SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jan W ą s i c k i - Prof. dr Zygmunt Wojciechowski (1900 - 1955) 5 Magdalena War k o c z e w s k a - Rodzina Mottych w Poznaniu 1806 - 1986 15

MATERIAŁY

Marek B r o jer s ki - Sieć handlu detalicznego w Poznaniu w 1985 r. 1 perspektywy zmian do 1990 r., .23 Felicja S z u s t e r - Dziennik 1945. Część pierwsza .3 7 Tadeusz Ś w i t a ł a Poznań od połowy czerwca 1925 r. A n e k s: Powrót Taty, .61

KRONIKA

Laureaci Nagród Tadeusz O r l i k i Tadeusz Ś w i t a ł a - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1986. Część druga (Hanna Batura, Bogdan Borowiak, Alojzy Czekała, Anna Gutowska, Irena Maślińska, Krzysztof N owacki, Bogdan Nowicki, Jacek Ratajczak, Joanna Roszak, Krystyna Szmeja, Ewa Werka, Zbigniew Zakrzewski, Antoni Zydroń). ,88

Jubileusze Kazimierz S o b k o w i c z znaniu (1886 -1986).

Stulecie stowarzyszeń architektonicznych w Po

.105

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - XVI Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s : Uchwała Nr XVI/113/86 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 19 listopada 1986 r. w sprawie opinii o zmianie granic Poznania (fragmenty) 111 Ireneusz S o l i ń s ki - XVII Sesja Miejskiej Rady Narodowej 115 I Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1986 r. Część trzecia 1 czwarta 125 - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania". .223 - 40 lat temu w Poznaniu .229 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .231

SPIS TREŚCI

ZDJĘCIA

Jadwigi Augustyniak, Barbary Drzewieckiej, Rafała Jasionowicza, Janusza Korpala, Jana Kurka, Andrzeja Matuszaka, Maksymiliana Myszkowskiego, Zdzisława K. Nowickiego, Jerzego Poprawskiego, Zygfryda Ratajczaka, Tadeusza Stawujaka, Romualda Swiątlowskiego, Jerzego Unierzyskiego, Romualda Zielazka, Chwalisława Zielińskiego, ze zbiorów Antoniego Rzyskiego i Anieli Sławskiej oraz Muzeum Historii Miasta Poznania.

Rysunki Mieczysława Bregiela

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1988.01/03 R.56 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry