RAPTOTAFZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Spotkanie z uczestnikami Letniej Szkoły Ekonomicznej

W dniu 18 lipca 1985 r. prezes prof. Stanisław Nawrocki z kilkoma członkami zarządu spotkał się w siedzibie Towarzystwa z uczestnikami Letniej Szkoły Ekonomicznej, organizowanej corocznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W spotkaniu wzięło udział siedmiu uczestników Szkoły, przybyłych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., w tym trzech pochodzenia polskiego. Poinformowano ich o dziejach, organizacji i działalności Towarzystwa, a także o historii i zabytkach Poznania oraŁ Wielkopolski. Obejrzano również wystawę prac Łucjana Rabskiego, obrazującą dzieje Wielkopolski, eksponowaną w sali Towarzystwa.

Spotkanie z przedstawicielem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 23 lipca 1985 r. prezes zarządu prof. Stanisław Nawrocki spotkał się w siedzibie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Bolesława Chrobrego z Marią Szuszczyńską, zastępcę kierownika Spółdzielni do spraw społeczno-organizacyjnych. Przedmiotem spotkania było zorganizowanie koła Towarzystwa przy Spółdzielni. Próba taka była już podejmowana w lutym 1985 r. Postanowiono podjąć ją ponownie w nowym sezonie kulturalno-oświatowym 1985/1986. Omówiono także udział Towarzystwa w organizowanych w październiku 1985 r. Dniach Osiedli na Piątkowie .

SPRAWOZDANIE KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA z działalności w II kwartale 1985 r.

Czas od kwietnia do czerwca 1985 r. był okresem wytężonych działań Komisji Młodzieżowej. Oto ich wykaz w chronologicznym ujęciu: W Miesiącu Pamięci Narodowej - w 40 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem - młodzi miłośnicy Poznania złożyli hołd poległym w walce o wolność i niepodległość Polski. W sobotę, 20 kwietnia młodzież z dwudziestu szkół podstawowych i czternastu szkół średnich, pod opieką czterdziestu nauczycieli (874 osoby), uporządkowała wszystkie żołnierskie cmentarze wzdłuż ul. Armii "Po, " znan . Tydzień później, w sobotę 27 kwietnia, w Forcie VII, po wysłuchaniu prelekcji dra Ludwika Gomolca i zwiedzeniu Fortu, delegacje Szkolnych Kół Miłośników Miasta Poznania (250 osób) złożyły kwiaty pod tablicami upamiętniających zamęczonych i pod "ścianą śmierci". W dniu 29 kwietnia 1985 r. na spotkaniu w Pałacu Działyńskich, z.

okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowej dra Ludwika Gomolca, odbyła się uroczystość przyjęcia trzydziestu siedmiu Szkolnych Kół Miłośników Miasta Poznania w poczet członków Towarzystwa. Ozdo

13 Kronika m. Poznania 2/86 Józefa Skorackiego, wręczył delegacjom szkół prezes zarządu prof. Stanisław Nawrocki. Władze oświatowe reprezentował na uroczystości wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania Stanisław Słopień. W dniu II maja 1985 r. red. Edmund Nadolski poprowadził przechadzkę młodych miłośników Poznania trasą budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Podczas blisko trzygodzinnego spaceru wzdłuż całego odcinka budowanej linii komunikacyjnej, prelegent objaśniał fachowo tę wielką inwestycję, podając jednocześnie wiele ciekawych informacji z przeszłości tej części Poznania. W dniu 25 maja 1985 r. odbyła się wycieczka autokarowa, ufundowana przez Towarzystwo dla uczniów - wytrwałych uczestników sobotnich spotkań i prt:echadzek w roku szkolnym 1984/1985, na trasie: Poznań - Koszuty - Sroda - Lubrze - Pieczkowo - Miłosław - Winnagóra - Sokołowo - Poznań, pod hasłem: "Szlakiem »Tośdoków« - Gen. Henryka Dąbrowskiego i Wiosny Ludów". Wycieczkę serdecznie przyjęła Szkoła Podstawowa im. Gen. Henryka Dąbrowskiego w Pieczkowie, w której uczestnicy zapoznali się z historią powstania i działalnością Zespołu Regionalnego »Tośdoków«. Przewodnikiem na trasie był mgr Andrzej Gajda. W dniu 30 maja 1985 r. na spotkaniu Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej, w sali konferencyjnej Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, na ręce przewodniczącej Komisji Młodzieżowej naszego Towarzystwa przekazano medal pamiątkowy Społecznego Komitetu Budowy Parku - Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, wybity z okazji czterdziestolecia działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w województwie poznańskim. Tego samego dnia, na spotkaniu u kuratora oświaty i wychowania Ireneusza Króla, prezes zarządu prof. Stanisław Nawrocki i przewodnicząca Komisji Młodzieżowej mgr Irena Wingerowa przedstawili działalność Towarzystwa na rzecz środowiska i współpracę Komisji Młodzieżowej ze szkołami miasta i województwa w latach 1983 - 1985. Kurator, dziękując Towarzystwu, wyraził pełne poparcie dla działalności Komisji Młodzieżowej. Formą podziękowania dla nauczycieli za ich całoroczny trud opieki nad młodymi miłośnikami Poznania była, ufundowana przez Towarzystwo w dniu 15 czerwca 1985 f., całodniowa wycieczka autokarowa trasą związaną z czterdziestoleciem powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy, pod hasłem: "Z Poznania na Ziemię Lubuską", pod przewodnictwem dra Ludwika Gomolcą. Wycieczka wiodła przez: Poznań - Pniewy - Lwówek - Trzciel - Swiebodzin - Łagów - Zbąszynek - Zbąszyń - Nowy Tomyśl - Buk - Poznań. Prelekcje wygłaszane w czasie drogi zapoznały uczestników z dawną i najnowszą historią zwiedzanych miejscowości oraz z ich dorobkiem w okresie czterdziestolecia Polski Ludowej. W roku szkolnym 1984/1985 współpracowało z Komisją Młodzieżową sześćdziesiąt siedem szkół i sto dziesięciu nauczycieli. W siedemnastu spotkaniach, przechadzkach i wycieczkach zorganizowanych przez Komisję Młodzieżową uczestniczyły 3584 osoby. W pracach społecznych na cmentarzach żołnierskich na stokach Cytadeli i na terenach przyległych

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry