MDMAEZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Po złożeniu sprawozdań, wywiązała się ożywiona dyskusja, w kfórej zarysowały się wyraźnie następujące główne problemy: rozbudowa Poznania czystość i porządek w mieście mankamenty miejskiej komunikacji ochrona zieleni dbałość o niszczejące budynki mieszkalne przywrócenie ulicom dawnych nazw historycznych obchody zbliżających się trzech wielkich rocznic: pięćsetlecia przysięgi wierności złożonej przez wielkiego mistrza Krzyżaków Jana von Tiefena królowi Janowi Olbrachtowi (1993); siedemset lecia koronacji Przemyśla II na króla (1995); dwóchset lecia hymnu narodowego (199.7).

Ponadto pojedyncze wystąpienia dotyczyły: rekonsrukcji pomnika Adama Mickiewicza uczczenia pamięci Bernarda Chrzanowskiego błędów w wydawnictwach poznańskich reaktywowania w mieście konnych dorożek przeniesienia operetki do "Arkadii" zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przez usuwanie" pijanych ze śródmieścia. Żywa dyskusja była dobitnym dowodem tego, że nasi członkowie żyją sprawami miasta, że jest im ono bardzo bliskie, że leży im na sercu, że pragną przywrócić mu opinię miasta czy tego, schludnego, gospodarnego, pięknego, które stanowiłoby wzór dla innych miast naszego kraju. Na zakończenie przemawiał wiceprezydent Poznania Bogdan Zastawny, który życzył Towarzystwu dużo satysfakcji z osiągnięć i prężności w codziennym działaniu. Do nowych władz Towarzystwa wybrani zostali: Stanisław Nawrocki - prezes Magdalena Warkoczewska - wiceprezes Teodor Smiełowski - wiceprezes Zbigniew Karolczak - sekretarz Czesław Burlaga - skarbnik Prezydium: Irena Barełkowska, Ludwik Gomolec, Mirosława Meissnerowa, Zofia Paszkiewicz, Łucjan Rabski i Marian Weigt. Zarząd: Henryk Bakoś, Andrzej Majewski, Janusz Markiewicz, Jerzy Mądrzak, Piotr Moś, Janina Pęcherska-Szczepska, Jędrzej Płaczkowski, Marek Rezler, Jan Rychter, Krystyna Srokówna, Edward Stachowiak, Antoni Szczepański, Witalisa Wachowiak, Włodzimierz Wełnicz i Irena Wingerowa (członkowie), Helena Gordziej, Zbigniew Graczyk, Jan Janiszewski, Tomasz Naganowski i Grażyna Wrońska (zastępcy). Komisja Rewizyjna: Józef Niewiedział (przewodniczący), Elżbieta Baranowska, Elwira Massalska, Irena Michalak i Jan Turski (członkowie), Ryszard Grem, Jerzy Królikowski i Leon Przybylski (zastępcy).

Sąd Koleżeński: Danuta Gawęcka (przewodnicząca), Melania Gatz, Teresa Radowicz i Anna Stasiak (członkowie), Krystyna Patelka i Wanda Wąsik (zastępcy).

Komisja Wykładów i Niedzielnych Przechadzek po Mieście ( 1986)

W 1986 r. nasze spotkania, połączone z wykładami o Poznaniu, odbywały się regularnie co poniedziałek i zawsze o tej samej porze, tj. o godz. 18, w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich. Odbywały się one w dwóch semestrach: jesiennym i zimowo-wiosennym; każdy obejmował po dwanaście wykładów o różnorodnej tematyce. Najbardziej interesowały publiczność prelekcje poświęcone własnym i zasiedziałym rodom mieszczańskim (np. Simonów czy Mottych) oraz wybitnym poznaniakom i żołnierzom ruchu oporu podczas ostatniej wojny. Odbywały się także spotkania okolicznościowe, jak np. poświęcone teatrowi nowatorskiemu "Kuźnica". Przybyło na nie prawie 180 osób, a wśród nich prezydent Poznania Andrzej Wituski. Niekiedy wykłady mają swoje bloki tematyczne. W roku 1986 np. zakończono cykl wykładów omawiających dzieje kinematografii poznańskiej, a rozpoczęto cykl poświęcony powstaniu i działaniu Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Łączna liczba słuchaczy na wszystkich wykładach wyniosła 823 osoby.

Przeciętna frekwencja - 36 osób. Wśród słuchaczy przeważali ludzie starsi. Jako osiągnięcie można uznać uczestniczenie w nich w ciągu całego roku grupy żołnierzy z miejscowej jednostki wojskowej, w której działa klub miłośników naszego miasta. W ramach działalności semestralnej odbyło się 12 przechadzek niedzielnych, w których uczestniczyło 168 osób. Zwiedzali oni Stare Miasto i nowe dzielnice Poznania. Nadto Komisja zorganizowała prelekcje w dwóch liceach ogólnokształcących, jednej szkole podstawowej, klubie "Hetman" na Osiedlu Jana III Sobieskiego, Kole Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania na Osiedlu Warszawskim.

Ludwik Gomolec

WACŁAW ROGALIŃSKI (1910 -1980)

Dnia 30 marca minęła kolejna rocznica śmierci byłego wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Wacława Rogalińskiego. Syn Hieronima i Anny z Krajewskich, urodził się dnia 18 sierpnia 1910 r. w Berlinie. Wychowywał się w rodzinie, która pieczołowicie pielęgnowała tradycje polskie i na obczyźnie wpoiła swojemu synowi miłość i przywiązanie do Ojczyzny. Gorący patriotyzm przyświecał mu w całej jego długoletniej pracy zawodowej i społecznej. W 1921 r. - pozostawiwszy w Berlinie grób ojca - powrócił z matką do Polski, do Poznania, gdzie rozpoczął edukację w

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry