RAFTTJIAKZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

talny i pozostawiał pełną swobodę wyboru tematu. Dowolne były również: forma wypowiedzi (obraz, rysunek, fotografia, makieta, rzeźba, tkanina artystyczna) oraz technika wykonania i format. Łącznie w obydwu konkursach wzięło udział 36 szkół z miasta i woj.

poznańskiego, w tym 11 ponadpodstawowych. Nadesłano 154 prace o tablicach pamięci i 120 prac plastycznych. Wykonało je 329 uczniów. W dniu 22 lutego, w przeddzień rocznicy wyzwolenia Poznania, otwarto w salonie wystawowym Towarzystwa wystawę pokonkursową. Otwierając ją, prezes Zarządu prof. dr Stanisław Nawrocki w serdecznych słowach podziękował uczniom - autorom prac i nauczycielom - ich opiekunom za piękne dzieło prezentacji miasta i ludzi, którzy zasłużyli na pamięć, oraz organizatorom za wybór tematów bliskich sercu Wielkopolan i za całokształt prac związanych z dorocznym konkursem.

Miłą niespodzianką i zaszczytnym wyróżnieniem było włączenie najlepszych prac plastycznych przez dr Magdalenę Warkoczewską do wystawy w Ratuszu Posnania elegans poloniae civitas. Uroczyste zakończenie konkursów, połączone z wręczeniem nagród, odbyło się w dniu 24 lutego 1986 r. w Pałacu Działyńskich. Przybyli: kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Warkoczewską, dyrektor Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka mgr Maria Szczepaniak, członkowie jury oraz uczestnicy obydwu konkursów ze wszystkich szkół pod opieką nauczycieli. Z programem artystycznym, poświęconym rocznicy wyzwolenia Poznania, wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Lucjana Rudnickiego. Podsumowania obydwu konkursów dokonała przewodnicząca Komisji Młodzieżowej, Irena Wingerowa. Następnie dr Magdalena Warkoczewską - wiceprezes Zarządu wręczyła złote srebrne i zbiorowe Odznaki Miłośników Miasta Poznania najbardziej zasłużonym nauczycielom, działaczom społecznym oraz szkołom, a także zbiorowe legitymacje członkowskie nowo przyjętym Szkolnym Kołom Miłośników Miasta Poznania. Laureaci obydwu konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Towarzystwo, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Muzeum Historii Miasta Poznania oraz Muzeum Historii Ruchu Robotniczego. Dla szkół przekazano pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursach. W opinii jury stwierdzono stały wzrost poziomu prac nadsyłanych na konkursy organizowane przez Komisję Młodzieżową. Wiele z nich przewyższa poziom klasy, do której dany uczeń uczęszcza. Autorzy zadali sobie wiele trudu, by dotrzeć do osób, do instytucji w poszukiwaniu materiałów do swego opracowania, a także w wielu przypadkach udostępnili dokumenty rodzinne, pamiątkowe fotografie, załączyli własne rysunki, plany sytuacyjne, wykonali zdjęcia. We właściwy też sposób udokumentują korzystanie ze źródeł. Stąd tak wielka liczba prac - aż 48 - zakwalifikowanych do nagrody I stopnia, w tym 20 szczególnie wyróżnionych. Prace plastyczne - to malarstwo plakatówką, akwarele, rysunki tuszem, kredką, ołówkiem, piórkiem, to makiety wykonane z wypalonej gliny, z drewna, z plasteliny, a także - haft na tkaninie i witraże z papieru. Spośród 33 prac zakwalifikowanych do nagrody I stopnia - 13prac, odznaczających się interesującą koncepcją, samodzielnością, dobrym ujęciem przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej, wyobraźnią pla-" scyczną i jakością rozwiązania kolorystycznego, eksponowanych było w Ratuszu od 20 do 28 lutego 1986 r.

Irena Wingerowa przewodnicząca Komisji

Redaguje zespół: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zbigniew Karolczak i prof. dr Stanisław N awrocki. Winietę projektował i Zbigniew Kaja I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1987.01/03 R.55 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry