SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Narodowej (30 VI 1988 r.)

ARTYKUŁY

Alojzy A. Ł u c z a k - Poznańska "Pro Sinfonika" (1968-1988) 19 Henryk W i 11 a - Narkomania a reakcje społeczne. A n e k s y: Informacja o podejmowanych krokach na rzecz zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej na obszarze Poznania; U chwała Nr XIX/139/87 Miejskiej Rady Narodowej; Program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości 1 wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990 (fragmenty). 29

MATERIAŁY

Bogusław P o l a k - Wojsko wielkopolskie w latach 1918 -1920. A n e k s : Wyjątki z rozkazów dziennych w sprawie podporządkowania Armii Wielkopolskiej 41 Wanda Kra k o w s k a Konstancja Swinarska (1892 - 1982) 73 Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań w 1927 r. Część pierwsza. A n e k s y: Odezwa Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego; Przemówienie C. Ratajskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Towarzystwa (1 V 1927); Statut Towarzystwa "Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929"; Rada Nadzorcza; "Haussa na Wielkopolskę" (fragmenty). 87

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - XXII Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona sprawom sanitarnym miasta 121 - XXIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej 129 XXIV Sesja Miejskiej Rady Narodowej (budżetowa). A n e k s y: U chwała *N r XXIV/162/88 Miejskiej Rady Narodowej w sprawie rocznego planu Poznania na 1988 r.; Uchwała XXIV/163/88 Miejskiej Rady Narodowej w sprawie budżetu na rok 1988. 137 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1987 roku. Część trzecia 155 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 193

Spis treści

ZDJĘCIA

Grzegorza Borowskiego, Teresy Fitzner, Rafała Jasionowicza, Janusza Korpala, Andrzeja Kupidury, Czesława Łuniewicza, Romualda Świątkowskiego, Eligiusza Tomkowiaka, Romualda Zielazka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiela i Jacka Laskowskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.10/12 R.56 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry