RAHTJIAKZ tywach Poznania, jak również działania na rzecz pogłębiania patriotycznych i obywatelskich postaw zwłaszcza wobec jubileuszu czterdziestolecia PRL. Jednym z ważnych elementów działalności były posiedzenia prezydium i zarządu, odbywające się regularnie (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej). W sumie odbyło się 6 posiedzeń zarządu i 3 posiedzenia prezydium. We wszystkich zebraniach zarządu i jego prezydium uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Problematyka posiedzeń dotyczyła przede wszystkim spraw wewnątrzorganizacyjnych, dotyczących np. działalności poszczególnych komisji problemowych. Analizowano również działalność kół środowiskowych; dyskutowano nad sprawami budżetowo-finansowymi i gospodarczo-administracyjnymi. Zarząd zajmował się wszystkimi kwestiami wynikającymi z realizacji zadań statutowych. M. in. w dniu 16 stycznia 1985 r. mgr inż. arch. Zdzisław Machowina przedstawił zarządowi koncepcję zagospodarowania śródmieścia, nad którą podjęto owocną dyskusję. Prezydium zarządu odbyło również wiele spotkań z władzami administracyjnymi, podczas których dyskutowano nad różnymi problemami miasta. I tak, z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim spotkano się dwukrotnie, m. in. w dniu 12 września 1985 r. Omawiano sprawy biblioteki Akademii Ekonomicznej, rozbudowy Muzeum Archidiecezjalnego i in. Trzykrotnie spotkano się z wiceprezydentem Bogdanem Zastawnym (13 I, 19 IV i 26 VIII 1985 r.). Omawiano sprawy konkretne, takie jak: zieleń w mieście, plany urbanistyczne i architektura miasta, stan ulic, budynków, placów, urządzeń sanitarnych, ruch samochodowy, wygląd Starego Miasta, opieka nad zabytkami, budowa "szybkiego tramwaju", nowej magistrali wodociągowej i spalarni śmieci. Dwukrotnie spotykano się z wiceprezydentem Mirosławem Kopińskim (16 IX 1985 r. i 22 I 19'86 r.). Omawiano m. in. kwestie stanu pomników i tablic pamiątkowych, wzniesienia "Kopca Wolności", udziału harcerstwa i młodzieży szkolnej w porządkowaniu miasta, remontu budynku po byłym Gimnazjum Marii Magdaleny, lokalizacji Teatru Muzycznego, zaplecza Teatru Wielkiego i Teatru Polskiego, ujednolicenia godzin otwarcia muzeów dla zwiedzających, nazewnictwa ulic, estetyki witryn wystawowych. \ · Dnia 2 maja 1985 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Andrzejem Goćwinskim, podczas którego omawiano sprawy wiążące się z działalnością i planami pracy Towarzystwa.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

W dniu 30 maja 1985 r. odbyło się spotkanie z Kuratorem Oświaty i Wychowania Ireneuszem Królem. W dniu 24 stycznia 1985 r. spotkano się z dyrektorem Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni Bolesławem Szałkiem oraz przeprowadzono dwie wizje lokalne miasta (16 V i 27 IX 1985 r.). W dniu 31 stycznia 1985 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem Przedsiębiorstwa Państwowego "Prasa- Książka- Ruch", podczas którego omawiano sprawy wiążące się z zaopatrzeniem kiosków "Ruchu" w wydaw

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry