POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE W LATACH 1985 - 1986

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 17 min.

Przez salon Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego przewinęło się w 1985 r. prawie 44 300 zwiedzających; zorganizowano łącznie 19 wystaw, w których prezentowało swe zdjęcia lub zestawy - razem ponad 2500 fotogramów - aż 467 autorów. Niemal identyczny pod tym względem był rok 1986 (18 wystaw; prawie 2500 fotogramów; 388 autorów; odwiedziło salon 44 500 osób).

Cykl wystawowy bywał rozny, ale przeciętnie każda wystawa eksponowana była w salonie ok. 14 dni. Zdarzało się jednak, że niektóre prezentacje (np. Venus) przedłużano do miesiąca. Rok 1985 zapoczątkowała (9 I) ekspozycja drugiej części zestawu fotogramów pochodzących z rozstrzygniętego w 1984 r. konkursu XVI Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych. W ramach drugiej części pokazano a * fotogramy 25 autorów. Frekwencja nie była tym razem zbyt duża. Odwiedziło wystawę zaledwie... 246 osób. Mniej popularna była także kwietniowa wystawa 62 prac Antoniego Ruta pn. Bez tytułu; obejrzało ją nieco ponad 300 osób. Inne ekspozycje miały lepszą frekwencję. I tak prawie 1200 zwiedzających obejrzało zestaw fotogramów Hiroszima - 1945 - Nagasaki, na których kilkunastu autorów z Japonii przedstawiło w styczniu tragedię obu miast po wybuchu zrzuconych na nie bomb atomowych. Cieszyła się też powodzeniem (659 zwiedzających) ekspozycja zdjęć pię

ciu braci Biegowskich z Trzcianki, którzy w lutym zaprezentowali 56 fotogramów o różnej tematyce. Natomiast pośmiertna wystawa (16 II - 5 III) prac znanego fotografika Maksymiliana Myszkowskiego (117 prac) zainteresowała już ponad 2200 osób. Podobną frekwencją cieszyła się ekspozycja ponad 100 barwnych fotogramów pl. Argentyna i jej ludzie w marcu 1985 r. W kwietniu 1985 r. przedstawił 140 zdjęć - opatrzonych wspólnym tytułem Dzieci - Janusz Kostrzewski. Obejrzało tę ekspozycję ponad 1400 zwiedzających. Natomiast rekord frekwencji pobiła w maju wystawa 71 fotogramów pochodzących z pleneru aktu "Książ 84", przygotowana przez Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne. Zwiedziło ją prawie 12 tys osób. Rekord ten został jednak pobity już w kilka miesięcy później, kiedy to (4 IX -12 X) w dwóch częściach pokazano prawie 120 fotogramów z krakowskiego konkursu "V enus 84", bowiem przez salon Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przewinęło się wówczas bez mała 14 500 zwiedzających. Wystawa ta udowodniła zarazem, że z każdym rokiem podnosi się poziom międzynarodowego konkursu na akt i portret kobiecy, organizowanego przez Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne.

Pozostałe ekspozycje salonu w 1985 r.

nie notowały już tak wysokiej frekwencji. Prawie 1300 osób obejrzało czerwcową wystawę pl. Stara gwardia,.

Sprawozdaniaprezentującą fotogramy (130) członków Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego i Wielkopolskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików. Każdy spośród 33 autorów przedstawił po kilka zdjęć o zróżnicowanej tematyce. Zarazem - w dniu otwarcia (8 VI) prezes "Wielkopolskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików J arosław Stanisławski wręczył dyplom pochwalny ministra kultury i sztuki zasłużonemu fotografikowi Zbigniewowi Otarąpalskiemu. Podobny dyplom - za propagowanie fotografii trójbarwnej przyznany został pośmiertnie Władysławowi Rutowi. Żywym zainteresowaniem 2635 zwiedzających - cieszyła się pokonkursowa wystawa IX "Foto-Expo" z 1985 r. Organizatorem tej imprezy było Towarzystwo, a współorganizatorem - Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Konkurs i wystawa przebiegały pod patronatem prezydenta Poznania oraz Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) i Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Na konkurs ten - pod tradycyjnym tytułem Kim jesteś młody człowieku? 157 autorów przysłało 731 prac z Argentyny, Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Grecji, Indii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jury konkursu, pod przewodnictwem Jerzego Lewczyńskiego (Gliwice), zakwalifikowało do finału 147 fotogramów, pochodzących od 73 autorów. Grand Prix otrzymał Bogusław Nieznalski, zaś Złoty Medal - Pedro L. Raota (Argentyna). Złoty medal FIAP przyznano Fotisowi Kazazisowi ( Grecja). Odbyły się w- salonie jeszcze wystawy prac: Witolda Przymuszały (przełom czerwca i lipca), którą zwiedziło ponad 600 osób; Jerzego Biniaka, którą obejrzało nieco ponad 600 zwiedzających; Małe Formaty przygotowana

przez Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne (1200 zwiedzających) oraz zbiorowa Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pl. Prezentacje 85. Tę ostatnią ekspozycję, obejmującą 134 fotogramy 23 autorów zwiedziło prawie 1200 osób. Mniejszą frekwencję zanotowano w listopadzie na VI Międzystowarzyszeniowym Salonie Jesiennym. Tutaj prezentowali swe prace członkowie towarzystw fotograficznych z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Poznania i Warszawy. Przedstawiono 128 fotogramów 32 autorów. Wcześniej obradowało jury, które przyznało I nagrodę za zestaw zdjęć Zdzisławowi Bynkiewiczowi (Białystok). Nagrodę Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otrzymał białostoczczanin Marek Dolecki.

Powodzeniem cieszył się piąty z kolei "Salon dla Poznaniaków". Odbył się on w dniach od 20 do 28 listopada, a zgromadził 915 różnych zdjęć. Salon ten ma na celu prezentację zdjęć dostarczonych przez mieszkańców Poznania -fotogramów zarówno starych, jak i współczesnych. I nagrodę przyznano Robertowi Gauerowi, za zestaw zdjęć rodzajowych i pejzaży. Natomiast nagrodę za zestaw zdjęć starych otrzymała Urszula Wieszczeczyńska (Cztery pokołenia mojej rodziny 1850 - 1933). Publiczność odwiedzająca V Salon dla Poz-naniaków przyznała swoją nagrodę Antoniemu Wójcikowi. W dniu 11 listopada urządzono II Festiwal Przeźroczy "Poznań 85". Prace swe zgłosiło 47 autorów (166 przeźroczy) w kategorii prac pojedynczych oraz 19 tzw. sekwencji. Jury przyznało puchar i dyplom Romanowi Bródce - za przeźrocza w kategori prac pojedynczych. W grupie sekwencji również puchar i dyplom otrzymał Andrzej Noskowiak. W pokazie przeźroczy uczestniczyło 70 osób. Odbyło się też kilka wystaw, których współorganizatorem było Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne. I tak: 25

stycznia w Muzeum Rzemiosł Artystyczcznych na Wzgórzu Przemysława otwarto wystawę poświęconą pomięci Tadeusza Cypriana. Zdjęcia udostępniła córka artysty, a było ich 250. Ta wielce interesująca ekspozycja, stanowiąca przegląd twórczości T. Cypriana, wzbudziła duże zainteresowanie. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Cyprain był także wybitnym teoretykiem fotografii i pozostawił po sobie wiele publikacji książkowych wydanych w znacznych nakładach, przydatnych zarówno dla fachowców jak i amatorów. W dniach od 21 do 26 lutego w Pałacu Kultury trwała wystawa pl. Moje miasto Poznań, prezentująca zdjęcia ze zbiorów członków Towarzystwa. Ekspozycję tę przygotowano w związku z obchodami czterdziestolecia wyzwolenia Poznania.

Natomiast w marcu, w "Empiku" przy ul. Ratajczaka prezentowane były zdjęcia Dobiesława Wielińskiego pod wspólnym tytułem Droga do 50 000. Był to reportaż z produkcji samochodów "Tarpan" w Fabryce Samochodów Rolniczych. Wypada odnotować urządzoną w Izbie Rzemieślniczej (10 - 20 IX) VII wystawę Fotografii Rzemiosła Wielkopolskiego.

Obejmowała ona 150 fotogramów, w tym także członków Towarzystwa: Ryszarda Galowskiego i Stanisława Kalbarczyka.

Pośmiertnie wystawiono zdjęcia Józefa i Maksymiliana Myszkowskich oraz Władysława Ruta. Łącznie pokazano prace 50 autorów. Sezon wystawienniczy w 1986 r. zapoczątkowano retrospektywną wystawą dziel Bolesława Garduiskiego (1885-1961,) znanego fotografika krakowskiego. Obejmowała ona 117 prac. W połowie stycznia otwarto interesującą ekspozycję Barbary Jahołkowskiej-Guinochet z Paryża pl. Modus Operandi, a w lutym pl. Remi* 85, przygotowaną przez Ostrowski -Dom Kultury w Ostrowie Wlkp., która obejmowała 106 fotogramów 27 autorów.

Prawie 7500 osób zwiedziło marcową wystawę aktu Andrzeja Zygmuntowicza (Warszawa). Zaprezentował on 47 fotogramów wysokiej klasy. Znaczną frekwencję zanotowano (2790 zwiedzających) na wystawie zbiorowej pl. Foto-Zart 81-85, zestawionej przez Legnicki Klub Fotograficzny. Bardzo interesująca okazała się ekspozycja 88 fotogramów Zbigniewa Szydły (Wielka Brytania) pl. Reportaż - Portret. Obejrzało ją prawie 2750 osób.

N a dorocznej ekspozycji Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego pl. Przegląd 86 wystawiono 78 zdjęć 18 autorów. Przed udostępnieniem zwiedzającym ekspozycji obradowało jury, które rozdzieliło nagrody. Pierwszej nie przyznano, zaś druga przypadła Jackowi Szwajorkowi.

Kolejną wystawą indywidualną była ekspozycja 56 prac Marii HerkL Przedstawiła ona krajobrazy polskie i architekturę węgierską. Natomiast na przełomie maja i czerwca można było oglądać ekspozycję z międzynarodowego konkursu "Interfoto 3x3 - Przyjaźń" oraz zdjęcia Thacka Thomasa (Republika Federalna Niemiec) pl. Islandia. Tatry to tytuł ekspozycji (107 zdjęć 18 autorów) przygotowanej w czerwcu przez Spółdzielczy Klub Fotograficzny "Pryzmat". Zwiedziło ją prawie 1600 miłośników fotografii. Również w czerwcu bywalcy salonu mogli oglądać dwie ekspozycje autorów z Republiki Federalnej Niemiec: 87 prac Heinricha Riebesechla oraz 36 plansz ze zdjęciami Petera Rathmanna.

Najwyższą frekwencję w 1986 r. zanotowano na IV Poplenarowej Wystawie "Akt - Oleśnica 84", przygotowanej przez dolnośląskie towarzystwa fotograficzne (67 prac 22 autorów). Zdjęcia na tej wystawie były niewątpliwie kontrowersyjne w treści i stylu, a obejrzało ją prawie 9500 zwiedzających. Nieco mniej, bo 8 tys osób zobaczyło w październiku wystawę retrospektywną, przygotowaną z okazji dwudziestolecia dzia

Sprawozdania

łalności Lecha Morawskiego. Zaprezentował on 87 fotogramów, głównie aktów. N a przełomie października i listopada 1986 r. urządzono koiejny, VI "Salon dla Poznaniaków", który zgromadził 667 zdjęć. Jury przyznało I nagrodę Rafałowi Rosiejce za zestaw zdjęć współczesnych. Za komplet zdjęć naj starszych nagrodę otrzymała Janina TabrowskaStolarczyk, a nagrodę publiczności - Urszula Ginter-Ożóg.

Jeszcze w listopadzie urządzono w salonie ekspozycję zdjęć pochodzących z archiwum Towarzystwa. Objęła ona 72 prace. Frekwencja na tej wystawie nie przekroczyła tysiąca osób. Natomiast ponad półtora tysiąca zwiedzających obejrzało wystawę pl. Prezentacje 86, mającą na celu przedstawienie dorocznego dorobku 24 członków Wielkopolskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików. N a grudzień przypadła ekspozycja XVII Biennale Fotografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych. Na konkurs wpłynęło 629 prac czarno-białych i kolorowych oraz 439 przeźroczy, a także trzy diaporamy (przeźrocza ułożone tematycznie i prezentowane z podkładem muzycznym). Jury, pod przewodnictwem Pawła Perscińskiego, zakwalifikowało na wystawę 167 fotogramów od 56 autorów oraz 260 przeźroczy (19 autorów) i trzy diaporamy. Grand Prix otrzymał Przemysław Sujak, w dziale fotografii przyrodniczej zaś tę samą nagrodę przyznano Vytantesowi Sestanaskasowi (Zwią

zek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W dziale przeźroczy Grand Prix otrzymał Wiesław Lipiec. Wystawę pokonkursową zwiedziło ponad 1400 osób. W latach 1985 - 1986 urządzono »dziesięć konkursów na najlepsze zdjęcie miesiąca. Niestety, nie cieszyły się one powodzeniem. Frekwencja nie przekraczała kilkunastu osób. W dniu 18 marca 1986 r. przy udziale 56 członków, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Po przedstawieniu przez ustępujący zarząd dokonań w latach 1984 i 1985 oraz po dyskusji wybrano nowe władze. Prezesem został Piotr J. Jasiński, zaś wiceprezesem Lech Morawski. Na sekretarza wybrano Rafała Drozdowskiego, a na skarbnika - Grzegorza Kowalewicza. Ponadto do zarządu weszli: Mariusz Forecki, Gabriela Rasiak, Henryka Serafin, Mariusz Tarkowski. Wybrano też do Komisji Rewizyjnej Andrzeja Pilarskiego i Stefana Wojneckiego oraz do Sądu Koleżeńskiego - Marię Herkt, Lecha Kopczyńskiego i Ryszarda Zielewicza. W kwietniu 1985 r. Lech Morawski otrzymał - przyznany mu przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego - Dyplom za całokształt dorobku artystycznego, a w miesiąc później - Sylwester Mincikowski otrzymał Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, zaś Janusz Kostrzewski - Odznakę Honorową Miasta Poznania.

Okres

29 XII 1984 9 I 1985

11 I - I II

1 - 13 II

16 II - 5 III

7 - 22 III

23 III - 3 IV

2 - 14 IV

16 - 30 IV 2V-5VI

8 - 21 VI

22 VI - 6 VII

19 VIII - 3 IX

4 fx - 12 X

Sprawozdania

ANEKS

WYSTAWY W SALONIE TOWARZYSTWA w latach 1985 - 1986

Nazwa

II część XVI Biennale F otografii Przyrodniczej Krajów Socjalistycznych Hiroszima - 1945Nagasaki Wystawa pięciu braci Biegowskich Wystawa pośmiertna

Argentyna i jej ludzie Moje zapiski z ostatnich lat

Dzieci

Bez tytułu "Akt - Książ 84"

Stara Gwardia

Autorzy

Zbiorowab>

Maksymilian Myszkowski

Zbiorowa

Marek Dolecki

Janusz Kostrzewski

Antoni Rut Zbiorowa

Wystawa indywidual- Witold na Przymuszała

Wystawa indywidualna "Wenus 84"

Jerzy Biniek

Zbiorowa

Liczba zwiedza - jących 4 11 709

Pochodzenie

Międzynarodowe

Japonia

Trzcianka

Związek Polskich Artystów Fotografików i Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Argentyna Białostockie Towarzystwo Fotograficzne Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne

G liwic!kie T owarzystwo Fotograficzne Związek Polskich Artystów F otografi - ków Okręgu Wielkopolskiego 1 Poznańskie Towarzystwo F otograf!Qzne PoznansKle .1 owa - rzystwo Fotograficzne

» i

Międzynarodowa - Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne 14-31 X

3 - 19 XI

20 - 28 XI

30 XI - 12 XII

14 XII 1985 2 I 1986

4- 17 I

18 - 30 Il - 14 II

15 II - 14 III

16-27 IIIl - 10 IV

12 - 24 IV

3-17 V

19 V - l VI "Foto-Expo 85"

"Małe Formaty 84"

V "Salon dla Poznaniaków"

VI Międzystowarzyszeniowy Salon J esienny

"Prezentacj e 85"

Retrospektywna 1885 - 1961

Modus Operandi

Remis 85

Akt

Foto-Żart 81 - 85

Wystawa indywidualna "Przegląd 8 6"

Krajobra:(Jl polskie i architektura węgierska "Interfoto 3 x 3 Przyjaźń" oraz Islandia

Sprawozdania

>>>

Jt

Bolesław Gard ulski (pośmiertna) Barbara J ahołkowska-Guinochet Zbiorowa

Andrzej Zygmuntowicz Zbiorowa

Zbigniew Szydło Zbiorowa

Maria Herkt

Zbiorowa (pokonkursowa) Thack Thomas 2635c. d. aneksu

Międzynarodowa - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Międzynarodowa - Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Białostockie; Bydgoskie; Katowickie; Poznańskie i Warszawskie Towarzystwa Fotograficzne Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski

468 Kraków

765 Francja

770 Ostrowski Dom Kultury 7483 Warszawa

Legnicki Klub Fotograficzny Wielka Brytania

Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Międzynarodowa i Republika Federalna Niemiec 3 - 13 VI

15-24 VI

26 VI - 15 VII

27 VIII - 24 IX

26 IX - 22 X

24 X - 3 XI

7 - 20 XI

21 XI - 3 XI I

6 XII 1986- 6 I 1987

Tatry

Indywidualna

Indywidualna

IV Poplenerowa wystawa "Akt-Oleśnica 84" Retrospektywna wystawa 1966 - 1986

VI "Salon dla Poznaniaków"

Z archiwum Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego "Prezentacje 86"

XVII Biennale F 0tografri Przyrodni - czej Krajów Socjalistycznych

Sprawozdania Zbiorowa 1559

Heinrich Riebesechl Peter Rathmann Zbiorowa

Lech Morawski

Zbiorowa

Zbiorowa Spółdzielczy Klub Fotograficzny "Pryzmat" Republika Federalna Niemiec

>>>

Dolnośląskie Towarzystwa Fotograficzne Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Wielkopolskiego 1 Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Wielkopolskiego Międzynarodowa

50 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ

Rozwój Osiedla Warszawskiego stworzył potrzebę budowy w nim szkoły. Podjęto ją z funduszów miejskich, kończąc w 1936 r. Organizację Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia Nr 46 rozpoczęto w niezupełnie gotowym do użytku budynku na początku roku szkolnego 1936/ 1937. Zapisane do tej szk,oły dzieci uczyły się przez pewien czas w pawilonie Szkoły Nr 3 na Sródce. Nowy budynek szkolny przekazany został do użytku w dniu 13 stycznia 1937 r. Szkoła otrzymała imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a kierownikiem został Tadeusz Maciejewski. Budynek odpowiadał nowoczesnym wymogom higienicznym i estetycznym. W roku szkolnych 1938/1939 w 15 oddziałach uczyło się 722 uczniów. Działały dwie drużyny Związku Harcerstwa Polskiego i koło Polskiego Czerwonego Krzyża. II wojna światowa rozproszyła grono nauczycielskie i uczniów. Tadeusz Maciejewski zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen, a nauczyciel Józef Glinka poległ w kampanii wrześniowej. Okupanci zamienili szkołę na magazyn wojskowy. Podczas walk o wyzwolenie Poznania, gmach szkoły został częściowo zniszczony, jednak już z dniem 17 kwietnia 1945 r. 501 uczniów rozpoczęło w nim pierwszy w wyzwolonej ojczyźnie rok szkolny. Jednocześnie 126 osób uzupełniało wykształcenie na kursach popołudniowych w zakresie szkoły podstawowej dla młodzieży poza wiekiem szkolnym. Organizacją pracy szkoły kierował Józef Kania, mianowany później kuratorem Okręgu Szkolnego na Ziemiach Odzyskanych. Nauka odbywała się w trudnych warunkach. Gmach był bez szyb w oknach, bez sprzętu i pomocy naukowych, z uszkodzonymi drzwiami i parkietami. Szkoła przejściowo nosiła Nr 28, od 1 czerwca wróciła do Nr. 46, zaś dopiero 26 października 1945 r. Magistrat sprawił jej 150 ław dwusiedzeniowych. Z dniem 1 września 1945 r. obowiązki kierownika szkoły objął Albin Plewa, który funkcję tę pełnił dwanaście lat. Baza materialna polepszała sit* z każdym rokiem. Rozwijała się też działalność pozalekcyjna, O czym świadczyły urządzane często amatorskie imprezy artystyczne dla środowiska. Osiedle rozrastało się i przybywało także uczniów. Z dniem 1 września 1957 r. kierownictwo szkoły przejął Henryk Dałkowski.

W roku szkolnym 1960/1961 w 22 oddziałach uczyło się aż 915 dzieci.

10 Kronika 2/88

Jubileusze

.".J.',,,..... II

',', '£ . n

Szkoła Podstawowa Nr 46 w dniach jubileuszu

Szkoła czynnie włączyła się w obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Dużą wagę przywiązywano do wychowania fizycznego, mImo braku sali gimnastycznej. W 1964 r. na Osiedlu Warszawskim powstała nowa szkoła - Nr 86, dla dzieci w południowej części osiedla, a szkoła Nr 46 skupiała odtąd jedynie uczniów z jego północnej części. Warunki pracy polepszały się. W latach 1964 - 1968 funkcję kierownika szkoły pełnił Jerzy W ojtkowiak. Z dniem 1 września 1968 r. na siedemnaście lat kierownictwo objęła Mirosława Tarasiewicz. Z jej inicjatywy podjęto szerokie prace o charakterze modernizacyjnym i remontowym. Urządzono pracownie do nauczania wszystkich' przedmiotów, wyposażono je w sprzęt audiowizualny. Podjęto starania o nadanie szkole imienia. Nastąpiło to w dniu 19 maja 1971 r. Odtąd szkoła nosi imię Marii Dąbrowskiej. Otwarto również Izbę Pamięci Narodowej. Ważnym momentem w życiu szkoły była uroczystość nadania sztandaru (6 X 1974 r.). Podjęto starania o budowę sali gimnastycznej. Dużą pomocą <w tym zakresie służył dyrekcji szkoły Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy - Przedsiębiorstwo Projektowo- Technologiczne Przemysłu Taboru Kolejowego "Taskoprojekt". W roku szkolnym 1977/1978 oddano do użytku wschodnie skrzydło budynku z salą gimnastyczną, szatniami i nową kotłownią, a 'także nowocześnie zagospodarowane boisko szkolne. Zwiększono zakres funkcji opiekuńczej szkoły. Obok świetlicy, działającej od wielu lat, zorganizowanp klasę przedszkolną, powstało wiele zespołów gimnastyki korekcyjnej i wyrównywania wiedzy.

\ĄJ

Od dnia 1 września 1985 r. dyrektorem szkoły jest Krystyna Jaraczewska. Z jej inicjatywy podjęto przygotowania do obchodów jubileuszowych. W jubileuszowym roku szkolnym 1986/1987 szkoła liczyła 353 uczniów i 37 dzieci przedszkolnych. Miała 18 oddziałów, w tym 2 przedszkolne; 30 nauczycieli pełnozatrudnionych i 5 pracujących na część etatu. Działały organizacje młodzieżowe, takie jak: Samorząd Szkolny, Szczep Związku Harcerstwa Polskiego, szkolne koła: Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego T owarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, szkolne kółko sportowe, kasa oszczędności i spółdzielnia uczniowska. Młodzież mogła rozwijać swe zainteresowania i uzdolnienia w kołach: historycznym, geograficznym, fizycznym, matematycznym, małych form teatralnych, recytatorskim, plastycznym, miłośników książki oraz chórze szkolnym. Miarą wysokiego poziomu nauczania i wychowania mogą być liczne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu wojewódzkim. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (27 VI 1986 r.) podjęto uchwałę w sprawie obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły. Uznano, że obchody winny być tak zorganizowane, by przyczyniły się do integracji społeczności szkoły i środowiska, gdyż wielu rodziców dzisiejszych uczniów jest jej absolwentami. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 1986/1987 zatwierdzony do realizacji obejmował m. in. zadanie: "Kształcenie postaw obywatelskich i uczuć patriotycznych poprzez indywidualne zaangażowanie się każdego ucznia w obchody pięćdziesięciolecia szkoły". Temu celowi służyć miały różnorodne konkursy oraz prace społecznie użyteczne na rzecz szkoły i klasy. Hasło roku brzmiało: Nauką i pracą czcimy pięćdziesięciolecie naszej szkoły". Ustalono termin głównej uroczystości na dzień 17 stycznia 1987 r. Powołano Społeczny Komitet Obchodów w składzie: Zenon Zieleziński (przewodniczący). Jarosław Jakubowski (zastępca), Danuta Sobańska (sekretarz), Danuta Milczyńska (skarbnik) i Marek Cichocki, Ewa Daroszewska, Halina Długosz, Stanisław Janicki, Krystyna Jaraczewska, Grażyna Kaszyńska, Urszula Kocikowska, Halina Koska, Barbara Lewandowska, Stefania Mamet, Jerzy Pluciński i Andrzej Rothe (członkowie) . Społeczny Komitet Obchodów nakreślił program obchodów jubileuszu, obejmujący m. in.: wydanie monografii szkoły, wybicie okolicznościowego medalu, zorganizowanie i otwarcie Izby Patronki - Marii Dąbrowskiej, przygotowanie wystawy dorobku szkoły pt. Historia i dzień dzisiejszY Szkoły Podstawowej Nr 46 zorganizowanie rajdu szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego oraz konkursu "Poznajemy historię Szkoły Podstawowej Nr 46 i Osiedla Warszawskiego", przeprowadzenie tematycznych konkursów: polonistycznego i plastycznych, wykonanie plakietek i znaczków okolicznościowych, przeprowadzenie wywiadów z absolwentami'i akcji zbierania pamiątek, przygotowanie spotkania pokoleń, wykonanie szerokich prac remontowych, zmodernizowanie oprawy plastycznej szkoły. Wiele ze spraw organizacyjnych przejął Jarosław Jakubowski. O pomoc finansową i rzeczową zwrócono się do U rzędu Dzielnicowego

10*

Jubileusze

Wydziału Oświaty i Wychowania, rodziców, zakładu opiekuńczego i innych zakładów pracy. Uczniowie, oprócz planowanych zajęć i udziału w licznych konkursach, znaleźli jeszcze czas na dodatkowe prace na terenie szkoły. Vfo zależności od wieku i możliwości - sprzątali sale lekcyjne, wykonywali drobne naprawy, odnawiali ławki i krzesła, redagowali gazetki ścienne. Długa jest lista rodziców, którzy pospieszyli szkole z bardzo różnorodnymi formami pomocy. Były wśród nich prace porządkowe, malowanie krzeseł, dawek, parapetów, modernizacja gablot, oprawianie obrazów, założenie osłon szklanych na napisy na wszystkie drzwi w budynku, zakup i szycie firan, zasłon, przygotowanie posiłków. Rodzice nie tylko poświęcili dużo swojego wolnego czasu, ale również służyli pomocą materialną, zakupując wiele rzeczy mających uświetnić obchody pięćdziesięciolecia. -. Szczególne zaangażowanie przejawiał Stefan Koska, współpracujący ze szkołą od kilkunastu lat, który bezinteresownie wykonał wszystkie potrzebne projekty plastyczne; był też autorem projektu medalu okolicznościowego. Medal ten nieodpłatnie, w nakładzie 200 sztuk, wybił w swoim warsztacie Jarosław Jakubowski. Uczniowie poznawali historię szkoły na specjalnych lekcjach, przeprowadzili wywiady ze swoimi dziadkami i rodzicami, będącymi absolwentami szkoły, gromadzili pamiątki związane z jej dziejami. Licznie uczestniczyli w konkursach plastycznych na ilustracje, portret, ekslibris, medalion i proporczyk związane z jubileuszem. Startowało w nich 185 uczniów. Dużą popularnością cieszył się też konkurs polonistyczny, który obejmował pięć tematów do wybru. Brało w nim udział aż 116 chłopców i dziewcząt z klas V - VIII. Młodzież gromadziła dodatkowe fundusze, rywalizując między sobą w zbiórce surowców wtórnych. W sobotę - 10 stycznia 1987 r. -. odbyła się pierwsza część imprez jubileuszowych. W godzinach przedpołudniowych miał odbyć się rajd szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego po Osiedlu Warszawskim. Niestety, mróz dochodzący do 20°C zmusił uczestników do pozostania w budynku szkoły i rozegrania tylko konkursów sprawnościowych. Każdy uczestnik otrzymał grochówkę z wkładką i znaczek okolicznościowy projektu Urszuli Kocikowskiej. W godzinach popołudniowych odbyły się przeglądy dorobku artystycznego uczniów oraz podsumowanie wszystkich konkursów zorganizowanych z okazji jubileuszu szkoły. N a uroczystości obecni byli: zastępca inspektora oświaty i wychowania Stefan Szymaczek, przedstawicielka zakładu opiekuńczego Jadwiga Jajeśniak, przewodniczący Komitetu Osiedlowego Osiedla Warszawskiego Włodzimierz Wełnicz, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Jerzy Pluciński oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Zenon Zieleziński. Imprezę prowadziła Elżbieta Nowacka. Występy młodych aktorów - członków koła małych form teatralnych i recytatorskiego oraz chóru szkolnego -. rozpoczęły się od inscenizacji utworu pt. Koziołeczek. W nastrój zadumy i refleksji wprowadził program poetycko-muzyczny poświęcony Marii Dąbrowskiej. Dzieci z młodszych klas z przyjemnością obejrzały przedstawienie teatralne pt. Plastuś. W przerwach między popisami rozstrzygnięto konkursy plastyczne

Sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nowe Miasto Błażej Czajka (od lewej) i przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Tadeusz Ratajczak dekorują sztandar Szkoły Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W głębi dyrektorka Szkoły Krystyna J araozewska (17 I 1987 r.)

Główna uroczystość jubileuszowa w sali gimnastycznej (17 I 1987 r.). Przemawia dyrektorka Krystyna J araczewska

Jubileusze

i konkurs polonistyczny. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Podsumowano też akcję zbierania pamiątek oraz przeprowadzania wywiadów z rodzicami-absolwentami. Duże zainteresowanie wzbudziło ogłoszenie wyników współzawodnictwa w zbiórce surowców wtórnych. Młodzież uzyskała tą drogą aż 32 tys. zł, które wzbogaciły fundusz jubileuszowy. Punktem kulminacyjnym programu był finał konkursu "Poznajemy historię Szkoły Podstawowej Nr 46 i Osiedla Warszawskiego". Po trzyetapowych eliminacjach, w których brało udział 216 uczniów klas IV- VI I I, w finale pozostało sześciu zawodników. Główną nagrodę - puchar ufundowany przez dyrektora szkoły Krystynę Jaraczewską - zdobyła Aleksandra Parobkiewicz. Włodzimierz Welnicz, w imieniu Komitetu Osiedlowego, przekazał szkole plakietki upamiętniające jej pięćdziesięciolecie projektu Andrzeja Rothego. Przemawiał również Stefan Szymaczek, który pogratulował organizatorom udanej imprezy i życzył wielu dalszych sukcesów. W sobotę, 17 stycznia 1987 f., W sali gimnastycznej, odświętnie udekorowanej, zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, liczni absolwenci szkoły oraz goście. Zainteresowanie wśród dzieci budziły zwłaszcza kamery telewizyjne. Przy dźwiękach werbli wkroczyły poczty sztandarowe z sąsiednich szkół oraz harcerskie i - Szkoły-Jubilatki. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor Krystyna Jaraczewską w ciepłych słowach powitała przybyłych: kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Włodzimierza Malendowskiego, sekretarza Komitetu Dzielnicowego Nowe Miasto Błażeja Czajkę, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzeja Grudzińskiego, przewodniczącego Dzielnicowej Rady Narodowej Tadeusza Rataj czaka, naczelnika Urzędu Dzielnicowego Teofila Grzelczaka, wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania Zbigniewa Lengowskiego, wiceprzewodniczącą Dzielnicowej Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania Urszulę Kubiak, wicekuratora oświaty i wychowania Stefana Barłoga oraz inspektorów oświaty i wychowania: Andrzeja Majchrzaka i Henryka Mierkiewicza. Gorącymi oklaskami powitano byłych dyrektorów szkoły: Mirosławę Tarasiewicz i Henryka Dałkowskiego oraz przedwojenną nauczycielkę Jadwigę Stasiewską-Laurentowską. W krótkim przemówieniu Krystyna J araczewską ukazała pierwsze dni pracy placówki, jej trudny okres powojenny oraz rozbudowę w Polsce Ludowej. Najważniejszym momentem uroczystej akademii jubileuszowej była dekoracja sztandaru szkoły Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", której dokonali przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Tadeusz Ratajczak i sekretarz Komitetu Dzielnicowego Błażej Czajka. Za wyróżnienie szkoły podziękowali dyrektorka i przedstawiciele uczniów. Przewodnicząca samorządu szkolnego Aleksandra Parobkiewicz złożyła w imieniu społeczności uczniowskiej uroczyste ślubowanie. W uznaniu zasług, wyróżnieni zostali: Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego": Halina Koska i Barbara Lewandowska; Odznaką Honorową Miasta Poznania: Lucyna Jędrzejczak, Emilia Łuczak, Halina Łuczak, Irena Przybylska i Andrzej Rothe; Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego: Teresa Buchnat, Krystyna

Jaraczewska i Czesława Nawrocka; Krzyżem "Za zasługi dla ZHP" .Urszula Kocikowska; Medalem "Za zasługi dla oświaty i wychowania województwa poznańskiego": Stefan Koska i Włodzimierz Wełnicz. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżnieni zostali: Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania - Lucyna Jędrzejczak; Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania - Elżbieta Janowska, Grażyna Kaszyńska i Tomasz Małecki; Nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania - Grażyna Borykin, Krystyna Jaraczewska, Emilia Łuczak i Andrzej Rothe.

W imieniu wyróżnionych podziękowała Halina Koska. Następnie przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Zenon Zieleziński wręczył pamiątkowe medale. Otrzymali je dyrektorzy: Mirosława Tarasiewicz i Henryk Dałkowski; przedwojenna nauczycielka - Jadwiga Stasiewska- Laurentowska; nauczyciele, którzy przepracowali w tej szkole ponad dwadzieścia lat: Czesława Nawrocka, Teresa Buchnat, Maria Brzostowska i Urszula Kocikowska oraz Stefan Koska. Z kolei głos zabierali goście: sekretarz Komitetu Dzielnicowego Błażej* Czajka, naczelnik Urzędu Dzielnicowego Teofil Grzelczak i przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Tadeusz Rataj czak. Skierowali oni wiele ciepłych słów pod adresem szkoły, grona pedagogicznego i in

Jubileusze

nych pracowników, dziękując za trud włożony w wychowanie wielu roczników absolwentów i wyrażając głębokie uznanie dla wysiłku związanego z krzewieniem oświaty, kultury, a także patriotyzmu i zaangażowania. Dyrektor "Taskoprojektu" Henryk J asiak przedstawił charakterystyczne momenty piętnastoletniej współpracy. Z okazji jubileuszu przekazał młodzieży w darze komputer "ZX Spectrum", dwa monitory oraz magnetofon. Przewodniczący Komitetu Osiedlowego i Koła Przyjaciół Osiedla Warszawskiego Włodzimierz Wełnicz, dziękując za wkład pracy w kształtowanie umiłowania przez młodzież swojej dzielnicy i miasta wręczył Krystynie Jaraczewskiej Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. W imieniu absolwentów szkoły głos zabrała Halina Długosz.

Krystyna Jaraczewska serdecznie podziękowała za życzenia i dary.

Szczególnie gorąco podziękowała też przedstawicielom Spółdzielni Rzemieślniczej Metalowców, która także ufundowała komputer "ZX Spectrum" . Część artystyczną określało motto uroczystości: "Ojczyzna - to wielki zbiorowy obowiązek". Złożyły się na nią recytacj e poezji i prozy oraz pieśni patriotyczne. Występy młodych artystów i śpiewaków, pod kierownictwem Haliny Koski i Ewy Daroszewskiej, wywołały ogromne wrażenie dzięki doskonale dobranemu programowi i bardzo wysokiemu poziomowi wykonania. Hymn szkoły i wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyły tę niezapomnianą uroczystość. Dokonano następnie uroczystego otwarcia Izby Patronki. Powstała ona dzięki inicjatywie Haliny Koski, która nawiązała kontakty z muzeami Marii Dąbrowskiej w Russowie i Warszawie, i zdołała zgromadzić bogaty zbiór. Układ wnętrza zaprojektował i oprawę plastyczną wykonał Stefan Koska. U czestnicy uroczystości zwiedzili wystawę pt. Historia i dzień dzisiejszY naszej szkoły. Ekspozycja - na korytarzu i w salach lekcyjnych II piętra - prezentowała pamiątki, dokumenty, kroniki, dyplomy, zdjęcia obrazujące dorobek szkoły, nauczycieli i uczniów w półwieczu jej istnienIa. Uroczystość jubileuszową zakończyły spotkania pokoleń: dawnego i obecnego grona pedagogicznego, absolwentów z różnych roczników, byłych i obecnych harcerzy. Wszyscy zaproszeni goście oraz członkowie dawnej i obecnej Rady Pedagogicznej otrzymali pamiątkowe medale. Na zebraniu Społecznego Komitetu Obchodów Pięćdziesięciolecia (29 I 1987 r.) podsumowano przebieg obchodów. Uznano, że spełniły swój cel.

Zintegrowały nie tylko uczniów i nauczycieli, lecz również bardziej związały ze szkołą ich rodziców. Wyrazem tego głębokiego zaangażowania może być bilans wykonanych w czynie społecznym prac, wyrażający się wartością ok. 2 min zł.

Barbara Lewandowska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry