RAHUIAKZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

28 IX Czyn społeczny Młodych Miłośników Poznania zorganizowany przy pomocy Społecznego Komitetu Budowy Parku-Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Tradycyjnie we wrześniu, w Miesiącu Pamięci Narodowej - składając hołd poległym w walce o wolność i niepodległość Polski - młodzież wykonywała prace porządkowe na cmentarzach wzdłuż ul. Armii "Poznań", pod hasłem: "Czynem społecznym wnosimy wkład w dzieło przyjaźni i pokoju". Wzięły w nich udział delegacje młodzieży z 31 szkół podstawowych i średnich oraz z Pałacu Kultury, pod opieką 47 nauczycieli - razem 712 osób. Wartość wykonanej pracy oszacowano na 124 550 zł. Na posiedzeniu Komisji (11 XI 1985 r.) ustalono plan spotkań, przechadzek i wycieczek dla młodych miłośników Poznania w pierwszym półroczu 1986 r. Spotkania w muzeach odbywały się w dwóch grupach: dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich. 5 X. W roku czterdziestolecia powołania Milicji Obywatelskiej młodzi miłośnicy Poznania zwiedzili Salę Tradycji w Domu Kultury MO. Oprowadzając po ekspozycji, kustosz Henryk Gulczyński zapoznawał młodzież z walką o narodowe i społeczne wyzwolenie oraz o utrwalenie władzy ludowej. 19 X. Delegacje Szkolnych Kół Miłośników Miasta Poznania wzięły udział w uroczystym sadzeniu "drzew przyjaźni i pokoju" w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W tym samym dniu red. Edmund Nadolski poprowadził młodych miłośników Poznania "tam, gdzie wznosił się Kopiec Wolności". Podczas prelekcji na trasie wzdłuż Jeziora Maltańskiego, młodzież zapoznała się z przeszłością tej części Poznania i wszystkim, co tu godne uwagi i przypomnienia. 9 XI. "Tablice pamiątkowe na szlaku od Ronda Kopernika do ul. Libelta" . Przechadzka pod kierunkiem i z objaśnieniami dra Ludwika Gomolca była jedną z form pomocy dla przygotowujących się do międzyszkolnego konkursu i objęła wszystkie pamiątkowe tablice na trasie, także w poznańskich uczelniach. , 16 XI. Spotkanie z Gabrielą Braciszewską, uczestniczką XII Swiatowego Festiwalu Młodzieży i Studentów - Moskwa 85, w sali Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Prelekcja i odpowiedzi na pytania pozwoliły na głębsze zrozumienie wielu problemów współczesnego świata. 30 XI. "Góra Przemysława w Poznaniu". Przechadzka pod kierunkiem i z objaśnieniami dra Ludwika Gomolca, poświęcona dziejom tej części miasta, jej pamiątkom i współczesności. 7 XII. Spotkanie w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego, połączone ze zwiedzaniem wystawy Marcin Kasprzak i jego epoka. Na tle bogatej ekspozycji mgr Jarosław Wiśniewski przybliżył młodzieży postać wielkiego rewolucjonisty, idee rozwijającego się ruchu socjalistycznego i ogólny obraz życia społeczeństwa w Poznaniu i Wielkopolsce na przełomie XIX i XX stulecia.

14 XII Spotkanie w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym na wystawie: Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Ze wzruszeniem młodzi miłośnicy Poznania wysłuchali opowieści kustosza Tadeusza Jeziorowskiego

15 Kronika ffi. Poznania 3/8«

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry