KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Nadto sprawił Kamiński 1844 r. za własny grosz kapę białą jedwabną. złotem bramowaną; ornat biały z dwiema stułami i z całym przyborem db mszy; 3 białe dalmatyki, welum białe z Duchem św. w środku i złotem obramowane. kapę czarną, z trupią głową i 2 czarne dalmatyki, za które to przedmioty zapłacił fabryce Elles w Lugdunie 4020 franków, 20 centymów. Wogóle od roku 1838-1856 wydał ks. Kamiński z własnej kieszeni 71,168 zlp. 16 gr. Na puszkę do przerachowania komunikantów, która kosztowała 18 talarów. złożyło się osób 42; na baldachim pomiędzy innymi Henryk Gess. Maciej hr. Mielżyński i inni. Własnym kosztem wystawił prowizor kościoła Gloger ołtarz ś. Jana Nepomucena, a mieszkańcy Górczyna przyozdobili ołtarz ś. Krzyża za 45 talarów; do roboty wreszcie kobierca wartości około 300 talarów przyłożyło się kilkadziesiąt pań, między innerni: Emilja Kamieńska, siostra pi"Oboszczaj Figuszyńska. siostra dr.

Mateckiegoj Kolska, aptekarzowa; Ślusarzewiczowa, zona byłego oficera polskiegoj Kurowska. żona sędziego apelacyjnegoj Ogrodowiczowa, żona komisarza sprawiedliwości; Raabska żona cenzora. Teofila i Klara Rymarkiewiczowa, córki sekretarza sądu powiatowego, Dyamentówna, siostra ks. Dyamenta z Gniezna. Lesiak. żona wiceprezydenta rejencyjnegoj V ogtowa, żona dyrektora teatru, Jesionowska. córka prowizora kościoła, Brzeżańska, córka właściciela dóbr z;,emskich etc. 24).

Oł.T ARZE.

1. WIELKI OŁTARZ p. t. SW. MARCINA I PRZEMIENIENIA I PANSKIEGO Z OBRAZEM SW. MARCINA.

Przy tym ołtarzu były cztery tak zwane ministerja: czyli służby. Pierwsze ministerjum fundował pleban Tomasz z Wielowsi dla wikarjuszy erygował zaś Uryel Górka. biskup poznańki, 27 marca 1486 r. 25).

Dochody tego ministerjum wynosiły czynsz od rozmaitych sum. razem do 1678 złotych (z ty.;h pochodziło 320 zł. z fundacji plebana Tomasza z Wielowsi; 100 zł, z fundacji ks. Macieja z Pszczewa na msze za dusze jegoj 200 zł. z fundacji Pawła 24) Książka dochodów i rozchodów, 2') Wizyta Rogalińskiego z r. 177!).

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Staszkawicza dla kaznadzieji; 100 zł. dla arganisty, dalej 200 zł.

z fundacji Katarzyny Niciarki dla prebendarzy czyli mansj.)narzy i wikarjuszy z abowiązkiem adśpiewania co. rak Vlatywy a Wniebawzięciu N. Panny Marji w dzień tego. święta; 30 zł. z fundacji Szewczykawej dla wikarjuszy, niasących Wiatyk da charych; wreszcie 200 zł. z fundacji Tomasza z Paznania, mansjanarza bukawskiega, dla kaznodziei i prebendarzy, pamiędzy których czynsz miał być na paławę padzielany). Z awej sumy 1678 złatych nie pobierał kościół w drugiej poławie XVIII wi<ęku czynszu od 228 złotych; przepadły też inne czynsze w dawniejszych wizytach wymieniane, a umieszczane na damach, które zgarzały. Obligacje były tak uciążliwe, że wizy tatar RagaJiński (1779 r,) uznał zmniejszenie ich za kanieczne.

Drugie ministerjum fundacji Sebastjana Sukienkiewicza z r. 1656 miała posagu 1000 złatych, ale sumę tą po spaleniu kościała w czasie wo,jny szwedzkiej zużyta na budawę i ministerjum przestało istnieć. Trzecie ministerjum fundawał 1628 r. pleban Stanisław Wybarny dla mansjanarzy śpiewających kurs a N. Pannie Marji, erygawał zaś 9 grudnia 1644 r. Andrzei Szałdrski, biskup paznański. Upasażenie tego. ministerjum wynosiły czynsze ad razmaitych sum, razem ad 10,300 złatych i 54 grzywien, ,-; których dał ks. Stanisław Wyborny 300 złatych; Krzystofar Szamborczyk 100 złotych; Tamasz z Lwawa 100 zł., ks. Stanisław Czerlejski 300 złatych; Łukasz Kapusta 300 złatych; Agnieszka Kaczmarkawa 200 złatych; ale za wizyty Rogalińskiego płacano. czynsz tylko. ad 5700 zł. i 12 grzywien; inne czynsze przepadły. Wedle erekcji miała być zawsze 8 mansjanarzy, ale 1779 r.

nie było już żadnego.; kursu a N. Pannie Marji od wielu lat nie śpiewana, pazastały zaś dachód abracano na potrzeby kaściała. Czwarte ministerjum sprawawał altarzysta Bractwa Literackiego., a czem paniżej. 2. OŁTARZ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA PANNY MARJI J sW. JANA CHRZCICIELA.

(niegdyś Wniebowzięcia Panny Marji) z obrazem Niepakalanego.

Poczęcia.

Ołtarz ten był pa stranie Ewangelji. Był drewniany rzeź

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry