SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY Mariusz B r y l - Poznański "Świt" (1921 -1927) - elita czy autsajderzy?

MATERIAŁY

Czesław K u b a l i k - Renesans życia literackiego Poznania. Część druga.

Poznań literacki w lutym i marcu 1945 r. .23 Grzegorz Łuk o m s ki - Kazimierz Greger - fotograf, dokumentalista i kupiec (1887-1067). A n e k s : Najważniejsze serie fotografii wykonanych przez zakład Kazimierza Gregera w 1919 r. .39 Wincenty P e z a c ki - Rzeźnie cechowe w dawnym Poznaniu. Aneks: Dokumenty cechu rzeźników w Poznaniu (1859 - 1918). .57

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki /1986.

Filharmonia Poznańska w sezonach 1984/1985 1 1985/

.71

KRONIKA

Sprawozdania Marian G e n o w e f i ak - XIV Sesja Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s : Informacja Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności o sposobie realizacji Uchwały Nr VIII/4I6/85 w sprawie rekonstrukcji zieleni na obszarze Poznania do 1990 r.

Jubileusze Urszula H o ffm a n n - Jubileusz sześćdziesięciolecia Akademii Ekonomicznej i(4 IX - 9 X 1986). An e k s y: Goście zagraniczni Jubileuszu; Lista odnowionych dyplomów; Organizatorzy Jubileuszu Kazimierz F e l i c z ak - Pół wieku działalności V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koszutskiej (1036 - 1986). Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1986 r. Część pierwsza - 50 lat temu w "Kronice Miasta Poznania" - 4 O lat temu w Poznaniu Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

.95

.111 . 125 165 171 .177

Spis treści

ZDJĘCIA

Stanisława Adamkiewicza, Jadwigi Augustyniak, Rafała Jasionowicza, Mirosława Jurgi, Zdzisława Nowickiego, Jerzego Poprawskiego, Romualda Świątkowskiego, Eligiusza Tomkowiaka, Dobiesława Wielińskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Romualda Zielazka

RYSUNKI

Mieczysława Bręgiela, Jacka Laskowskiego 1 Stanisława Mrowińskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.07/09 R.55 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry