SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zofia Kurnatowska - Józef Kostrzewski - twórca poznańskiego ośrodka archeologicznego. .5Roman Cz a m a ń s k i - Tadeusz Szczurkiewicz - współtwórca polskiej socjologii (1895 -1984). .19 Piotr L i t e w k a Poglądy Tadeusza Szczurkiewicza na industrializację i urbanizację. .27

MATERIAŁY

Bogusław P o l a k - Walki powstańcze w Poznaniu (27 XII 1918-6 I 1919).

A n e k s: Formowanie pierwszych baterii artylerii polowej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 (30 XII 1918 - 8 I 1919). .33 Władysław R o g a l a - Poznańskie lata Mariana Spychalskiego (na marginesie książki Początek walki. Fragmenty wspomnień). .5 3

KRONIKA

Laureaci Nagród Grażyna B a n a s z k i e w i c z i Tadeusz O r l i k - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985. Dokończenie. (Alojzy A. Łuczak, Tadeusz Świtała, Jan Switka, Janusz Wiśniewski). .63

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi a k - Węzłowe problemy ochrony środowiska na X Sesji Miejskiej Rady Narodowej. A n e k s: U chwała Nr X/70/85 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 listopada 1985 r. oraz załącznik (Kierunki działania i postulowane terminy realizacji). .79 Hanna K o fi k a - K r e n z o w a - Sesja naukowa "Józef Kostrzewski - dzieło i dziedzictwo". .93 Kro n i kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1985 Toku. Część druga 101 Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 157 - 40 lat temu w Poznaniu .165 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .173

ZDJĘCIA

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Wditolda Czarneckiego, Rafała Jasionowicza, Klaudyny Kucharskiej, Jacka Kulma, Jerzego Miecznikowskiego, Zdzisława N 0wickiego, Bernarda Okupnego, Zbigniewa Staszyszyna, Romualda Świątkowskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Romualda Zielazka

RYSUNKI

Adama Bilskiego, Mieczysława Bręgiela

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.10/12 R.54 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry