MFIUJABZ:nie wysiłki zmierzające do wzrostu ilościowego członków Towarzystwa. Prowadzono działalność kulturalno-oświatowa, wdrażano nowe kierunki i formy pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną. Zarząd występował ze skutkiem niejednokrotnie pozytywnym do władz administracyjnych w sprawach ochrony poznańskiego dziedzictwa kulturowego, współpracując w tym zakresie z władzami miasta. Problemy wyglądu i porządku w mieście niejednokrotnie były przedmiotem konkretnych rozmów przedstawicieli Zarządu z władzami administracyjnymi. Rozpatrywano więc m.in. sprawy uporządkowania zaplecza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego, budownictwa plombowego w śródmieściu, uporządkowania starego koryta Warty, Kopca Wolności, tablic pamiątkowych, nazewnictwa ulic, estetyki witryn sklepowych. Zarząd kilkakrotnie kontaktował się bezpośrednio z wiceprezydentami Poznania Mirosławem Kopińskim i Bogdanem Zastawnym oraz z kierownictwem Wydziału Kultury i Sztuki - Andrzejem Goćwinskim i Hanną Rubas.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

W siedzibie Towarzystwa zorganizowano spotkanie z uczestnikami Letniej Szkoły Ekonomicznej, podczas którego goście wysłuchali informacji o dziejach i aktualnych problemach Poznania oraz o formach działalności Towarzystwa.

Koło Przyjaciół Osiedla Warszawskiego

Koło zrzeszało według stanu na dzień 31 grudnia 1987 r. 62 członków. Zarząd odbył 6 posiedzeń. Odbyło się również Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. Tradycyjnie organizowano dla młodzieży szkolnej takie imprezy, jak konkursy wiedzy o tematyce historycznej, rysunki na chodnikach. Występem artystycznym uczczono rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz pamięć mieszkańców osiedla - ofiar faszyzmu hitlerowskiego w latach okupacji. Zorganizowano 4 odczyty poświęcone m. in. Karolowi Marcinkowskiemu i Armii "Poznań". N a jednej z imprez koncertowała orkiestra dęta z Rogoźna. Zorganizowano dwie przechadzki po Poznaniu dla mieszkańców Osiedla Warszawskiego.

Koło przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"

Koło według stanu na dzień 31 grudnia 1987 r. liczyło 54 członków.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań plenarnych i 6 posiedzeń Zarządu. Tematyka zebrań dotyczyła przede wszystkim bieżącej działalności organizacyjnej oraz cyklu historycznego o Poznaniu, w tym - sprawy rekonstrukcji Kopca Wolności na Malcie. Kilkakrotnie nadawano krótkie audycje o Poznaniu przez zakładowy radiowęzeł. Współpracowano z redakcją gazety zakładowej "Nasza Trybuna", a zwłaszcza jej dodatkiem turystycznym "Kociołek". Dla członków Koła abonowano książki o dziejach regionu (11 tytułów)

MFfUIAKZoraz "Kronikę Miasta Poznania". Wspólnie z Komisją Fabryczną W-2 zorganizowano 3 autokarowe wycieczki po Wielkopolsce. W cyklu "Zwiedzamy poznańskie placówki muzealne" Koło zawitało do Muzeum-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Dla fabrycznej organizacji młodzieżowej wygłoszono prelekcje o Kopcu Wolności i siedemdziesięciopięcioleciu Klubu Sportowego "Warta". Wspólnie ze związkowcami z W-2 zorganizowano konkurs fotograficzny pt. Mój Poznań. Wspólnie z Klubem-Komisją Poznańskiego Związku Filatelistów "Posnaniana" zorganizowano III Spotkanie "Posnaniana".

Klub- Komisja "Posnaniana"

Klub liczy aktualnie 54 członków. Ok. 30% członków Klubu to osoby spoza Poznania. Klub zorganizował 3 spotkania oraz pokaz filatelistyczny połączony z ekspozycją fotogramów o historii palmiarni poznańskiej. Poprzez zainteresowania filatelistyką - członkowie Klubu propagują wiedzę o Poznaniu i regionie wielkopolskim w myśl hasła "Nic co poznańskie - nie jest nam obce".

Koło przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Koło funkcjonuje od 1986 r. i zrzesza 19 członków. Poza wewnątrzorganizacyjną, Koło nie prowadzi innej działalności.

Osiedlowe Koło na Dębcu

Według stanu na 31 grudnia 1987 r. Koło zrzeszało 18 członków. W okresie sprawozdawczym odbyło 7 zebrań poświęconych głównie sprawom wewnątrzorganizacyjnym. Koło uczystniczyło w imprezach organizowanych w Klubie "Komar" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "H. Cegielski" na Osiedlu Dębieckim. Zorganizowano wspólnie spotkania z zastępcą dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Wojewódzkiego Tadeuszem Gałeckim (plany rozwojowe Poznania, rozwój tras komunikacyjnych, przebudowa ulic) i z Teresą Daleszyńską na temat wpływu odżywiania się na organizm ludzki. W październiku 1987 r. zorganizowano wycieczkę autokarową po wznoszonych osiedlach poznańskich.

Klub im. Stanisława Strugarka Klub liczy 143 członków. Odbyło się w sumie 7 zebrań zarządu Klubu. W sali Klubu "Mozaika" Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego Spółdzielczości Pracy zorganizowano 6 wieczornic, poświęconych tematom:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry