RZEKA WARTAIJE.) ZNACZENIE DLA MIASTA POZNANIA 133

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.07.31 R.1 Nr7

Czas czytania: ok. 2 min.

Od utworzenia linji dcmarkacyjnej i powstania granicy między Niemcami w roku 1919 ruch handlowy na Warcie zamarł zupełnie.

Dowóz 1913r.. 406 statkami, do Przeładowni miejskiej.

L. b.

rodzaj materiału

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Przesyłki drobne Nawozy Piasek, torf i t. d.

Pasza, makueiry Żelazo, stale i t. d.

Ryż Mąka 1 fabrykaty młyn.

Ospa Śledzie Mięso i tłuszcze Towary jutowe, kolon.

mineralne, drzewo, nafta i t. P .

Sa:ton

7099.75 6102,00 4906,70 4261,50 2996,00 2079,10 .2028,35 1885.05 1339,85 897.90

3431.20 37027,40 Wywoz 1913 r. 982 statkami, do Szczecina- Hamburga - Berlina

. b. rodzaj materiał u 1. Mąka. fabi .ykat młj'ński 2.' Cukier surowy 3. Jęczmień 4. i Żyto o. Owies (i. Krochmal (mączka kartoflana) i. Inne 8. Pszenica 9. Przesyłki drobne 10. Zboże różnego roc j.ajv! 11. Spirytus, drzewo itp.

Razem: statków, 1388ton 78.544.50 70.796,50 14.562.20 5.800,90 5.171,10

1.766,75 887.15 923.35 502.05 421', 15 3.171.55 219.574,90

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Dowózod roku 1919 - 1922

2 statkami do Poznania

L. b.' rodzaj fńate riału J. ("drzewoton

82,25 f

Wywózżaden.

(Akta magistrackie lila .. Statistik iiber den Lade\-er'- ihr" XIII - 2 - 7.) Po przemianie starego koryta Warty na port handlowy projektowane jest wybudowanie nowej przela.łowni miejskiej między starem a nowem korytem. Teren obejmować będzie przeszło 100 000 m 2 przestrzeni, wybrzeże ładunkowe zaś bodzie długości około 2800 m. i stanowić ma przystań dla 130 większych szkut i parowców. .;z powyższego wynika, że miasto Poznań po-iada możliwość rozwinięcia ruchu handlowego na Warcie, o ile mu zainteresowano sfery rządowe, wielkiego przemysłu i handlu do wykończenia prac regulacyjnych jak i wybudowania portu zimowego dopomogąZapory graniczne na zachód muszij raz upaść, łączność handlowa z zachodom musi być utrzymaną. Ujemnych wpływów w normalnych warunkach, granice polityczne nie wywierają n° rozwój żeglugi. Drogom wodnym, zwłaszcza połączeniu przez Łabę 'I! bę), z Hamburgiem zawdzięczają Csesi wspaniały rozwó' -. '. < przemysłu. Tę samą rolę odgrywać niożi porl Szczeciński dla Poznania, Bydgoszczy i wogółe całych ziem zachodnich, przez który dawniej głównie przechodziły towar} droga wodną Odw. Warty i Noteci, do naszej dzielnicy. Szczecin będzie i nada] mial dte nas bardzo poważne znaczenie, tembardzjej że tranzyt przez Gdańsk będzie trudniejszy, i nie będzie odpowjadaj rozwinąć się mającemu przemysłowi i handlowi w.Polsce. Tranzytem wodnym do Szczecina pójdą przez port Poznański zboże, drzewo, cukier, krochmal, wyroby ziemniaczane, wikliny, cement, soda, nasiona, spirytus, wódki, cegły, dachówki, wę giel drzewny. Przez port szczeciński otrzymywać będzie można zluczn.o nawozy, granit skandynawski, asfalt, budulec, rudę szwedzkąA garbniki, bawełnę, maszyny rolnicze, farby z Anglji. Szwecji i Ameryki, pozatem różne towary kolonjalue, beczki, wyroby chemiczne i lekarskie, worki, jutę. drzewo zagranIczne, cym"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.07.31 R.1 Nr7 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry