TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

:rIII J....... _

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU (11 III 1987 - 9 III 1988)

L DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Całokształtem działalności Towarzystwa kierował Zarząd, który nadtonadzorował i koordynował działalność ogniw organizacyjnych Towarzystwa: Koła przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Koła Przyjaciół Osiedla Warszawskiego, Osiedlowego Koła Dębieć, Koła przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Piątkowie, Klub im. Stanisława Strugarka, Chóru "Collegium Posnaniense" pod dyrekcją Barbary Nowak oraz komisji problemowych: Organizacyjno-Gospodarczęj, Wykładów i Przechadzek, Ochrony Zabytków Kultury i Ochrony Srodowiska, Wystaw, Młodzieżowej, Zasłużonych i Nazewnictwa, Informacji i Współpracy oraz Czynów Społecznych, Odznaczeń i Wyróżnień. Ukonstytuowany w dniu 11 marca 1987 r. trzydziestoosobowy Zarząd nie zmieniał w roku sprawozdawczym swego składu. Według stanu na dzień 31 grudnia 1987 r. Towarzystwo zrzeszało 841 członków indywidualnych i 51 członków zbiorowych oraz 48 kół szkolnych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 74 nowych członków, zmarło 21, skreślono 116. Jednym z ważnych elementów działalności Towarzystwa były posiedzenia plenarne Zarządu, których odbyło się w sumie 4, natomiast posiedzeń Prezydium - 7. Problematyka posiedzeń dotyczyła przede wszystkim spraw wewnątrzorganizacyjnych, m. in. działalności komisji problemowych i kół środowiskowych. Dyskutowano również nad sprawami budżetowo- finansowymi i gospodarczo-organizacyjnymi. Zarząd podejmował wiele inicjatyw poszerzających działalność statutową oraz w zakresie realizacji wniosków z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Podejmowano skutecz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry