SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Andrzej Zarzycki - Cyryl Rataj ski (1875-1942). Część pierwsza. Aneks: Własnoręcznie napisany życiorys Cyryla Ratajskiego. .5

STUDIA I MATERIAŁY

Piotr B a u e r - Józef Dowbor- Muśnicki (1667 - 19i37). A n e k s y: Rozkaz dzienny nr 12; Rozkaz dzienny nr 249; Opinia jenerała piechoty Józefa Dowbora- Muśnićkiego o Powstaniu Wielkopolskim z dnia 6 sierpnia 1919 r. (fragmenty). .27 Edmund J a w o r o w i c z - Studio Dramatyczne w Poznaniu (1945 - 1949). 45 Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań w 1927 roku. Część druga. A n e k s: N owa dzielnica miasta powstanie na terenie PWK · 57

Z teki pośmiertnej Czesław L a t a w i e c - Latające Liceum (fragment wspomnień) A n e k s : Janina L a t a w i e c - Czesław Latawiec (1902- 1986) 8 1

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki - Teatr Wielki w latach 1983 ->lS85

KRONIKA

Sprawozdania Emilia S a u e r - Inauguracyjne sesje dzielnicowych rad narodowych 115 Marian G e n o w e f i a k - Ostatnie sesje Miejskiej Rady Narodowej VIII kadencja. A n e k s y: Wykaz ulic nowo nazwanych; Wykaz ulic przemianowanych; U chwała Nr XXVI/168/88 w sprawie działalności służby zdrowia i opieki społecznej na obszarze Poznania (fragmenty); Kierunki działania w zakresie rozwoju służby zdrowia i opieki społecznej w Poznaniu; Uchwała Nr XXVII/175/88 w sprawie działalności Rady i jej organów w latach 1984 -1988 (fragmenty). .1:23

Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1987 roku. Część czwarta 149 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznanda .205

ZDJĘCIA

Grzegorza Borowskiego, Barbary Drzewieckiej, Krzysztofa Dziamskiego, Roberta Frąckowiaka, Rafała Jesionowicza, Jacka Kulma, Zygfryda Ratajczaka, Jerzego Poprawskiego, Mariusza Stachowiaka, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Rołnua1da Świątkowskiego, Romana S. U1atowskiego, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Stanisława Andrzejewskiego, Mieczysława Bręgie1a

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1989.01/03 R.57 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry