F AHTJIARZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

5. Normę na jeden stopień można zdobyć w okresie nIe krótszym" niż jeden rok szkolny, ale nie dłuższym od dwóch lat. 6. Odznakę przyznaje Komisja powołana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania i Muzeum Historii Miasta Poznania, po przedstawieniu przez kandydata książeczki (albumu) poświadczonej pieczątką Szkoły, z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami obejmującymi wszystkie wymagania na dany stopień i po rozmowie indywidualnej z kandydatem. 7. W każdym z następnych stopni nie mogą się powtarzać uprzednio poznane obiekty. 8. Kandydat do Złotej Odznaki zobowiązany jest przedstawić Komisji poświadczoną przez Komisję książeczkę (album) wpisów na stopień srebrny. 9. Odznaki będą wręczane każdorazowo pod koniec roku szkolnego.

10. Kandydatów do Odznaki proponuje opiekun Szkolnego Koła Miłośników Miasta Poznania w porozumieniu z dyrekcją Szkoły. 11. Listę kandydatów do Odznaki należy złożyć w Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Warkoczewska

Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania prof. dr Stanisław Nawrocki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ w drugim półroczu 1985 r.

Po przerwie wakacyjnej, w dniu 17 września 1985 r. Komisja zorganizowała zebranie z nauczycielami dla omówienia współpracy w nowym roku szkolnym 1985/1986. Najwięcej uwagi poświęcono regulaminowi zdobywania przez młodzież Odznaki Młodego Miłośnika Poznania, przygotowaniu do udziału w konkursach: Czasy, ludzie, wydarzenia na tablicach pamięci mojego miasta - mcjej wsi v-zapisane oraz Portret mojego miasta - ogłoszonych dla szkół przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania i realizowanych z pomocą Kuratorium Oświaty i Wychowania, Muzeum Historii Miasta Poznania i Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka - a także spotkaniom, przechadzkom i wycieczkom w wolne soboty. 22 IX Młodych "miłośników Poznania przyjęła w Ratuszu kustosz Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Warkoczewska, zapraszając do zwiedzenia wystawy Posnania Elegans Poloniae Civitas. Oprowadzając po wystawie, dr Warkoczewska przedstawiła dzieje miasta, zmiany, jakie się w nim dokonały i którym podlega, konfrontując obraz przeszłości miasta z jego obecnym rozwojem. Tej pięknej lekcji historii miasta i regicnu na tle histerii całego kraju wysłuchała młodzież ze szkół podstawowych i szkół średnich (w dwóch kolejnych grupach), pod opieką 23 nauczycieli (razem 285 osób).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry