SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Henryk W i 11 a - Problemy stomatologii poznańskiej w latach 1945 -1985.

An e k s: Kierownicy Wojewódzkiej Przychodni Lekarsko- Dentystycznej 5

MATERIAŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a - Poznań w roku 1926. Część pierwsza 1 9 Edmund G r a b k o w s ki - Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1985 -1986. An e k s: Sądy Konkursowe; Laureaci i nagrody pozaregulaminowe; Obchody 150 rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego .51 Felicja S z u s t e r - Dziennik 1945 r. Część druga .81

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e f i ak. - XVIII Sesja Miejskiej Rady Narodowej. An e - ksy: Uchwała XVIII/133/87 w sprawie Planu Społeczno-Gospodarczego na rok 1987 i U chwała Nr XVIII/134/87 w sprawie budżetu na 1987 r. (fragmenty). .97 Marian Genowefiak - XIX Sesja Miejskiej Rady Narodowej. Aneksy: Informacja o krokach podejmowanych na rzecz zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej na obszarze Poznania; Uchwała Nr XIX/139/87 w sprawie Programu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990 (fragmenty); Program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, przestępczości i wykroczeń w Poznaniu w latach 1986 - 1990 (fragmenty). .117 Eugeniusz C o f t a - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1985-1986. A n e k s: Wystawy w salonie Towarzystwa w latach 1985-1986 137

Jubileusze Barbara L e w a n d o w s k a-50 lat Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej. .145 Bogdan Wal c z ak. - Osiemdziesięciolecie urodzin Władysława Kuraszkiewicza 153

Z żałobnej karty Teodor S m i e ł o w s ki (1914-1986).

Wanda Falak-Zielińska - próba portretu artystki

.161

Spis treści

Kronikarz

Wydarzenia w Poznaniu w 1987 r. Część pierwsza 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 40 lat temu w Poznaniu 207 .213 .417

Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

ZDJĘCIA Brunona Cynalewskiego, Krystyny Henszel, Barbary Leśniarek, Dariusza Lewandowskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Zbigniewa .Staszyszyna, Romualda Świątkowskiego, Jerzego U nierzyskiego, Grażyny Wyszomirskiej , Romualda Zielazka i Ryszarda Zielewicza

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiela, Stanisława Łuczaka, Artura Nygi 1 Zbigniewa Zielińskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.04/06 R.56 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry