SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Janusz P i a s n y - Sześćdziesiąt lat pracy Akademii Ekonomicznej na rzecz regionu i gospodarki narodowej. An e k s: Ważniejsze wydarzenia w historii uczelni (1926-1986) (Zebrała Urszula Hoffmann). .5 Grzegorz D z i a m s ki - Poznańskie instytucje artystyczne w latach 1945-1980 (Dokończenie). Aneksy: Wystawy czasowe Muzeum Narodowego w Poznaniu cieszące się największą frekwencją (1949 -1955 i 1966-1975); Wystawy cieszące się największym powodzeniem w Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1970-1979. .25

MATERIAŁY

Stanisław S z aj e k - Geneza i przebieg działalności Chóru Męskiego "Arion" (szkic monograficzny). A n e k s y: Honorowi prezesi, honorowi członkowie, prezesi i kierownicy artystyczni Chóru; Wyróżnienia i nagrody; N ajważniejsze wydarzenia w historii Chóru (1912-1982). 45 Tadeusz Ś w i t a ł a - Maj 1945 roku w Poznaniu. Część pierwsza 73 Z teki pośmiertnej Zdzisław G r o t - Teatr poznański 101

ZYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s k i Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w sezonach 1981/1982 i 1982/1983. .117

KRONIKA

Laureaci Nagród Tadeusz Ś w i t a ł a - Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1984. Część druga (Agnieszka Duczmal, Józef Jaroszewski, Waldemar Machnar , Małgorzata Młyńczak, Andrzej Murawski, Jerzy Schmidt, Stefan Stuligrosz, Zygmunt Zieliński). .131

Sprawozdania Marian Genowefi-ak - IX Sesja Miejskiej Rady Narodowej (26 IX 1985 r.) 149 Kro i M kar z - Wydarzenia w Poznaniu w 1985 r. Część pierwsza . 165 Kro n i kar z - 5 O lat temu w "Kronice Miasta Poznania" 217 Raptularz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania .221

Spis treści

ZDJĘCIA

Zygmunta Ceglarka, Macieja Hadrycha, Rafała Jasionowicza, Czesławy Kłose-Jodłowskiej, Grzegorza Kowalewicza, Klaudyny Kucharskiej, Jacka Kulma, 'Adama Łukawskiego, Mariana Mielcarskiego , Jerzego Poprawskiego , Zygfryda Ratajczaka, Eugeniusza K. Rudzkiego, Jana Sołtysiaka, Zbigniewa Staszyszyna, Andrzeja Szozdy, Romualda Świątkowskiego, Jerzego U nierzyskiego, Dobiesława Wielińskiego, Romualda Zielazka, Zbigniewa Żoka

RYSUNKI

Adama Bilskiego, Mieczysława Bręgiela, Henryka Derwicha, Wita Gawęckiego, Stanisława Mrowińskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.07/09 R.54 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry