MHUIAEZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Treść opublikowania nie jest zgodna z treścią zawartą w napisanym przeze mnie artykule a ponadto wadliwie podaje godności Jubilata. Podobnie zniekształcono treść odnoszącą się do ekspozycji Jubilata pt.

Ogólnopolskie Wystawy Filatelistyczne w dokumentacji pocztowo-filatelistycznej. To nie wystawa w ogóle, lecz ta ekspozycja była tłem do jego cieszących się wielkim zainteresowaniem wspomnień o wystawach ogólnopolskich pt. Od jedynki do piętnastki. W tej sytuacji uważam za konieczne zamieszczenie odpowiedniego sprostowania a szczególnie podanie, że Jan Witkowski przewodniczył Komitetom Organizacyjnym wystaw "Intemiess II", "Tematica -. Poznań , 1968" oraz "Swiatowej Wystawy Filatelistycznej Polska 73" w Poznaniu a ponadto był sekretarzem Stałego Międzynarodowego Komitetu Wystaw Filatelistycznych "Intermess" .

Podkreślam, że po dokonaniu zmian, Redakcja nie przesłała mi artykułu do korekty autorskiej. Równocześnie wobec niewykorzystania proszę o zwrot zdjęcia Jubilata.

Jarosław Koczorowski

Poznań, dnia 1 lutego 1989 r.

Od Redakcji: Uważny Czytelnik znajdzie fotografię Jana Witkowskiego na s. 149.

Za nie zamierzone zniekształcenia tekstu Autora przepraszamy.

!,*e» i)

Redaguje zespól: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław N awrocki. Winietę projektował I Zbigniew Kaja. ......

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry