SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań, 16 maja 1929 r. A n e k s y: Aleksander Jan ta- Połczyński Fanfara na otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej; Przemówienie dyrektora naczelnego Powszechnej Wystawy Krajowej Stanisława Wachowiaka. .5 Krystyna W i n o w i c z - Poznańskie środowisko muzykologiczne w latach 1919-1939 w świetle listów do Adolfa Chybińskiego. Aneks: Pełna lista korespondentów A. Chybińskiego z Poznania 31

MATERIAŁY

Krystyna N o w a k o w s k a - Zarys rozwoju urbanistycznego i -dziejów zabudowy Poznania w latach 1919 - 1939. .47 Stanisław A n t c z ak - Wkład Poznania w przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. .65 Andrzej Krych - Procesy rozwojowe w układzie transportowo-przestrzennym Poznania, Część pierwsza .79 Ireneusz K o wal s k i - Pomoc społeczna w Poznaniu w latach 1945-1948.

An e k s y: Raport Nr 2 delegata Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia (15 II 1945); Tymczasowy zakres działalności Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej (21 II 1945). .107

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e fi a k - II Sesja Miejskiej Rady Narodowej. An e k s y: Radni IX kadencji; Komisje Miejskiej Rady Narodowej IX kadencji. 125 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1988 r. Część pierwsza 141 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .181

ZDJĘCIA Barbary Drzewieckiej, Krzysztofa Dziaskiego, Rafała Jesionowicza, Jerzego Poprawskiego, Leona Perza, Zygfryda Ratajczaka, Zbigniewa Staszyszyna, Romualda Świątkowskiego. Dobiesława Wielinskiego, Grażyny Wyszomirskiej i Romualda Zielazka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiela

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.04/06 R.57 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry