TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

-"dIiii. _ li.... ,_

..ii5J tp5as JjmĘWpZĄ

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Dnia 11 marca 1987 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, z następującym porządkiem dziennym: Zagajenie Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Powołanie Prezydium, wybór Komisji: Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków Sprawozdania: ustępującego Zarządu: Komisji Rewizyjnej; Sądu Koleżeńskiego Dyskusja nad sprawozdaniami oraz wolne głosy i wnioski Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wybory władz Przyjęcie uchwał i wniosków Zakończenie.

Na wstępie prezes, prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, po powitaniu licznie zgromadzonych członków, przedstawił Chór Kameralny "Collegium Posnaniense", który - pod batutą Barbary Nowak - uświetnił zebranie.

Obradom przewodniczył Edmund Nadolski, a protokółowały je Zofia Paszkiewicz i Witalisa Wachowiak. W Prezydium zasiedli: Stanisław Nawrocki, Zbigniew Karolczak i Józef Niewiedział. Do Komisji Wyborczej powołano Jędrzeja Płaczkowskiego, Jerzego Pawlaka i Antoniego Szymandę. Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Kazimierz Fedyk, Teodor Smiełowski i Jerzy Królikowski.

· Obszerne sprawozdanie z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu przedstawił sekretarz Towarzystwa Zbigniew Karolczak, po którym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Józef Niewiedział. Kolejne sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Mirosława Meissnerowa.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.10/12 R.55 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry