SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Marek P r z y b Y l s k i - Trzydzieści lat działalności Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" w Poznaniu 1(1957 - 1987) 5

MATERIAŁY

Czesław K u b a l i k - Renesans życia literackiego Poznania (luty - lipiec 1945).

Część pierwsza .23 Andrzej K u s z t e l s ki - Poznań - elegans. N a marginesie wystawy Posnania elegans Poloniae civitas. .41

Z tekipoś mi ertnej Zdzisław G r o t - Hipolit Cegielski i jego zakłady przemysłowe 7 1 Józef J a n k o w i a k - Jan Zniniewicz - twórca polskiej metody wodoleczniczej. An e k s: Halina K o wal e n k o - Józef Jankowiak (1904 - 1984). 89

KRONIKA

Czesław N a w r o c ki - Kronika budowy zespołu osiedli mieszkaniowych "Winogrady". Lata 1979-1980. A n e k s: Placówki działu społeczno-wychowawczego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. .101

Sprawozdania Marian G e n o w e fi a k - Sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona budownictwu mieszkaniowemu .109 Marian G e n o w e f i ak - Sesja absolutoryjna Miejskiej Rady Narodowej.

Aneks: Uchwała Nr XIIIj89j86 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 27 maja 1986 r. w sprawie informacji o realizacji U chwały Nr VIIIj40j85 z dnia 26 czerwca 1985 r. na temat zaspokojania potrzeb mieszkaniowych 125

Kro n i kar z - Kronika wydarzeń w 1985 r. Część czwarta 139 Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 199 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .205

ZDJĘCIA Barbary Drzewieckiej, Grzegorza Borowskiego, Jana Bartkiewicza, Klaudyny Kucharskiej, Włodzimierza Kowalskiego, Jerzego Nowakowskiego, Zdzisława Nowickiego, Zygfryda Ratajczaka, Mariusza Stachowiaka, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Zbigniewa Żoka

RYSUNKI Mieczysława Bręgiela, Franciszka Burkiewicza, Jacka Laskowskiego 1 Artura Nygi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.04/06 R.55 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry