TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIAorju I m g JJTfe cj, 7 mu n. A

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (12 III 1985 - 12 III 1986)

Podstawą działalności Towarzystwa były Statut oraz plany pracy zarządu i jego ogniw (zarządów kół oraz komisji problemowych). Rolę podstawowego elementu struktury organizacyjnej pełnił zarząd, kierując całokształtem działalności Towarzystwa. Zarząd inicjuje i koqrdynuje również działalność ogniw Towarzystwa, jakie stanowią Koła Srodowiskowe: Przyjaciół Osiedla Warszawskiego (od 1959 r.), przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" (od 1965 r.) i Osiedlowe Koło Dębieć (od 1985 r.), nowo powstałe Koło przy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Piątkowie (od 1986 r.) oraz Komisje Problemowe: Organizacyjno-Gospogarcza; Wykładów i Przechodzek; Ochrony Zabytków Kultury i Ochrony Srodowiska; Wystaw; Młodzieżowa; Zasłużonych i Nazewnictwa; Informacji, Współpracy i Czynów Społecznych; Odznaczeń i Wyróżnień. Według stanu na dzień 31 grudnia 1985 r., Towarzystwo zrzeszało 931 członków indywidualnych oraz 50 członków zbiorowych (wspierających). Prezydium zarządu w dwunaisfoosobowym składzie kierowało ipracą Towarzystwa w okresie między plenarnymi zebraniami zarządu. Zarząd jak-i jego prezydium - obowiązywała zasada kolegialności. Podstawę skoordynowanych działań zarządu stanowiły program działania na kadencję i okresowy, roczny problemowy plan pracy. Zródło do ich opracowania stanowiły: postanowienia zawarte w uchwałach zebrania sprawozdawczego oraz zebrań organizacyjnych, jak i wnioski zgłaszane na bieżąco. Założenia planu pracy zarządu (zarządów kół środowiskowych oraz większości komisji problemowych) na rok 1985 zakładały m. in. realizację takich tematów, jak popularyzowanie wiedzy o przeszłości i perspek

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry