I Im iTi to Q Q O 3 2 2 S S S . 3 3 " 1] 3

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3

Czas czytania: ok. 8 min.

£ 1> 00 0

Ul &

&5 "O l O 1'1.

Iwieś Biedrusko gmina Suchy Las

Szkic mr 2granica m Poznan; j przed 1 I. 1987r granica m. Poznania po 11 1987r granica b wsi Morasko.Radojewo,Umuitowo granica m Poznania

Szkic nr 3

ON

Obręb Janikowo Gmina Swarzędzwieś Kiekrz gmina Rokietnicagranica m. Poznania przed 1.1, 1987r granica m. Poznania po 1.I.1987r

Szkic nr 4wie* Skórzewo gmina Dopiewo

-GRUNW ALDZKAgranica m. Poznania przed 1. I 1987 granica m Poznania po 1 I. 1987 granica b.wsi Plewiska i Skórzewo

Szkic nr 5

Sprawozdaniawieś Kiekrz gmina Rokietnicagrcnica m. Poznania przed VI 1987r g ran ica m Poznania po 1 I 1937r granica b wsi Kiekrz i PGR Wielkie

Szkic nr 6

169*

Szkic nr 7wieś Skórzewo gmina Dopiewogranica m.Poznania przed 1.1.1987r granica m. Poznania po 1 1.1987r granica b wsi Ptewiska, Skórzewo.

ANEKS

WYKAZ NOWO NAZWANYCH ULIC (Uchwała Miejskiej Rady Narodowej Nr XX/143/87 z 28 maja 1987 r.)

Lp. I 'N owa nazwa 1 D'ł} chczasowe Położenie Nr czenle szkicu 1 I 2 I 3 4 5 o Dzielnica Stare Miasto 1 Naramowicka Poznańska odcinek od ul. N aramowickiej do Polnej w b. wsi Radojewo 1 2 N adwarciańska N adwarciańska od ul. Boży woja w kierunku Radojewska północnym do wsi Radojew6 1,2

Sprawozdania 3 Kresowa Kresowa zachodni odcinek ulicy do ul.

Naramowickiej w b. wsi Umultowo 4 Spokojna Spokojna od ul. Kresowej do Dolnej w b. wsi .

Umultowo 5 Urocza I Urocza od ul. Kresowej do Dolnej w b. wsi i UmuUowo 6 Poręba Poręba odcinek od ul. Kresowej do Projektowanej w b. wsi Umultowo 7 Jarowa Jarowa odcinek od ul. Kresowej do Dolnej Umultowo 8 Radłowa Radłowa odcinek od ul. Kresowej do Dolnej w b. wsi Umultowo 9 Dolna Dolna na wschód od ul. Poznańskiej w b. wsi Umultowo 10 Łagodna Projektowana od ul. Uroczej do Jarowej w b. wsi Umultowo 11 Miętowa Zielona od ul. Poznańskiej do Nadwarciańskiej w b. wsi Umultowo 12 Skrzypowa Leśna od ul. Sosnowej do N adwarciańskiej w b. wsi Umultowo / 13 Szałwiowa Sosnowa w rejonie ul. Leśnej i Mokrej w b. wsi Umultowo 14 Tymiankowa Mokra od ul. Sosnowej do N adwarciańskiej w b. wsi Umultowo 15 Umultowska Topolowa od przemianowanej ul. U multowskiej Jeziorna wraz z południowym odcinkiem ul. Jeziornej w b. wsi Umultowo 16 Maków Polnych Maki Polne od ul. N aramowickiej do T opolowej w b. wsi Umultowo 17 Zagajnikowa Zagajnikowa od ul. Naramowickiej do Topolowej w b. wsi Umultowo 13 Dzięgielowa Chabrowa od ul. Poznańskiej do Maki Polne w b. wsi Umultowo 19 Mleczowa Brzozowa na zachód od ul. T opolowej w b. wsi Umultowo 20 ' Rumiankowa Jeziorna wraz od ul. Poznańskiej w b. wsi z przedłużeniem Umultowo do Naramowickiej w b. wsi Morasko 1,2 21 Widłakpwa Pszczelna od ul. Poznańskiej do Zagajnikowej w b. wsi Umultowo 1 22 Łopianowa Polna na wschód od ul. Poznańskiej w b. wsi Radojewo . 2 23 Lubczykowa Akacjowa od ul. Poznańskiej w b. wsi Radojewo do N adwarciańskiej w b. wsi Umultowo 1,2 24 Radojewo Poznańska odc>nek od ul. Polnej w b. wsi Radojewo do granicy miasta 2 25 Halszki Halszki na wschód od ul. Poznańskiej w b. wsi Radojewo 2 26 Piołunowa Lipowa na północ od ul. Poznańskiej w b. wsi Radojewo 2 27 Podbiałowa Szkolna w rejonie ul. Poznańskiej i Lipowej w b. wsi Radojewo 2

· 171l 2 I 3 I 4 5 28 Morasko M o raska J od ul. T. Mateckiego do Lipowej Bogusławskiego I w b. wsi Morasko Poligonowa l 2 29 Morenowa bez nazwy od ul. W. Bogusławskiego do Poligonowsj w b. wsi Morasko 2 30 Meteorytowa Lipowa na zachód od ul. Poligonowej w b. wsi Morasko 2 31 N ad Różanym N ad Różanym na wschód od ul. W. Bogusławskiego Potokiem Potokiem do torów kolejowych w b. wsi Morasko 2 32 Hodowlana Słoneczna na wschód od ul. W. Bogusławskiego w b. wsi Morasko 2 33 Szklarniowa Południowa od ul. W. Bogusławskiego do N aramowickiej w b. wsi Morasko 2 34 Huby Moraskie , N aramowicka od ul. W. Bogusławskiego w b. wsi Morasko do Topolowej w b. wsi Umultowo 2 35 i Baltazara Umultowska od ul. F. Jaskowiaka w b. wsi i Lewandowskiego Morasko do Jeziornej w b. wsi Umultowo 2 36 Franciszka Franciszka od ul. W. Bogusławskiego w b. wsi J J askowiaka J askowiaka Morasko do Poznańskiej w b. wsi Radojewo 2 37 G linienko Polna od ul. F. J askowiaka do Poligonowej w b. wsi Morasko 38 Okolewo Łąkowa w rejonie ul. Poligonowej i Polnej w b. wsi Morasko 2 39 Poligonowa Poligonowa od ul. Lipowej w b. wsi Morasko do Poznańskiej w b. wsi Radoj ewo 2 40 Sióstr Bogusławskiego północny odcinek oa ul.

Misjonarek Poligonowej 2 Dzielnica Nowe Miasto 41 J anikowska Topolowa, od ul. Bałtyckiej do granic miasta bez nazwy w b. wsi Janikowo 3 42 Kołodzieja Topolowa J zachodni odcinek ul. w b. wsi I Janikowo 3 43 Prząśniczki Olszynowa między zachodnim odcinkiem ul. Topolowej i szosą będącą przedłużeniem wschodniego odcinka ul. Topolowej w b. wsi Janikowo 3 44 Kosiarzy Agrestowa równoległa do ul. Olszynowej w b. wsi Janikowo 3 Dzielnica Jeżyce 45 Chojnicka Poznańska od ul. Chojnickiej do granic miasta w b. wsi Kiekrz 4 46 Liliową Wierzbowa l w rejonie ul. Poznańskiej i Czystej l w b. wsi Kiekrz 4 .7 Pawłowicka Czysta odcinek od ul. Poznańskiej do torów l kolejowych w b. wsi Ki e krz 4 48 Kierska Kierska od ul. Poznańskiej do granic miasta Krótka w b. wsi Kiekrz 4

Sprawozdania

1 2 3 4 I 5 49 Sanatoryjna Kierska odcinek od ul. Poznańskiej do Krótkiej w b. wsi Kiekrz 4 50 Turystyczna Zielona od ul. Poznańskiej do Słowiczej w b. wsi Kiekrz 4* 51 Altanowa Słowicza od ul. Poznańskiej do Kierskiej w b. wsi Kiekrz 4 52 Willowa Słoneczna na zachód od ul. Poznańskiej wzdłuż granicy miasta w b. wsi Kiekrz"« 4 53 Wczasowa Wodna na południe od ul. Poznańskiej do jeziora w b. wsi Kiekrz 4 54 Podjazdowa Podgórna od ul. Poznańskiej wzdłuż granicy miasta do rzeki Samicy w b. wsi Kiekrz 4,5 1 55 Wilków Żeglarska od ul. Poznańskiej do Walki Morskich bez nazwy Młodych w b. wsi Kiekrz 4,5 56 Kajakowa Ogrodowa w rejonie ulic: Zeglarskiej, Działkowej i Podgórnej w b. wsi Ki e krz 4 57 Jachtowa Szeroka od u). Żeglarskiej do Podgórnej w b. wsi Kiekrz 5 58 Bojerowa Walki Młodych od ul. Podgórnej i jej przedłużenia do szosy do Szamotuł w b. wsi Kiekrz i b. wsi PGR Wielkie 5 59 Pregatowa Zajęcza od przedłużenia ul. Żeglarskiej do Walki Młodych w b. wsi Kiekrz 5 60 Korwetowa Krańcowa od przedłużenia ul. Żeglarskiej do Zachodniej w b. wsi Kiekrz 5 61 Galeonowa Południowa od przedłużenia ul. Żeglarskiej do Zurawiej 5 62 Szkunerowa Żurawia od al. T. Kościuszki do Mewiej w b. wsi Kiekrz 5 63 Karawelowa Mewia od al. T. Kościuszki do Kwiatowej w b. wsi Kiekrz 5 64 Szkutnicza Kwiatowa od ul. Szerokiej do Mewiej w b. wsi Kiekrz 5 65 Żaglowa Zachodnia od ul. Walki Młodych do Żurawiej w b. wsi Kiekrz 5 66 Morska Pawia od al. T. Kościuszki do Krańcowej w b. wsi Kiekrz 5 67 Regatowa al. T.Kościuszki od ul. Walki Młodych do ul.

Szerokiej w b. wsi Kiekrz - 5 68 Marynarska Wiśniowa od ul. Granicznej do Szerokiej w b. wsi Kiekrz - 5 69 Bosmańska Różana od ul. Granicznej do Szerokiej w b. wsi Kiekrz 5 " . 70 Kapitańska Z. Nałkowskiej na zachód od ul. Granicznej między al. T. Kościuszki i Czereśniową w b. wsi Kiekrz 5 71 Komandorska Czereśniowa na zachód od ul. Granicznej między ul. Z. Nałkowskiej i ul. Działkową w b. wsi Kiekrz 5 72 Admiralska Działkowa między ul. Walki Młodych i Ogrodową w b. wsi Kiekrz 4,5

1 1 2 3 I 4 5 73 Retmańska Graniczna 1 od al. T. Kościuszki do Podgórnej 1 w b. wsi Kiekrz 5 74 Biwakowa T. Kościuszki od ul. Podgórnej do Walki Młodych w b. wsi Kiekrz 5 75 PG R Wielkie bez nazwy łączy szosę w kierunku Szamotuł z PGR w b. wsi Wielkie 5 Dzielnica Grunwald 76 Złotowska Poznańska od ul. Złotowskiej do granicy miasta W b. wsi Skórzewo 6 77 Skórzewska Piaskowa na północny zachód od ul.

Poznańskiej w b. wsi Skórzewo 6 78 Malwowa Łąkowa od ul. Poznańskiej w b. wsi Skórzewo do Grunwaldzkiej w b. wsi Plewiska 6,7 79 Szarotkowa Skórzewska między ul. Wioślarską i Grunwaldzką w b. wsi Plewiska 7 80 Daliowa Wioślarska 00 ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 81 Lotosowa Bokserska od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 82 N agietkowa Kolarska od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 83 Narcyzowa Sportowa od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 84 Sasankowa Piękna od ul. Piaskowej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 85 Margaretkowa Piaskowa od ul. Pięknej do Bratniej w b. wsi Plew'ska 7 86 Magnoliowa Zielona od ul. Bokserskiej do Bratniej w b. wsi Plewiska 7 87 Tulipanowa Żeglarska między ul. Piękną i Sporną w b. wsi Plewiska 7 88 Storczykowa Sporna od ul. Polowej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 89 Lawendowa Bratnia od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 90 Chryzantemowa Strumykowa na wschód od ul. Łąkowej w b. wsi Plewiska w kierunku cmentarza miejskiego 7 91 Hiacyntowa Akacjowa od ul. Skórzewskiej do Polowej w b. wsi Plewiska 7 92 Floksowa Polowa między ul. Piękną i Skrajną w b. wsi Plewiska 7 93 Żonkilowa Szeroka od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 94 Lewkoniowa Leśna od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 95 Łubinowa Łączności od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 96 Gladiolowa Skrajna od ul. Skórzewskiej do Wiosennej w b. wsi Plewiska 7 97 Astrowa Czarna od ul. Polowej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7

Sprawozdania 98 Cyniowa Wiosenna między ul. Świetlicową i Czarną w b. wsi Plewiska 7 99 Macierzankowa Zieleńcowa od ul. Wiosennej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7* 100 Różyczkowa Różana między ul. Skrajną i Zielarską w b. wsi Plewiska 7 101 Gerberowa Świetlicowa od ul. Skórzewskiej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 102 Frezjowa Zielarska między ul. Łąkową i torami kolejowymi w b. wsi Plewiska 7 103 Kaliowa Laskowa od ul. Andrzejewskiego do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 104 Krokusowa Poznańska od ul. Andrzejewskiego do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 105 Maciejkowa Techniczna między ul. Zielarską i Warsztatową w b. wsi Plewiska 7 106 Kaczeńcowa Warsztatowa od ul. Zielarskiej do Andrzejewskiego w b. wsi Plewiska 7 107 Begoniowa Rzemieślnicza między ul. Warsztatową i Skórzewską w b. wsi Plewiska 7 108 Piwoniowa Andrzejewskiego od ul. Zielarskiej do Grunwaldzkiej w b. wsi Plewiska 7 109 Stokrotkowa Spółdzielcza od ul. Czarnej do Grunwaldzkiej w b. wsi Plewiska 7 110 Goździkowa Krótka między ul. Poznańską i Grunwaldzką w b. wsi Plewiska 7 111 Irysowa Wąska od ul. Spółdzielczej do Łąkowej w b. wsi Plewiska 7 112 Grunwaldzka Grunwaldzka odcinek od ul. Łąkowej do linii kolejowej w kierunku Zbąszynia w b. wsi Plewiska 7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.07/09 R.56 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry