TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW MIASTA POZNANIA L

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

!D U l_m e8 -J' [J jffifi nf*

Spotkanie z prezydentem Poznania Andrzejem Wituskim

W dniu 12 września 1985 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie prezydenta Andrzeja Wituskiego z członkami prezydium Towarzystwa. Prezes, prof. Stanisław Nawrocki, poinformował prezydenta o stanie organizacyjnym Towarzystwa i o formach jego działalności. Przede wszystkim podkreślił szukanie przez Towarzystwo możliwie szerokiego poparcia wśród społeczeństwa, poprzez kontakty ze szkołami, harcerstwem, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi. Szczególną uwagę zwraca Towarzystwo na estetyczny wygląd miasta, współpracując w tej sprawie blisko z Poznańskim Przedsiębiorstwem Zieleni. Do najtrudniejszych problemów należy właściwe funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Prezydent Poznania ze swej strony zwrócił się do Towarzystwa o zachęcanie społeczeństwa miasta do udziału w odbudowie Kopca Wolności na Malcie w 1986 r. oraz do udzielania poparcia finansowego dla rekonstrukcji Palmiarni. Ze względu na upór niektórych obywateli - właścicieli kamienic przy Starym Rynku, występują trudności formalne w renowacji elewacji tych obiektów. Omawiano także zagadnienia rekonstrukcji pi. Wolności, pomników i fontan w mieście oraz nazewnictwa ulic i placów.

Spotkanie z wiceprezydentem Poznania Bogdanem Zastawnym

W dniu 26 sierpnia 1985 r. odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa prof. Stanisława Nawrockiego z wiceprezydentem Bogdanem Zastawnym. Pre-zes wręczył wiceprezydentowi wykaz ok. 30 spraw wymagających załatwienia, a dotyczących estetyki miasta, usterek budowlanych itp. Potrzeby miasta są w tych dziedzinach duże. Wiceprezydent poinformował,że np. kilkaset dachów wymaga remontu, zaplecza wielu kamienic przy Starym Rynku i ulicach przyległych muszą być uporządkowane, kontynuowana będzie renowacja elewacji kamienic przy Starym Rynku, przyspieszona zostanie budowa oczyszczalni ścieków, rozpocznie się budowę nowej magistrali wodociągowej itp. Ze względu na niemożliwość zbudowania nowoczesnej spalarni śmieci, nadal stosować się będzie wywózkę tychże na wysypiska, m. in. w Komornikach. Wszystkie te sprawy nie są łatwe, ale stopniowo będzie się je rozwiązywać.

Współdziałanie z dyrekcją Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni

Towarzystwo tradycyjnie współpracuje z dyrekcją Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zieleni. W 1985 r. po raz drugi (27 IX) prezes Towarzystwa prof. Stanisław Nawrocki wspólnie z dyrektorem Bolesławem Szałkiem przeprowadzili wizję lokalną terenów miejskich wymagających działań w zakresie zazieleniania. Zlustrowano skwer przy ul. Masztalarskiej, placyk przed Pływalnią Miejską przy ul. Wronieckiej, pi. Kolegiacki obok proboszczówki, park przy ul. Za Groblą, ul. Młodej Gwardii, park Dąbrowskiego przy ul. Ratajczaka, pi. Wiosny Ludów i narożnik Al. Marcinkowskiego i ul. Czerwonej Armii. Dyrektor Szałek przedstawił propozycję nadania wymienionym miejscom właściwego wyglądu. Prace będą przeprowadzone w 1986 r.

Zebranie zarządu

W dniu 18 września 1985 r. odbyło się zebranie zarządu, na którym prezes poinformował o wynikach spotkania z prezydentem miasta Andrzejem Wituskim. Omówiono także sprawy właściwego wyposażenia pomieszczeń zajmowanych przez Towarzystwo w meble i inne urządzenia ułatwiające pracę. Na ten cel Towarzystwo otrzymało z Wydziału Kultury i Sztuki U rzędu Miejskiego dodatkowy fundusz w wysokości 400 tys. zł. Postanowiono także rozprowadzić wśród członków cegiełki na odbudowę Palmiarni.

Posiedzenie prezydium

W dniu 14 sierpnia 1985 r. odbyło się posiedzenie prezydium, na którym omawiano wyłącznie sprawy gospodarcze w związku z koniecznością lepszego wyposażenia siedziby Towarzystwa. Dotychczas używane stoły i krzesła są do tego stopnia zużyte, że częściowo muszą być odnowione, a częściowo usunięte i zastąpione nowymi meblami. Dotyczy to również biblioteki, którą koniecznie trzeba wyposażyć w nowe regały, gdyż nie ma miejsca na składanie książek. Wypowiedziano się także za koniecznością podwyższenia uposażenia osób zatrudnionych w Towarzystwie. W skład prezydium powołano kierowniczkę Biura Mirosławę Meissnerową.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry