TADEUSZ ŚWITAŁA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2

Czas czytania: ok. 22 min.

KWIECIEŃ 1945 R. W POZNANIUl kwietnia niedziela wielkanocna

Pocztówka wielkanocna, kolportowana w Poznaniu w 1945 r. Obrazek malowany przez Zofię Matysiak (reprodukowany na papierze fotograficznym) przypominał jednocześnie o Babimojszczyźnie, która niebawem wrócić miała do Macierzy. Ze zbiorów Adama Glapy

Na stadionie "Areny" przy al. Reymonta rozpoczął się o godz. 14 finał pookupacyjnych rozgrywek piłkarskich. Spotkały się zespoły Wildy i ul. Strzelckiej oraz Dębca i Górczyna. W pierwszym meczu Wilda zremisowała z ul. Strzelecką l : l i (drogą losowania) weszła do finału, gdzie spotkała się z Dębcem, który pokonał Górczyn 2: l. Drużyny wyszły na boisko w kolejności: Dębieć, Górczyn, Wilda, ul. Strzelecka. Otwarcia turnieju dokonał uroczyście, po odegraniu hymnu narodowego, prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Bogusław Seydlitz. Flagę na maszt wciągnął Piotr Danielak. Przemawiał prezydent miasta Feliks Maciejewski. Boisko nie było zradiofonizowane, funkcji spikera przy pomocy blaszanej tuby podjął się Józef Marcinkowski. W turnieju tym wystąpili najlepsi piłkarze przedwojennego futbolu, takie asy jak: Stanisław Atlasiński, Feliks Baltes, Edmund Białas, Stanisław Bilewicz, Władysław Bilewicz, Antoni Biskupski, Piotr Danielak, Jan Dixa, Marian Fontpwicz, Marian Gawron, Bronisław Knop, Tadeusz Kołtuniak, Józef Krzywiński, Franciszek Kujawa, Stefan Marciniak, Kazimierz Matuszak, Paweł Pikulik, Tadeusz Polka, Stefan Preja, Teofil Schlaba, Antoni Sko

Marian Romała Janusz Sroka redaktor naczelny "Woli Ludu"

Tadeusz

Świtała

ROJE@t Ci f Hi PjMłucam*-A!A:

ROK t · NR 1 KWIECIEŃ

Okładka pierwszego zeszytu "Zdrojów Sztuki, Literatury, Nauki", projektowana przez Mariana Romalę

Winieta "Woli Ludu"

WOLA LUDU

Tv«oovł« 0- i- Woi»w<to*><i«>Bo Komtt*»u Potaki» ) Partii Robotnic»»}

Nasze zadan ia

Kwstney

9tMw>W »«fart«!« .«»«.*« wroński, Józef Skrzypczak, Kazimierz Smiglak, Mieczysław Tarka, Kazimierz Tomiak, Marian Witkowski, Roman Wojciechowski i Sylwester Zugehoer. O godz. 9 na tym samym stadionie rozpoczęły się zawody pomiędzy reprezentacjami Armii Radzieckiej i Związku Walki Młodych, obejmujące kilka konkurencji lekkoatletycznych i siatkówkę. Ukazały się "Zdroje Sztuki, Literatury, Nauki", pod redakcją Czesława Kubalika (szata graficzna Mariana Romały) - organ poznańskiego oddziału Związku Zawodowego Literatów. Wyszedł pierwszy numer tygodnika "Wola Ludu" - organu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej, pod redakcją Janusza Sroki.

Wydrukowano pierwszy numer "Polski Ludowej" - tygodnika Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Ludowego. Redakcja miała siedzibę przy ul. Spokojnej 15a. Redaktorem naczelnym był Stanisław Kunz. 66 Szpital Ewakuacyjny Wojska Polskiego (przybyły z Lublina) rozpoczął działalność przy ul. Działyńskich, pod kierownictwem dra mjra Teofila Kryski.

Na podwórzu winiarskiej Szkoły Powszechnej odbyła się manifestacja patriotyczna mieszkańców Sołacza i Winiar. Wojewoda poznański zatwierdził nowe normy płac. Zostały one wprowadzone w życie z dniem l kwietnia. W tym dniu zaczęły także obowiązywać nowe karty żywnościowe Uednolite dla całego kraju) oraz nowa taryfa kolejowa za przewóz osób i towarów. Ulgowe przejazdy przysługiwały posiadaczom biletów miesięcznych (odcinkowych, robotniczych, urzędniczych i szkolnych). Po wyremontowaniu klatek i kojców, udostępniono zwiedzającym Ogród Zoologiczny. Wstęp: l zł dla dorosłych, 50 gr dla dzieci i żołnierzy bez szarży.

2 kwietnia poniedziałek wielkanocny Odwiedzającym Ogród Zoologiczny przygrywała Miejska Orkiestra Dęta, pod batutą słynnego w Poznaniu kapelmistrza orkiestry Zakładów , Siły, Swiatła i Wody Stefana Sternalskiego.

, Miał swoją niecodzienną atrakcję Łazarz. Wielkopolska Swietlica Ludowa (Kossaka l) zaprosiła do Poznania muzyków ludowych: Tomasza Gozdka (dudy) i Jana Pajchrowskiego (skrzypce). Koncertowali oni w , Swietlicy, odwiedzili szpital radziecki przy ul. Orzeszkowej, o godz. 15.45 wystąpili przed mikrofonami poznańskiego radia, a ze studia przy ul. Berlińskiego udali się do Parku Wilsona, gdzie odbył się koncert plenerowy.

Tadeusz Świtała

Uroczyste otwarcie Szkoły Powszechnej Nr 62 w Strzeszynie przy ul.

Druskiennickiej 31. Kierownikiem został Stanisław Popiel.

Na stadionie "Areny" zakończyły się pookupacyjne rozgrywki piłKarskie. W decydującym spotkaniu Dębieć pokonał Wildę 1 : O. Bramkę zdobył Mieczysław Tarka. Związek Gastronomików uruchomił trzecią spółdzielczą placówkę (restauracja-kawiarnia) przy ul. Focha 70.

3 kwietnia wtorek Związek Walki Młodych i Związku Harcerstwa Polskiego rzuciły hasło: "Pierwszy milion cegieł na odbudowę Poznania", co oznaczało odzyskanie cegieł ze zwalonych domów wzdłuż ul. Walki Młodych. W pierwszym dniu akcji pracowało 440 chłopców i dziewcząt z Jeżyc. W Miejskim Komitecie Opieki Społecznej (Chełmońskiego 2) wręczono legitymacje honorowym współpracownikom. Dyrekcja Okręgowa Poczt i Telegrafów uruchomiła dwa połączenia autobusowe dla przewozu poczty i ludności. Trasa I: Poznań (Urząd Pocztowy Nr 2) - Swarzędz - Września - Strzałkowo - Słupca - Konin - Koło - Kutno. Wyjazd o godz. 7 rano - powrót wieczorem. Trasa II: Poznań - Swadzim - Tarnowo Podgórne - Grzebienisko - Duszniki - Lwówek - Nowy Tomyśl.

Widok na pi. Kolegiacki w roku 1915

Obowiązujące od dnia 1 kwietnia 1945 r. nowe kartki żywnościowe wydawane były przedstawicielom zakładów pracy od godz. 9 w oddziale aprowizacji przy ul. Sierocej 10. Urząd Wojewódzki przeniósł się z tymczasowej siedziby w Gimnazjum przy ul. Focha do przedwojennej przy ul. Gołębiej 1 (pi. Kolegiacki). Rozpoczęto wpisy do Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Spółdzielczego z internatem (Chełmońskiego 1, III p.).

4 kwietnia środa Pierwszy dzień dwudniowej narady starostów i przewodniczących powiatowych rad narodowych w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Gołębiej, z udziałem wojewody Michała Gwiazdowicza. Najwięcej uwagi poświęcono sprawom organizacji i zakresowi działania władz administracji ogólnej. Młodzież dzielnicy Jeżyce wezwała do pracy w akcji "Pierwszy milion cegieł" młodzież Związku Walki Młodych i Związku Harcerstwa Polskiego ze śródmieścia. Do oczyszczania cegieł na ul. Walki Młodych przystąpiło w środę 387 chłopców i dziewcząt. Przyszli w zwartych szeregach, z werblistami i akordeonistką na czele. Tego dnia młodzież spod znaku Związku Walki Młodych była boha, terem jeszcze jednego wydarzenia: Chór Sekcji Artystycznej Koła Sródmiejskiego koncertował przed mikrofonami poznańskiego radia. Była to pierwsza po wojnie audycja "na żywo" w cyklu "Nasza młodzież gra i śpiewa". Rodzynkiem tego zespołu była fenomenalna akordeonistką - szesnastoletnia Ula Gorczycówna. Chór przygotował Henryk Kaczmarek. W Bibliotece Miejskiej (Sw. Marcin 35) odbyła się inauguracja cyklu popularnych wykładów wygłaszanych codziennie o godz. 16. Wszechnicę poznańską zapoczątkowała wykładem pt. Geografia naszych kresów zachodnich dr Konstancja Swinarska.

5 kwietnia czwartek Wojewoda poznański Michał Gwiazdowicz, po kilku wizytacjach agend miejskich, dopatrzył się poważnych niedociągnięć w kierowaniu aprowizacją i handlem. M. in. lustracja rzeźni miejskiej i aparatu rozdzielczego dowiodła, że urzędnicy odpowiedzialni za zaprowiantowanie ludności miasta dopu*ścili się znacznych zaniedbań, nie potrafili w porę rozdzielić między ludność artykułów pierwszej potrzeby; dopuścili się marnotrawstwa.

Tadeusz Świtała

Wojewoda zwolnił z zajmowanego stanowiska wiceprezydenta Piotra Kędzierskiego a innych polecił ukarać w drodze administracyjnej. Referat aprowizacji w Zarządzie Miejskim przekazany został w ręce Czesława Buschkego.

Przy ul. Dąbrowskiego 77 otwarto świetlicę Miejskiego i Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy. Po oficjalnych przemówieniach (a było ich dziewięć) i części artystycznej odbył się "wieczorek zapoznawczy". Do tańca przygrywała orkiestra Mieczysława Popiałkiewicza. Poznańska Straż Pożarna otrzymała pocztowe połączenia telefoniczne: 77-77 i 77-78.

Rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 48 na Osiedlu Naramowickim, pod kierownictwem Czesława Hawliczka, zaś na Dębcu, przy uL Łozowej 53/55 - Szkoła Nr 49, pod kierownictwem Stefanii Czeszewskiej.

Michał Gwiazdowicz wojewoda poznański

6 kwietnia piątek W "Głosie Wielkopolskim" depesza tłustym drukiem: Greiser w nzewoli!

Greiser W niewoli!

Loodya, 5, 4, -- Jak doaosł radio londyaskie znaay aa naszym terenie ganłeiier Ariar Greiser dostał mą do we* woli. Za wszystkie'swoje sprawki sś*de prsscd sądem -- który wymierzy ma sprawiedliwą karę» szczególnie za mo*» ticrsfwa Polaków w Zgierzu (pod Łodzią),

Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Robotniczej Jeżyce zwołał zebranie kobiet, mieszkanek dzielnicy, na którym Wiktoria Hetmańska w porywających słowach przypomniała gehennę kobiet polskich w latach okupacji. Apelowała o współpracę kobiet w tępieniu nadużyć i paskarskich cen. Po ożywionej dyskusji, kobiety gremialnie podpisywały deklaracje wstąpienia do partii.

Wiktoria Hetmańska

W tym budynku (Łąkowa 11) mieściło się Państwowe Liceum Budowlane, Drogowe i Wodno- Melioracyjne. Fotografia wykonana w 1984 r.

Odbyło się uroczyste otwarcie Państwowego Liceum Budowlanego,.

Drogowego i Wodno-Melioracyjnego (Łąkowa 11). Przemawiał dyrektor szkoły Lucjan Ballenstedt, a gratulacje składał wizytator szkolnictwa zawodowego Kazimierz de Mezer. , Na wezwanie młodzieży Osiedla Warszawskiego, Srodki i Antoninka do pracy przy oczyszczaniu cegieł przystąpiła młodzież dzielnicy Wilda (820 osób).

Rozpoczęto przyjmowanie zapisów na kurs położnych w Szkole Położnych (ul. Polna 17). Nauka była bezpłatna, wiek kandydatek od 18 do30 lat. Przyjmowanie zapisów do Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im.

Dąbrówki odbywało się przy ul. Mickiewicza 30.

Wojna się jeszcze nie skończyła. Opublikowano dekret z dnia 22 marca 1945 r. o częściowej mobilizacji do służby wojskowej mężczyzn roczników 1921 - 1925. Baczność Rodacy - repatrianci przyjeżdżają! Zawiadamiał piątkowy "Głos Wielkopolski".

Okręgowa Rada Związków Zawodowych wezwała wszystkich, którzy u boku Armii Radzieckiej walczyli o oswobodzenie Poznania, do zarejestrowania się w najbliższym Komisariacie Milicji Obywatelskiej. Odbyło się zebranie organizacyjne Wielkopolskiego Związku Żeglugi Wodnej (Kręta 5).

W bibliotece Miejskiej, w ramach wszechnicy inż. Piotr Zaremba wygłosił prelekcję nt. Odbudowa i rozbudowa Poznania na tle nowych prądów urbanistycznych.

Tadeusz Świtała

IMMttii

Atfp *

W tym budynku (ul. Mylna 5/7) mieściło się w 1945 r. Państwowe Liceum Pedagogiczne Męskie i Gimnazjum Koedukacyjne. Fotografia wykonana w 1984 r.

Stanisława Selmówna

Maria Janowska-Kopczyńska, karykatura Wita Gawęckiego Marian Szczęsnowskd

Rozpoczęły się zajęcia w Państwowym Liceum Pedagogicznym Męskim i Gimnazjum Koedukacyjnym (Mylna 5 - 7).

7 kwietnia sobota W Teatrze Wielkim odbył się wieczór artystyczny orkiestry i baletu oraz chóru i solistów teatru operowego, będący pierwszą wizytówką tworzonego od podstaw zespołu. Program wypełniły witane z rozrzewnieniem śpiewaczki Maria Janowska-Kopczyńska i Emma Szabrańska-Lesznerowa oraz Bolesław Horski, Hanka Dobrzanka i Stanisław Winiecki. Szczególną atrakcją wieczoru była Stanisława Selmówna. Orkiestrę prowadził Marian Szczęsnowski.

8 kwietnia niedziela Manifestacyjny pogrzeb ofiar obozu w Żabikowie odbył się na Cmentarzu Bohaterów na pi. Zamkowym. Kondukt pogrzebowy wyruszył o godz. 7 z Żabikowa, trasą udekorowaną flagami narodowymi spowitymi kirem. Zatrzymał się przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej. Do żałobnego orszaku dołączył wojewoda Michał Gwiazdowicz, który wraz z przedstawicielami władz urzędów i organizacji wziął udział w nabożeństwie żałobnym. Od kościoła łazarskiego kondukt poprowadził ks. biskup Walenty Dymek, w asyście duchowieństwa. Bito w dzwony kościelne, grały dwie orkiestry. Na cmentarzu żałobne egzekwie odprawił biskup Dymek, a w imieniu miasta pożegnał bohaterów prezydent inż. Feliks Maciejewski. Przy głuchym łoskocie werbli i taktach marsza żałobnego Chopina, 13 trumien ze szczątkami 70 ofiar bestialstwa hitlerowskiego spoczęło wewspólnym grobie. W przejmującym szlochu wielu uczestników pogrzebu, wyrażały się bolesne wspomnienia. Salwa honorowa zakończyła uroczystość. Na honorowej warcie przy mogile stanęli milicjanci. Wildecki Zarząd Dzielnicowy Związku Walki Młodych (Górna Wilda 129) urządził uroczystoą akademię połączoną z występami artystycznymi.

W Bibliotece Miejskiej dr Wisława Knapowska wygłosiła prelekcję pt. Rola słowiańszczYzny we współczesnych dziejach Europy. W Teatrze Polskim Miejski Komitet Opieki Społecznej zorganizował koncert, na którym wystąpili: skrzypaczka Maria Szrajberówna, sopranistka Gabriela Kruger-Bernacka i pianista Kazimierz Nowowiejski, który grał utwory Chopina. W sali gimnastycznej Studium Wychowania Fizycznego w parku Wilsona odbył się koncert na rzecz Wojewódzkiego Komitetu Opieki Spo

Tadeusz Świtała

Ofiary żabikowskie żegna na pi.

Zamkowym prezydent Poznania inż. Feliks Maciejewski (8 IV 1945)

Ks. biskup Walenty Dymek odprawia modły żałobne na pi. Zamikowym. Na planie trumny ze szczątkami Polaków - ofiar bestia! stwa tajnej policji hitlerowskiej w obozie w Żabikowde (8 IV 1945)

łecznej. Pieśni Moniuszki, Niewiadomskiego i Ludomira Różyckiego śpiewała Felicja Kurowiak-Filingerowa. Wystąpili nadto: Albin Fechner (baryton), Janina Thomasówna (fortepian), kwartet wokalny Wiktora Buchwalda. Na mocy decyzji prezydenta miasta otwarto Biuro Skarg i Zażaleń prrzy Inspektoracie Zarządu Miejskiego.

9 kwietnia poniedziałek Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej w sali Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Gołębiej 1 otworzył wojewoda Michał Gwiazdowicz. Po ślubowaniu, do Prezydium Rady wybrano: Kazimierza Cielejewskiego (Polska Partia Robotnicza) jako przewodniczącego, Kazimierza N adobnika (Stronnictwo Ludowe) jako wiceprzewodniczącego oraz: Franciszka Kowalewskiego (Polska Partia Socjalistyczna), Tadeusza Becelę (Polska Partia Robotnicza), Tadeusza Nowaka (Stronnictwo Ludowe). Na posłów do Krajowej Rady Narodowej wyłoniono: Czesława Grajka, Dobromira Osińskiego, Zygmunta Piękniewskiego, Franciszka Rybczyńskiego i Jana Sajdaka. Rada zatwierdziła Feliksa Widy- Wirskiego na stanowisku wicewojewody. Zawiązała się Spółdzielnia Spożywców "Robotnik" przy Wojewódzkim Komitecie Polskiej Partii Socjalistycznej. Do grona inicjatorów należeli: Marian Nowak oraz Czesław Grajek, Leszek Jankowiak, Franciszek Kowalewski i Edward Szondelmajer. Na rozpoczęcie działalności jeden z entuzjastów pożyczył spółdzielni 2 tys. zł.

Kazimierz Cdelejewski

Feliks Widy-Wirskii

Tadeusz Świtała

W tym domu (Hetmańska 29) mieściła ę- w 1945 r. Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych. Fotggrafia wykonana w l r. ·

Weszła w życie nowa taryfa tramwajowa. Jeden przejazd - l zł.

Na hasło "Pierwszy milion cegieł" przystąpiła do pracy na ul. Walki Młodych młodzież Sołacza, Winiar i Naramowic.

Drukarze i pracownicy Drukarni Sw. Wojciecha otrzymali pierwszą regularną wypłatę zarobków. W tymczasowej siedzibie Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych (Hetmańska 29) rozpoczęły się egzaminy wstępne. W Bibliotece Miejskiej, w ramach wszechnicy poznańskiej, wykład pt.

Nasze prawo do ziem nad Odrą i Nysą w świetle prehistorii i danych historycznych wygłosił prof. dr Józef Kostrzewski.

10 kwietnia wtorek W siedzibie Polskiej Partii Socjalistycznej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym dokonano wyboru Miejskiego Komitetu Robotniczego, z Franciszkiem Kowalewskim na czele. Wiceprzewodniczącym został Władysław Szukała, a sekretarzem Józef Treumann. Referat o aktualnej sytuacji politycznej wygłosił Czesław Grajek. W sali Izby Przemysłowo-Handlowej (Mickiewicza 31) odbyło się inauguracyjne zebranie Zrzeszenia Kupców Branży Przemysłowej, z udziałem wojewody Michała Gwiazdowicza. Dokonano wyboru zarządu Zrzeszenia. Prezesem został Marian Zywert. Kołomyjka z wymianą marek niemieckich nie skończyła się. Komisarz do spraw wymiany na woj. poznańskie poinformował (5 IV), że decyzją Ministerstwa Skarbu wymIana przedłużona została do dnia... 10 kwietnia. Gazownia poznańska rozpoczęła dostawy gazu.

Wincenty Zyffert, mianowany przez Kwaterę Główną Związku Harcerstwa Polskiego komendantem Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy, rozpoczął tworzenie Komendy. 12 kwietnia czwartek Feliks Maciejewski wybrany został na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej prezydentem Poznania. Na 49 radnych obecnych na posiedzeniu, w tajnym głosowaniu za kandydaturą Maciejewskiego oddało głosy 41, a 8 wstrzymało się od głosowania. Wiceprezydentami zostali Antoni Drabowicz (35 głosów) i Kazimierz Nadobnik (40 głosów). Uchwalono uposażenie dla prezydenta według grupy III, a dla wiceprezydentów - IV. Dokonano również wyboru członków Zarządu Miasta (Kolegium): Romana Andrzejewskiego, Józefa Chrzanowskiego, Edwarda Eisbrennera, Jana Gajewskiego, Stanisława Maćkowiaka, Feliksa Nowakowskiego. W trybie nagłym przyjęto wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego, poparty przez Okręgową Komisję Związków Zawodowych, w którym prosi się prezydenta o interwencję w sprawie zwolnienia budynków szkolnych dotąd zajmowanych przez wojsko. W Komitecie Miejskim Polskiej Partii Robotniczej, z udziałem przedstawiciela Komitetu Centralnego Ryszarda Strzeleckiego, odbyła się kon

3 Kronika m. Poznania 2/86

Tadeusz Świtała

ferencja aktywu partyjnego. Przewodniczył Walenty Surma. Sprawozdanie z działalności składali sekretarze komitetów dzielnicowych. W dniu obrad istniało w mieście 105 komórek partyjnych, skupiających 2500 członków oraz 1000 oczekujących na formalne przyjęcie. Po referacie Ryszarda Strzeleckiego o aktualnych zadaniach Polskiej Partii Robotniczej, Franciszek Danielak przedstawił projekt, przyjęty przez aklamację, nowej struktury organizacyjnej, przewidującej scalenie organizacji partyjnych w sześciu komitetach dzielnicowych. Dokonano wyboru nowego Komitetu Miejskiego, w składzie: Franciszek Danielak (I sekretarz), Józef Majchrzak (II), Stanisław Perz (III). Do Wydziału Wykonawczego (egzekutywy) wybrano: Leona Dyzmana, Romana Dziubińskiego, Józefa Genderę, Michała Kasińskiego, Stanisława Kujawę, Aleksandra Małygina i Franciszka Pawlika.

Wnę rze księgarni-antykwarIatu przy Al. Marcinkowskiego 21. Na zdjęciu od lewej stoją: Tomasz Bekas Leon Chwalny, Józef Sikorski. SieClzą: Julian Stefański i Aniela Sliwińska - Siernianowska

Otwarcie pierwszej księgarni-antykwariatu przy Al. Marcinkowskiego 21, uruchomionej dzięki ofiarnej pracy księgarzy: Tomasza Bekasa, Leona Chwalnego, Feliksa Faustyna, Kazimierza Laskowskiego i Juliana Stefańskiego . W auli Biblioteki Miejskiej (Walki Młodych 35) odbył się drugi "Czwartek Literacki", poświęcony zmarłym i zamordowanym w latach okupacji pisarzom poznańskim: Stefanowi Balickiemu, Wojciechowi Bąkowi i Konstantemu Dobrzyńskiemu. Sylwetki pisarzy przedstawili Tadeusz Kraszewski, Czesław Latawiec i Stanisław Strugarek. Poezje Wojciecha Bąka i fragmenty utworów literackich Dobrzyńskiego i Balickiego recytowali aktorzy Teatru Polskiego Jolanta Skubniewska i Stefan Drewicz. Wstęp kosztował 5 zł. Rozpoczęły się egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki (Bergera 5). 13 kwietnia piątek O godz. 9.30 na lotnisku na Ławicy wylądował samolot Polskich Linii Lotniczych "Lot" typu Douglas. Przylot ten zainaugurował z dniem 15.4.

regularną komunikację lotniczą na linii okrężnej Warszawa - Łódź - - Poznań - Katowice - Łódź - Warszawa (czynnej do końca lipca 1945 r.). O godz. 10 goście odlecieli do Katowic. Poznań połączono linią lotniczą z Katowicami, Łodzią i Warszawą dla przewozu poczty i pasażerów. Rozkład lotów: poniedziałki, środy, piątki: samolot przylatuje do Poznania o godz. 9.50, a odlatuje o 10.20 do Katowic (11.40). We wtorki, czwartki i soboty przylatuje o godz. 11.20, a odlatuje o 11.50 do Łodzi i Warszawy (13.40 przylot). Taryfa: za przewóz osoby - 2 zł za km, za bagaż ponad 10 kg - 5 gr za km. Bilety sprzedaje Biuro "Lotu" w Urzędzie Pocztowym (pi. Wolności Nr 3), skąd następuje odjazd pasażerów na lotnisko. Dyrekcja Okręgowa Poczt i Telegrafów opracowała projekt komunikacji lotniczej na województwo poznańskie, w celu związania połączeniami powietrznymi wszystkich ważniejszych ośrodków województwa z Poznaniem.

14 kwietnia sobota W Zakładach "H. Cegielski" odbyło się zebranie dwuipółtysięcznej załogi oraz przedstawicieli władz wojskowych i delegata przemysłu śląskiego. Przewodniczący Rady Zakładowej Piotr Gierszal przedstawił trudności, z jakimi borykają się Zakłady. Obecny na zebraniu przedstawiciel Centralnego Zarządu Przemysłu Mieczysław Lesz podkreślił, że niebawem nadejdą z Ministerstwa Komunikacji wielkie zamówienia na parowozy. Pozwolą one Zakładom rozwinąć się produkcyjnie.

Tadeusz Świtała

W Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek (Sporna 6), po nabożeństwie w kaplicy zakładowej, rozpoczął się nowy rok szkolny. Zaczęto przyjmować zapisy do Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli (Długa 4, I piętro). Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego zamierzał utworzyć państwową orkiestrę symfoniczną. Zgłoszenia pisemne muzyków przyjmował Zdzisław Jahnke (Kwiatowa 4). W Zarządzie Miejskim Związku Walki Młodych dokonano próby wyszukania talentów aktorskich wśród młodych amatorów, w celu uruchomienia Teatru Młodych. "Przesłuchań" dokonał Czesław Dymecki.

15 kwietnia niedziela Zakończył się pierwszy etap organizacji władz państwowych w Wielkopolsce i mieście. Weszła w życie uchwała Rady Ministrów o odwołaniu pełnomocników i delegatów rządu. W Teatrze Polskim odbyła się akademia żałobna ku czci zmarłego w dniu 12 kwietnia 1945 r. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Franklina D. Roosevelta.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Studium Wychowania Fizycznego w parku Wilsona. Otwarcia dokonał kurator Studium prof.

dr Stefan Różycki. Inauguracyjny wykład pt. Istota wychowania jiZYcZnego i potrzeba jego upowszechniania wygłosił dr Eligiusz Preisler. Studia podjęły 23 osoby. W foyer Teatru Polskiego udostępniono wystawę fotografii artystycznej Poznań wczoraj i dzisiaj. Złożyły się na nią prawie wyłącznie piękne zdjęcia zabytków poznańskich Romana S. Ulatowskiego i - dla kontrastu - kilkanaście dokumentalnych fotografii Poznania zniszczonego w 1945 r.

W siedzibie Związku Walki Młodych Jeżyce otwarto świetlicę. Była okazja do występów orkiestry Związku Walki Młodych Wilda i chóru koła , Jeżyce. Swietlicą kierowali Czesław Białas i Jerzy Zegalski.

Atrakcyjna impreza odbyła się w stołówce tramwajarzy przy ul. Zwie, rzynieckiej. Zorganizowano ją z inicjatywyy Wielkopolskiej Swietlicy Ludowej i Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza pod nazwą "Wielkopolska .. ." JaJecznIca.

O godz. 16 artyści Teatru Wielkiego: Zofia Fedyczkowska, Stanisława Selmówna, Bolesław Horski, Emma Szabrańska i in. zaprosili na kolejny . , " "WIeczor artystyczny .

, Wznowiło działalność Towarzystwo Ornitologiczne "Swit", pod przewodnictwem Alfreda Gościńskiego. Walne zebranie Stowarzyszenia Techników i Abiturientów Państwowej

Szkoły Budownictwa (Mielżyńskiego 23). W salce posiedzeń przy ul. Walki Młodych 66/67 (w podwórzu) - zebranie Związku Dentystów; w sali jadalnej ekspedycji towarowej - zebranie emerytów kolejowych; przy ul. Mazowieckiej 61 - zebranie członków Polskiej Partii Robotniczej z Sołacza i Winiar; przy ul. Masztalarskiej 8 - zebranie wędkarzy z Towarzystwa " Warta" . Uruchomiona została "komunikacja" od mostu Chrobrego do Głównej.

Funkcję autobusu spełniał wóz konny przystosowany do przewożenia ludzi. Odjeżdżał co godzinę od 7 do 18, a w dni świąteczne - od 14 do 18. Opłata 50 gr od osoby.

16 kwietnia poniedziałek Trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, z udziałem 49 radnych.

Dokonano wyboru II wiceprezydenta, którym w głosowaniu tajnym został wybrany arch. Jan Cieśliński. Wybrano też 10 radnych-kandydatów na

Tadeusz Świtała

przewodniczących komisji mieszkaniowych. Do Komisji Statutowej powołani zostali: Franciszek Klause, Franciszek Kowalewski, Marian Kulisiewicz, Ludwik Lange i Ludwik Postaremczak. W dyskusji nad problemami zaopatrzenia w żywność, radni nie ukrywali niepokoju w związku z rozszerzaniem się pokątnego handlu i lichwy. Na nalegania młodzieży, postanowiono zainaugurować skrócony rok akademicki na Akademii Handlowej. Wznowiono zajęcia w częściowo odbudowanym gmachu przy Wałach Zygmunta Starego 2/3. Na wykłady I roku uczęszczało ok. 350 osób. Na stanowisko rektora powołany został dr Józef Górski.

Rozpoczęły się wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki przy ul. Bergera 5. Wprowadzono nowe ceny żywności, obowiązujące do dnia 15 maja: chleb żytni (razowy) za l kg - 0,80 zł, cukier - 3,20 zł, olej jadalny za II - 6,50, mięso wołowe, cielęcina i wieprzowina za l kg - 4,50 zł, baranina - 5 zł, słonina - 5,50 złl 7 kwietnia wtorek W mieszkaniu Tadeusza Z. Kasserna (Poznańska 18) odbyło się zebranie organizacyjne poznańskiego koła Związku Kompozytorów Polskich. Wybrano tymczasowy zarząd: Tadeusz Kassern (przewodniczący), Stefan Poradowski (wiceprzewodniczący) i Jerzy Młodzie jo wski (sekretarz).

Inauguracja sezonu artystycznego Poznańskiego Teatru Marionetek ·

Afisz pierwszego przedstawienia w Poznańskim Teatrze Marionetek

Halina Lubicz

.. PBZIAiSKI TESTS MARIONETEK

Petn unprxy X, H. M. Walk Ntiod vtM? ( pr I» koicieSc «w Hwystawiabaj kę w 3 @brązach

.. CPEFWAlfl FAMY

%#1 lit»liflfm mmWm*9n I

HS»«y«* tttmowmcor.

Poznaniu

przy Związku Walki Młodych w salce przy ul. Walki Młodych 8, pod kierownictwem Haliny Lubicz (kierownictwo literackie - Stanisław Strugarek). Na premierę dano Śpiewaka leśnego Henryka Żuchowskiego, z dekoracjami Janusza Mazura. Zespół aktorski stanowili: Wiktoria Dobra, Irena Napieraiska, Krystyna Olejniczak, Janina Rataj ska, Wacław Kędziora, Eugeniusz Kott-Kotarski, Bogdan Kujawa, Stanisław Krause, Jan Pękala, Marian Urbaniak. Przy fortepianie - Ryszard Gardo. Projektant lalek - Stanisław Fajfer, elektryk - Józef Maśliński. Ceny biletów: dla dzieci - 2 zł, dla dorosłych - 4 zł.

Po wykonaniu przez Oddział Konfekcji Opon Samochodowych "Stomila" próbnej serii opon, zwulkanizowano je we wtorek 17 kwietnia. Jak pisze Marian Karaśkiewicz, były to opony niechodliwego wymiaru, których zachowana forma z napisem Polska Opona Stomil nie została dziwnym zbiegiem okoliczności przez Niemców przerobiona do potrzeb wojskowych.

19 kwietnia czwartek Inauguracja działalności Instytutu Zachodniego. Konstytucyjne zebranie 15 członków-założycieli. Wybrano dyrekcję Instytutu: Zygmunt Wojciechowski (dyrektor), Andrzej Grodek (zastępca), Maria Kiełczewska (II zastępca), Zdzisław Rajewski (sekretarz). W Teatrze Wielkim odbył się koncert Zespołu Artystycznego Teatru I Frontu Białoruskiego (chóralne pieśni, pieśni solowe, duety, popis baletowy, akordeonista jako akompaniator). Odbyły się egzaminy wstępne do Studia Dramatycznego przy Teatrze Polskim.

Organiści zawiązali sekcję przy Związku Zawodowym Muzyków.

W Bibliotece Miejskiej Kazimierz Ulatowski wygłosił odczyt pt. Wyspiański jako wieszcz państwowości polskiej. Do Poznania przybyły nowe transporty żołnierzy rannych w walkach na przedpolu Berlina. Władze wojskowe zarekwirowały budynek szkolny przy ul. J arochowskiego 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 przeniosła się na kilka miesięcy do budynku szkolnego przy ul. Berwińskiego 2/4. Młodzież ze Szkół Nr 8 i <(jj (Słowackiego 54/56) przeniosła się do budynku Szkoły Nr 16 (Dąbrowskiego 73).

Dr Zygmynt Wojdiechowsfci

Tadeusz Świtałafi, "

, SJŁ

20 kwietnia

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej rozpoczęła się II Konferencja Delegatów Powiatowych Polskiej Partii Robotniczej, z udziałem przedstawiciela Komitetu Centralnego Ryszarda Strzeleckiego. Pierwszego dnia, po otwarciu konferencji przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Ryszarda Kalinowskiego, wysłuchano sprawozdań organizacyjnych ze specjalnym uwzględnieniem przebiegu reformy rolnej. Pod kierownictwem inż. Mariana RaInż. Marian Rajewski jewskiego rozpoczęto budowę nowej radiostacji poznańskiej. Sekcja bokserska " Warty", pod kierownictwem wicemistrza Europy Franciszka Szymury, zorganizowała kurs dla nowicjuszy. Treningi - pod kierownictwem Feliksa Stamma - rozpoczęto w sali Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego w parku Wilsona. Na wspólnym zebraniu jeżyckich klubów sportowych "Sparty", "Pentatlonu" oraz sekcji piłkarskiej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", w salce parafialnej przy ul. Kościelnej 5, powzięto decyzję o fuzji i utworzeniu Klubu Sportowego "Zjednoczeni". Wybrano zarząd, z prezesem Adamem Nawrockim oraz wiceprezesami Feliksem Poturalskim i Wacławem Cerbą. W Teatrze Wielkim powtórzenie "wieczoru artystycznego" z Zofią Fedyczkowską, Emmą Szabrańską i Stanisławą Selmówną. W Teatrze Polskim odbył się koncert rozrywkowy zespołu artystycznego Domu Żołnierza Dowództwa Okręgu Wojskowego Lublin pt. Wisłą do Gdańska (muzyka polska, pieśni i recytacje).

Miejska Rada Narodowa wezwała wszystkich właścicieli nieruchomości na zebranie plenerowe w parku Wilsona (przed muszlą koncertową), w celu wyboru 120 członków komisji mieszkaniowych oraz komitetu organizacyjnego Związku Właścicieli Nieruchomości. Zebraniu przewodniczył Ignacy Kaczmarek. Referat wygłosił wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Związków Zawodowych Michał Cuprych, oświadczając, że Zarząd Miejski zarejestrował 1080 domów mieszkalnych nadających się do odbudowy i że tylko właściciele domów mogą szybko i tanio naprawić szkody, a miastu dać mieszkania. Zebrani wybrali pięcioosobowy komitet organizacyjny, z drem Witoldem Grochowskim na czele. Wybrano także delegatów da komisji mieszkaniowych

Dla zaopatrzenia miasta w opał uruchomiono Centralę Węglową (Siemiradzkiego 2). Zarząd Miejski rozpisał konkurs na dostawę 10 tys. mioteł rózgowych (brzozowych) na kiju dla Zakładu Oczyszczania Miasta. Rozpoczęto przymusową ekshumację zwłok pochowanych na ulicach i placach w czasie działań wojennych. Przenoszono je na cmentarze w mieście i na obrzeżach.

22 kwietnia niedziela PI. Wolności zapełnił się ludźmi. W pobliżu ołtarza polowego, przy którym nabożeństwo odprawił ks. dr Marian Noryśkiewicz, stanęła kompania honorowa Wojska Polskiego, pod dowództwem mjra Ignacego Siwickiego oraz delegacja miasta ze sztandarem przeznaczonym dla 3. brygady pancernej II Armii Wojska Polskiego, będącej w boju pod Budziszynem. Poświęcony sztandar delegacja miasta przekazała majorowi Kazimierzowi Rudzińskiemu, który wręczył go pocztowi sztandarowemu. Rozległy się dźwięki hymnu narodowego. Poczet sztandarowy zajął miejsce na czele kompanii honorowej. Po przemówieniach prezydenta miasta Feliksa Maciejewskiego i obecnego na uroczystości wiceministra rolnictwa Stani

Prezydent miasta inż. Feliks Maciejewski przekazuje sztandar w ręce mjra Kazimierza Rudzińskiego

Tadeusz Świtała

sława Bieńka, w imieniu 3 brygady pancernej dziękował płk Michał Pachanowski. Przy ul. Dolna Wilda narożnik Jerzego otwarto Dom Noclegowy Komitetu Opieki Społecznej ze 102 łóżkami. Wśród uczestników uroczystości otwarcia było 2 cudzoziemców - powracających z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu: Francuz Raymond Boyer z Tuluzy i norweski teolog prof. Carl Sandstal. W przededniu imienin Wojciecha, w świetlicy Drukarni Sw. Wojciecha odbyła się uroczystość zakładowa, połączona z uhonorowaniem Cezarego Steina i Romana Dohnkego, którzy przepracowali w Drukami po 25 lat. Świetlicę przyozdobiły dowcipne portrety jubilatów, wykonane przez Mariana Romałę. Podsumowano dotychczasowe wyniki akcji "Pierwszy milion cegieł" dla odbudowy Poznania, zapoczątkowanej przez Związek Walki Młodych i Związek Harcerstwa Polskiego. Do dobrowolnej pracy przy oczyszczaniu cegieł pozyskanych z gruzów wzdłuż ul. Walki Młodych (Sw. Marcina) przystąpiło ponad 2 tys. dziewcząt i chłopców. Zarządowi Miasta przekazano 65 tys. cegieł. Dalsze prace zostały wstrzymane z powodu niebezpieczeństwa osuwania się ścian wypalonych domów. Odbyło się walne zebranie Spółdzielni Spożywców "Robotnik". N a czele rady nadzorczej stanął Czesław Grajek. Do zarządu wybrani zostali: Marian Nowak, Feliks Lenartowicz i Stanisław Zdzieblecki.

Polski Związek Zachodni rozpoczął tworzenie oryginalnej kolekcji pod nazwą Fur Polen verboten. Gromadzono w niej fotografie różnych takich rasowych zakazów hitlerowskich "panów". W kantynie fabrycznej (Górna Wilda 18a), dawnej sali ćwiczeń, odbyło się zebranie organizacyjne Klubu Sportowego "H. Cegielski" (HCP). Na czele tymczasowego zarządu stanął inż. Mieczysław Susicki. W Teatrze Wielkim odbył się koncert muzyki poważnej, z udziałem Helena Stroińska-Doruchowa H e l e n y Stroińskiej-Doruchowej (sopran), pianisty Franciszka Łukasiewicza i klarnecisty Józefa Madei. Akompaniował Hieronim Szperka. Prof. Łukasiewicz grał utwory Chopina, Madeja - Koncert Kurpińskiego, a wszystkie zalety pięknego głosu Stroińskiej-Doruchowej uwydatniły się w koloraturowym Słowiku Aleksandra Alabiewa. N atomiast o godz. 16 powtórzono sobotni "wieczór artystyczny", w wykonaniu zespołu solistów operowych, a w Teatrze Polskim - koncert artystów w mundurach żołnierskich z teatru Domu Żołnierza w Lublinie.

23 kwietnia poniedziałek Rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Poznańskim, w tym i na Wydziale Lekarskim. W Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Do studentów, którzy przybyli (mimo trudności z komunikacją) z różnych stron kraju, przemówił dyrektor uczelni inż. Bolesław Orgelbrandt. Po inauguracji odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Studentów "Bratnia Pomoc", z udziałem dziekana Wydziału Budowy Maszyn inż. Konrada Wilczkowskiego. W sali Studium Wychowania Fizycznego w parku Wilsona zainaugurowano "Tydzień Ziem Zachodnich". Prof. dr Józef Kostrzewski wygłosił odczyt Pradzieje ziem nad Odrą i Nysą. Rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 53 w Głuszynie, pod kierownictwem Czesława Grześkowiaka. Rozpoczęcie roku szkolnego w Państwowym Gimnazjum i Liceum Jana Kantego (Strzelecka 9). Uroczystość odbyła się na boisku szkolnym.

24 kwietnia wtorek Czternaście tysięcy poznaniaków, ze sztandarami i transparentami, przybyło na pi. Wolności, by dać wyraz radości z okazji zawarcia w dniu 21 kwietnia, na dwadzieścia lat, Układu o Przyjaźni, Pomocy Wzajemnej i Współpracy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wiec zagaił wicewojewoda Feliks Widy- Wirski. Sylwetkę przywódcy narodów radzieckich Józefa Stalina nakreślił Feliks Maciejewski. Przemawiali przedstawiciele partii i stronnictw politycznych, Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. Uchwalono rezolucję a wiec zakończono odśpiewaniem Roty. Spontanicznie uformowany pochód przeszedł ulicami miasta. Wszędzie, gdzie tylko mieszkali ludzie, wisiały biało-czerwone i czerwone flagi. Pochód zatrzymał się przed grobami poległych na pi. Marszałka Stalina (Mickiewicza). Oddano hołd bohaterom. Ponownie przemawiał Feliks Maciejewski. Odśpiewano Rotą i hymn państwowy.

W Bibliotece Miejskiej prelekcję pt. Z dziejów stół. miasta Poznania wygłosił Stanisław Strugarek. Odbyło się walne zgromadzenie Związku Zawodowego Leśników (Gajowa 8/10). Rozpoczął się mistrzowski kurs dla kominiarzy (Matejki 44).

Na kolejną lekcję wezwał członków Chóru Reprezentacyjnego w stołówce Urzędu Wojewódzkiego prof. Stanisław Kwaśnik. Zakończenie trzydniowego zjazdu kierowników oddziałów miejskich i powiatowych urzędów informacji i propagandy.

Tadeusz Świtała

Tłumy poznaniaków przybyły na wiec na pi. Wolności

"w siedzibie Okręgowej Komisji Związków Zawodowych odbyło się spotkanie z posłem do Krajowej Rady Narodowej Franciszkiem Rybczyńskim" - pisał sprawozdawca "Głosu Wielkopolskiego". Przedłożono mu coś w rodzaju "nakazu dla posła": kategoryczna walka z "czarną giełdą", wysłanie 55 kandydatów na kursy kierownicze do Łodzi i Warszawy i in. W czterech kinach Poznania wyświetlano polski film Strachy i francuski - Jastrząb.

25 kwietnia środa Otwarcie Szkoły Położniczej przy Zakładzie Położniczo-Ginekologicznym przy ul. Polnej, działającej pod, kierownictwem dra Karola RygleWIcza.

26 kwietnia czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Mickiewicza 2 - wejście od ul. Zacisze) rozpoczął wypłaty zaliczek na poczet rent.

Utworzono "Wojewódzki Komitet Obywatelski Odbudowy Miast i Wsi oraz odbudowy Warszawy". Zebraniu przedstawicieli organizacji społecznych i samorządowych przewodniczył wicewojewoda Feliks Widy- Wirski. Referat zgoła romantyczny wygłosił inż. Jan Zaus, który też stanął na czele Komitetu.

27 kwietnia piątek Otwarcie sezonu artystycznego w Teatrze Polskim. "Przed premIerą Przepióreczki Stefana Żeromskiego aktor i dyrektor Władysław Stoma załamującym się ze wzruszenia głosem powiedział to raz jeszcze. I chociaż wszyscy to wiedzieli, słuchali jak objawienia i łzy toczyły się wolno po policzkach nawet mężów tak twardych jak Feliks Widy- Wirski i Feliks Maciejewski. Przemówień było kilka, a ostatnie wygłosił wicewojewoda Widy-Wirski, który zakończył słowami: »... a teraz niech przemówi Żeromski«. I jeszcze hymny - narodowy polski i radziecki - i dopiero wtedy kurtyna poszła w górę". W premierowej obsadzie grali: Mieczysław Jasiecki (Smugoń), Hanna Bielska (Smugoniowa), Helena Czechowska (Księżniczka), Roman Dereń (Bęczkowski), Lech Stępowski (Przełęcki), Zygmunt Noskowski (Wilkosz), Lucjan Dytrych (Cichocki), Kazimierz

Fotokopia programu premierowego przedstawienia Uciekła mi przepióreczka S tefana Żeromskiego

TEATR POLSKi W POZNANIU

Para głównych bohaterów sztuki Uciekła mi przepióreczka Hanna Bielska (Dorota) i Mieczysław J asiecki (Smugoń)

UCIEKŁA MI PRZEPiÓRECZKA.

Tadeusz Świtała

BepertwaaT teatrów jpOXIianSklcD T c tłr Wielki snhoui. 28. 4. «S.'Bmlj N. la Wieiror Arły ., t\ \./nv I/-<<.!.i. J". ł 45. <:'«!--. Nita Wieizór \r Syst \i I «j.

Od premiery spektaklu Uciekia mi przepióreczka w "Głosie Wielkopolskim" ukazywał sie.

Re p e A" A teatrów poznafctctch

Teatr I'f«Kki s «hu!.! '- 1 I»." t' ]<» 1.ł t'«

. tli D l/t » .

I>ii(rn /1.i Xk'tfzivfa, < . 4 4.1, i!t,dj S<>i;* - ..lute. la on przep i>>Ii- . kit' . Teatr Marionetek · · !. .

x< 28 ! 15. 'i...!1 I · $:. I. ' '. N . * ' I . . 2 '> f ( * T, l . . * M > < ' .. . \ le. 1 t,l. .. u"-'z 1 t . 1 : V., a. l 1 ,nJ

Przystański (Radostowicz), Władysław Neubeltt (Małowieski), Aleksander Dzwonkowski (Kieniewicz), Józef Kostecki (Bukański), Józef Niewęgłowski (Zabrzeziński).

28 kwietnia sobota Oficjalne rozpoczęCIe roku akademickiego 1945 na Uniwersytecie Poznańskim. Wyjechała do Warszawy (na egzaminy wstępne) pierwsza grupa kandydatów na trzymiesięczny kurs dyrektorów zakładów pracy i przedsiębiorstw. W Urzędzie Wojewódzkim odbył się zjazd starostów i komisarzy ziemskich woj. poznańskiego, poświęcony reformie rolnej i akcji siewnej. W sali hotelu "Royal" konstytucyjne zebranie Związku b. Więźniów Politycznych Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Więzień. Postanowiono wzorować się na statucie związku lubelskiego. Wybrano zarząd, , wojewódzki, z prezesem Janem Switalskim. Jednym z wiceprezesów został red. Andrzej Stanisławski.

29 kwietnia niedziela W godzinach porannych, w siedzibie Polskiego Związku Zachodniego przy ul. Kochanowskiego, rozpoczął się zjazd delegatów powiatowych Związku, na którym najbliższe zadania przedstawili Czesław Brzóska, Czesław Pilichowski i Julian Dziembowski.

Na zakończenie Tygodnia Polskiego Związku Zachodniego, pod hasłem "Poznaj Ziemie Zachodnie", odbyła się w Teatrze Wielkim akademia, transmitowana przez poznańskie radio. Podstawowe zadania Związku omówił wiceprezes Antoni Zachuta, a referat pt. Idea piastowska odrodzona wygłosił prof. dr Karol Górski. W części artystycznej m. in. pianistka

Józef Wełnicz

Gertruda Konatkowska grała utwory Chopina, a arię z Hrabiny Moniuszki zaśpiewała Emma Szabrańska.

W Teatrze Polskim zwołano wiec Stronnictwa Demokratycznego, na którym program działalności Stronnictwa przedstawił - w imieniu Centralnego Komitetu - dr Feliks Pluciński. Przemawiali posłowie do Kraj owej Rady Narodowej: Marek Arczyński, Leszek Guzicki i Romuald Miller. Zebranie Komitetu Obywatelskiego Poznań-Główna, działającego od wczesnej wiosny, na temat usunięcia przeszkód w polączeuru lewobrzeżnej części miasta za śródmieściem. Sprawozdanie złożył Józef Wełośmiu dalszych członków Komitetu Obywatelnlcz. Dokonano wyboru skiego . W Bibliotece Miejskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła Śpiewu im. Stanisława Moniuszki. Wybrano ponownie Antoniego Krzyżaniaka na stanowisko prezesa zarządu. Funkcje dyrygenta objął prof. Stanisław Wiecho wicz. Przy ul. Spokojnej 24 inauguracyjne zebranie Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa U niwersytetów Robotniczych. Metalowcy poznańscy natomiast (bez reprezentantów Zakładów "H.

Cegielski") zebrali się w sali Okręgowej Komisji Związków Zawodowych w parku Wilsona. Otwarcie kościoła Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie. U roczystą mszę celebrował i kazanie wygłosił ks. biskup Walenty Dymek. Ukazał się pierwszy numer tygodnika "Głos Katolicki", pod redakcją Romana Mielińskiego.

Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych Warsztaty Montażowe Nr 1 (dawniej "Lanz") przy ul. Romana Maya, dysponujące stołówką, poszukiwały do pracy 20 monterów lub ślusarzy maszynowych. Uczniowie drukarscy, którzy przepracowali w zawodzie cztery lata, a nie posiadali papierów egzaminacyjnych, mieli się zgłaszać w Związku Zawodowym Drukarzy (Wybickiego 6 - "Papierodruk").

W Bibliotece Miejskiej prof. Karol Górski wygłosił odczyt pL Obalenie rzqdów krzYżackich na Pomorzu. Trzy mecze towarzyskie w piłce nożnej: "Legia" - "S an" na boisku na Dębcu, " Warta" "Polonia- Główna" na boisku przy Cybinie, "Dąb" - "Obra" (Kościan) na boisku "Areny".

Tadeusz Świtała

1'"

CasU

Dodatek nadzwyczajny Glosu wielkopolskiego»

Dodatek nadzwyczajgy

&EWielkopolsk

. ( . . » k « W n" vtti

Niemcy zaproponowały sigliś i Stanolll ZjednoczonYlll bezwzględną kapitułach

Propozycja kapitulacji odraticorta.

*h Niemiec zajętei » T i t a . «« i » 1««V*»

, .*, 4 n i . i .

Rewota< * w 8«w*riJ . i r .* tu i iUofa * fpp<* «** W*(MHJJ!» **tfl<<<fhf V*k-<t1 ,.t .i*, «łgnfiiAł.i?A 1* ? *. u«i*i< Sm-m : ii i fctb.ą * ..'..I *.'. h iArn w parnł W&

.ii.«kf.«,f»i« j «*. ***v piKił »ł* *«."* tt.**ir*w trttŁ**«! ttuie**. t t . /' i....li, 4.v;wi« i «&łk**rnv*8 8» **Ki>tJfe»& W«* W, «i*«*** > n. > A M»<Mait«Mi««»<iiiii ' «S8U&W&

W sali Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki odbył się koncert zorganizowany przez wildecki Komitet Opieki Społecznej. W auli Uniwersytetu Poznańskiego Miejski Komitet Opieki Społecznej zorganizował koncert młodych talentów pt. Dziś żYjemy (muzyka, śpiew, humor, taniec). Ukazał się dodatek nadzwyczajny "Głosu Wielkopolskiego" (format A5) zatytułowany: Niemcy zaproponowały Anglii i Stanom Zjednoczonym bezwzględną kapitulację.

30 kwietnia (poniedziałek) O godz. 3.00 z niedzieli na poniedziałek wskazówki zegarów przesunięte zostały o godzinę naprzód. Zaczął obowiązywać czas letni.

W Urzędzie Wojewódzkim, pod przewodnictwem wojewody Michała Gwiazdowicza, odbyła się konferencja w sprawie osadnictwa Wielkopolan na Pomorzu Zachodnim. Zapadła decyzja o zorganizowaniu liczącej kilka tysięcy osób specjalnej ekipy dla zasiedlenia Szczecina. Mistrzowi Władysławowi Boruczkowskiemu z Zakładów "Stomil" udało się dopasować dwie idealne połówki form i zwulkanizować pierwszą oponę o wymiarach 700 X 20 do samochodu ciężarowego. Miała świeżo wygrawerowany napis: Polska opona Stomil. W kwietniu na ślubnym kobiercu stanęło 950 par, w tym 7, w których nowożeńcy liczyli sobie po 60 lat. Większość (547 par) było w wieku powyżej lat 30. W kwietniu urodziło się 423 dzieci, w tym 201 dziewcząt. Zmarło 792 mieszkańców Poznania (6 popełniło samobójstwo).

Mistrz Władysław Boru czkowski i Jego opona

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1986.04/06 R.54 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry