RAHUIAKZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Osobliwości języka poznaniaków; Kopiec Wolności; Jubileusz 60-lecia Radia i 3 -lecia Telewizji; Został tylko podków ślad; Tradycje gęsi świętomarcińskiej; Och - te Francki czYli Dzień Kobiet. Spotkania w "Mozaice" cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem. Zostały one nagrane na taśmę magnetofonową jako materiał archiwalny, niektóre utrwalono również fotograficznie. Zorganizowano także zwiedzanie Muzeum-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny oraz dwa spacery po Cytadeli oraz Wzgórzu Sw. Wojciecha.

rr.DZIAŁALNO ĆMERYTORYCZNA

Komisja Wykładów i Przechadzek (przewodniczący dr Ludwik Gomolec)

W okresie sprawozdawczym zorganizowała 25 wykładów i spotkań, w tym jedno wspólnie z poznańskim Stowarzyszeniem Miłośników Morza - z matkami chrzestnymi polskich statków oraz drugie - z twórcami Muzeum Literackiego Ignacym Mosiem i Marianem Walczakiem. Udział w spotkaniach wzięło 258 słuchaczy. W spotkaniu młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego z prof. drem Zbigniewem Zakrzewskim uczestniczyło 268 osób. W poniedziałkowych wykładach organizowanych tradycyjnie w sali Pałacu Działyńskich uczestniczyło 1534 osób. Zorganizowano 11 niedzielnych przechadzek, w których wzięło udział ok. 250 osób.

Komisja Wystaw (przewodniczący Łucjan Rabski)

W okresie sprawozdawczym zorganizowała 11 ekspozycji, w tym 7 indywidualnych. Prezentowano: portrety, martwą naturę, pejzaże wielkopolskie, zabytki kultury, marynistykę. Obrazy olejne i ceramikę Melanii Gatzowej eksponowano w styczniu 1987 r.; gobeliny Danuty Napierałowej - w lutym; malarstwo olejne Elżbiety Kurek - w marcu; malarstwo Karola Mielżyńskiego - na przełomie maja i czerwca. Wystawę pt. Reklama w międzYwojennym Poznaniu Janusza Pazdera urządzono na przełomie lutego i marca 1987 r.; wystawę zbiorową pejzaży wielkopolskich członków Poznańskiego Stowarzyszenia Plastyki Nieprofesjonalnej - w lipcu; wystawę poplenerową Pobierowo 1987 - w październiku i listopadzie 1987 r. Pokonkursową wystawę młodzieżową Nasz nowy Poznań eksponowano na przełomie lutego i marca 1987 r., natomiast wystawę marynistyczną Jerzego Fronczyka - w grudniu.

Komisja Młodzieżowa (przewodnicząca Zofia Paszkiewicz)

Według stanu na dzień 1 marca 1988 f., funkcjonowało 48 szkolnych Kół Miłośników Miasta Poznania. W 1987 r. z Towarzystwem współpracowało 57 szkół, w tym 16 ponadpodstawowych oraz Klub Sześciu Kontynentów z Pałacu Kultury. W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała 17 sobotnich przechadzek po mieście, w którym uczestniczyło łącznie ok. 3560 osób, w tym ok. 290 nauczycieli. W tradycyjnym czynie Młodych Miłośników Miasta przy porządkowaniu cmentarzy na Cytadeli w kwietniu i wrześniu uczestniczyło ponad tysiąc chłopców i dziewcząt, pod opieką 70 nauczycieli, przepracowując 2190 godzin. Zorganizowano również dwie wycieczki autokarowe pt. Nowoczesna gospodarka na Piastowskim Szlaku dla szkół podstawowych oraz Siadami zasłużonych rodów wielkopolskich dla szkół ponadpodstawowych. W konkursie nt. "Z Poznania do Polski i w świat" wzięło udział 29 szkół. Wpłynęły łącznie 173 prace, napisane przez 253 uczniów, pod opieką 32 nauczycieli. Przyznano 5 nagród I stopnia (z wyróżnieniem), 39 nagród I stopnia (w tym 15 indywidualnych), wyróżniając m. in. takie tematy jak: Poznań handlową stolicą Polski i Bratnie miasta.

Komisja Wyróżnień i Odznaczeń (przewodniczący Jerzy Mądrzak)

W 1987 r. Komisja przyznała 32 Odznaki Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania (29 złotych i 3 srebrne). Na wniosek Komisji Młodzieżowej, nauczycielom -opiekunom Kół Młodego Miłośnika Poznania wręczono 11 odznak (w tym 8 złotych), natomiast na wniosek Klubu im. Stanisława Strugarka przyznano 6 odznak złotych. Pozostałych 15 odznak złotych otrzymali aktywni członkowie Towarzystwa.

III. WSPÓŁPRACA

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo współpracowało w różnym zakresie z Kuratorium Oświaty i Wychowania, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ze Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym. Utrzymywało ponadto bezpośrednie kontakty z muzeami, ze Społecznym Komitetem Odbudowy Palmiarni oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Współpraca ta stwarzała możliwości wymiany doświadczeń w realizacji programu kulturalno-oświatowego . Zarząd Towarzystwa uważa, że zrealizował swoje podstawowe cele

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry