F AHIJIAPZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Gratulacje młodym miłośnikom Poznania, nauczycielom i organizatorom konkursu złożył prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania mgr Stanisław Słopień. W opinii Komisji Oceniającej kandydatów do Odznaki wzrosło znacznie - w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym - zainteresowanie szkół Odznaką Młodego Miłośnika Poznania i zaznaczyło się staranniejsze przygotowanie kandydatów do jej zdobycia. Dwudziestu jeden uczniom przyznano Odznaki z wyróżnieniem - najmłodszy ukończył klasę VI szkoły podstawowej, najstarsi - już zdali maturę. W roku szkolnym 1985/1986 współpracowało z Komisją Młodzieżową 57 szkół i 108 nauczycieli. Działało 40 szkolnych kół miłośników miasta Poznania. W 20 sobotnich spotkaniach i przechadzkach oraz wycieczkach zorganizowanych przez Komisję Młodzieżową uczestniczyło 3880 osób. W pracach społecznych na cmentarzach żołnierskich na stokach Cytadeli i na terenach przyległych w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej wzięło udział 1357 osób. Wartość wykonanej przez nich pracy oceniono na kwotę 253 350 zł. Społeczny Komitet Budowy Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Poznaniu przyznał Komisji Młodzieżowej Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania honorowe Wyróżnienie im. Marszałka Wasilija I. Czuj kowa za wybitny wkład w budowę Parku-Pomnikaprzewodnicząca Komisji Młodzieżowej mgr Irena Wingerowa

Kedaguje zespół: mgr Teodor Smiełowskl, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław N awrocki. Winietę projektował IZbigniew Kajał

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry