej Gołaś.

16.3. Stan i najpilniejsze potrzeby służby zdrowia w dzielnicy J eżyce był tematem wspólnego posiedzenia instancji dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Jaskrawym przykładem niedomagań jest pełnienie przez Szpital im. Raszei przy ul. Mickiewicza funkcji centrum medycznego dla Jeżyc. Członkowie komitetów dzielnicowych, a także zaproszeni goście z zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego PolskV;

Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabrielą Rembisz dyskutowali także o sytuacji ludzi niepełnosprawnych, o pogarszającym się stanie zdrowia dzieci i młodzieży, o zaniedbaniach w profilaktyce, niedostatkach oświaty zdrowotnej, o przemysłowej służbie zdrowia. W Centrum Targowym odbył się pokaz mody, zorganizowany przez Przedsiębiorstwo "Racom". Zaprezentowano bogatą kolekcję sztucznych futer i kurtek. N aj ciekawiej prezentowały się długie płaszcze futrzane imitujące skóry dzikich zwierząt oraz awangardowe wielokolorowe kurtki z nadrukami. W salonach ekspozycyjnych: Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał", Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galerii przy ul.

Wielkiej 19, Galerii "ON" otwarto wystawę Polska fotografia interme

Fragment ekspozycji.w "Arsenale"dialna lat 80. Prezentowano prace 75 artystów polskich z kraju i zagranicy, ukazując klasyczne techniki fotograficzne wraz z najnowszymi ich powiązaniami ze sztukami plastycznymi i techniką. Pomysłodawcą ekspozycji był Stefan Wojnecki. W Galerii Anny Kareńskiej (ul.

Kramarska) z publicznością spotkał się Daniel Olbrychski. Po południu z pięciotygodniowego tournee po Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. powróciła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Zespół dał \1 wadzieścia cztery koncerty w siedmiu stanach od Nowego Jorku po Flory

Wydarzenia w

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł artysta-rzeźbiarz Jan Bakalarczyk, senior rzeźbiarzy poznańskich, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 17.3. W redakcji "Głosu Wielkopolskiego", która była inicjatorką ustanowienia dorocznej Nagrody Pracy Organicznej, odbyło się spotkanie podczas którego wręczono Nagrodę pierwszemu laureatowi - Zbignirwowi Ajchlerowi, prezesowi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Izdebno (gmina Sieraków). Przemawiał zastępca redaktora naczelnego Marian Flejsierowicz. Nagrodę wręczył przewodniczący jury prof. dr hab . Jacek Fisiak. Reportera "Głosu Wielkopolskiego" (pb) zdumiał niecodzienny fakt: "Przyzwyczailiśmy się już do rozmaitych cen - napisał (18 III). - Nie powinny więc żadne szokować. Jednak [...] na Rynku Jeżyckim padł chyba swoisty cenowy rekord. Pojawiły się tam świeże pomidory za... 8000 złotych kilogram. Nawet mając pękaty portfel, trzeba się zastanowić przed zakupem tego luksusowego warzywa" . Kolegium Wojewody poznańskiego zajmowało się zwalczaniem zjawisk patologii społecznej oraz programem rozwoju ciepłownictwa. Z udziałem prezesa Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich Jerzego Wadowskiego, w Domu Kultury "Dąbrówka" odbyło się walne zebranie oddziału poznańskiego. Wybrano nowy zarząd w składzie: doc. dr hab. Józef Banasz ak (prezes), Krzysztof Kasprzak i Bogumiła Kosmanowa (wiceprel (16 - 18.3.)zesi), J anisław Osięgiowski, ,Zenon Szymankiewicz i Tadeusz Switała (członkowie) .

Józef Banaszak

Rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum pl. Miejsce w sytuacji, poświęcone aktualnemu miejscu fotografii intermedialnej (czyli korzystającej z różnych technik i środków wyrazu) wobec fotografii i plastyki. W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Władysławowi Zamoyskiemu. Przygotowano wystawę pamiątek ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. 18.3. Zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz spotkała się z aktywem Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. O historii Zrzeszenia i jego założeniach poinformował gościa prezes zarządu Stanisław Galasiński. Odbył się wojewódzki finał III Konkursu Ekologicznego dla Młodzieży Studenckiej. W eliminacjach wydziałowych i uczelnianych udział wzięło ponad 1500 osób, a 84 najlepszych rywalizowało w finale. Zwyciężył Andrzej Kuchczyński przed Leszkiem Kułakiem i Włodzimierzem Mejzą wszyscy z Akademii Rolniczej.

Zakończenie 49 Targów Krajowych "Wiosna 88". Komentator "Głosu Wielkopolskiego" (19 - 20 III 1988) przytoczył opinię handlowców, którzy określili ją jako "najuboższe i dla nich najtrudniejsze

z dotychczasowych. Oferta przedstawiona przez producentów ze wszystkich sektorów gospodarczych miała wartość 309 miliardów zł, a kon traktacj a wyniosła 320 miliardów zł. Pod naciskiem handlu, spółdzielnie pracy: inwalidzkie, niewidomych, rzemieślnicze oraz firmy polonijne - sprzedały więcej niż pierwotnie zamierzały. N atomiast przemysł kluczowy, który przygotował ofertę za 110 miliardów zł, zdecydował się na zakontraktowanie z tego tylko towarów za 90.0 miliarda zł". W ramach sympozjum fotograficznego Miejsce w sytuacji, w P ałacu Kultury odbyły się seanse diaporamy imultiwizji. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Lutza Koehlera (Republika Federalna Niemiec). Solistami byli: Bartosz Bryła (skrzypce), Paweł Frejdlich (wiolonczela), Bogumił Nowicki (fortepian). 19.3. Centralne uroczystości związane ze świętem narodowym Grecji. Przewodniczący poznańskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Greckiej Błażej Filipowski 'powitał w Sali Błękitnej Pałacu Kultury przedstawicieli władz, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janem Maćkowiakiem i wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim, oraz prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa dra Mieczysława Wojeckiego. 'Po okolicznościowym wystąpieniu wicewojewody, wysłuchano wykładu dra Temistoklesa Veznikasa z nowożytnej historii Grecji. Krytyk i poeta Leszek Żuliński wygłosił esej o twórczości Nikosa Chadzinikolau. który trzydzieści lat temu debiutował na łamach poznańskiego ..Tygodnika Zachodniego". W przerwie Nikos Chodzinikolau dedykowa! najnowszą swoją książkę z przekładami wierszy Safony. W przerwie także delegacja uczestników sesji złożyła wieńce na Wzgórzu Sw. Wojciecha, gdzie znajduje się grób Konstantego Żupańskiego i na Cytadeli, gdzie pochowany iest grecki lotnik Sotiris Skandzikas. który zginął w walkach o wyzwolenie Poznania. Po przerwie refer a t Bogowie potężniejsi niż Zeus - siły przyrody wygłosił mgr Wiesław Rygielski. Sesję urozmaicały piosenki greckie w wykonaniu Krystyny i Błażeja Filipowskich, przy akompaniamencie Liliany Kwiatkowskiej. W godzinach popołudniowych w Muzeum Archeologicznym uczestnicy sesji obejrzeli filmy Andrzeja Polanowskiego Poeci ziemi południa i Rodowód ten ostatni poświęcony Nikosowi Chadzinikolau. Wieczorem w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Solnej odbył się ,.Wieczór Pieśni Greckiej": W Sali "»larmurowej Pałacu Kultury otwarto wystawę książek z oficyny Konstantego Żupańskiego - znajdujących się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, płyt z piosenkami Eleni i Paulosa Raptisa i akwarel z Grecji Lucyny Krakowskiej. W siedemdziesięciolecie ruchu zawodowego metalowców, odbyła się akademia zorganizowana przez Międzywojewódzkie Przedstawicielstwo Federacji "Metalowcy", na której przewodniczący - Bogdan Kaczmarek przypomniał historię i 1 tradycje ruchu. Przemawiali także przewodniczący Federacji Bogdan Nowak i przewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych Wojciech Kaczmarek.

N ajbardziej aktywnych i zasłużonych działaczy udekorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. W Młodzieżowym .Domu Kultury "Harcówka" odbyły się finały IŻ Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Szkół Podstawowych. Lokalne derby pierwszej ligi piłkarskiej "Lech" - "Olimpia". Było to 150 oficjalne spotkanie zespołu piłkarskiego "Lecha". Zakończenie sympozjum fotograficznego Miejsce w sytuacji. Finał trzynastej edycji Olimpiady Wiedzy Społeczno- Politycznej Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 'której tematem było siedemdziesięciolecie niepodległości Polski. Zwyciężyli Henryk Bączkowski (Poznań) i Jan Kalicki (Oborniki) .

Sześćdziesiąta rocznica urodzin artysty-plastyka Stanisława Mrowińskiego. Z tej okazji zorganizowano spotkanie w Klubie Związków 'Twórczych "Arsenał". Jubilata znają najlepiej czytelnicy "Ex

Wydarzenia wpressu Poznańskiego" , bo zdążył już opublikować na łamach tego dziennika ponad 750 karykatur wybitnych Wielkopolan. Znany jest też z pasji kolekcjonerskiej ,- od .y kaktusów do starodruków - i umiłowania muzyki. Jubileusz uświetniał "Kwartet Jorgi", którego druga płyta ukazała się akurat w sprzedaży. Zgromadzonych artystów -plastyków, poetów, fotografików, muzyków i naukowców-kolekcjonerów bawił satyryk Lech Konopiński; ilustracje do jego książki Dwa grzYby w barszcz są dwudziestym piątym z kolei tytułem wydawniczym, którego szatę graficzną jprojektował jubilat. Szkoła Podstawowa Nr 17 otrzymała imię Józefa Ignacego Kraszewskiego. Akt nadania imienia placówce wręczyła wicekurator Barbara Stefańska. Otwarto Izbę Patrona. Odsłonięto tablicę pamiątkową. . W Szkole Podstawowej Nr 20 na Osiedlu Rzeczypospolitej przeprowadzono eliminacje do VI Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej. 20.3. Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, udał się w podróż artystyczną na Węgry. 21.3. Ulicami Poznania zawładnęli chłopcy i dziewczęta, którzy świętowali pierwszy dzień wiosny. ,.Ci ze szkół średnich - zanotował reporter "Głosu Wielkopolskiego" przyszli na lekcje w zabawnych kostiumach. W supermini, w super - maksi, w kapeluszach, z chorągwiami, proporcami, śpiewając kupiere - 23.3.)ty, recytując wiersze, na przemian liryczne i satyryczne". W Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski i prezydent Poznania Andrzej Wituski oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego spotkali się z delegacją Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych, z przewodniczącym Wojciechem Kaczmarkiem. Związkowcy przedstawili krytyczne uwagi, zwłaszcza na temat handlu, apelując o uruchamianie większej liczby placówek w wolne soboty. N arzekano na komunikację. Sporo uwagi poświęcono budownictwu mieszkaniowemu. Rozpoczęła się trzydniowa konferencja naukowa poświęcona statusowi dyrektora przedsiębiorstwa. 22.3. Przed Wojewódzkim Zjazdem Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Rakowski przyjął przedstawicieli Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia, z przewodniczącym Tadeuszem Warzychem. Obradował XI Zjazd Okręgu Poznańskiego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego otwarto wystawę pt. Polska pieśń patriotyczna i obyczajowa ze z biorów bibliofilskich Wojciecha Dominikowskiego. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert duetu fortepianowego Marek Tomaszewski i Michael Prezman (Francja), który powstał w miejsce dawnego duetu "Marek i Wacek". 23.3. Podczas walnego zebrania Towarzystwa Naukowego Instytut Zachodni wręczono Nagrody Instytutu za rok 1987. Nagrodę I stopnia otrzymał prof. dr Karol M. (Pospieszaiski - za całokształt pracy naukowej; nagrodę II stopnia - profdr Stanisław Salmonowicz za pracę Prusy, dzieje państwa i spoleczeństwa; nagrody III stopnia: dr hab. Włodzimierz Bialik za pracę Johannes Mario Sim m el oder der unvermeidliche Erfolg, dr Bogdan Koszel za książkę Rywalizacja niemiecko-wIoska w Europie środkowej i na Balkanach w latach 1935-1941, prof. dr hab. Krzysztof Kwaśniewski za pracę Integracja sp oleczn ości regionalnej, prof. dr hab. Bernard Piotrowski za książkę O Polskę nad Odrą i Ba ltykiem , prof. dr hab. Jerzy Skibiński za pracę Sprawa traktatu pokojowego Z Niemcami po II wojnie światowej, doc. dr hab. Tadeusz S. Wróblewski za pracę Ewolucja Ostforschung w Republice Federalnej Niemiec. Dwudziestolecie obustronnie owocnej współpracy Instytutu Zachodniego z Instytutem Stosunków Międzynarodowych U niwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku było okazją do honorowego wyróżnienia naukowców z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Prezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował profesorów: Waltera Poegla, Wolfganga Menzela i Manfreda Premslera Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Po powołaniu trzynastu nowych członków, Towarzystwo Naukowe Instytut Zachodni liczy obecnie 385 członków. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Henryk Olszewski. Sprawozdanie złożył prof. dr hab.

Antoni Czubiński.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału wojewódzkiego Stowarzyszenia Polfka-Hiszpania. Prezesem zarządu wybrany został Zbigniew Drygaiski.

W sali Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego odbył się Koncert Estrady Kameralnej. Wystąpili Marlena Lewandowska i J 0lanta Nowakowska (fortepian) oraz Andrzej Hop (skrzypce).

FOTORASTIKON

W "Fotoplastikonie" udostępniono przeźrocza stereoskopowe oraz fotografie pl. Heavy Metal Battle 88 Antoniego Ruta.

W sali koncertowej Liceum Muzycznego przy ul. Solnej odbył się wieczór kameralny pedagogóiw Szkoły: Marii Pawlaczyk (sopran), Lidii Sieczkowskiej (flet), Macieja Milera (klarnet) oraz Alicji Krzyżaniak, Weroniki Firlej - Kubiak i Andrzeja Tatarskiego (fortepian).

24.3. Osiemdziesięciolecie ruchu zawodowego metalowców w Polsce. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyło -się spotkanie członków Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego. Uczestniczyła w nim członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Gabriela Rembisz. Przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych regionu. W czasie sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda wysłuchano informacji o stanie i perspektywach rozwoju budownictwa mieszkań przez Robotniczą Spółdzielnie Mieszkaniową "H. Cegielski". Radnym przedstawiono także program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń na obszarze dzielnicy oraz informację o założeniach planu czynów społecznych, w ramach których wykonanych zostanie wiele prac konserwacyj no-porządkowy eh i inwestycyjnych na Wildzie. O realizacji wniosków zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu PRL pod adresem władz miejskich poinformował naczelnik dzielnicy Marek Miński. N a posiedzeniu Zarządu Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia" nastąpiła zmiana prezesa. Miejsce płka Stanisława Koniecznego, - oddelegowanego służbowo do Warszawy, pełniącego funkcję prezesa Klubu przez dwadzieścia lat, zajął płk Zenon Drynda.

W sali "Empiku" , w cyklu ..Porozmawiajmy o Poznaniu" odbyła się dyskusja poświęcona "czystemu Poznaniowi" . Uczestniczyły w niej dwadzieścia dwie osoby. Odpowiedzi - oprócz dyrektora Komunalnego Przedsiębiorstwa Tech

Wydarzenia w Poznaniu (24 - 26.3.)

niki Sanitarnej Antoniego Klimeckiego - udzielali szef Poznańskiej służby Porządkowej Mieczysław Trafankowski i wiceprezydent Poznania Bogdan Pucek. Z podróży artystycznej po Węgrzech powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Prezentował m. in. polską muzykę sakralną a cappella w ramach międzynarodowego festiwalu muzycznego w Budapeszcie., Koncertował w słynnym kościele Sw. Macieja. 25.3. Do Poznania przywędrowali mnisi japońscy, udający się z petycją do siedziby NATO w Brukseli. "Ich przybycie wzbudziło zainteresowj nie wielu poznaniaków, którzy z zaciekawieniem i sympatią przyglądali się grupie odzianej w białe szaty, z charakterystycznymi bębenkami modlitewnymi w rękach" - napisał reporter "Głosu Wielkopolskiego" (28 III). Przebywał w Poznaniu kierownik Urzędu do spraw Wyznań minister Władysław Loranc. Został przyjęty przez sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Rakowskiego i Stanisława Piotrowicza. Następnie odbyło się spotkanie kadry kierowniczej oraz aktywu partyjnego Urzędu Wojewódzkiego, na którym W. Loranc przedstawił niektóre problemy związane *z realizacją polityki wyznaniowej państwa oraz kształtowania się aktualnych stosunków państwo- Kościół. Rozstrzygnięto ogłoszony przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego konkurs pod hasłem "Perspektywy Wielkopolski". Jury, pod przewodnictwem prof. dra Krzysztofa K waśniewskiego, pierwszą nagrodę przyznało Kazimierzowi Stępczakowi za pracę Zwyczajna wizja Wielkopol ski; drugą - Henrykowi Wojciechowskiemu za pracę Kierunki rozwoju gospodarki Wielkopolski; dwie trzecie - Pawłowi Andersowi za pracę My możemy żyć lepiej i Pawłowi Domachowskiemu za pracę Perspektywy Wielkopolski jako regionu. W Urzędzie Miejskim z artystami i pracownikami poznańskich teatrów spotkali się przedstawiciele władz. Serdeczne życzenia dalszych sukcesów twórczych złożył

prezydent Poznania Andrzej Wituski. Ludzi sceny udekorowano Odznakami Zasłużonego Działacza Kultury i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury koncertowały zespoły .rockowe: gdańska "Bielizna" i gdyński "Marilyn Monroe". W Klubie "Eskulap" (ul. Przybyszewskiego) wystąpił Theatre d'Epinal - Compagnie Dominique Houdart, przedstawiając Drugą noc. która stała się wydarzeniem na Festiwalu Off w Avignionie (1987).

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej, pod gościnną dyrekcją Adama N atanka. Solistą był pianista Jerzy Godziszewski. Inauguracja Dni Teatru w klubach dzielnicy Nowego Miasta. W Klubie "Ratajan" odbył się konkurs gawędziarzy. Zwyciężyła Irena Warzecha. W hali targowej Nr 14 rozpoczął się kiermasz świąteczny.

W wieku sześćdziesięciu pięciu lat zmar doc. dr inż. Alojzy Młynarek, współorganizator i dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 1957 - 1975. 26.3. Ośmiu mnichów japońskich uczestników Marszu Pokoju przyjął w imieniu władz miasta i społeczeństwa wiceprezydent Poznania Mirosław Kopiński.

XII Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy poznańskiej organizacji Ligi Obrony Kraju. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrał delegatów na IX Zjazd Krajowy oraz nowy zarząd.

Jego członkowie odbyli pierwsze plenarne posiedzenie, na którym wybrali na prezesa Romualda Zysnarskiego oraz na wiceprezesów Romana Pusteiskiego i Mieczysława Wendera. Obradom towarzyszyły wystawa sprzętu ośrodka szkolenia samochodowego i klubów specjalistycznych Ligi a także kiermasz książek. Leonard Bartosiewicz, który przekazał na konto Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 250 tys. zł i ułatwił wyposażenie pracowni im. Edmunda Strzeleckiego w atrakcyjne eksponaty biologiczne, geograficzne i etnograficzne z Australii, był jednym z honorowych gości spotkania z okazji Dnia Patrona. Goście mogli obejrzeć odnowione w czynie społecznym sale lekcyjne, pokaz programów komputerowych, a także uczestniczyć w otwarciu szkolnej harcówki. W wieku sześćdziesięciu osmlU lat zmarła nagle Bożena Janiszewska-Olszewska, aktorka Teatru Polskiego, a w latach 1973 - 1982 Teatru Nowego. Związana z Poznaniem od 1955 r. Mimo przejścia na

'3.

».;,- emeryturę, występowała nadal na scenie przy ul. Dąbrowskiego &/' głośnych widowiskach Janusza Wiśniewskiego Panopticum i Koni&e Europy. W - Domu Kultury ..Dąbrówka" rozpoczął się Wojewódzki Dziecię cy Przegląd Piosenki i Tańca. W Szkole Podstawowej Nr 75 odbyło się spotkanie członków Klubu byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania z pedagogami, historykami i przedstawicielami Związku Bojowników o Wolność i Demokracie Zygmunt Witkowski wygłosił referat pl. Profesor Stefan Wierzbanowski wicekurator Wojennego

12 Kronika miasta Poznania 2/h>

Kuratorium Poznańskiego w latach 1942 - 1945.

Z okazji dwudziestolecia Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej, należącego do europejskiej sieci "J eunesses Musicales , odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W Domu Kultury Kolejarza urządzono Dzień Ziemi Palestyńskiej. 27.3. W Domu Kultury "Dąbrówka" zakończył się Wojewódzki Dziecięcy Przegląd Piosenki i Tańca. W kategorii do lat 11 pierwsze miejsce "wyśpiewał" duet z Miłosławia - Katarzyna Mazurkiewicz i Daiwid Poprawa. Najwyższe uznanie w kategorii od lat 11 do 15 zdobyły Katarzyna Małecka z Miłosławia oraz Anna Donat z Poznania. W tańcach bezkonkurencyjny okazał się Zespół Baletowy Ośrodka Kultury w Mosinie. "Złota niedziela".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncertowała studencka orkiestra dęta Uniwersytetu w Chicago (De Paul University Wind Ensemble), pod dyrekcją Donalda Deroche .

28.3. Przybyła do Poznania delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Bułgarii, pod przewodnictwem Wasila Rosenowa. Podczas spotkania z sekretarzem Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzejem Rakowskim omawiano plan współpracy pomiędzy obwodem Plowdiw i województwem poznańskim. W Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Cicibór" rozpoczęła się sesja fihnowa poświęcona twórczości Carlosa Saury.

W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyło się robocze spotkanie aktywu kierowniczego Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej województwa poznańskiego. Obradami kierował przewodniczący Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej Stanisław Piotrowicz.

Uczestniczyli szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk Zdzisław Stocki i zastępca komendan ta głównego Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej płk Leonard Michalak.

Wydarzenia w Poznaniu (28 - 29.3.)

Inauguracja VI Poznańskiego Tygodnia Filmowego pl. Melodie ze ścieżki dźwiękowej w Pałacu Kultury. ,W Klubie "Cybinka" odbyło się spotkanie z dyrektorem Teatru Polskiego i reżyserem dramatu Adama Mickiewicza Dziady Grzegorzem Mrówczyńskim oraz odtwórcą roli Konrada Mariuszem Sabiniewiczem. W pracowni rzeźbiarza Jerzego Sobocińskiego odbyła się prezentacja pomnika Pawła E. Strzeleckiego, przygotowywanego jako dar Polaków na dwóchsetlecie Australii, i Z okazji czterdziestej piątej rocznicy powstania Związku Walki Młodych, czterdziestej rocznicy powstania Związku Młodzieży Polskiej i trzydziestej rocznicy powstania Kół Młodzieży Wojskowej spotkali się działacze Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskipi Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka.

W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego, w obecności prof. dra Wiktora Degi i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zif» dnoczonej Partii Robotniczej Andrzeja Rakowskiego, wojewoda poznański Bronisław Stęplowski wręczył nagrody za troskę o ludzi niepełnosprawnych. Otrzymali je: Piotr Bartnik - student Akademii Wychowania Fizycznego, organizator współpracy środowiska akademickiego z Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu; Helena Idziak organizatorka opieki nad ludźmi chorymi, samotnymi i niesprawnymi; Marek Ol winowski autor przygotowanej na Politechnice Poznańskiej pracy magisterskiej pl. Ośrodek Rehabi litacji Niewidomych Galeria Zmysłów; Henryk SufryH - konstruktor pochylni dla wózków in'walidzkich; Kazimierz Waldowski długoletni opiekun społecny. Henryk Zaganiaczyk - organizujący od trzydziestu pięciu lat ruci 1 niewidomych. NasroHo ?biorowa wyróżniono czteroosobowy zespópracowników Swarzędzkich Fabryk Mebli: Zenona Bogackiego. Tadeusza Gwoździka, Andrzeia N awrockiego i Antoniego Rychlewico - za bezpłatne wykonanie pięćdziesięciu siedzisk rehabilitacyjnych. niezbędnych do usprawnienia małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Opuściła Poznań grupa japońskich mnichów buddyjskich, kontynuując swój pieszy Marsz 4pO_ koju do siedziby NATO w Brukseli. Rozpoczęli wędrówkę, traktowaną jako wezwanie do społeczeństw całego świata, ze stolicy Polski - miejsca podpisania Układu Warszawskiego. W Pałacu Górków zaprezentowano dorobek wielkopolskiego sezonu archeologicznego 1987 r. Spotkanie w Fabryce Zespołów N apędowych i Części Zamiennyc "Zremb" rozpoczęły się w mieście zebrania dyskusyjne na temat drugiego etapu reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach przemysłowych. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, poświęcone potrzebom w dziedzinie ochrony przed degradacją zabytkowego śródmieścia miasta, przedstawionym przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Podczas posiedzenia dokonano oględzin obiektów wzdłuż trasy: ul. Solna, ul. Wielka, stara gazownia przy ul. Grobla, pi. Wiosny Ludów, Al. Marcinkowskiego, ul. 27 Grudnia, Międzynarodowe Targi Poznańskie, . okolice Opery.

Obrady potwierdziły znaczne zagrożenie dla zabytków dziewiętnastowiecznego miasta. Postanowiono wystąpić ze stosownymi dezyderatami do wojewody poznańskiego. W hali widowiskowo-sportowej , .Arena" Olga Lipińska zaprezentowała' dwukrotnie swój kabaret z programem dedykowanym reformie gospodarczej. . W Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek" rozpoczęły się X Konfrontacje Scen Szkolnych. 29.3. Na zaproszenie władz wojewódzkich, przybyła do Poznania kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy z całego kraju. Uczestniczyli oni w specjalnej sesji urządzonej przez Komitet Organizacyjny 60 Międzynarodowych Targów Poznańskich, poświęconej problemom gospodarczym województwa, jak również bieżącym i perspektywicznym sprawom Targów. Rano dziennikarze spotkali się z Prezydium Komitetu Organizacyjnego 60 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spotkanie prowadził woje

woda poznański Bronisław StępIowski. O problemach miasta, jego planach i możliwościach mówił prezydent Poznania Andrzej Wituski. Dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanisłafw Laskowski przedstawił aktualne i perspektywiczne plany poprawy bazy targowej, podniesienia jej standardu, zwiększenia krytej powierzchni ekspozycyjnej.

W siedzibie Wydawnictwa Poznańskiego odbyło się spotkanie jego kierownictwa z przedstawicielami władz poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz poznańskiego księgarstwa. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Maćkowiak. Dyskutowano nad problemami promocji książki i sytuacją ruchu .wydawniczego w warunkach reformy gospodarczej. i W Galerii Osiedlowego Domu ". -Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę malarstwa Edwarda Gąsiora. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej oraz Chó:Chłopięcy i Męski, pod dyrekc Stefana Stuligrosza wykonały Pa sję według św. Mateusza Jana S. Bacha, z udziałem solistów: J adwigi Gadulanki (sopran), Poli Lipińskiej (alt), Wojciecha Pospiecha (tenor), Jerzego Mechlińskiego (baryton), Piotra Liszkowskiego (bas). 30.3. Odbyło się posiedzenie W ojewódzkiej Komisji Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, sygnatariuszy deklaracji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia N arodowego oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej, organizacji młodzieżowych, związkowych, kobiecych i kombatanckich, a także administracji państwowej. Obrady, którym przewodniczył prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Marian Król, poświęcone były omówieniu przygotowań do wyborów do rav narodowych. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Maciej Olejniczak przedstawił zadania określone w ordynacji wyborczej dla rad i ogniw Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Ponadto Komisja wysłuchała informacji o przygotowaniach organizacyjno-technicznych administracji państwowej do przeprowadzenia wyborów. Odbyła się narada poświęcona publicystyce wojskowo-obronnej oraz upowszechnianiu celów spełnianych przez siły zbrojne.

W wieku siedemdziesięciu szeSClU lat zmarł inż. bud. Fryderyk Julian Szondelmajer, działacz Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, pierwszy przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu OMTUR po wyzwoleniu Poznania w 1945 r. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 31.3. Sesja Wojewódzkiej Rady N arodo"wej poświęcona ochronie środowiska i stanowi sanitarnemu województwa. Na XXV Sesji, poświęconej problemom ochrony zdrowia j mieszkańców Poznania, obradowała Miejska Rada Narodowa. Głównym referentem był lekarz miejski dr Henryk Willa. Radni przyjęli także apel prezydenta do mieszkańców miasta Poznania o włączenie się do prac związanych z nadaniem miastu odświętnego i estetycznego wyglądu przed 60 jubileuszowymi Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Zebrał: Krenikarz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry