FAHUIAFZo wielkim powstańczym zrywie wielkopolskiego ludu w latach 1918-J919 o wolną i niepodległą Polskę. Zaszczytnym wyróżnieniem Komisji był w dniu 22 listopada udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, podczas którego wicewojewoda Romuald Zysnarski przekazał na moje ręce ozdobny dyplom następującej treści: "Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej przyznaje "Towarzystwu Miłośników Miasta Poznania dyplom uznania za zasługi i wzorową pracę w Czynie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej w 1985 r. Warszawa 01. 10. 1985. Gen. dyw. Włodzimierz Oliwa".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Data 16 1 30 1 6 11 13 II 20 II 12 III 19 III 26 III

2 IV

9 IV

16 IV 30 IV 7V

24 IXl X

8X 22 X 29 X

WYKŁADY O POZNANIU W 1984 R.

Temat

Gnieźnieńska 17 Dywizja Piechoty w wojnie obronnej Formowanie się. Armii Wielkopolskiej w 1919 r.

Gen. Stanisław Taczak w Poznaniu 1918/1919.

Socjotopografia średniowiecznego Poznania Waciaw Gieburowski - w 40 rocznicę śmierci Moje kontakty z Ludwikiem Solskim w Poznaniu Kompozytorzy poznańscy Pomniki w Poznaniu Epidemie cholery i ich zwalczanie w Poznaniu w II pol. XIX w. Archiwa poznańskie w służbie społeczeństwu naszego miasta Spotkanie z "cichociemnym" (Stefanem Ignaszakiem) 200 lat sceny narodowej w Poznaniu Saga rodu Simonów Wspomnienie o życiu literackim w międzywojennym Poznaniu 200 rocznica zawieszenia Orła na wieży poznańskiego Ratusza Ziemia nadwarciańska na pół roku przed wyzwoleniem spod okupacji hitlerowskiej Coś niecoś o złodziejach poznańskich od XVI w.

Zbigniew Kaj a w moich wspomnieniach Niemieckie zamachy na mienie Niemców w Polsce na pograniczu Rzeszy w lecie 1939 r.

Irena Wingerowa

Wykładowca 3

Piotr Bauer Marek Rezler Bogusław Polak Jacek Wiesiołowski Teodor Śmiełowski Wojciech Ziółkowski Witalis Dorożała Jerzy Sobczak

Irena Radtke

Stanisław Nawrocki

Ludwik Gomolec Zdzisław Grot Ludwik Gomolec

Leonard Turkowski

Edmund Nadolski

Ludwik Gomolec Józef Pieprzyk Janusz Dembski

Karol M. PospieszaIski 5Xl

12Xl

19X1 26Xl

3 XII 10Xll 18 XII

Data 4 III 18 III l IV 15 IV 6V 20 V 16 IX

30 IX 14 X 28 X

11 XI

.. MiTOIAKZ

Dwaj prezesi Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania: Zygmunt Zaleski 1 Franciszek Jaśkowiak Działalność wywiadowcza polskich 1 radzieckich spadochroniarzy w Wielkopolsce w 1944 r. Balneologia poznańska Stulecie reformy Chóru Katedralnego i wznowienia zespołu chłopięco-męskiego 200 lat zawodowego tańca w Poznaniu Kazimiera Hłakowiczówna w moich wspomnieniach Marcin Rożek (1885- 1944) jako artysta rzeźbiarz

Jan Rychter

Zenon Szymankiewicz Halina Kowalenko

Zdzisław Bernat Teodor Smiełowski Łucja Danielewska Lidia Wilkowa

NIEDZIELNE PRZECHADZKI PO POZNANIU W 1984 R.

Trasa Muzeum Wojskowe Wokół Starego Rynku Ratusz i jego wnętrze Wzgórze św. Wojciecha Wzgórze Przemysława z przyległościami Od pi. Wielkopoisk' eso do ul. Szewskiej Na wschód od Starego Rynku do ul. Garbary i pi. Kolegiackiego Od pi. Kolegiackiego ul. Gołębią do ul. Szkolnej Alejami Marcinkowskiego Od ul. Walki Młodych, ul. Strzelecką do Zielonych Ogródków Dwa kościoły barokowe na Starym Mieście

Prowadzący Ludwik Gomolec »

Irena Barełkowska Jan Rychter

»»f»

>);) Irena Barełkowska

Jan Rychter Ludwik Gomolec

Redaguje zespól: mgr Teodor Smiełowski, mgr Zbigniew Karolczak l prof. dr Stanisław Nawrocki, winietę projektował IZbignlew Kajal

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry