P AHTJIAKZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

ta1a Św. Elżbiety w Arnhem. W Westervoort, w konfrontacji z zespołami z Austrii, Holandii i Republiki Federalnej Niemiec, "Collegium" wysunęło się zdecydowanie na czoło, zyskując gorące oklaski i pochlebne oceny, a dyrygentka potwierdziła jeszcze raz swój wysokiej klasy kunszt, dzięki któremu z muzykalnego zespołu karmera1nego poznańskich studentów potrafiła wykrzesać efekty wokalne wymagające absolutnego opanowania warsztatu chóralnego. Holendrzy, przyjmując Polaków bardzo serdecznie, okazali się znakomitymi gospodarzami. Przejawiło się to szczególnie podczas przyjęcia przez burmistrza w Oesterbeck wszystkich polskich chórów, kiedy to zegar na ratuszu wygrywał w kurantach melodię Mazurka Dąbrowskiego, a na dziedzińcu - pod dyrekcją Henryka Górskiego - rozbrzmiało wzruszające Gaudę Mater Polonia w wykonaniu 300 chórzystów polskich. Otarliśmy niejedną łzę wzruszenia na pobliskim cmentarzu wojennym, gdzie wśród 1500 grobów poległych żołnierzy alianckich znajdują się również mogiły 180 polskich spadochroniarzy z Brygady gen. Stanisława Sosabowskiego, którzy wylądowali "o jeden most za daleko" . "Collegium Posnaniense" koncertowało w drodze powrotnej (6 VII 1987 r.) w Me11e (Republika Federalna Niemiec) i zwiedziło zabytki Poczdamu w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Teodor Smiełowski SPRAWOZDANIE KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ ZA I KWARTAŁ 1987 R.

10 stycznia - w jubileuszowym roku dwudziestopięciolecia Szkoły Podstawowej Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, grono pedagogiczne i młodzież Szkoły, mimo awarii centralnego ogrzewania, przyjęły na uroczystym poranku młodych miłośników Poznania. Na spotkanie z młodzieżą przybyli również weterani Powstania Wielkopolskiego: Wojciech Gziel, Kazimierz Jesionek, Andrzej Michalak i Brunon Modrzyk. Omówienie osiągnięć Szkoły w referacie wicedyrektor Marii Sapieżyńskiej, zaprezentowanie zarysu historii ojczystej w montażu słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów Szkoły, opis udziału młodzieży w Powstaniu Wielkopolskim przez Ludwika Gomo1ca, wspomnienia powstańców i ekspozycja w Szkolnej Izbie Pamięci poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919 - złożyły się na wielki przyczynek do patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży. 7 marca - zwiedziliśmy wystawę Zycie codzienne w Wielkopolsce w latach 1918 - 1919 w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Po ekspozycji oprowadzał pracownik naukowy Muzeum Jacek Pawłowski, objaśniając dokumenty, fotografie, eksponaty, w ciekawy sposób przybliżając młodzieży odległe już - i zarazem serdecznie bliskie w rodzinnej tradycji - lata. /\. 14 marca - młodzi miłośnicy Poznania spotkali się na poranku poświęconym jubileuszowi sześćdziesięciolecia polskiego radia i trzydziestolecia telewizji w Poznaniu w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika. Na spotkanie przybyli redaktorzy Grzegorz Romanowski i Hen

Wystawa prac Witolda Czermaka w salonie Towarzystwa (20 VIII - 30 IX 1986 r.)

ryk Konieczny, którzy opowiadali o początkach radia i telewizji w naszym mieście, o programach i ich wykonawcach, o dokumentalnym znaczeniu i wartości zapisanych na taśmach słów i obrazów, działań i sytuacji oraz o perspektywicznych planach Ośrodka Polskiego Radia i lelewizji w Poznaniu. Dyrektor Henryk Janas przedstawił kierunki kształcenia w Zespole Szkół Łączności. Młodzież zwiedziła studio szkolnego ośrodka radiowo-telewizyjnego oraz pracownię komputerową. 22 marca - młodzi miłośnicy Poznania przybyli do Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu, na spotkanie z cyklu "Współczesny Poznań". Pracownik naukowy Muzeum mgr Jędrzej Płaczkowski omówił w prelekcji ilustrowanej przeźroczami rozwój miasta w czterdziestoleciu Polski Ludowej. Poranek w Muzeum był dla uczestników zakończonego w lutym konkursu pt. Nasz nowy Poznań okazją do ponownego szerszego spojrzenia na problemy współczesnego Poznania oraz znakomitą pomocą dla uczniów przygotowujących się do zdobycia Odznaki Młodego Miłośnika Poznania.

KONKURS NASZ NOWY POZNAN

W roku szkolnym 1986/1987 młodzież uczestniczyła w konkursie pt.

Nasz nowy Poznań, zorganizowanym przez Towarzystwo i Muzeum Historii Miasta Poznania, z pomocą Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry