ZAPJHKImus per pl'aesentes universis, quia coram iudiciaque nostro in .-:iomo eggregii domini Sebast.iani phisices doctoris in platea ecclesiae s. 1\Iariae Magdalenae penes Reginae Stawiska liberorumque generoRi domini Nicolai Lanczki indicis Calissiensis haereditatem iacente ac maiori hostio ecclesiae s. Mariae Magdalenae lateralitcr opposita, per nos causa necessitatis hora diei praesentis decimaseptima bannito locato et celebrato personaliter constitutus ipse idem Sebastianus phisices doctor affabilis incundus et hilaris, mensae in vpstimentis suis propriis assidens nihilque quam pedum ulcera propter quae foras prodire ei non liceret accusans vivo et perfectam rationem prae se ferenti sermone in personali assistentia spectabilis domini Joseph Strucii phL sices doctoris exposuit, quia' ipse rertis et his quidem urgentibus causis adductus totam integramque (fomum suam praefatam vendere iam (1u(1um instit.nerat Emptore tamen. qui pecunia parata illam 1Iersolvere veHet non habito. animi sui institutum ad tempus usque praesens retinuit. Jam vero spec'tabili domino Joseph Strucio phisices doctori praefato cum paratis pecuniis sese offerente domus praedictae venditionem diu antehac apud se constitutam. op tato fini imponere velle declaravit. Juris igitur stim ac consuet.udinis huius civitatis patrocinio in subsidium sibi sol1enniter aetersitis paIam publice et per expressum provrio ore fassus est ac recognovit. quod domum suam praefatam eidem domino Josepho Strucio phisiees doctori pro or.tin. gentis florenis vel' mediam sexagenam gros80rum po]oniealium eomnu tatis, iusto effieaci ac numauam rescinrlendo cont.ractus titulo vendidit. iurisaue dominie et provrietati domus praediet.ae in personam i1Iius abseedere condixit. quam 'vrimum summa octingp.ntorum f]orenorum ab ipso sibi fuerit reposita. Porm. d. Joseph Strucius huie venditionis recmmitioni a 1 iam contractu'O partem utpot.e emptionem annectendo. octingp.ntos fIorpnos ad triginht grosso Polonkales computat.os sin!!'nIos eirlpm (1 Spha<;1iano doctori vro domo eadem ibi dedit. realiterque et in effeetu perso]vit ac renosuit Ouam summam octingentorum f1orenorum inse Sehast.ianus doctor in mensa aspiciens, manibusoue propriis illam a1iquociens contraetans dixit: Tibi o Jose])}! dodor rlomu<! mea. mihi verf' pecuniarum summa hie vel' te reposita le. gitimo iure iam ex nnnc spectet ae concernat. Accepto deinde pocuI0 vino Malmatico repIe to. in signum maioris evidentiae et. proptp.r rati. ficionem orae8enti<; contractus consvetuilił1c usitat.a exclamavit: Lithkup, Lit.hkulJ. Lithkup Ouorl et ('octor To<;pph una cum ceteris ibidem assirlentibus vicissim pres1:itit Posthac. Sebastianus venditor cie sufficienti rlomus solutionp. Josenhum emptorem ouietavit ac. quoniam prae dolore 'perlum sibi eggredi nunc non licet. famato Blasio Gano. ibidem persona1iter assistenti. morlo via iure stilln et forma plenariam at.que omnimorlarn cont11 1 i1: et praesentibm; confer1: pot.estatem, ut ipse ad iUdicium bannitum civile orrtinarium rlesrlJndel1do domum iam sepius nominatam praedicto Joseph Struci o phisices doctori loco ac nomine suo inscribat et resignet. Necnon, de forma iuris in eam

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

KRONIKA :Ul.\ST.\ POZNANIA

iIlum intromiUendum peł'mittat, quatenus titulo contractus praesentis evidentiaque resignationis in illo fundande ac effectu intromis, sionis illi per officium civile dande domum eandem teneat, habeat, po>;sideat, ac cum ea id quicquid sibi visum fuerit faciat citra praedicti lIoctoris Sebastian i aut quorumvis hominum contra dictionem, impedimentum ac retinentiam; promittens, eam resignationem omniaquf' per ipsum Blasium Gallum in et coram iudicio praefato agenda rata firma grataque esse debere in perpetuum, non secus ac si ipsemct ishic adesset praemissamque resignationem ac omnia illi accommoda Bolus per se tractaret ac componeret. QQod munus potestatis cum ips!' Blasius Glallus suscepit, extunc nos praedicti advocatus et scabini aut.horitate offici nostl'i illud approbavimus praemissaque omnia ad IWtitionem partium praefatarum libro iudicii inscrihendi permisimus Artum ut supra.

kabinalia Posnaniensia 1;)42-1550 f. tUi.

CONTRACTUS INTER VOIS' ENDE ET SCHTA:\1.

Cm'am Iudicio Bannito Oportuno Civitat.is Posnaniae pel'sonalit!']' eonstituti famati Petrus von Ende ex una et Martinus Schtnm auri faber parte ex altera cives Posnanienses, reproduxerunt in scriptis con t.ractum infra scriptum occasione commutationis domorum ipsorum intel' eos initum. petentes eundem propter robur eius perpefum ad acta officH praesentis inscribi quod et illis per officium praesens est. admissum. Cuius quidem contractus tenor de verbo a<1' verbum SPquitur: Roku Panskiego 1577 we srzod po święcie świętych Simona Judi Apostołów, p r z e s s l' Z o d k o w a n i e ś I a c h e t n i e u l' o II z o n y c h y z a c z n i e s ł a w n y c h p a n o w A n d r z e i a L u p.

czińskiego, Marczina Czieszewskiego y Co nr ata Pottenschteina z iedny strony a z drugi zaś pana p a w I a K o s z a, p a n a A n d l' i s s M a t. t a y p a n a H i e l' 0nima Rida do tego ac tu od stron niżey opissa. n y c h we z w a n y c h y u p r o s z o n y c h stał się iest dostateczny. contract zafrimarczenia y udania na wieczność pewnych dobr stoiących niżey opissanych miedzy zacznie sławnymi pany Piotrem von Enda a Marcinem Schtamem zlotnikiem, mieszczany posnanskimi, th sposobem y obyczaiem nizey opissanem Tho iest isz pan Piotr von Enda dom swoy murowany albo I;:amieilicę swa, własną idącz z Hinku na "Vielką uliczę po lewy strony na J'Ogu podlie kamienicze pana Marczina Schtama tyłem do kamieuicze pana Swidwiny lezącza, wszytkę a zupełną iako \V sobie zbudowana zdawna y ograniczona iest, y iako one pan Piotr sam strzymał j rlzierzał y stym wszytkiem czokolwiek tamze wmurowanego y gozdziem przybithego iest, nic 80hIe ani potomkom swoym ani komu innemu zgoła tam niezostawiaiącz, prz.erzeczonemu panu MarcinowI Schtamowi y iego potomkom włassnym, moczą y prawem wiecznego ani nigdy nieodmiennego dziedzicznego frimarku zapissał iest y da!!. , iakosz daie y zapissuie na wieczność. Ktora kamienicza albo dom wy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry